vineri, 5 mai 2017

ÎNTRU RĂSĂRIT DE SOARE
ÎNTRU RĂSĂRIT DE SOARE,DE BINECUVÂNTARE
(POEM)

Ținând flacăra indentității neamului,
a țării, Altar al Soarelui,
şi a ființei de-o ființă, ale mele de-ale mele salbă-conştiință astrală de mărgele-
Mesie a iubirii, templu eliberării naționale - pâine de toate zilele, o raportare universală
de şcoală de dincolo de şcoală
(Esență-experență: ştiință-conşiință)
întru ridicare răsărit de soare, de floral-național cosmico Eminescu-stelară de neam şi țară, de națională
binecuvântare de holdă, Patrie limba Română,
primăvară cu nimb şi aură,
în iubire primăvară ce ară cântec de lebădă,
de alb de zăpadă, iubire nemurită în baladă
la înălțime cu profunzime de izvor (H2O stare solidă)
la curți dedragoste, de dor, cu rost şi prosper de aer, de caracter, care deschide cer pentru popor în echilibru sub cer,
ca-n cer să fie osana şi pe pământ,
în ridicare, înălțare, pe verticală
cu zoală spirituală, intelectuală,
culme la rezolvat probleme
cu nobil şi sublim a ce zicem că nu ştim şi când ştim,
că poetul şi poezia, simfonia de România
e de prestgiu în lume, e nume de renume, culme când Maria cântă performant profesionist, ca ciocârlia, nobil şi sublim,
unic crin, floare de colț, în aer îmbălsămat de luminat unicat garantat,
că poezia e muzica minții, muzica nunții,
când fecioara, vioara întâi a nației aşteaptă mirele, pâine de toate zilele,
din ziua luminii de căpătâi, cu-nfloriți tei pe alei ninse cu porumbei
în ecuații cu emoții şi emulații
cu revelații află social-umane soluții înflorind pentru rod grâul,
holda păcii cu obiectiv al muncii,
în corola luminii făcând rând pentru cel rânduit
om potrivit la timp şi în loc potrtivit sfințit
cântare a cântărilor, măsura lucrurilor, rost de popor
la curți de dragoste şi dor, că omul de România
"Laudator Temporis Acti" 0mnia
e demn de cântare - colind întru răsărit de soare, de binecuvântare.

PAVEL RĂTUNDEANU-FERGHETE


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu