luni, 1 noiembrie 2021

A aparut cartea: RUGI ÎNALTE CĂTRE DOMNUL PENTRU SALVAREA NEAMULUI NOSTRU de Ștefan Dumitrescu

 RUGI ÎNALTE CĂTRE DOMNUL PENTRU SALVAREA NEAMULUI NOSTRU

VOLUM DE POEZIE

CARTE DE RUGACIUNI

DAR ȘI

CARTE DE EDUCAȚIE

 

821.135.1 2021 © Ștefan Dumitrescu. Toate drepturile rezervate. BUN DE TIPAR:  

 

 

ARGUMET TRAGIC

 

Au trecut aproape doi ani de când Dictatura comunistă a fost răsturnată de la putere. După aproape o jumătate de veac de dictatură stalinistă, dejistă și ceaușistă, ceea ce s-a întâmplat cu poporul român este un lucru care ține de domeniul fantasticului. Să recunoaștem că puținisociologi, psihologi, economiști, viitorologi se așteptau la lucrul acesta. Din perspectivă post-temporală tot ceea ce se petrece cu noi ne apare însă ca fiind un fapt normal, logic, care putea să fie prevăzut. Așadar, am visat, și am așteptat libertatea o jumătate de veac, iar o dată scăpați de dictatură am început să ne comportăm alandala, urât, distructiv, sinucigaș. Alandala este un fel de a spune, pentru că de fapt ne-am comportat în acești ani cum era firesc, cum era normalsă ne comportăm.Cum ne era firea, așa cum suntem noi. Este adevărat că Puterea, unealta din interior a unor Forțe Străine, care l-a răsturnat pe Nicolae Ceaușescu (Puterea comunistă) printr-o strategie extrem de perfidă și de bine pusă la punct, de mascată, a manipulat Societatea românească, după scenarii minuțios proiectate, gândite (toate făcând parte dintr-un Scenariu mai mare gândit de Stăpânii Lumii) cu scopul de a diviza societatea, de a o conflictualiza, de a o încăiera, de a o face să se autodistrugă, pentru a o supune, pentru a o manipula cu o ușurință și mai mare, și mai cinic și mai eficient, iar în final să distrugă economia pentru a transforma Țara într-o piață de desfacere pentru Economiile occidentale, și pentru a distruge poporul… Acum poporul roman a apucat pe panta dispariției… Puterea a manevrat în așa fel încât a creat în Societatea românească o stare patologică, de conflictualitate și dezbinare, de intoxicare, introducând poporul român într-o stare de război psihologic și informațional, un război al derutei, al sărăciei, al disperării, al lipsei de rușine și demnitate, împotriva fiecăruia dintre noi și a poporului român. Este adevărat deci că Puterea a declanșatși a condus acest război civil, psihologic, economic, educațional și informațional împotriva poporului român. Este adevărat acest fapt, precum este adevăratși faptul că poporul român, societatea românească, prin liderii, prin oamenii ei de cultură, în loc să dejoace acest scenariu foarte subtil al Puterii, i-au făcut în mod admirabil jocul diabolicei Puteri. Cum de a fost posibil acest lucru? Autorul acestei Cărți, care este o Carte de Rugăciuni în primul rând, are de ani de zile experiența analistului care se apleacă asupra fenomenului social și politic, economic și cultural. În acest sens avem lucrări și studii bine fundamentate. Aceste studii (studii asupra fenomenului geopolitic în aria Euro-asiatică și studii asupra psihologiei poporului român) și ceea ce s-a întâmplat după ianuarie 1990 cu poporul român, întărind această idee a noastră, ne[1]au dus pe noi la concluzia că poporul român urmează să dispară în prima jumătate a veacului XXI. Nu ne îndoim că se vor găsi oameni care vor zâmbi sceptic la auzul unei asemenea afirmații, și care să spună că dacă n-am dispărut două mii de ani nu vom dispărea nici acum. Nici noi nu spunem că dispărem acum, adică astăzi sau mâine, ci pe parcursul deceniilor viitoare, dar af irmăm că tendința generală a Sistemuluisocio-economic românesc este una atât de violent descrescătoare, fenomenele de epuizare, sărăcire și destructurare a Sistemului economic și social românesc sunt atât de evidente și atât de profunde încât rezultatul nu poate să fie decât acesta, dispariția națiunii române și a poporului român. Cei care trăim acum în România, la sfârșitul secolului XX, când prăbușirea economică, socială, culturală a românilor este un fenomen vastși zguduitor, suntem pur și simplu îngroziți de ceea ce se întâmplă cu noi. Autorul acestor rânduri i-a auzit pe foarte mulți oameni, și îi aude pe foarte mulți români, mai ales din rândul celor care sunt în vârstă: „domnule, ne ducem, ne terminăm ca popor...” „Ascultați-mă pe mine, îmispunea un veteran de război, medic la viața lui, nici nu trec douăzeci de ani și dispărem, ne terminăm ca statși ca popor!” Afirmația oamenilor acestora pleacă de la experiența lor de viață, ei au văzut în perioada interbelică un stat românesc înfloritor, au văzut sub Ceaușescu, mai ales în perioada 1965-1980, un stat românesc sigur pe el și o societatea românească stabilă, iar ceea ce văd ei acum îi descumpănește, îi îngrozește și îi aduce într-o stare de disperare. De fapt toțisuntem disperați, nimeni nu știe ce se va întâmpla cu noi. România este o Țară prăbușită, noi, românii, suntem un popor care ne-am prăbușit, am cedat. Acesta este adevărul! Dar nu pe simpla imagine, fie ea cât de cutremurătoare a României de astăzi, se întemeiază predicția noastră, că noi, românii urmează să dispărem ca popor în veacul care vine, în prima lui jumătate. Ci pe raționamentul unui om care stă de ani de zile aplecat asupra devenirii Sistemelor socio-economice, asupra Sistemului socio-economic al țării noastre. Autorul acestei cărți fiind viitorolog are deja studii asupra devenirii Sistemului socio[1]economic al României în deceniile care vor veni, în perspectivă medie și îndepărtată. Să mai punem în calcul și dimensiunea geo-politică a existenței noastre ca popor, faptul că ființând în spațiul geo-politic Euro-asiatic, în acest loc în care se întretaie toate drumurile de comunicație, de toate tipurile și toate interesele; Marile Centre Politico[1]financiare ale Europei și ale Lumii vor avea tot timpul interesul de a fi influente, de a avea Putere în acest spațiu. De a fi foarte eficiente și prezente în această zonă. De aceea ele vor cultiva instabilitatea și haosul, tensiunile și crizele în acest spațiu geopolitic. Există deciscenarii puse la punct în Centrele politico-financiare ale Lumii care vizează împărțirea României și introducerea ei în Experimentul negativ numit Uniunea Europeană în vederea înrobirii și a jefuirii acestui neam. În al doilea rând, în cartea noastră intitulată „PSIHOLOGIA ȘI PEDAGOGIA POPORULUI ROMÂN” noi ajungem la concluzia că suntem un popor care are vocația de a-și face singur rău în istorie, un popor cu o psihologie foarte bolnavă, un popor sinucigaș. (A se vedea studiul nostru asupra Patologiilor psihologiei poporului român) Vedeți, nu întâmplător pe parcursul anului 1990 au emigrat au plecat din țară peste un milion și jumătate de români, și tot în anul acesta, 1990, s-au făcut în România peste un milion și jumătate de avorturi. Sistemul relațiilor interumane s-a prăbușit deodată, sistemul valorilor s-a prăbușit de asemenea, astf el că nu se mai înțelege om cu om, toți fură, toți fac bișniță, toți înșeală și jefuiesc Economia. Sistemul de valori, arhitectura relațiilor interumane, piramida instituțiilor, într-un cuvânt, starea Sistemului socio-economic românesc, a noastră ca popor, este o ruină. În cazul în care, în deceniul acesta nu reușim să ne regăsim pe noi, și să ne revenim, vom dispărea cu siguranță, faptul fiind câtse poate de normalși de previzibil. Această temă, a posibilității noastre de a dispărea și a salvării noastre ca popor o tratăm în detaliu și amplu în cele două Cărți ale noastre, „PSIHOLOPGIA ȘI PEDAGOGIA POPORULUI ROMĂN”, și „PEDAGOGIA EPOCII POST[1]CEAUȘESCU, O PEDAGOGIE A LIMITEI ȘI A DISPERĂRII”. Îl lăsăm pe cititor să meargă la aceste cărți, ca să putem noisă mărturisim gândul care ne-a făcutși ne-a îndemnat să scriem această Carte de Rugăciuni și Educațională. Deci, ca să ajutăm poporul român să se regăsească și să se salveze, ca să îl îmboldim să treacă la marele efort prin care ar putea să se salveze în istorie, am scris ca pedagog aceste două cărți. Dar autorul acestor douăCărți este un om credincios. Disperați, calm disperați, cât ne mai putem păstra acest calm, și cât ne va mai da Domnul această tărie, și necrezând că poporul nostru se poate salva singur în istorie, prin acea Forță atavică, internă, grozavă, pe care credem că am avut-o până acum în noi, deci pierzându-ne noi speranța că poporul român se mai poate salva prin forțele lui proprii, am început atunci a ne ruga Domnului fierbinte, cu tărie, din inimă, ca în bunătatea Sa nemărginită, Domnulsă se îndure de noișisă ne salveze. Ne-am rugat zile întregi, și promitem a ne ruga și de aici înainte Domnului pentru salvarea acestui neam atât de chinuit în istorie. Ne-am rugat Domnului Dumnezeului nostru să ne ajute să ne vindece marile boli, patologii care zac în străfundul nostru de popor bătrân, care este aici, în vatra Dunării și a Carpaților, din neolitic. Adică de la Început, cum ar zice Mircea Eliade. Ne-am rugat Domnului Dumnezeului nostru să ne ajute să ne vindecăm de marile boli care zac în străfundul nostru de popor, cum ar fi Axiofagia, Egoplasmul, Politicianismul, Inteligența negativă, Atomita, Buricita Pământului, Nuelita, Șmecheria. Ne-am rugat Domnuluisă păzească această țară, atât de umilită și de călcată în picioare, de răutatea dușmanilor ei, cei din afară, dar mai ales de cei dinlăuntrul ei. Dușmanii dinlăuntrul acestei Țărisuntem noi, purtându[1]ne în halul prostesc în care ne-am purtat în timpul comunismului, dar mai ales acum în acești doi ani, 1990, 1991. Ne-am rugat Domnului fierbinte ca să ne curețe trupul și sufletul, al nostru, cel individual, și al tuturor românilor, ca ființe umane, dar și pe cel al poporului nostru ca trup colectiv atât de plin de bube și de puroaie, atât de păcătos, și să ne ridice în marea sa Milă și Bunătate la dragostea și la inima Lui, adică să facă din noi unul din Popoarele Lui Alese. Aceasta este dorința noastră cea mai mare, și pentru aceasta ne vom ruga mult Domnului, să facă din neamul nostru cel decăzut, un neam frumos și curat, Neamul Lui Ales. Fie ca Domnulsă se milească de noișisă ne miluiască, să ne asculte ruga și să ne ajute, că prin grea încercare istorică trece această țară și acest neam. Fie ca să ne ajute să ne regăsim, să ne vindecăm, pentru a deveniși noi un Popor Ales al Domnului. Un popor demn și puternic, un popor cinstit, credincios și bun sub soare! Așadar, acest Gând ne-a pus la lucru și ne-a făcut să scriem această Carte de Rugăciuni. Fiind el, autorul acestor rugăciuni, dăruit de Domnul cu har poetic este posibil ca Rugile noastre către Domnul să se fi turnat și în această lumină, care mult îi place Domnului, și care este poezia! Această Carte de Rugăciuni am dori să fie citită de cât mai mulți români, care luându-se după exemplul nostru vor înălța și ei acest fum sfânt de suflet și de tămâie către Domnul, care sunt Rugăciunile. Fie ca Domnulsă ne audă și să ne ajute. Doamne Dumnezeule ai milă de acest neam și de acest popor al Tău, atât de trist și de sfâșiat astăzi! Autorul. Fierbinte Te rugăm: Salvează-ne și ajută-ne Doamne Dumnezeule, Glorie Ție în veci! 1991 RUGĂCIUNEA ÎNTÂIA A MĂREȚIEI DOMNULUI Slavă ție, Doamne, Care ești senin Și măreț în toate Deși nimeni nu Te vede și nu Te Aude ci numai Te presimte Nesfârșit, Imens, Strivitor, Ca o bucurie înmiresmată. Tu ești Temelia celor ce Sunt Și Acoperișul celor ce nu se văd A lui însuși Sunt Cel care a existat înainte de toate Înainte de materie Și a făcut materia cântând căci ea Nu este decât Cântecul Tău Respirația Ta care s-a prelungit în Câmpia Smălțuită cu flori de gheață a vidului. Slavă Ție Care ești Sămânța lui Este galbena esență A lui Este ea care Nu este decât Imnul condensat În sămânța din Care existența a înflorit Slavă Ție Cel care ai făcut Universul Elixir Zâmbitor Încărcat de bunătate fiind Ca Muntele de miere Cafenie Tu care ai făcut galaxiile și ai așezat planetele Ca pe niște boabe de piper Într-un ceasornic și Ai suflat duh peste ele făcând Bijuteria de aur cu mii De rotițe să meargă Împodobită cu crânguri de răcoare înmiresmate Pentru a adăposti semințiile Tale De oameni Plină de pace și de maiestuozitate Născându-se astfel muzica sferelor Slavă Ție Doamne Care ești mireasmă nesfârșită în Sinele Tău Lumină adormitor cântătoare Muzică orbitor de dulce Adiere înmiresmată venind din Grădinile de Portocali Ale Adâncului nesfârșit Glorie Ție Cel care ai făcut Văzduhul argintiu Care nu este decât adierea pleoapelor Tale Și lumina care este Inspirația Ta născută mai înainte din Tine Căci ea vine către buzele Tale Ea vine să ungă aripile inimii Tale O, Adiere veșnică de înțelepciune și Bunătate, Inimă ca un Potir Plin de untdelemnul milei, Neamul meu se află acum la Grea încercare Buboaie amarnice din sufletul său au izbucnit ca Vulcanii Temelia lui e roasă de șobolani Și de șerpi veninoși Răsuflarea lui e murdară și otrăvită O, Doamne, neamul daco-românilor e ca Bolnavul canceros Cu mădularele ca sufletul Ros de vinele negre ale putregaiului Iar el nici nu știe Și neștiind nimic mai amarnic se învârtoșește în Păcat astfel că 13 În curând pierit va fi ca Neamul dac de pe fața pământului Ci numai atât Te rog Ziditorule Pogoară-Ți privirea plină de Untdelemnul milei Tale Pe creștetul lui!

Tehnoredactare: Ștefan Dumitrescu

Paginare și corectură: George-Nicolae Stroia

Montaj copertă: George-Nicolae Stroia

EDITURA ARMONII CULTURALE

Slobozia, Comuna Urechești, Jud. Bacău

E-mail: editura@armoniiculturale.com

Site: www.armoniiculturale.com

Tel: 0741-078.627 (Digi)

Tiparul a fost executat la:

S.C. ROTIPO PRESS S.R.L. - IAȘINiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu