miercuri, 3 mai 2017

CÂT ÎI ROMÂNIA ÎN FLOARE


VERŞ DE SĂRBATOARE  ŞI DE ÎNCÂNTARE
CÂT ÎI ROMÂNIA ÎN FLOARE,
DE PROFUNDĂ ŞI DE MARE
(POEM)

Lui Gavril Ciciovan, cântareț-rspsod popular şi miner în Salina Ocna-Dej,Cj.

Motto: "Viața este prea scurtă,

ca să plângi după cine nu merită". (Maximă, zicere, facebook, C.M.C.).

Măi, măi! Cine poate zice, măi, Ciciovan,
Că pe mândru plai dejan, că nu-i bunătate de Rai ?
Cine poate zice, că nu-i cântareț-rspsod popular pentru sine
şi, că nu-i stare de bine pentru norod prin ce, în iubire cu frept la înviere se cuvine,
muncitorul Gavril Ciciovan, un căutător de flori de mină în Salină la Ocna-Dej?
un nzdrăvan, care nu trăieşte o clipită în van
şi n-a trăit neartistic şuhan,
că-şi înmulțeşte în sfințenia bucuriei talanții cu emoție şi har în omenească ecuație arând cu tractoru ogoru şi propria gradină,
glia scormonită de  plug dând brazde de-doină -"mirabila sămânță" s-o scoată la iveală din humă cu firava tulpină bravă
din întuneric să răsă plantă la lumină în slavă şi ispravă,
hrană pentru fibronul cu ochi, după Creangă: pentru "boțul de humă",
hrană şi haină să-l scoată pe om din iarnă la colț de vitamine şi iarbă
răsărit de soare întru binecuvântare de sărbatoare şi-ncântare.

Eşti om de cinste, rapsod popular şi gospodar
cu talanții iubire, în sfințenia bucuriei înmulțiți în har
,ca o albină lucrătoare în stupină ordonată şi cu disciplină
polenizând din floate-n floare prin grădină,
ca ceea ce-n iubire şi-n îngrijorare s-a semănat să se şi adune la vremea optimă când e de recoltat, de secerat, că cele bune-n Rai s-or pune, iat cele rele să se spele, c-a fi domn e o întâmplare, dar fi om e lucru mare ori a fi gazdă nu-i mirare, dar a fi om e super tare.

Tu plin de încântare zici din gură o dulce hore,
dai ghers de ciocârlie, de privighetoare şi verş de sărbatoare-n România profundă şi mare
întru răsarit de soare, de binecuvântare, câtu-i România de mare numai lumină de iubire de unire,
drept la înviere, drept la fericire.

Tu ne nemureşti în cântec întru răsărit de soare, de binecuvântare,
îmbracând neam şi țară cu doină de sărbatoare, cu primăvară, cu înflorire pentru rodire în lumină de doină din propria divină grădină,
că eşti tu însuți Ciciovan un plin de  hore şi, de minereu de sare în bucate şi de echo-sănătate, că-i mai bună în reaitate, că toate-s o responsabilite, o bunătate şi cu flori de mină-n mână patrie limba română eşti cântareț molcom, doinitor nazdrăvan, cum nu fu altu pe Someş şuhan sub soare la chip şi asemnare cu Dumnezeu cerând pentru România-n floare falnic, eminescian, viitor şi cât îi România profundă şi de mare să fie numai holdă, pace şi pâine-Acoperământ a maicii Domnului tras iubire şi înviere numai hore de sărbatoare şi încântare, tras pâine de toate zilele în mâine cu obiectivul muncii şi pacii întru răsărit de soare, de binecuvântare.

PAVEL RĂTUNDEANU-FERGHETE

... muzică populară „Someşana”, dirijată de Zenu Zanc, Ansamblul folcloric „Someşana” şi soliştii Anca Suciu, Zina Doboş, Gavril Ciciovan, Alexandru Potra, .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu