luni, 8 mai 2017

ÎNTRU OMENESC FIRESC


ÎNTRU OMENESC FIRESC
(POEM)

Lui Maria Filipoiu cordonator antologie"VESURI PENTRU EMINESCU"şi nu numai...

MARIA, unde tu eşti cântă LIA-CIOCÂRLIA
ŞI PLUGURILE ARÂND GLIA ,
cum cânta la Stupca odinioară o vioară
şi era elan şi alen ENESCU şi EMINESCU la curți de dragoste şi dor
cioplit din bardă şi toporrost şi adspost din popor,
de primăvară cu aură şi nimb de sărbătoare
în crud de România  cu aplomb
de galben şi de plumb Bacovia
un sensibil  imers  cu sens de vers în univers,
cu pitoresc România-Eminescu sub soare
întru răsărit de soare şi de binecuvântare ROMÂNIA întru omenesc firesc de binecuvântare
cum nu fu România profundă şi mare
alta sub soare
dumnezăiesc şi fără asemănare:
ROMÂNIA ÎNTREGITĂ PROFUNDĂ ŞI MARE
ÎNTRE PROPRIILE-I HOTARE,
că tot românul plânsu-mi-sa
de peste Nistru până la Prut şi până la Tisa
şi chiar Eminescu zisu-mi-a, martursitu-mi-a:
ecuația cu vitregirea, cu ciopârțirea şi ciuntirea sufetită de țara mea,
"că fie pâinea cât de rea, e tot mai bună-n țara mea,
tot mai aparte, mai Isus-Eminescu de cuvinte,
mai aparte şi mai presus Iisus de moarte-n țara mea-logostea
încalte cu tei înfloriți pe alei şi plopi fără soț'
care-şi dispută cămaşa fericitului trăgând-o la sorți.

PAVEL RĂTUNDEANU-FERGHETENiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu