duminică, 10 martie 2024

Alesandru Duţu - Războiul de 1.421 de zile (25)

 Războiul de 1.421 de zile (25)

Col. (r) Prof. univ. dr. Alesandru Duţu

10 Martie 2024

 

9 martie 1944 - a 992-a zi de război!

 

- Britanicii lasă sovieticilor libertatea de a face „propunerea oficială privind clauzele de capitulare ale României”.

 

- La Ankara, Ira A. Hirschmann, trimisul special al preşedintelui F.D. Roosevelt, roagă pe Alexandru Cretzianu să intervină pe lângă guvernul român ca „evreii din Transnistria să fie readuşi în ţară”, declarându-i ,,în mod hotărât că orice gest favorabil din partea guvernului român ar fi apreciat la valoarea sa reală de guvernul american şi ar putea, mai târziu, atrage cele mai mari foloase”.

 

Ambasadorul american la Londra, John G. Winant, informează pe Cordell Hull: „Am aflat că Foreign Office ar fi dat indicaţii misiunii sale la Moscova să discute în mod neoficial la Ministerul Afacerilor Străine al Uniunii Sovietice problema clauzelor pentru România şi să declare că în timp ce, după părerea guvernului britanic, această problemă este de competenţa Comisiei Consultative, ar saluta faptul dacă însuşi guvernul sovietic ar face propunerea oficială privind clauzele de capitulare ale României”.

 

Alexandru Cretzianu informează Ministerul Afacerilor Străine că Manfred Reifer, fost deputat în Parlamentul României, şi Ch. Barlas, reprezentantul în Turcia al Agenţiei Evreieşti din Palestina, i-au comunicat că Ira A. Hirschmann, trimisul special al preşedintelui F.D. Roosevelt, a sosit laAnkara şi s-a interesat de soarta evreilor din Balcani, în special de cea a celor din România. Interlocutorii ministrului român considerau că „rezolvarea favorabilă a următoarelor trei chestiuni ar fi privită de America cu mare satisfacţiune:

 

- Repatrierea celor 50 000 evrei deportaţi din Bucovina şi Basarabia, ce s-ar mai afla încă în Transnistria. Cercurile evreieşti sunt convinse că coreligionariilor vor fi masacraţi în ziua în care această regiune ar trece în zona de etape germană. Readucerea lor în ţară ar însemna deci gestul care i-ar salva de la moarte.

 

- Sprijinirea emigrării evreilor de către guvernul român...

 

- Acordarea libertăţii de mişcare celor 15 000 evrei rămaşi în Cernăuţi, în cazul unei eventuale evacuări a Bucovinei de Nord”.

 

La scurt timp, Alexandru Cretzianu a mai informat că s-a întâlnit şi cu I.A. Hirschmann, care i-a comunicat că „a fost însărcinat să încerce de urgenţă a salva viaţa evreilor deportaţi în Transnistria” şi l-a rugat să intervină pe lângă guvernul român ca „evreii din Transnistria să fie readuşi în ţară”, declarându-i „în mod hotărât că orice gest favorabil din partea guvernului român ar fi apreciat la valoarea sa reală de guvernul american şi ar putea, mai târziu, atrage cele mai mari foloase”.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu