duminică, 11 februarie 2024

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU - MILTIADES Cel Tînăr

 
MILTIADES Cel Tînăr – marele Erou trac de la Marathon

 

          „Nu vreau să mor, ci-n vasta și fericita lume

   Vreau viața printre oameni deapururi să mă-ndrume!”

                   (Rabindranath Tagore – Viața)

   La începutul secolului al V-lea î.Hr., în Grecia tracică, dar și tragică în viața ei peninsulară, cetățile Eladei se aflau înspăimântate de marele pericol persan, aflat în plină ascensiune, care deja le făcuse vasale pe surorile lor din Asia Mică, asfel că malul asiatic al Helespontului intrase în componența năvălitorului imperiu persan.

   Podul de vase contruit de grecul Mandrocles i-a ușurat în 514 î.Hr., lui Darius I, trecerea oștilor peste Bosfor în Tracia până la Dunăre, unde pripit spre cotropire nu a chibzuit deloc șarjele fără milă a celor mai buni călăreți și cei mai neîntrecuți arcași ai timpurilor acelea – neînfricații sciți.

   Imaginea asupra invaziei persane s-a schimbat repede din îndoială în groază. Se poate afirma deci că marea oaste a Ahemenidului a primit consternată marele eșec.

   Macedonia, insulele egeene Lemnos, Chios, Imbros, Samos, Lesbos n-au putut rezista și s-au supus perșilor, dar eșecul lui Darius în spațiile dîrjilor și drepților geto-daci a făcut o puternică impresie grecilor, mai ales asupra faimosului atenian Miltiades, care se afla în Chersonesul Tracic, adăpostit de furia tiranului Pisistrate. În 512 î.Hr., Miltiade, copia fidelă a lui Adonis - amorul Afroditei, era arhonte al coloniei ateniene întemeiate de Miltiade cel Bătrân, bunicul său, în Chersonesul Tracic, cooperând astfel cu rudele sale, geto-dacii și cu sciții de la Dunăre.

   Auzind nenorocirile și dramele confraților săi din celelalte cetăți ale Eladei, săvârșite de înfiorătorii perși, un fior i-a străbătut tot corpul său de mare atlet. Rămas pe gânduri și cu ochii lui mari și frumoși privind către cer, a chibzuit îndelung punând la cale planul și strategia sa.

   Miltiades cel Tânăr era ginerele regelui trac Oloros, căsătorit cu fiica acestuia Hegesipyla, o prințesă de o strălucire și frumusețe de neînchipuit, înzestrată și cu voce de înger, în fața căreia Virgiliu ar fi grăit întru mirarea sa de o vibrantă noblețe lirică: „Cum, oare, o fecioară, te voi chema acum? Căci tu nu ai chipul muritor, și nici glasul tău nu pare al unei ființe umane!” (cf. Francesco Petrarca, Scrieri Alese, trad. George Lăzărescu, Ed. „Univers”, București-1982)

   Se poate afirma că revolta cetăților ioniene, antipersane a eșuat lamentabil. La fel cetățile Sardes și Milet. Urma Atena. Contra ei Darius, în 492 î.Hr., l-a trimis pe cel mai bun general al său, Mardonius cu invincibila sa flotă. Norocul grecilor a fost furtuna. Au dreptate latinii când afirmă deseori că „Fortes Fortuna Adiuvat!”- Norocul (soarta) ajută pe cei tari! (Terențiu).

   Temuta flotă persană a fost zdrobită de furtună la capul Atos al coastei Chalcidice. Mardonius, strategul persan  a fost rănit în timpul catastrofei marine și a oprit înaintarea înspre sud.

   Pentru a ne putea da seama de ce perșii provocaseră un neîncetat coșmar la începutul secolului V î.Hr., asupra cetăților grecești înfrânte, trebuie să aruncăm o privire chiar în treacăt înlăuntrul claselor celor bogați unde se făceau și se desfăceau alianțe politice, unde se înșirau și se deșirau uneltiri, unde se întocmeau măsuri și se destrămau planuri potrivit propriilor interese, unde totul era pus la cale în detaliu, ca acțiuni contrare cetăților și cetățenilor lor.

   Frumosul Miltiades era un ales trac aristocrat al Cetății Atena, înzestrat cu nobile însușiri fizice, psihice și morale, privind capacitățile sale militare și organizatorice. Participând ca vasal la o expediție a lui Darius I, tracul a urmărit îndeaproape armata, forța de atac, strategia persanului care-i va folosi ca o mănușă puțin mai târziu în lupta cu armatele acestuia.

   Lui Miltiades, care avea supremație pe uscat fiind un excelent general și un profund cunoscător al tacticii persane, îi lipsea sprijinul partidei opozante, maritime, cu toate că el era sufletul rezistenței antipersane. În cele din urmă, de data aceasta nu era vorba doar de o cetate, ci de însuși acel popor dârz, viteaz, dar dezunit, astfel că ecclesia a hotărât înarmarea poporului pentru lupta atât pe mare cât și pe uscat.

   Era anul 490 î.Hr. Un an istoric, aș spune legendar chiar care a rămas în analele posterității. Perșii au debarcat în insula Eubeea, trecând strâmtoarea care-i despărțea de Attica, invadând câmpia de la Marathon, la 40 km de Atena.

   Comanda supremă a grecilor i-a revenit lui Miltiades, sufletul luptătorilor săi, care și-a dispus armata celor 10 000 de pedestrași, toți unul și unul, temuții hopliți, cu armuri și scuturi solide, armament greu, sabie, lance, pumnal, imitând tehnica falangei spartane, pe panta înălțimii ce domina câmpia Marathon, secționând drumul înspre Atena.

   Iarăși s-au precipitat făgăduielile promise, întocmind oracole, previziuni, citiri în stele și mai puțin sau deloc soldați, cu excepția celor 1 000 din Plateea Beoției. Iarăși spartanii s-au tot înghesuit, călcându-se în picioare, uitându-se uimiți pe cer să prindă luna plină, semn de plecare la luptă. Și iarăși neînfricatul Miltiades, punând în cumpănă posibila trădare intra muros a partidei filopersane, dar și pentru a spori forța de atac a permis alăturarea sclavilor, pedestrașilor, ca purtători ai panopliei (armele și armura unui hoplit, în greutate de 35 kg).

   Datis și Artaferne, strategii persani dispuneau de o armată bine organizată, compusă din 18 000 de pedestrași mezi și perși echipați cu arc, sabie și 1500 de călăreți, rânduiți în șiruri lungi.

   Ginerele regelui trac Oloros, și-a desfășurat aripile pedestrașilor săi întărindu-le și lăsând centru mai mult ca figurație, pentru a atrage dușmanul. Hopliții, grație armurilor și scuturilor, erau invulnerabili la săgețile perșilor până la ultimii 150 de metri între contactul dintre trupe.

   „Miltiade a efectuat prudent apropierea, într-o ordine perfectă, la adăpostul armurilor și scuturilor având o eficiență maximă și a ordonat percurgerea ultimilor metri în fugă. Manevrele i-au reușit, perșii n-au suportat lovitura de ciocan a hopliților și au părăsit în dezordine câmpul de luptă, unde au lăsat 6 400 de morți, refugiindu-se pe corăbii.” (Iohanna Șarambei – Nicolae Șarambei, 99 Personalități ale Lumii Antice, Ed. Albatros-București, 1983, p. 207)

   Cu îndrăzneala calmă a marilor Comandanți stăpâni pe strategie, nu e deci o întâmplare faptul că Cheia, avid așteptată a victoriei s-a aflat în mâna acestui mare erou trac. Și nu era doar o cheie..., ci o legătură întreagă de chei!

   Atenienii au pierdut doar 192 de ostași bravi, capturând însă 7 corăbii inamice. Spre a-și liniști concetățenii și a nărui speranța în rândul filopersanilor, Miltiades l-a trimis pe Diomedon, unul dintre cei mai iuți și rezistenți hopliți să anunțe Cetății biruința eroilor săi.

   Marșul celor peste 40 de km al lui Diomedon i-a adus martiriul în ziua de 12 Septembrie 490 î.Hr., nu înainte de a grăi cu o înflăcărată vîlvătaie: „Bucurați-vă! Am învins!” (ibid., p. 207)

  Gruparea filopersană și-a fixat pe muntele Pantelic un scut care emitea un semnal luminos, anunțând perșii că e pregătită în cetate răscoala favorabilă lor.

   Dar Marele Erou de la Marathon descoperise manevra și imediat după victorie a pornit în marș rapid și a intrat în Cetate înaintea sosirii perșilor care, aflând vestea, s-au înspăimântat de-a binelea și au făcut cale întoarsă înspre Asia.

   Așa cum se întâmplă deseori cu Marii EROI – MARTIRI, mai ales la noi, fie în antichitate, fie în Evul Mediu, fie în epoca Modernă ori Contemporană sau în ultimul veac, așa s-a întâmplat și în Atena cu Miltiades care, în loc de lauri, a cules invidie și dizgrație, grație eșecului expediției împotriva Parosului care  coalizase cu perșii și Marele Erou a fost acuzat de trădare.

    „Insuccesul îi aduce un proces în care neobositul său adversar politic, Xanthippos, obține condamnarea lui la o amendă de 50 de talanți.” (Horia C. Matei, Civilizația Lumii Antice – Mic dicționar biografic, Ed. Eminescu, București-1983, p. 328)

   Alcmeonizii, care nu erau deloc darnici, au cerut pedeapsa capitală, care în cele din urmă a fost comutată printr-o amendă colosală, 50 de talanți de aur (1 talant = 26kg).

   Neputând plăti astronomica sumă, Eroul trac a fost aruncat în închisoare, ca un ultim rob dintre mulțimea sclavilor obidiți și în urma rănilor căpătate la Paros a pierit imediat, mai ales de durerea trădării. Dar jertfa tracului i-a pecetluit chipul cu Aura nemuritorului.

   Era anul 489 î.Hr., Anul care a consemnat mojicia și perfidia politicienilor atenieni ai acelor vremuri, consternând Aura Eroilor și lumea veacului de atunci.

   Cel mai strălucit dintre marathonomahi – Miltiades cel Tânăr a primit pe lângă Aureola de Erou și neprețuita Aură de Martir.

   În schimb Atena, respectiv cetățenii de vază ai veacului V î.Hr., s-au acoperit multă vreme de o mare și grea rușine, care pare că au transmis-o urmașilor lor, un mare șir de secole...  

                              DE-AȘ FI ACUMA REGE…

   „De-aș fi acuma rege/ Și soare-ntre eroi,/ Mi-aș azvârli coroana/ Și sceptrul în noroi.// Și glorioasa spadă/ Ce fulgeră scântei,/ Cu drag mi-aș preschimba-o/ Într-un duios condei.// Iar din averi ți-aș face/ O barcă de argint,/ Să părăsim mulțimea/ În care – toate mint!” (Aron Cotruș, Versuri, Ed. Minerva, București-1985)        

 Articol dedicat bunului meu colaborator OrădeanMaestru Cavaler de Clio, istoric și scriitor de mare profunzime a cercetării și cunoașterii, colonel doctor Constantin Moșincat și tuturor iubitorilor de Istorie adevărată.

Ciclul: Eroi legendari ai Trunchiului pelasgo-traco-geto-dac

   11 Februarie 2024 + Sf. Teodora, împărăteasa

                                  GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU

                                                 Cavaler de clio

 


Legendarul Helmet

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu