joi, 18 ianuarie 2024

Dan Culcer - Denunț contra lui Dan Culcer

 Denunț contra lui Dan Culcer.

Contextul polemic. Manolescu, Cornea, Oișteanu, Tismăneanu etc

ianuarie 11, 2024

 

Texte și surse documentare. Stimați colegi scriitori, difuzez o serie de legături, sau linkuri cum se zice în romgleză, pentru informarea Dvs., pentru reconstituirea unor intervenții în presă, care, în rezumat, se reduc la un denunț, inițiat de Nicolae Manolescu, relansat de Andrei Cornea, Andrei Oișteanu, Vladimir Tismăneanu, Mircea Mihăieș. În spatele unei pretinse polemici grupul declară, în toate oficinele la care au acces, că aș prezenta un sindrom de antisemitism.

 

Sunt acuzat de «antisemitism» pentru că am afirmat într-un studiu din revista Vatra, că succesul, cât este, real sau construit propagandistic, al operei lui Norman Manea pe piața cărții, are la bază un troc intracomunitar, scrierea unui pamflet comandat, intitulat Felix Culpa. Cronologia simplă și declarațiile lui Norman Manea pot servi drept probe, alături de diverse articolele mai vechi din România literară, publicate de N.M., ca și de diverși alți autori, cu girul lui N. Manolescu.

 

Am criticat, și prin acest exemplu, publicistica ideologică antiromânească a unor minoritari ostili, a slugilor acestora, a descendenților unor activiști comuniști, care denigrează de peste trei decenii memoria istorică, culturală și identitară a românilor, cu argumente specioase sau chiar fără argumente, în numele unor interese personale sau comunitare specifice. Care participă la o falsificare, cu deformare continuă a imaginii culturii române, prin încercarea de a impune pe plan internațional, ca aparținând culturii române, non valori sau pseudovalori, așa zisa avangardă literară, de pildă, în dauna valorilor sancționate de practică și timp, escamotate sau acuzate de păcatul «naționalismului».

 

Sunt convins și afirm că o cultură românească nu poate fi reprezentată valid în programele unor institute culturale ale României în străinătate de un Tristan Tzara (un impostor dadaist), B. Fundoianu, Ilarie Voronca, Sesto Pals, sau  și alți avangardiști, așa cum se încearcă de vreo trei decenii, prin împăunarea cu pene străine de care, înlocuitori de fapt, nu avem nevoie. Uneori e vorba de valori reale (cazul B. Fundoianu, Ilarie Voronca, Victor Brauner, Mihai Sebastian, Alexandru Vona etc) dar opera lor este exterioară, puțin sau integral nesemnificativă pentru liniile majore ale specificității noastre naționale. E vorba de o cultură derivată, secundă, câteodată, din păcate pentru operele înalte respective, rămasă indecisă între curentele preeminente,  insulară, care ar trebui corect încadrată între realizările culturale ale evreilor, indiferent de limba în care s-au exprimat autorii. Un amestec al curentelor nu este acceptabil, inteligibil, nici logic, nici productiv.

 

Valorile naționale românești se află pe linia Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, B.P. Hașdeu, Vasile Pârvan, George Coșbuc, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, Constantin Brâncuși, Lucian Blaga, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Vasile Voiculescu, Ion Barbu, Ion Pillat, George Bacovia, Dan Botta, Dimitrie Gusti, Dumitru Stăniloaie, Hortensia Papadat-Bengescu, Nae Ionescu, C.V. Gheorghiu, Vintilă Horia, Emil Cioran, Constantin Noica, Aron Cotruș, George Ciorănescu,  Zevedei Barbu, Gellu Naum, Ion Gheorghe, Leonid Dimov, Grigore Vieru, Cezar Ivănescu, Dorin Tudoran, Mircea Ciobanu, Vasile Vlad, Cristian Simionescu, N. Steinhardt, Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Nicolae Breban, Emil Turdeanu, Petre Pandrea, Ion Taloș, Petru Ursache etc. etc. Câtă vorbire se face despre acești autori în sistemul comunicării culturale externe?

 

Nicolae Manolescu se erijează în denunțător, ascunzând adevărata cauză a acțiunii sale, o răzbunare ridicolă. Am criticat direct, în corespondența mea cu Uniunea, abuzurile în redactarea Statutului Uniunii Scriitorilor, modificat în funcție de interese private, prin care sunt lipsiți ilegal de un drept, votul cu ocazia alegerilor de președinte, scriitori care sunt membri, dar nu locuiesc în România.

 

De la o notulă manolesciană în România literară nr. 51-25/2023, s-a ajuns la declarații autocritice exagerate ale conducerii revistei Vatra, sub amenințările voalate ale lui Andrei Cornea, deși conținutul în peste trei decenii al periodicului românesc din Târgu Mureș, una dintre cele mai bune și echilibrate reviste din România, dovedește tocmai lipsa oricărei atitudini culturale discriminatorii, de care este acuzată acum redacția, prin efectul de «contaminare» indus de denunțul absurd al lui N. Manolescu, denunț bazat pe o lectură perversă a studiului meu de sociologia succesului.

 

Faptul că, în niște texte de publicistică propagandistică, câțiva autori confundă sistematic legitima apărare, față de orice acțiune de subminare sau colonizare demografică sau spirituală, și critica legitimă a unor acțiuni ideologice ostile — cu antisemitismul, o fac pe barba lor.

 

Nu fac parte dintre cei care se sperie de atacul în haită. Sunt cu spatele la o stâncă și am în mână un par, scos din foc.

 

Aveți mai jos elementele necesare pentru a judeca singuri. Dacă, eventual, vreți să-mi comunicați o părere, o reacție, adresa pentru mesajele electronice de acest fel este ziarist.culcer@gmail.com

 

Elancourt, Franța, 15 ianuarie 2024

 

Cu tot binele, Dan Culcer

 

 

 

Mulțumesc pentru lectură și difuzare,

Cu tot binele,

Dan Culcer

écrivain, journaliste, traducteur-interprète

 

Tel : (33) 1 72 82 55 60

Mobil (33) 06 22 39 57 03

Adresse postale :

16, résidence Les Nouveaux Horizons, 78990 Elancourt — FRANCE

 

«Națiunea care separă întelepții de războinici va avea lași care să cugete și proști care să lupte.»

Un rege al Spartei, citat de Tucidide

 

 

 https://jurnalulunuivulcanolog.blogspot.com/2024/01/texte-si-surse-documentare-contextul.html 

Primim de la Dan Culcer.

Succesul literar sau trocurile intracomunitare

26/12/2023

 

În virtutea libertății de exprimare, pe care noi, la cristoiublog, o apărăm cu orice preț, redăm mai jos scrisoarea primită de la scriitorul Dan Culcer, precum și textul care a fost cenzurat ca urmare a unui denunț făcut de Nicolae Manolescu.

Stimate Domnule Ion Cristoiu,

Vă propun publicarea textului anexat, intitulat Sociograme. Succesul literar sau trocurile intracomunitare pe pagina Suplimentul literar și artistic.

E o schiță pentru un studiu de sociologia succesului. Textul a fost inițial publicat în numărul 10-11 al revistei Vatra, în cadrul rubricii mele Sociograme. Ca urmare a denunțului publicat în revista Uniunii scriitorilor, România literară, semnat de Nicolae Manolescu, în care am fost calificat, abuziv, drept antisemit, revista Vatra nu a mai introdus pe situl său articolul meu, prin decizia redactorului șef, prof, univ. dr. Iulian Boldea Versiunea tipărită fusese deja difuzată.

 

Înțeleg înfricoșarea pe care o poate produce în sufletele sensibile o acuză de acest fel, mai ales când este urmată de sugestii pentru pedepse pe linia unui organism numit Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care ar putea afecta nu doar persoane ci ar putea induce pierderea subvenției acordate revistei de administrația județului Mureș.

 

Direcțiunea revistei Vatra «cere iertare» aici https://revistavatra.org/category/actualitate/

 

Pentru a reveni la originea afacerii puteți citi nota lui Nicolae Manolescu. România literară ultimul nr.51-52, Dan Culcer în plin derapaj de idei. Sursa https://romanialiterara.com/2023/12/ochiul-magic-51-52-2023/

 

Din seria de note de lectură dedicate revistei Vatra, reiese clar că este excesiv monitorizată, cu procese de intenție, căutare de nod în papură. Iar Nicolae Manolescu nu a uitat că am criticat de mai multe ori public, politica sa la Uniune, inclusiv anul acesta când am fost privat de dreptul la vot, cu ocazia alegerilor pentru funcția de președinte al Uniunii, sub pretextul că ar trebui să fiu prezent fizic la Târgu Mureș și că nu pot utiliza o împuternicire, neprevăzută în Statutul Uniunii. Doar că acest Statut a fost redactat și modificat tocmai pentru asta.

 

Amintesc pentru memorie, că Nicolae Manolescu a fost etichetat, tot atât de abuziv, în 1992, drept antisemit de Michael Shafir, director al secţiei române a Departamentului de analiză şi cercetare la Europa Liberă pe vremea aceea, apoi universitar la Cluj, unde a și murit în 2022. După ce și-a pus cenușă pe cap, Nicolae Manolescu a fost trimis ambasador al României la UNESCO, unde, după propria sa declarație, în prezența ambasadorului Theodor Baconski, «nu a(m) făcut nimic.»

 

 

 

Denunțul lui Nicolae Manolescu a avut un ecou imediat la unele din persoanele vizate critic în studiul meu, sub aspectul mesajului ideologic al publicisticii lor, Norman Manea, Andrei Oișteanu și Andrei Cornea. Ultimii doi s-au exprimat pe o pagină Facebook și, respectiv, în revista Grupului de dialog social, 22. Andrei Cornea la 19.12.2023 https://revista22.ro/opinii/andrei-cornea/din-nou-despre-culpa-fericita. Corina Șuteu, coristă, a continuat tot în revista 22, pe același ton, al vociferării, specific unei brigăzi de zgomote. Vladimir Tismăneanu intră și el în vorba confirmând, tot fără argumente, ca deobicei, eticheta lipită pe fruntea păcătosului de mine. Vă știm noi, tovarăși!

 

Supun lecturii Dv. articolul post-cenzurat. Vă atrag atenția că am folos it în text cuvântul jidovi în sensul figurat de oameni puternici, uriași, instituții puternice, sens precizat și în Dicționarul limbii române a lui Lazăr Șăineanu. Aici apare și sub forma unei provocări, a unui test, ca să observ reacțiile. Ele nu au întârziat să apară, articolul meu fiind răstălmăcit cu voioșie sau indignare comunistă. Acest sens l-am mai utilizat o singură dată, sub semnătura mea, într-un poem, Plecarea în vilegiatură, publicat în volumul meu bilingv Utopia, Editura Ardealul și Asymetria, 2010, p. 76.

 

Citez : «Tata, greoi ca un jidov, strămoș uriaș al pământenilor…»

 

Sper ca textul meu să fie preluat de Dv., ca semn de protest față de orice fel de cenzură.

 

Aș vrea să continui Sociogramele pe pagina Dv. La Vatra am propus, pentru 2024, publicarea unor fragmente din Jurnalul unui vulcanolog, jurnal personal ținut înainte de plecare mea din România, 1987, și continuat apoi în Franța.

 

25 decembrie 2023, Elancourt, Franța

 

Dan Culcer

 

Sociograme

 

[Norman Manea] Succesul literar sau trocurile intracomunitare

„Ludo e un creier ascuțit, fost bun sionist, talentat până la măduva gândirii, cunoscător profund al «gândirii judaice. El a fost înțeles și sprijinit de marii conducători ai judaismului român, ca Dr. Willy Filderman, Iacob Itzhak Niemirower, A. L. Zissu, ba și marele nostru înaintaș, d-nul Adolphe Stern, l-au apreciat. Presa sionistă l-a găzduit, banii organizațiilor l-au hrănit, din dragostea noastră el a putut să scrie liber și nesilit de nimeni. Astăzi el zace în Biblioteca Academiei Române, adună documente din viața social-politică a regimurilor trecute din România și le reactualizează prin falsificare crasă, pentru a obține CE ? Batjocura, murdăria, goliciunea amară a parvenirii. Ludo tipărește la Editura de stat tomuri groase, tone de otravă, câștigă averi din noroiul ce-l aruncă asupra trecutului românesc, noroi care personifică propria sa dramă. Asemenea decădere morală, ca evreu, mă doare. A ajuns Ludo un antisemit al propriului său neam, mai ordinar decât un A. C. Cuza. Că această treabă a făcut-o un Mihail Sadoveanu, un Arghezi, un Zaharia Stancu, ei cel puțin sunt « români ». Dar CE caută un EVREU în grajdurile lui Augias, iartă-mă Doamne, nici porcii nu-s în stare să-mi lămurească această șaradă neo-proletară » —Alexandru Șafran

 

Sursa https://www.wikiwand.com/ro/I._Ludo

 

 

 

Astfel a fomulat Alexandru Șafran, un mare rabin, originar din România, un sfat înțelept adresat evreilor din România, ziși «români», în speță lui I. Ludo, cel care se specializase în romane pamflet întru denigrarea grosolană a regalității din România, în ciclul Paravanul de aur, Regele Palaelibus etc., după 1945 desigur. Unii evrei nu trebuiau să se amestece în treburile românilor și mai ales să nu pună în discuție valorile și miturile acestora, mai ales când se cunoaște contribuția unora dintre evreii cu funcții politico-ideologice la distrugerea culturii românilor. Dacă au făcut-o sau o fac, să nu se mire nimeni că vor suporta consecințele, zic eu, adică contestarea de către oponenți a valorilor identitare și miturilor evreiești.

 

Dacă Norman Manea, Alexandru Florian, Zigu Ornea, Andrei Oișteanu, Andrei Cornea tăceau în acest domeniu, ar fi rămas înțelepți. Si taccuises philosophus mansisses. Altfel, se pot aștepta să fie răsplătiți cu aceeași monedă. Adică să li se conteste valorile și miturile.

 

Analiza mea, cu caracter de ipoteză, ar zice unii, privitoare la relația de troc în care a intrat Norman Manea prin scrierea pamfletului Felix culpa, are ca temei lectura cronologiei carierei internaționale a lui Norman Manea, așa cum este ea descrisă de versiunea franceză a articolului care îi este dedicat în enciclopedie, versiunea on line Wikiwand. https://www.wikiwand.com/fr/Norman_Manea

 

Am scris cândva despre cărțile lui Norman Manea, în Vatra. De bine, fiindcă ne aflam pe terenul criticii sociale și morale a comunismului. Dar eu doream și militam pentru depășirea interdicțiilor, a cenzurii, pentru reintegrarea produselor culturale ale emigrației desprinse din România, indiferent de etnie. În vreme ce Norman Manea, care tăcuse ca evreu sau se mascase în România, se lansa, după emigrarea sa, în cenzurarea și criticarea, din perspectiva unor dogme evreiești, a mișcării legionare și pleda, implicit, pentru eliminarea, din bagajul cultural al națiunii române, a tinerilor legionari, «păcătoșii» care voiseră să scoată România de sub controlul imperialismului transfrontalier și a delegaților acestuia, afaceriștii evrei din România.

 

« Simțeam că dacă eu, ca evreu, scriu asemenea lucruri despre Eliade, se va produce o explozie cosmică… ceea ce s-a și întâmplat. Nu aș fi scris un așa text în timpul comunismului, pentru că știam că ar fi fost imediat manipulat. Eu nu l-am acuzat pe Eliade pentru faptul că a fost un simpatizant al legionarismului, cât pentru totalul său refuz de a reveni asupra acestei probleme. Perioada anilor 1930 e complicată. Extrema dreaptă românească, spre deosebire de nazismul german și fascismul italian, era o ideologie adânc ancorată în religie. Putem să o asemănăm cu al-Qaeda de astăzi, sau cu fanatismul musulman în general. [ De ce nu și cu Israelul de după 1948? dc] Ei doreau un stat pur și religios, urmând comandamentele divine. Asta contravine, firește, ideii napoleoniene de citoyen, în care ești cetățean al patriei indiferent de origine. Cultul morții, obsesia sacrificiului, duceau la o ideologie morbidă și distrugătoare. Reproșul meu a fost că Eliade a refuzat să discute deschis despre angajamentul său trecut. […] Am fost rugat să scriu acel text în momentul în care a apărut ultimul volum al memoriilor lui Eliade [s.n. dc], volum care avusese niște recenzii ultraviolente în Anglia. Englezii nu au uitat că Eliade a lucrat la ambasada română de acolo, el fiind atunci caracterizat ca cel mai nazist din ambasadă. Nu știu care erau criteriile competiției între amploaiaţii de acolo. Eliade a fost și umilit foarte tare de britanici când a plecat să-și preia postul de la ambasada română din Portugalia : a fost pus să se dezbrace în pielea goală pentru a fi căutat, ca un adversar al Angliei ce era. El nu a uitat niciodată această umilință. […]» Norman Manea

 

Bizară mi se pare afirmația din Wikivand, necontestată de Norman Manea, cum că pamfletul Felix culpa ar fi fost tradus în românește și publicat în revista 22, fără acordul său. Putem deduce că N. Manea spera să nu se afle în România că a scris un asemenea text?

 

Norman Manea nu mai pomenește sursa imboldului de a scrie un pamflet contra lui Mircea Eliade. O instanță comunitară evreiască din Statele Unite și gazeta The New Republic? A fost un troc intracomunitar. Ipoteza ușor verificabilă prin simpla descriere a succesiunii cronologice ar fi că această scriere a fost condiția lansării sale pe piața nobelizabililor. Ceea ce este deja o manevră de propagandă, întrucât scrisul literar al lui Norman Manea nu îl îndreptățea să aspire la o astfel de răsplată, adică sancțiune premială. Firește, un scriitor are dreptul să-și supra-aprecieze opera, altfel riscă să nu mai scrie. Evocarea suferințelor copilului și familiei lui Manea în perioada deportării pe teritoriul de la estul României nu are nici forța, nici substanța unor scrieri similare, memorialistice sau nu, ca să nu mai pomenim de Soljenițîn, pentru suferințele globale ale cetățenilor, indiferent de naționalitate, în continentul Gulag. A nu se confunda suferința cu povestirea suferinței, cu imaginarea suferinței. Acest domeniu literar a fost uneori invadat de impostori, care contau pe valoarea de portanță a temei.

 

Excepționalismul evreiesc nu este tolerabil, dacă se construiește pe falsuri istorice.

 

« Ei [legionarii] doreau un stat pur și religios, [România] urmând comandamentele divine.»

 

Manea scrie despre legionari cele de mai sus, după ce îi reproșează lui Mircea Eliade că nu a revenit, adică, subînțeles, nu s-a dezis de convingerile sale politice din tinerețe, fără să-și dea seama că descrie de fapt nu doar proiectul ci chiar realitatea patriei sale spirituale, statul evreilor, Israel, realitatea unui colonialism, de care Norman Manea, după câte știu, nu s-a dezis niciodată public. Norman Manea și-a folosit identitatea «etnică» pentru a reuși să iasă din anonimatul în care s-ar fi scufundat iremediabil dacă nu era evreu, dacă nu i oferea o scândură de scăpare la colegiul internațional Bard, o instituție universitară cosmopolită din Annandale-on-Hudson, New York 12504-5000. Cu ce «marfă» literară putea să se prezinte, la sosirea sa în Statele Unite, Norman Manea ? Fusese tradus în franceză la editura Albin Michel din Paris în 1991, adică după ce ajunsese la New York, cu o bursă Fulbright. Am contribuit la apariția acestei traduceri, punând la dispoziția unuia dintre referenți, universitarul exilat Alexandru Sincu, cărțile românești ale lui Norman Manea, aflătoare în biblioteca mea din Franța.

 

Folosirea cârjei comunitare nu are nimic intolerabil sau moralmente grav, alții au făcut la fel, toate regrupările comunitare servesc la asta, doar că unele sunt mai eficiente decât altele. Iar cea evreiască face parte dintre cele mai eficiente.

 

Nimeni nu mă poate face să cred că integrarea lui Norman Manea în viața culturală americană sau măcar newyorkeză ar fi reală, strict literară, adică nedeterminată de comunitarism, toate contactele pe care el însuși le evocă sunt evreiești, Philippe Roth etc.

 

Manea nu ne spune dacă acolo a început să frecventeze sinagoga, pe care probabil nu o frecventa la București. Undeva se declară chiar ateu. Dar ce însemnă un evreu ateu? În ce constă evreitatea acestuia? Dacă nu în religie, atunci în genele transmise pe linie maternă? În ce măsură ateul Manea poate fi evreu, atunci când identitatea, câtă poate exista, nu poate fi decât culturală, iar o cultură iudaică fără Talmud, nu există. Iar Talmudul sau interpretarea talmudică a Vechiului Testament nu se obținea în liceul românesc. Atunci în familie? Să se fi compensat, în cazul Manea, lipsa contactului cu sinagoga, adevărata școală de identitate evreiască, cu o transmisie informală intrafamilială?

 

Cred că nu a folosit doar argumentul «evreității» ci probabil că s-a prezentat ca opozant discret al naționalismului ceaușist, ceea ce în anii sosirii sale la New York putea să funcționeze ca argument de valoare internă, comunitară, așa cum a funcționat ulterior în cazul Ninei Cassian, după ce aceasta, speriată (cum o va declara autoarea) de consecințele arestării inginerului evreu Gheorghe Ursu, unul din membrii clubului care se aduna în casa Cassian, a decis să ceară azil politic în SUA. Înregistrările Securității, lizibile în arhiva CNSAS, consultată de mine, care o supraveghea în anii 80, probează natura ostilității foștilor privilegiați. Pe vremea kominternismului Nina Cassian nu era supravegheată, desigur. Comunista Nina ar fi trebuit să ceară azil nu în Statele Unite ci în Cuba, care era pe atunci încă sub un regim comunist. Înregistrările realizate de Securitate a conversațiilor din casa Ninei Cassian, rezumate sau transcrise integral se află la CNSAS, în dosarele de urmărire informativă dedicate poetesei, precum și fragmente din Jurnalul ei, fotocopiate discret de agenți. Ar merită să se facă o comparație între textul jurnalului editat în România și fragmentele de jurnal fotocopiate de Securitate.

 

O trambulină bine folosită a fost în schimb, Bard College pentru Norman Manea, fiindcă universitatea este integrată în rețeaua Open Society a miliardarului Soros György, evreu din Ungaria, cea care a intoxicat o generație de intelectuali din Estul Europei cu doctrina «democrației» electoraliste și a societății «deschise», ambele folosite pentru a-i înregimenta în serviciul liberalismului și individualismului, ca ideologii ale descompunerii sociale, suportul practicilor bancare fără control ale imperialismului american.

 

https://cce.bard.edu/international/partners/

 

Eu mă simt și sunt român fiindcă am crescut în cultura română, la care am avut acces prin limba maternă, română,  fiindcă am fost educat să mă simt solidar cu istoria românilor, în familie, nu la școală, înainte de 1957, unde ni se turna cu tolceriul în cap istoria concepută de evreul comunist Roller. Dar părinții nu mi-au zis, fii patriot. Mi-au oferit bazele patriotismului meu, adică informația și spiritul critic.

 

Deci nu la școală ci acasă am fost educat să fiu român și nu altceva, fără să fiu educat să-i disprețuiesc pe ceilalți, adică pe maghiari, evrei, ruși. Dimpotrivă, am fost educat să prețuiesc cultura acelor neamuri, care ne erau vecinii interiori sau exteriori. Dar tot acasă am aflat că unii maghiari, unii evrei, unii ruși nu ne sunt prieteni, că au făcut mult rău românilor ca noi sau ca românii din familia noastră. Și că, deci, dacă sunt atacat, dacă ar vrea sistemul educativ să-mi inculce disprețul față de familia și neamul meu, să știu că asta nu se face decât în interesul unor dușmani tradiționali ai acestui neam. Iar dușmănia ascunde interese economice divergente, aspirații istorice teritoriale, atacuri demografice și insinuări ideologice dizolvante.

 

Poate că luciditatea sau ideologia l-au împiedicat pe Norman Manea să devină sionist, altfel, în loc să treacă prin Franța înainte de a ajunge în Statele Unite, ar fi putut, în baza legii fondatoare a politicii demografice a Israelului, identificat ca evreu, să emigreze direct la Ierusalim.

 

Dar o dată plecat din România, cu altă destinație, singura sa șansă de a fi luat în seamă era să-și revendice apartenența la comunitatea mondial(ist)ă a jidovilor. Mi-e clar că Norman Manea considera limba română ca singurul instrument cu ajutorul căruia putea scrie literatură, de o calitate suficientă în ochii săi. Să treacă la ebraică, să scrie direct în engleză sau franceză, nu i se părea o soluție, cum au făcut alți scriitori, evrei sau români, plecați din România, care și-au pierdut vâna, forța epică, dacă v-or fi avut-o în mediul cultural, civilizațional românesc.

 

Este cazul unui emigrant, devenit încet-încet scriitor de limba franceză, dar povestind mereu și mereu, cu prioritate, istorii petrecute în România sau izvorâte din experiențele sale de descendentă dintr-o familie mixtă, cu mamă secuiancă și tată român, cu o pseudo mitologie personală dezvoltată din identificarea bizară și netemeinică istoric a unei ascendențe materne neoprotestante, interpretată ca originea evreiască, cu scopul evident de a fi folosită ca treaptă de ascendență socială. Succesul adevărat, fără proteze identitare, va veni poate și-i doresc ca descendenții să beneficieze de succesul emigrantei, ca moștenitori al drepturilor de autor, dar nu cred în asimilarea culturală a emigrantului prim.

 

Problema este că, cu foarte puține excepții, aș zice fără excepție, scriitorii aflați în situații similare nu au putut să devină scriitori francezi, germani, americani sau englezi, fiindcă nu au fost niciodată integrați acestor culturi și ierarhiei sale de valori autentificată civilizațional. Au rămas meteci, adică nu sunt luați în seamă în nici un canon intern, nu sunt citiți sau citați decât ca venituri, vag aclimatizate, nu vor avea descendenți în interiorul culturilor respective. A avea descendenți (literari) este singura formă de aclimatizare culturală posibilă, așa cum se întâmplă cu plantele sau animalele transferate de pe un continent pe altul. Unele devin invazive, adică se reproduc în cazul în care nu află concurenți, altele rămân plante de seră sau animale de grădină zoologică, care ar pieri dacă ar fi scoase din mediul protejat. Să numesc câțiva autori originari din România, din secolul trecut și din acesta, printre care unii au scris în franceză, în germană sau engleză, sau au fost  traduși, alții nu. Anne de Noailles, (https://www.wikiwand.com/ro/Ana,_contes%C4%83_de_Noailles), Panait Istrati, E.M. Cioran, C. V. Gheorghiu, Mircea Eliade, Petru Dumitriu, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, Leonid Mămăligă, George Astaloș, Dumitru Țepeneag, Virgil Tănase, Norman Manea, Paul Goma, Bujor Nedelcovici, Constantin de Chardonnet alias Dan Constantin, Matei Vișniec, Maria Mailat, Cornel Dimovici, Andrei Zanca, Sorin Anca, Mirela Roznoveanu, Marian Popa, Mircea Iorgulescu etc.

 

E mai ușor de intrat în lista de patrimoniu a unei culturi străine dacă ești evreu, fiindcă funcționează solidaritatea comunitară, în vreme de românul, după ce constată că nu poate conta pe solidaritatea comunitară, se străduiește să răzbată de unul singur, sau se declară evreu! Comunitatea românească nu are nici dorința, nici instrumentele, nici forța economică, deci nici mecenatul, nici solidaritatea sistematică necesare pentr a-i ajuta să se afirme pe potențialii săi membri.

 

Având ca sursă de inspirație propria sa biografie romanțată, ca foarte mulți alți scriitori, Norman Manea perseverează. Scrie un roman colaj. Nu știu exact ce ar fi acest tip de roman. Voi încerca să citesc cât de curând cartea publicată în română la Editura Poiirom. Spicuiesc această prezentare pe situl editurii POLIROM.

 

 

 

«Un roman colaj despre un supraviețuitor al lagărelor din Transnistria, despre existența sa ulterioară într-o dictatură comunistă și exilul în America. Discursul narativ se desfășoară pe mai multe niveluri, fiind potențat cu un colaj de fragmente literare semnificative și însemnări de lectură despre identitate, iubire și literatură. Metafora Umbrei ca purtătoare a identității, o referire la clasica povestire germană a lui Adelbert von Chamisso Extraordinara poveste a lui Peter Schlemihl, rămâne un laitmotiv pe toată întinderea cărții și exprimă obsesia protagonistului cu privire la destinul său incert și înstrăinarea prin care trece. Dialogul dintre protagonist (Nomadul Mizantrop, N.M.) și vechiul său prieten Günther, un român de etnie germană, exilat la Berlin, comunist înfocat și critic al realităților din România dictaturii, obsedat de vina germană și de implicațiile ei actuale, este, în fapt, o retrospectivă a realității postbelice din estul Europei. „Arhiva Günther”  cumulează tensiunea dintre cei doi prieteni, motivată de obsesiile lor diferite. Ceea ce menține constantă intensitatea epică a cărții este relația de intimitate dintre protagonist și sora sa vitregă, orfani și supraviețuitori ai Holocaustului, marcați de trauma lagărului și de vina de a fi supraviețuit urgiei, ca și de dorința de a găsi un echilibru în existența lor plină de contradicțiile prezentului. Romanul este, în fapt, o călătorie prin dramaticele evenimente ale secolului XX: naționalism, fascism, comunism și exil. La sfârșitul lecturii, cititorul se află solidar cu protagonistul nomad, cu melancolia, umorul și îndârjirea sa de supraviețuire.»

 

 

 

Iată ce scriam în revist Vatra, despre unul din romanele lui Manea. Textul a fost cuprins și în volumul Serii și grupuri, 1981.

 

CARTEA FIULUI. Norman Manea este un prozator fecund, chiar dacă îi raportăm opera la aceea a altor colegi de promoţie literară, productivi fără să fie superficiali, căci începând cu 1969 a publicat următoarele cărţi : Noaptea pe latura lungă, Captivi, Atrium, Primele porţi şi la sfîrşitul anului 1976, Cartea fiului. Ultimele patru fac parte din ciclul Variante la un autoportret.

 

Cartea fiului este formată din – două părţi intitulate, respectiv, Simona şi August ; ele narează, analizează şi realizează două variante ale agresiunii pe care o suportă psihicul unui individ dinspre mediu, agresiunea majoră a torturii savante căreia îi este supusă Simona Hariga, soţia unui revoluţionar cu un destin tragic (cazul real de la care s-a pornit fiind, probabil, cel al lui Lucreţiu Pătrăşcanu) şi agresiunea minoră (doar aparent) a cotidianului torturant prin ciclicitate, cu invariantele sale tipice. Se poate presupune, dacă pornim şi de la titlul cărţii, o legătură între cele două părţi : fiul, ipoteticul fiu ai Simonei, ar fi personajul principal al părţii a doua, tînărul inginer proiectant. Este poate doar povestea dorinţei de asumare a unui rol, a necesităţii ideale de a-l interpreta, de a-l trăi.

În Simona naraţiunea adoptă modul ipotetic, marcând o experienţă ne trăită dar imaginabilă. Existenţa Simonei [167] Hariga, pictoriţă scenografă pe care naratorul o întâlneşte în primul capitol al cărţii, cu prilejul unei premiere teatrale, într-un oraş de provincie, la care este şi el invitat (ocazie de reconstituire sarcastică a unei atmosfere specifice unor astfel de evenimente), este refăcută, în- momentele ei semnificative, cu ajutorul unei duble proiecţii : 1) scena interogatoriului la care este supusă, după ce fusese torturată şi fizic, în care se înfruntă tăcerea ei încăpăţânată cu monologul agresiv, cinic şi pervers, mimând sau practicând real sinceritatea, al anchetatorului, un personaj memorabil parcă de sorginte dostoievskiană, şi 2) imaginara sau reala figură a pictorului renascentist Piero di Cosimo, reală istoric, imaginară prin reconstituirea personalităţii şi motivaţiilor sale, artist al cărui destin şi operă o obsedează pe Simonia Hariga pînă la a ajunge să trăiască o identificare (o asemănare fascinanta a ei cu portretul Simonettei Vespucci, pictat de Piero di Cosimo), cale pe care o adoptă naratorul pentru a-şi înţelege personajul despre care ştie prea puţine lucruri, dar de al cărui destin este la rândul său obsedat.

Prima parte a cărţii conţine, între aceste două oglinzi paralele, fin trasată, o supratemă : aceea a artistului care prin însăşi structura şi condiţia sa este un adversar al dogmei, un adept al Renaşterii şi un revoluţionar, înţelegând revoluţia în.primul rînd ca o „luptă cu tine însuţi”, ştiind că „Renaşterile au nevoie de timp”, că ele înseamnă „o cultură trăită” şi (aşa cum o făcea Cosimo, organizator de carnavaluri cu sens parodic în raport cu obsesia thanatică a Evului Mediu) trebuie precedate şi pregătite prin „carnavalizarea conştiinţei”, se eliberează „gândirea, imaginaţia, prea multă vreme siluită de o seriozitate impusă, fariseică, şi tâmpă, cu adevărat dezumanizantă şi străină omului” şi se opune „demagogilor, ritualurilor ierarhizate ale îngheţului medieval”.

In August, modul naraţiunii se schimbă adoptându-se unghiul naratorului personaj ce-şi relatează trăirile, cu observaţia că se simte o distanţare treptată faţă de mediul descris, văzut, în manifestările sale rituale şi mecanice, cu o ironie evoluând spre dispreţ sau revenind spre înţelegere şi compasiune, reflectând parcă un proces de reificare a relaţiilor interumane, oferind elemente pentru [p.168] un studiu al destructurării ce pare uneori să se instaleze, stare conflictuală pe care naratorul, personaj problematic, este tentat să o rezolve prin ieşirea din : acest mediu şi încercarea de a-şi păstra puritatea adolescentină, ca un refuz al. maturizării, simţită, uneori, ca supunere şi integrare conformistă, neutralizantă. Personajul este dotat cu o imensă acuitate senzorială care îl ajută să ne restituie mediul oraşului şi al atelierului de proiectări în care lucrează cu o exactitate care, prin descompunerea gesturilor, a peisajelor şi ritmului gândirii, sincopat transcris, devine, aproape himerică, aşa cum se spunea că ar fi făcut-o Piero di Cosimo, încercînd să surprindă imperceptibilul.

Întreaga naraţiune este prin ea însăşi o polemică, implicită şi uneori chiar explicită la adresa realismului tern. (La Simona Hariga „amintirea soţului [era] suprapusă unui fiu iluzoriu, în stare să realizeze «depăşirea şi nu maimuţăreala naturii» .).

Comună, ca tehnică şi atitudine narativă, celor două părţi, le este „supraintensificarea mişcării interioare”, transcrisă printr-o frazare cu un ritm sacadat, de veşnică alertă şi tensiune, încercând să surprindă nuanţe, să ca-racterizeze situaţii, recurgânld la un stil (uneori supra) încărcat de adjective, atingând preţiozitatea. Lucrul se observă mai ales în cazul unor „portrete” unde prin aglomerare se obţine un efect negativ de anihilare a vizualităţii ce pare totuşi dorită. Finalul ambelor părţi este deschis, cum era firesc în cazul unor variante pentru un autoportret.

Prin efortul împlinit de a-şi construi un stil propriu, prin atenţia acordată actualităţii, adică prezentului social şi reflectării sale subiectivizate, prin mediile în care îşi plasează personajele, prea puţin frecventate de alţi prozatori (poate cu excepţia lui Virgil Duda), prin capacitatea de a îngloba elementul teoretic şi reflecţiile asupra propriei atitudini narative, evitând excesul, într-un text de mare fluiditate şi omogenitate, Norman, Manea şi-a cîştigat. o poziţie originală în proza românească contemporană, nu lipsită de personalităţi, în care promoţia din care face  parte aduce un  aer proaspăt,  novator, uneori [169] încă timid dar încercând realizarea adecvării între mijloacele narative (stilistice şi compoziţionale) şi noutatea, specificitatea raporturilor sociale şi psihice ale epocii.»

 

Așa se integra prozatorul în linia criticii sociale, morale și ideologice a perioadei comunismului colonial, zis dejist, critică care devenise posibilă după ce conducerea superioară de partid dăduse liber. Manea a ales un subiect posibil, interesul pentru temă fiind clar determinat de faptul că soția lui Pătrășcanu, personajul care poartă numele de Simona Hariga, nu fusese o artistă oarecare ci o evreică artistă neoarecare.

 

«Lucrețiu Pătrășcanu a fost reabilitat post-mortem în aprilie 1968 din inițiativa secretarului general al PCR, Nicolae Ceaușescu. Din același lot de reabilitați au făcut parte Ștefan Foriș, Ana Pauker, Vasile Luca și Teohari Georgescu. Martor în ancheta de reabilitare a fost Belu Zilber. Remus Koffler nu a fost însă reabilitat. La Plenara CC al PCR din acel an, Nicolae Ceaușescu a folosit cazul Lucrețiu Pătrășcanu pentru a ilustra influența negativă pe care o avuseseră în România Alexandru Drăghici și Iosif Chișinevschi.

 

Pătrășcanu a fost căsătorit, din 1938, cu Elena Pătrășcanu (Herta Schwamen, n. 1910), de origine evreiască, de profesie decorator scenograf la Teatrul Țăndărică din București, unde era colegă cu Lena Constante. O cunoscuse atunci când o apărase într-un proces pentru activități comuniste, ea fiind tot militantă a PCdR. La acea vreme căsătoriile dintre români și evrei erau interzise de guvernul condus de Octavian Goga. De aceea a trebuit să fie botezată în religia ortodoxă. Cel care a botezat-o a fost preotul ortodox cu convingeri socialiste Gala Galaction. » Extras din Wikipedia

 

Tot așa se explică interesul subliniat și public al  lui Norman Manea pentru biografia, destinul Anei Pauker, fost ministru de externe al României în perioada colonială, de sorginte kominternistă. O tartoriță fără nici o solidaritate cu poporul român, executantă zeloasă a ordinelor Moscovei. Sărmană «victimă a antisemitismului românilor», peceriști, subliniez eu, ironic. Este, desigur, un drept absolut al scriitorului de a-și alege subiectele și personajele. Dar dacă o face mereu din perspectiva succesului social, al oportunismului, situația trebuie semnalată. Atât.

 

 

Mulțumesc pentru lectură și difuzare,

Cu tot binele,

Dan Culcer

écrivain, journaliste, traducteur-interprète

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu