miercuri, 26 aprilie 2017

Having a process for Meaning mattersÎntemeierea Sfintei Mănăstiri – Tunderea monahală


Stareța Macrina Vassopoulos

Întemeierea Sfintei Mănăstiri – Tunderea monahală


Întemeierea Sfintei Mănăstiri – Tunderea monahală
Încă din vremea în care trăia în lume, Maria coresponda regulat cu Starețul Iosif Isihastul. Odată, împreună cu o soră duhovnicească de-a ei, pe nume Fotini, a comandat la Starețul Iosif două cruciulițe de lemn. Atunci când trei cunoscuți de-ai surorilor din Volos l-au vizitat pe Starețul Iosif în Sfântul Munte, acesta, mai înainte ca aceia să i le ceară, le-a spus, dându-le crucile, că Maria se va călugări, iar Fotini se va căsători. Iar proorociile Starețului Iosif s-au împlinit întocmai.
      În anul 1954, mai întâi cinci din cele șapte surori duhovnicești, cu care se legase Maria și trăiau ca monahiile în lume, au hotărât să se stabilească provizoriu într-un loc. În timpul străduinței lor de a afla locul unde să se stabilească, au primit o scrisoare de la Starețul Iosif, în care le scria că vor umbla prin multe locuri căutând locul potrivit, însă în cele din urmă nu se vor depărta de Volos. Starețul Iosif le-a descris că vor urca pe o cărare , vor trece de o bisericuță, vor mai merge o bucată și acolo, mai jos de sat, vor afla o casă frumoasă, și de acolo vor începe, iar Dumnezeu va binecuvânta șederea lor acolo și cele care vor urma. Și într-adevăr, noua obște a aflat o clădire în satul Staghiates – Pilion și s-a stabilit temporar acolo.
      Primele au venit surorile care mai pe urmă, la tunderea lor monahală,  au primit numele Singlitichia, Efrema, Atanasia, Arsenia și Melania, iar după vreo trei ani s-au adăugat surorile Hristonimfi și Maria. Starețul Iosif Isihastul și-a asumat povățuirea lor duhovnicească vreme de șapte ani, până la cuvioasa lui adormire, care a avut loc în ziua Adormirii Maicii Domnului din anul 1959. Legătura duhovnicească cu Starețul Iosif era de nedesfăcut. Urmărea creșterea lor duhovnicească cu multă grijă și neobosite rugăciuni. Se bucura deoarece se nevoiau mai cu seamă în ascultare, priveghere și în practicarea Rugăciunii lui Iisus. Harul lui Dumnezeu îl înștiința despre sporirea duhovnicească a fiecăreia și adeseori, în scrisorile pe care le trimitea, descria stările sale duhovnicești, fapt ce le folosea și le îndemna la mai multă nevoință.
      În primii ani ai noii înființate obști, Maria a continuat să lucreze, deoarece voia să completeze anii, pentru a primi o pensie cu care să ajute Mănăstirea, în care avea să rămână pentru totdeauna.  Astfel a rămas în Nea Ionia -Volos și mergea și se întorcea pe jos, străbătând o distanță de vreo șapte kilometri până la Staghiates. Și pentru că nu voia ca surorile să iasă în lume, lua ea lucrul lor de mână și-l vindea. Întorcându-se odată de la această ascultare, cărând alimente în greutate de 30 kg, a simțit o mare oboseală. Dar în loc să se odihnească de osteneala zilei, de îndată ce a ajuns și a lăsat lucrurile surorilor, a făcut patru sute de metanii și canonul ei[1]. Atunci a simțit, așa cum ne-a spus mai târziu, atâta Har și dragoste dumnezeiască, încât nu se pot descrie. De aceea totdeauna ne învăța: „În osteneală îl află omul pe Dumnezeu”.
      După trei ani de la întemeierea neoficialei obști și după ce și-a încheiat obligațiile ei în lume, Maria, la vârsta de 36 ani, a intrat în noua obște. La scurtă vreme obștii i s-a alăturat și mama Starețului Efrem, Victoria. Acum surorile trebuiau să hotărască pentru alegerea unei starețe,  de care să facă ascultare. Maria se distingea prin virtutea ei, dar existau surori și mai mari ca vârstă decât ea. Atunci s-au adresat Starețului Iosif Isihastul ca să se roage pentru aceasta. După o mică perioadă de timp, Starețul Iosif, după ce a avut o vedenie în vremea rugăciunii, le-a scris: „Dumnezeu pe Maria a ales-o, partea cea bună”. În această vedenie, Starețul a văzut într-un loc plin de verdeață, ca o livadă, pe Maria în mijloc, iar în jurul ei erau niște oi. De undeva a apărut o maimuță care încerca să se apropie de oi, însă ea, cu un baston de trestie, pe care-l ținea în mâini, a alungat-o departe.
      Maria însă, din multa ei smerenie, nu voia să primească propunerea Starețului Iosif. Atunci acela a început să se roage și cerea de la Dumnezeu ca și ea să se înștiințeze care este voia Sa. Și într-adevăr, într-o noapte Maria l-a văzut pe Cinstitul Înaintemergător suindu-se spre Cer și ținând în mâinile sale un baston. În urma lui mergea ea, după care urma mulțimea monahiilor, pe care Maria se străduia să le adune. La un moment dat, Sfântul Ioan s-a oprit, s-a întors spre Maria și i-a dat bastonul. După această vedenie Maria a primit păstorirea obștii, ca fiind voia lui Dumnezeu.
      Odată cu primirea noii ascultări, Stareța și-a înmulțit nevoințele și ostenelile pentru dragostea lui Hristos și a sufletelor pe care i le încredințase Domnul, nesocotind astfel primejdiile îndreptate împotriva sănătății ei șubrede. Astfel, odată, după o muncă obositoare, a avut o puternică hemoragie pulmonară care i-a pricinuit hemoptizie, fiind aproape de moarte. Din pricina epuizării simțea cum sufletul i se ridică spre cele de sus și își vedea trupul nemișcat. Câtă vreme a avut ochii închiși, a văzut suflete ale celor adormiți, pe care îi cunoștea de când era copil de cinci ani. S-a aflat atunci în locul fericirii și a văzut că acolo sufletele se cunoșteau între ele și comunicau. Surorile, pentru că nu exista un mod imediat de comunicare, nu l-au înștiințat din timp pe Starețul Iosif. Însă după câteva zile au primit de la el o scrisoare, în care scria că „au văzut-o”, el și împreună-nevoitorul său, Părintele Arsenie, pe Stareță grav bolnavă și și-au întețit rugăciunile pentru restabilirea sănătății ei. Dar și Stareța vedea în fiecare seară la căpătâiul ei pe cei doi stareți care se rugau cu metanierele lor, spunând: „Doamne Iisuse Hristoase, vindec-o pe roaba Ta!”.
      Când surorile au început să se gândească la locul întemeierii Sfintei
Mănăstiri, unde să se închinovieze definitiv, Starețul Iosif le-a propus să meargă în Eghina la Starețul Ieronim din Capadoc ia (1883-1966) și să-i ceară sfatul. Starețul era un om al rugăciunii minții și al duhului ascetic; era la o măsură duhovnicească atât de înaltă, încât, odată, în vreme ce săvârșea Dumnezeiasca Liturghie, a văzut Agnețul în chipul dumnezeiescului Prunc, Care-l chema să-L împartă[2]. Stareța, împreună cu maica Singlitichia, din partea întregii obști și ascultând de porunca Starețului Iosif, au mers în Eghina ca să se întâlnească cu Starețul Ieronim. Când au ajuns, le-a primit maica Evpraxia (sora după trup a Părintelui Arsenie, împreună-nevoitorul Starețului Iosif Isihastul), care-l slujea pe Starețul Ieronim. Acesta le-a încercat la început răbdarea și smerenia, după care însă le-a primit, le-a binecuvântat și le-a spus că mereu le va supraveghea în chip nevăzut și se va ruga pentru obște. Le-a descris chiar, în amănunt, și locul unde avea să zidească Mănăstirea, sus pe un munte și alături de albia unui râu. Maicile, satisfăcute de această binecuvântată întâlnire, s-au întors cu bucurie și au început să caute locul, unde aveau să întemeieze Sfânta Mănăstire.
      Starețul Iosif Isihastul, apropiindu-se de sfârșitul vieții sale, i-a chemat pe părinții obștii sale, pentru a le da ultimele îndrumări și porunci, drept testament, spunându-le și care dintre ei, în viitor, vor întemeia noi obști monahale din această obște mică, și care dintre ceilalți părinți aveau să le urmeze. Starețului nostru (Părintelui Efrem) i-a prezis că va deveni egumen, cu toate că îl atrăgea viața isihastă și ascetică a pustiului athonit.  I-a cerut să-l ia împreună cu el și pe Părintele Atanasie, fratele său după trup (al Starețului Iosif), și pe fratele Timotei Papaconstantinou, viitorul ieromonah Iosif, despre care a spus: „Pe acesta să-l ții, pentru că are frică de Dumnezeu și silire de sine”. Părintele Iosif, originar din localitatea Pteleu, de lângă Almiros – Volos, a fost după aceea preot slujitor în Mănăstirea noastră mai mult de douăzeci de ani, până la adormirea sa (22 Decembrie 2003). Starețul Iosif Isihastul i-a mai încredințat Starețului nostru să continue corespondența și să-și asume povățuirea duhovnicească a monahiilor din Volos, așa cum o avusese el până atunci.
  În 1962, în satul Portaria – Pilion, a fost cumpărat terenul cu o mică clădire, unde avea să se zidească în sfârșit Mănăstirea. Când au început primele lucrări pentru ridicarea Mănăstirii, într-o zi, Stareța i-a cerut maicii Efrema, care era bolnavă cu temperatură, să aducă pe jos, din Staghiates, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. La ezitarea maicii datorată bolii și fiindcă avea s-o urce pe caldarâm, Stareța a încredințat-o că se va ruga pentru ea și nu se va osteni deloc. Și într-adevăr, pe tot drumul maica Efrema nu a simțit greutatea icoanei pe care o ducea, cu toate că era împodobită cu o îmbrăcăminte de argint, ci, dimpotrivă, simțea că icoana este foarte ușoară, și că ea doar o spijinea puțin. Maica Domnului arătase deja bunăvoința ei pentru noua Mănăstire. De atunci Icoana făcătoare de minuni a rămas în Mănăstire. Într-o noapte doi săteni, Socrate Kokkalis și Nestor Agoros, acum adormiți, din satul vecin, Katihori, au văzut un stâlp luminos care se înălța până la cer din locul unde se zidea Mănăstirea. A doua zi au mers la Mănăstire să vadă locul și să afle ce se întâmplase. Când s-au întâlnit cu monahiile, le-au făcut cunoscut faptul minunat ce se petrecuse în noaptea de dinainte și au constatat că în locul pe care l-au arătat se afla Icoana Maicii Domnului.
În 1963 s-au sfârșit lucrările și s-a pregătit totul, astfel încât obștea se putea stabili în noua Mănăstire. Puțin mai târziu s-a săvârșit tunderea în monahism a maicii Starețului nostru, Victoria, care a fost numită Teofana, apoi a urmat tunderea Mariei, care a primit numele Cuvioase Macrina, sora Sfântului Vasilie cel Mare. Nașa ei a fost monahia Teofana, pe care Stareța noastră a cinstit-o în toată viața ei. Tunderea s-a săvârșit la slujba Pavecerniței. Atunci Stareța noastră a văzut ca și cum răsărea soarele în Sfântul Altar al Bisericii și s-a făcut ziuă, luminându-se toate. Timp de patruzeci de zile cugetarea ei era numai lumină, bucurie, iar lacrimile îi curgeau neîncetat. Această stare duhovnicească a ei se răsfrângea și asupra tuturor celor din jurul ei. Datorită prefacerii duhovnicești pe care o suferise, Stareța dorea, așa cum de multe ori ne-a spus-o mai târziu, să se urce pe un munte să propovăduiască mărețiile lui Dumnezeu și să strige ca toți oamenii să devină monahi pentru a-L slavoslovi pe Dumnezeu. În primele zile după tunderea ei, de îndată ce privea Icoana Judecății viitoare, care se afla în afara chiliei sale, era răpită în contemplație, simțindu-se ca și cum ar fi în flăcările iadului. Prefacerea pricinuită de harul Schimei celei mari a ținut multă vreme. Multe zile nu a vrut să pună nimic în gură și vreme de un an nu a preocupat-o nici un gând pământesc.

[1] Canonul monahal este de 1.200 metanii mici, fără îngenunchere, cu semnul Cinstitei Cruci pe trupul celui ce se roagă și cu rostirea rugăciunii: „Doamne Iisuse…”.
[2] Vezi Sotiria D. Nousi, Starețul Ieronim al Eghinei 1883-1966, ed. Eptalofos, Atena 1978, p. 38. Și Petros Botsis, Starețul Ieronim Isihastul din Egina, Atena 1991, pp. 101-102.
Sursa: Pr. Alexandru Stanciulescu BardaO româncă plecată după 1990 în “Țara Viselor”...
... credeam ca vine cu intentii bune..


Afacerea Roșia Montană și viitorul Ambasador al SUA la București Jenny Paulson


Nașul.TV anunță: Jenny, americanca de origine română căsătorită cu miliardarul John Paulson, va fi numită șefa Ambasadei SUA în România.
 
Jenny & John PaulsonJenny & John Paulson – Ambasador și miliardar

O informație din spatele ușilor închise vine furibund peste noi prin intermediul lui Radu Moraru: Președintele Donald Trump o va numi Ambasador al SUA la București pe americanca de origine română Jenny Paulson.
Adică o româncă plecată după 1990 în “Țara Viselor” și după ce se căsătorește în anul 2.000 cu miliardarul american John Paulson ajunge să fie alegerea președintelui Donald Trump pentru importanta funcție pentru România! De ce oare acest scenariu de fim demn de o continuare a zguduitoarei pelicule cinematografice SYRIANA?
Pentru că Donald a fost sfătuit intens de românca Jenny să candideze pentru funcția de președinte, iar americanul John i-a furnizat o sumă importantă pentru campania electorală.
Pentru că Jenny e foarte bună prietenă cu Melania, actuala soție a lui Donald, iar Trump îi poartă o vie recunoștință miliardarului John Paulson pentru că în momentele financiare de cumpănă a primit ajutor substanțial, câteva sute de milioane de dolari, pentru a ieși din faliment.

Pentru că, pentru că, pentru că…


Președintele Donald Trump și sponsorul său de sute de milioane de dolari miliardarul John PaulsonPreședintele Donald Trump și sponsorul său de sute de milioane de dolari miliardarul John Paulson

“Interesele” familiei Paulson în România

Așadar, de ce ar trebui să pariem la Bursa de la Toronto pe acțiunile Gabriel Resources – indice GBU? Pentru că pe 2 aprilie 2017 acțiunile GBU valorau doar 0,40 dolari canadieni la Bursa de la Toronto, iar după ce va fi nominalizată Jenny Paulson ca Ambasador al SUA la București aceste vor crește simțitor.
Dar ce legătură are familia Paulson cu Gabriel Resources de ar putea să influențeze creșterea acțiunilor GBU pe Bursa de la Toronto?

Ei bine, Jenny & John Paulson au o legătură de mai multe “interese” cu proprietatea Gabriel Resources Ltd! De asemenea, viitoarea ambasadoare are “interese” și în compania Delphi din România, companie care dă de muncă la peste 10.000 de români.

http://www.secundatv.ro/base/media/2017/04/photo-soros-and-other-4-in-us-congress-870x345.jpg

 Un cvintet “de vis” susține cauza fiscală în fața Congresului American: Miliardarii speculatori George Soros, Jim Simons, John Paulson, Philip Falcone și Kenneth Griffin – în aceeași cameră, la aceeași masă!!! ANAF suspectează o fraudă uriașă la Roșia Montană Gold Corporation

În iulie 2016, o echipă de inspectori ANAF au concluzionat că Roșia Montană Gold Corporation S.A. – RMGC (deținută de Gabriel Resources), ar fi comis în perioada 201 – 2016 o fraudă fiscală cu TVA de peste 42 de milioane de lei – circa 10 milioane de dolari. După control, RMGC a făcut contestație. La sfârșitul lunii septembrie 2016, Direcția Generală pentru Soluționarea Contestațiilor a casat parțial evaluare și a decis să se reia inspecția privind evaziunea cu TVA, pentru aceeași perioadă, dar cu o altă echipă de inspectori.
Numai că, odată cu noua inspecție, în paralel cu noul control dedicat posibilei fraude cu TVA, o altă divizie din ANAF a demarat o anchetă extinsă pe perioada 1997 – 2016 solcitând date și documente despre activitățile operaționale și despre tranzacțiile efectuate de Roșia Montană Gold Corporation S.A.
Ei bine, noua anchetă extinsă i-a scos din sărite pe acționarii RMGC care consideră că solicitările ANAF – foarte multe documente solicitate, cantități de informații și explicații privind tranzacțiile cu toți furnizorii săi și tranzacțiile financiare ale RMGC – sunt exagerate.
Șefii companiei Gabriel Resources consideră că ANAF și-a depășit cu mult atribuțiile, că amploarea și profunzimea solicitărilor sunt în mod intenționat abuzive. Motivul? Pentru a intimida patronatul RMGC și a solicita stoparea procesului pe care l-a deschis statului român.

Roșia Montană produce bani la Bursa de la Toronto iar românii protestează în fața casei familiei Jenny & John PaulsonRoșia Montană produce bani la Bursa de la Toronto iar românii protestează în fața casei familiei Jenny & John Paulson


Întrebare legitimă

Așadar, apare intrebarea legitimă: Oare viitorul Ambasador al SUA la București, soția unuia dintre miliardarii americani interesați direct de finanțele companiei Gabriel Resources, doamna Jenny Paulson, va interveni pe lângă statul român pentru a aplana dualul conflict? Evident întervenția doamnei Ambasador Paulson va fi făcută în spatele ușilor închise.
Dar, pe Bursa de la Toronto o astfel de informație – soția unuia dintre „inițiați” a ajuns Ambasador în România unde RMGC are probleme cu legea fiscală – va conta enorm. Efectul? Acțiunile Gabriel Resources – GBU vor crește simțitor în următoarea perioadă.
Am și un argumet serios așa după cum rezultă din “Graficul pe 10 ani al variației acțiunilor GBU pe Bursa de la Toronto”: De câte ori a intervenit președintele Train Băsescu în problema exploatării minei de la Roșia Montană, imediat acțiunile GBU au crescut… mefistofelic!
Iar cine a AVUT informații – adică INIȚIAȚII – și a știut să joace pe bursa a câștigat o “căruță de verzituri”! Tehnica e simplă: cumperi în cădere, un minim programat, și vinzi în creștere, un maxim previzibil!


Graficul pe 10 ani al variației acțiunilor GBU pe Bursa de la TorontoGraficul pe 10 ani al variației acțiunilor GBU pe Bursa de la Toronto
Roșia Montană produce bani la Bursa de la Toronto

Vă ofer mai jos câteva date ce pot fi ușor corelate cu graficul pe 10 ani și vă puteți întreba retoric: „Cine a făcut parte din mulțimea inițiaților și a pariat pe acțiunile GBU în perioada 2009 – 2012? Oare așa s-a recuperat o parte din fondurile folosite în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2009?” Cine trebuie să ne răspundă la aceste întrebări: Geoană sau Băsescu, Maior – SRI sau Predoiu – SIE?
Campanie 2009: Președintele Băsescu aprobă proiectul Roșia Montană, prețul acțiunilor se dublează;
30 decembrie 2009. Președintele reales Traian Băsescu anunță că proiectul va fi discutat în CSAT. În primele zile ale lunii ianuarie, acțiunile cresc cu 1,8%.
14 iulie 2011: La intervența lui Băsescu, se emite certificatul de descărcare de sarcină arheologică. Gabriel Resources a câștigat pe bursă peste 9%:
18 iulie 2011: Traian Băsescu vorbește la Grupul de Dialog Social despre necesitatea exploatării resurselor. Pe bursa de la Toronto se vând 617.500 de acțiuni Gabriel Resources, valoarea tranzacțiilor cu acțiunile companiei canadiene fiind de 5,06 milioane de dolari americani. Acțiunile cresc cu peste 2%.


http://www.secundatv.ro/base/media/2017/04/protest-rosia-montana-15-septembrie-2013-870x489.jpgProtest împotriva exploatării de la Roșia Montană solicitată intens președintelui Traian Băsescu de John Paulson, unul dintre acționarii importanți ai companeie Gabriele Resources, soțul viitorului Ambasador al SUA la București Jenny Paulson
22 august 2011: Traian Băsescu susține proiectul Roșia Montană. Acțiunile Gabriel Resources fac un salt de 9%.
30 august 2011: Reacții în presa națională și internațională după vizita lui Băsescu la Roșia Montană. Acțiunile de pe bursa canadiană cresc cu 11%, cel mai mare salt înregistrat de Gabriel Resources de la începutul anului 2011.
8 noiembrie 2012: Băsescu readuce Roșia Montană în discuție, la întâlnirea cu FMI. Preţul acţiunilor crește cu peste 13%
27 decembrie 2012: Efectul referendumului anti-Gabriel se resimte pe bursă. Acţiunile intră din nou pe o pantă descendentă.


Date financiare DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMANIA SRLDate financiare DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMANIA SRL
Familia Jenny & John Paulson are mari interese în România

Miliardarul american John Paulson, care controlează fondul Paulson&Co, se află și în spatele companiei Delphi, producătorul american de componente care deține în România patru fabrici.
Paulson&Co, cel mai mare acţionar al Delphi, a avut un pachet de 22% dar a redus această cotă la 15%. Fondul deţinut de Paulson a vândut aproape 24,2 milioane de acţiuni dintr-un total de 27,7 milioane scoase la vânzare, cu o valoare totală de 665 mil. dolari (488 mil. euro).
Delphi este o fostă divizie a gigantului american General Motors. Ca să înțelegeți dimensiunea afacerii familiei Paulson în România, vă spunem că una dintre fabricile deținute de Delphi, la Iași,  – DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMANIA SRL – a avut o cifră de afaceri de peste 425 de milioane de euro și a înregistrat un profit net de circa 9,3 milioane de euro în 2015. În acest moment Delphi are peste 10.000 de angajați în cele patru fabrici din România.
Așadar, Jenny Paulson, viitorul Ambasador al SUA la București, are mari interese financiare în România!
Rămâne de văzut dacă și România va beneficia financiar și politic de pe urma Ambasadorului SUA româno-americancă Jenny Paulson, fostă Zaharia.

Sursa: Prof. Valentina Lupu