joi, 4 noiembrie 2021

Mircea Dorin Istrate - CRITICILOR NOȘTRI

 CRITICILOR  NOȘTRI

 

 

~*~

 

Să-mi arestați poeții lumii, și-n rece temniță-i băgați

Și lanțuri aibă  la picioare și mâinile să le legați,

Că ne îndeamnă să ne-ntoarcem mereu în vechiul cel trecut,

Să fim pruncuți fără de vină, în lumea ceea de demult.

 

Și-n vară toți să fim la scald, în valea plină ochi de mure,

Să ne-ndulcim cu fragi și zmeur  din poala rară de pădure,

Iar  dup-o ploaie repezită, desculți să frământăm cea tină

Din  toate strâmtele păraie, uitând de treburi pân la cină.

 

Și-apoi în toamne să fim iară, mărunții hoți de vii și poame,

Flămânzii mâncăcioși de mere, de prune, pere dolofane,

Ce ne-mbiau cu-a lor mirosuri de-ajuns-am micii furăcioși ,

Toți blăstămați de păgubiții, ce noi ziceam că-s sândăcoși.

 

Și-n ierni să fim colindătorii ce satului să-i dăm o raită

Tot  colindând ca ingereii, mergând smeriți din poartă-n poartă,

Ne ierte toți de cât făcut-am păcate grele peste an,

Și de-ndurare să ne deie, un colăcel, un măr, vre-un ban.

 

Și-apoi de-o vreme, mai pe față, în versuri ei ne tot îndeamnă,

N-apoi în vremea tinereții cu gândul încă, fără teamă,

Să ne întoarcem în visare, alături de-o codană dulce,

Ce în smerit c-o sărutare, în slava cerului ne urce.

 

Și pofticioasă, ca o fată, doreasc-o strânsă-mbrățișare,

Și jurăminte cât cuprinde, și-o gură ce astâmpăr n-are,

Și luna-n nori mi se ascunză în seri când stând cu ea-n portiță,

Să-i vând luceferii din ceruri, în schimb la dulcea ei guriță.

 

Așa că ei, poeții lumii, ne sunt de-a pururea dușmani

Vor să ne-ntoarcă în trecuturi, când adunam puținii ani

Și-i risipeam apoi în grabă pe mici plăceri nevinovate,

Ce doar atunci au fost în toate, dorințe vii, adevărate.

***

Așa ne cred vre-o câțiva critici, îmbătrâniți, făr-amintiri,

Din vremea când, cu-nfiorare înmugureau în noi iubiri,

Ei , boșorogii cei de ghiață, de-acum pe toate le-au uitat,

Pierzând în van clipita vieții, ce-a fost un vis, adevărat.

 

Așa c-atuci când vă încearcă un gând  frumos ce-l țineți minte,

În el vă-ntoarceți cât de grabă, trăind clipita cea cuminte,

Ce-anfiorat cândva, odată, a voastre simțuri tinerești,

Ce-au fost din inimă pornite, că mi-s dorințe, omenești.

 

~*~

Mircea Dorin Istrate

 

 

 

 

PIGMEI  NENOROCIȚI

 

 

~*~

 

Ni-i plânsul răstignit, Mărite Doamne,

Iar visele urcatu-le-am  pe cruce,

În suflet cuibărite-s ierni și toamne

Că primăveri pe-aici nu pot s-apuce.

 

Lăsatu-ne-ai Mărite-n voia sorții?

Te-ai mâmiat pe noi așa de tare?

Pribegi să fim în veac prin crucea nopții

Să nu avem la suflet alinare?

 

Mereu te-am întristat, o știm prea bine,

Ba încă te-am uitat de-atâtea ori,

Ne-am lepădat mult prea ușor  de Tine

Când cerul vieții l-am umbrit cu nori.

 

Ne-ai dat pe mână începutul vieții

Și pusu-ne-ai Adami aici să fim,

Picior de rai făcut-ai dimineții

Gândind că-n veci pe Tine te slăvim.

 

Dar ne-nfrânați noi fost-am la păcate

Și-ncet, încet, pe toate le-am pierdut,

Am vrut s-avem prea multe și-n de toate

Să fim, dar fără muncă multă și durut.

 

Așa din bravi ce-am fost cândva, odată,

Din oameni de cuvânt și de-omenie,

Din strângători și răbdători pe vatră,

Din oameni iertători și de-ospeție,

 

Ajuns-am astăzi hoți la drumul mare,

Nemernici, lași, păgâni și trădători,

Ne vindem țara pe un drob de sare

Și neamu-ntreg îl vindem uneori.

 

Ne-am dezunit și le-am pierdut pe toate,

Pe toți îi slugărim pe-un pumn de bani,

Nu ne gândim ce fi-va mai departe

Cu țara asta peste câțiva ani.

 

Orbecăim prin viață la-ntâmplare,

N-avem un plan, un țel, un ideal,

Mai nou de țară nici în cot ne doare,

Noi să fim bine, chiar pe-un ultim val.

 

Chiar suntem orbi și surzi, ca niciodată?

Înguști la minte, tâmpi, nesocotiți?

Ne merităm osânda ce ni-e dată

Că am ajuns pigmei nenorociți.

 

S-a nomolit izvorul vieții noastre

Și cu păcate suntem întinați,

Nu mai privim la ceruri către astre

Și doar în furtișaguri suntem frați.

*

Sărman norod, iar ți-ai pierdut credința

Și toate cele bune ce-ai avut,

Ți-e șubredă voința și ființa

Și-o umbră ești, din ce-ai fost în trecut.

 

Te-or umilii și te-or scuipa vecinii,

Te-or rupe ei în câte vor bucăți,

Coroane o să ai pe cap, iar spinii

Te-or sângera de-acuma-n alte hărți.

 

Te-ai lăcomit mai mult de cât nevoia,

Mi te-ai umplut ca râia de păcate,

Trufia ta a vrut să-și facă voia,

Să ai aici ca-n rai, tot cât se poate.

 

Vei pierde tot și-o să ajungi calicul

Ce-ai fost în zorii vieții  de-nceput,

Vei fi cum ai mai fost atunci, nimicul

Și vieți la rând vei plânge, ce-ai pierdut.

 

Mereu se prind de tine cele rele,

Mereu te crezi de-asupra la ceresc,

Mereu îți pierzi măsura-n toate cele

Și nu te poți desparte de lumesc.

 

Mi te deplâng sortit la re-nvățare

Că repede prea uiți năravul bun,

Îmi ține minte, tu ești cela care

Te ’nalți în spirit, ori rămâi nebun.

 

 

~*~

Mircea Dorin Istrate

04.10.2021

 

 

  

 

   UN  ULTIM  CUVÂNT

 

E-nlăcrimată ziua această, pentru că Domnul, Dumnezeul nostru cel Bun și Iertător, a rânduit să-l cheme astăzi la El pe dragul nostru Ion Bândilă, cel căruia El i-a dat atâtea daruri și haruri frumoase, pentru a se alătura de-acum înainte tuturor acelora care s-au învrednicit să poată  fi mereu de-dreapta Tatălui Ceresc, acolo, în nesfârșitele Sale Raiuri.  Și toate astea pentru că Ion Bândilă, POETUL cel plin de har dumnezeiesc, SPIRITRUL cela atât de liber în tot și toate, OMUL între oameni, PRIETENUL nostru al tuturora, CREȘTINUL cel smerit și-adevărat, a fost iubit de Bunul Dunmezeu, pentru că a fost un om înțelegător și iertător ca El, pentru că a ținut ca nimeni altul la familia și la neamul său, pentru că vorba lui blândă și atât de simțitoare a fost mereu și mereu leac vindecător și alintător sufletului nostru, pentru că versul său a înfiorat și a înlăcrimat inimile atâtora dintre cititorii săi.

Întomnatul nostru poet  Ion Bândilă, și-a pus mereu întreaga lui simțire în mierea cuvintelor sale, care i-au îndulcit și i-au înnobilat versul și l-au făcut cunoscut între poeți, acești adevărați robi ai cuvintelor, pentru a ne da nouă, tuturor, speranțe, curaj, încredere, puterea de a merge mai departe atunci când viața ne-a oferit nu numai lucruri bune și frumoase, dar și atâtea alte nevoiri de îndurat.

Drag prieten, tu cel plecat pe drumul veșnicirii, vei fi mereu de-acuma înainte acolo în necuprinsele Raiuri cerești troița noastră ce-a veghetore de conștiință cu flacăra mereu aprinsă, pentru a ne aduce aminte, atunci când gândul nostru se va îndrepta spre tine, că suntem oameni mereu și mereu  îndatorați  până la sfârșitul vieții noastre pământești,  neamului , vetrei și țării acesteia, bunilor și străbunilor noștri, cei care își dorm veșnicia sub tălpile noaste spre a ne da  puterea de a răzbi prin viață.

Pentru toate acestea, noi cei prezenți astăzi aici lacăpătâiul tău cu inima și cu întristatul nostru gând,  punem acum, în boaba unei lacrimi fierbinți, întreaga noastră mulțumire pentru tot și toate câte ai făcut în viață, și îți promitem că te vom ține mereu minte așa cum ai fost, un om Bun , Curat, Iertător, cu drag de Neam și Țară, Smerit, Creștin adevărat, Poet alintător de suflete, într-un cuvânt, un OM  ÎNTRE  OAMENI.

Bunul Dumnezeu să-ți facă bună parte în nesfârșitele Sale Raiuri!

 

 

 

                                                  Mircea Dorin Istrate

Președintele Ligii Scriitorilor Români

Filiala Mureș

                            


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu