marți, 6 septembrie 2022

MIHAI CIUBOTARU - PROPUNERE PENTRU DECERNAREA PREMIULUI NOBEL

 
NOBEL

Det Norske Nobelinstitutt

Henrik Ibsens gate 51,

N-0255 OSLO

 +47 22 12 93 10    FAX

 

SOCIETATEA SCRIITORILOR ROMÂNI DIN BASARABIA

 

PROPUNEREA PENTRU DECERNAREA  PREMIUL NOBEL PENTRU LITERATURĂ SCRIITORULUI ROMÂN, ŞTEFAN DUMITRESCU, ADRESATĂ COMITETULUI  PENTRU DECERNAREA  PREMIULUI NOBEL PENTRU LITERATURĂ DE LA STOCKHOLM

 

Societatea Scriitorilor Români din Basarabia, ce are drept scop dezvoltarea procesului literar, consolidarea şi renaşterea spiritualităţii româneşti în Moldova, educaţia patriotică în baza tradiţiilor istorice naţionale, educaţia lingvistică a tuturor generaţiilor, cultivarea în rândurile membrilor asociaţiei a eului şi tradiţiilor strămoşeşti, îl propune pe Scriitorul Ştefan Dumitrescu atenţiei Comitetului pentru Acordarea  premiului Nobel, de la Stockholm.

 

Motivaţia propunerii noastre: în timpul de faţă scriitorul Ştefan Dumitrescu este un scriitor cu o vastă şi profundă operă literară. Impresionează foarte mult profunzimea gândurilor sale referitor la destinul fiinţei umane, dragostea lui neţărmurită faţă de Măria sa, Omul.

 

Scriitor total şi om total, Domnia sa a marcat literatura noastră contemporană, creând opere nepieritoare, ce au o valoare universală.

 

Îi urăm mari succese  în drumul  lui nobil către obţinerea premiului Nobel pentru literatură.

 

Dumnezeu să-l binecuvânteze!

 

MIHAI CIUBOTARU

PREŞEDINTE AL SOCIETĂŢII SCRIITORILOR ROMÂN   DIN BASARABIA

20 septembrie 2010

str. Albisoara 84/5 ap. 13

 MD-2005, mun. Chişinău, R. Moldova

 

 

 

ROMANIAN WRITERS SOCIETY FROM BASARABIA

 

PROPOSAL FOR AWARDING THE NOBEL PRIZE FOR LITERATURE TO THE ROMANIAN WRITER STEFAN DUMITRESCU SENT TO THE COMMITTEE FOR  AWARDING THE NOBEL PRIZE FOR LITERATURE  

 

The Romanian Writers Society from The Republic of Basarabia, whose target is to promote and develop the literary process, consolidation and rebirth of the Romanian spirituality in Moldova, the  patriotic education on the basis of the national historical traditions, linguistic education of all the generations, to cultivate among the members of this association the particular Romanian  nature and the ancient traditions, proposes the writer Stefan Dumitrescu to the Committee for Awarding the Nobel Prize fot Literature from Stockholm.

 

The reason of our proposal : nowadays the writer Stefan Dumitrescu is a writer with a vast and deep literary work. We are very much impressed by the depth of his thoughts about the destiny of hunam beings, his  infinite  love for His Majesty... The  Man.

 

 A total writer and a total man, he is a remarkable personality in our contemporary literature, creating immortal universal value works.

 

We wish him good luck and great success in his nobel way to be awarded the Nobel Prize for Literature!

 

May God bless him!!!

 

MIHAI CIUBOTARU

PRESIDENT OF THE ROMANIAN WRITERS FROM  BASARABIA

20th of September 2 010                  

str. Albisoara 84/5 ap. 13

MD-2005, Chişinău, Republic of. Moldova

 

 

 

On Monday, September 5, 2022 at 06:51:53 PM GMT+3, Stefan Dumitrescu <stefandumitrescu@yahoo.com> wrote:

 

 

 FIE CA BUNUL DUMNEZEU  SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE ACOLO DEPARTE FRATE IOAN MICLĂU ȘI FRATE BEN ȘI FRATE GEORGE ROCA !

 

 Mare bucurie mi-ați făcut. Dacă m-a ajutat pe mine Domnul ca să se nască în sufletul dumneavoastră atâta fericire și recunoștință eu nu am cuvinte să-i mulțumesc. Fie ca Domnul să ne ajute să le dăruim semenilor noștri cât mai multă iubire, și să facem pe lumea aceasta cât mai mult bine !

 Fie ca Domnul să binecuvânteze neamul românesc și să ne ajute să ieșim din groapa morții în care am fost băgați popor  de Globaliști și de trădătorii Țării !

 Vă îmbrățișez cu drag ! Al dumneavoastră cu iubire frățească Ștefan Dumitrescu

 

 

On Monday, September 5, 2022 at 10:20:55 AM GMT+3, Ioan Miclau <ioanmiclau40@gmail.com> wrote:

 

 

Distinsului Domn și Iubit Prieten ȘTEFAN DUMITRESCU

Dragă Prietene și Frate mie în Duh de Românie, azi răsfoind prin biblioteca mea românească, se lipi de sufletul meu cartea - Bună ziua, bade Ioane-, căci imi plăcea poza de pe copertă, cu acea -fântână cu cumpănă-din care se adăpa vitele țăranilor noștri români și sfinți. Cu atâta drag m-am oprit la scrierea frației tale: ”Un Badea Cârțan care a trecut oceanele și mările cu desaga plină de cărți „  Această scriere, apreciere a fost dedicată cărții mele -Scrieri ân proză -Vol.II publicată la anii 2007, la SITECH, cu două prefațări una de Dimitrie Grama și a doua de Ben Todica.

 Iubite Frate Ștefan(cel Mare) Dumitrescu, am recitit scrierea de apreciere a frăției tale și mi-a venit lacrimile în ochi. Deja știam că îngerul meu cel bun e lângă mine, așa mi-am zis Hai, să-i transmit  O ZI FRUMOASĂ  Prietenului meu, care cu atîta bunătate mi-a intărit viața și voința de a scrie, și nu orice fel de scriere, ci liberă și directă din harul cel primit de la Dumnezeu, căci eu înșelegeam artele a fi căi de înobilare a sufletului , mai ales cum cu aâta iubire ai prezentat personalitatea lui IOAN CRIȘAN, de care m-am și îndrăgostit și mi-am zis în mine, așa doresc să  creez și eu  scrieri curate și în adevăr, cititorilor mei. Dumneata Frate Ștefane mai asemuit si cu Badea Cârțan, acel brav român incălțat cu opinci, și îmbrăcat în hainele  Tezaurului nostru românesc, ce ducea peste munți, în desagă, cartea noastră românească.

   Eu și acum rămân pe pozițiile mele  de mai demult, căci pentru Premiul Nobel, la care n-a ajuns încă nici un român, nu poate fi decât al Eminentului Scriitor Român Ștefan Dumitrescu.

 (Poate îl va lua vreunul vopsit cu vopsele politice- dar pentru mine nu v-a aduce niciodată vreo încîntare)

     Cu cel mare drag și multă-multă prețuire,

      Ioan Miclău-Gepianu

       Australia

 
Suport cu bucurie cele de mai sus: Ben Todica


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu