duminică, 4 septembrie 2022

Dan SALAPA - PSALM. Ziua

 

          PSALM. Ziua

 

          1. Doamne, Tu, care ești lumina și zarea, orizontul și  calea ochilor noștri în intuneric, Îți mulșumesc, Doamne, pentru fiecare zi pe care o răsari în viața mea, pentru plinătatea lor de căld și de de prospețime; Tu, care ne ești pavăză întunericului, îmi dai și mie din largul cel fără de margini al cerului Tău, ziua de azi, așa cum mi-ai dat și până acum celelalte zile, toate cu soare și rod de înțelepciune, să vedem splendoarea creației Tale, atât împrejurul nostru cât și dincolo de zare, până la nori, să vedem stelele Tale, luceferii și luna ce străjuiesc, credincioși, și nopțile și visele noastre;

          2. Doamne, mulțumim pentru ziua cea plină de Duhul Tău, Duh al Cerului Tău, și Duh al Fiului Tău Prea-Mărit, al tuturor sfinților și arhanghelilor Tăi, serafimilor și heruvimilor, străjuitori ai Cerurilor Tale nesfârșite și aurite de frumusețea rugăciunilor, și Cer, deopotrivă, înduhovnicit al Prea-Curatei și Neprihănitei Pururea Fecioarei Maria, fiica neîntinată a cuvioșilor și vrednicilor de cucernică, totală reamintire, Achim și Ana, Ea, Fecioara, soția atât de devotată soțului său, Iosif, meșterul tâmplar, care și-a dus atât de exemplar soarta ce i-ai pus-o în trupul și mintea lui!

          3. Doamne, dă-ne nouă, nevrednicilor Tăi ascultători de poruncă cerească, lumina zilelor făurită de Tine, să ne-o răsădim în suflet, pe ochi și pe rugăciuni, să-ți aducem slavă și închinare, iar, Tu, Doamne, să ne ierți greșealele noastre, cele cu vorba cea răsucită săvârșite, ori cu faptele cele nevolnice și egoiste, ori cu gândul cel ascuns și șerpesc al dorințelor viermănoase. Amin!

 

Dan SALAPANiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu