sâmbătă, 6 august 2016

Ovidiu Shakespeare Lawrence

Colocviile de Marți 30 august, 5 pm, Calderon 39. Anul VII, nr. 8 (81).


Ovidiu Shakespeare Lawrence
tot mai aştept progeneraţia


daţi cu vizeta libertate  ne împărţim leşinul comparaţiei atâta interdicţie lizibilităţii mannies nannies sfântul pământului focul jurământului Catullus morţii stază deochiului te lasă vatră vadră Almodovar cu încă un nume de circar şi dreptatea perversiunii stâlpi şuetei şi să stăm să se facă loc de mai păşisem scrisul lumea şi-o zice se văzuse indisponibilitatea spunerea de ce e cu exactitate plictisul românesc în lume furie muncă şi pedeapsă biserici înfipte în colivă n-am epic nu suspans flori de aşteptare greier acufen


cuptorul vânăt focul vedic
buşteni de plută dovleci
porumbi la capăt somn sfârâind

mătasea pe cânepă zile
discreţia topirii păstoase
de subacvatic dialect

pahari nemailimbă ca avhadi
mittili bojpuri folcloric
aţi prins o neovedă să trăiţi

în Guardian text aşezat
în  versuri ce greu se merge
cu autobuzul englez pierzi bani

cunoaştem viciile ţărilor super
se vaită cu talentul imitabil
de talente incomparabile pe mizerie

apa gâldanului în cascadă imaginară
a lacului-şarpe gealăul
şi noi îl glisam pe banc

n-am mai povesti măsurarea
bărbăţiilor fără a observa
sfieli de mai târziu

casele dărâmate morţi înaintaşi
a nu-i plânge a nu-i încredinţa
de-o urâţenie pregetată

cultul morţilor respectuos
se întreţine cu desecratorii
învierea nu e o soluţie

cum am aflat numai din cărţi
întrebaţi-ne şi nu de unde
ape de uitare pe prundiş de haos

kojeviană pasmanterie
liberată şerpuire
caravana se Isaia

dănţuieşte general între patru ochi
castă culoare sociabilism
când mai treceţi prin Evatfer

apelativele ne trădau cum
s-o fi exprimat decidentul
pe îndelete sau brusc

vreo furie confuciană marţial
lingvism de dor pe
sărirea discriminării

şopârlele măcelărite ridicate căpiţă
n-ar fi încleftat nici mortarul din zidurile
tatei John Shakespeare n-am loc

tinerimea s-ar fi ramanestat
auzii şi uite-i pe creştinii
vizitând siriacii ucigând

se descrie grupul se caută voluntari
să trăiască printre ei pe faţă şi pe dos
lumina vieţii bătrânilor preamericani

stă coasa ba gresia pe cine
mai chemi învaţă de toate nu
ştii ce mai ştie nevoia

serializarea exagerării tematice
limitative în derâderea curentelor
dominante oricât de caduce

susţinerea partizană a
predicatorilor individualişti
spre totalitarism religios

datul în cap în bară în bobi
shehenai în asemănarea
sborurilor avionului corsar

şi ce mai comunicare fără
măsurarea retroversa(ti)lităţii
vă voi fi părând americobezat

atâta şi designul prescură obscură
te uiţi la covorul în drumul uşurării
expresia nu-ţi aparţine tot silă

s-au aşezat unii lângă alţii în
costume cu cravată ar fi
acultat şi până la moarte

mai trebuia sanstan
copii de crescut încotro
raci în toate părţile

neexistent înapoi înainte
vârfuri printate birocratic
scriere conscripţiei

nu mai adorm călcare
pe atragerea atenţiei
cu victime ăsta le e rostul

în vizită pe abţinere
cine vă aduse la apogeu
nu vă mai rămâne mâine

văzuşi şi româneasca
troscot pe neîmpăcate
păcate pe coate raclate

îmbrăcăminte frigului din oase
nerimată cristic pluralitatea
descriptivismului electronic

avem înţelegerea înapoiei
pe căutate oriunde a o
păstra şi treaba ei depeşa

aglomerate doze de gloată calabreză
flamenco pauză părinţii
din plictisită virginitate

mai inteligenţa crap-crăbească rac-drac
sărac de n-ai mai pledat spre juri
versificaţi vrânceneşte Soveja

Kojeve recunoaşte Coşvana
o jefuită sarajevă
safai inelar pe bancnote

hărţile chino-descoperitoare
pe ce tenacitate predatori silitori
cătarea suspinată glonţeşte

cronometrarea supunerii la masă
rotunde şi catolice Secundar
sundaram ceramică de Corund

agrafa o tandreţe cercelului puit
până-ntre-ale sufletului de cheltuială
paporniţe arătătoare de milenar

încarcă-le vegetarian până
o servi dumnezeu la masă
în contextul reneformei „sale”

nu ne-am fi permis recrudescenţa
asasinatului de fondator tăbăceam
piesele din tragismul pieselor copile

cine mai moare cine mai
trăieşte cu ocazia acestei
întrebări ce pricopseală Rick

avem scoarţe pentru câini jupuiţi
pe sub prunii ageni unul
cuptoarelor roşii în balanţă

pedepsiţi cu popă iarba de şanţ
păcatul să nu cadă adânc
o tăia să crească iertarea

paznic de-un verde viol
apei din cracii fântânii
şi ochitorii tasaţi tunel

căderea-n cer oprită de sufletele morţilor
contraste în conversaţia horă
spargem din vioară cotul domnului

pe drept neenervarea
crâmpoţirii parapanta voioşind
frigul când s-ar prea nălţa

prohod din pridvor cruci
scrise concomitenţă neaşteptată
comenzi postraţie

scapăre scăpare capsare
nu sare paisare chalisare
o regie şi prindem scena

se poate juca tracul dracul
ne convertim subconştientul
de câte ori pe secundă

separaţia părţilor în părţi
inegale pe omor uitat
retrăirii de vizigoţi

abstracţii cresteze memorialism
în onoarea lui Ogoranu
pozându-ne în bibliotecă

n-o s-o vedem din prima pe Mariza
poate niciodată şi din întâmplare
pe-o apăsată predestinare fado

într-un târziu nefătata vacă
avea să fie sacrificată c-o
împunsese pe fătătoare şi ea

mai plângi mai fugi în vârful părului
fantezie pe viaţă a picioarelor depărtate
şi aurul perelor reîntunecat

peste apă o noapte Palladi virtual
de gravură nudul pe greier
repetându-l potenţă lăuntrică

studioul districtual puţinul sânge
lumina săracă drumul mătăsii
de ne stătu zidul bătrâneţe

mai baltă ce-n Mahabharata
s-ar fi sărbătorit treacă
şi valurile lahari shakti

tu când ai zis de Urmila spune
drept Ramayana ori persoana
dintre noi ai spupus-o

lumina fereastra uşa
între şi nudul poetalei
în susul viziunii advaitine

pe-ale mele le luai mă mai
cafeleai sexualităţilor interval
numai icoane palladiene

pe frunzişul cepelor
în podul fluturilor
sub tremurul trupurilor

ţi-auzeam coapsele în Giurgiu
surâzătoare necoptului
far sub scara scorpiei Fux

ne-am sfiit şi deodată trăieşti
păturită desfăcută creastă
şi ce dacă doamne nu feri

iar altcui bombată codobatură
pe irepetabil onorariu
ba atunci canciul

rasă palisada roşu de Birmingham
răscrucea toridă sudoare
pe recunoaşterea inel

focul te profila pe
libidoul mării martore
unei uitări fiziologice

surcelele îmblânzite
în catifeaua worshipped
pe răspântia de-o viaţă

pustnica toropita nezisă
păduri din zilele zilelor
frunzele frunzelor pătrunzelor

rugul violat pe o înţelegere
de încercare aminte
şi capul cortizonului

elefantul fecundându-şi moarta pereche
tragi perdeaua maharajahului
înfigi cuţitul în caraulă


părinţi de iască amnar amar
să-i despotmolim răzoare
brazdă mama tată Rama

puşca laur spânzuraur parcă-n cearcăn
zânele izânele mândrele hâdele
ochi deschişi pe cel pântec

te uiţi nu te crede îmi rezum
puţinul multului tăvălit
într-o strânsură de trăsură

nisip arsura croncănind-o spargere
orbită la întrebare sora voastră
când şi deschise a fi fost cu un negru

de două ori din zece la 15 ani
dublu şi fantezii răpuse
cât mâţâirea postpuberelor

mortului meteor la vatră noaptea
beată mai perpetrată tartă
ligheanului deşertată corlată

fă-ţi de capul prostelei ne
bunia tratamentului cu
hormoni şi tot trece

mi te uiţi că nu fereastră
cum te ţii de îmbornată
şi napoi cu scaunul town-ul

baia pluta pe întuneric
o scufundare mormânt
conacul solar ibovniciei

cocaina pictatu-te-a pe
albăstrime shakespeariană
Guiness e bere nu vin

demenaja nu şi din fado
în întreirea ţipătului
cu îngheţată ureche

retractilă feştilă o filă
albirii lui Builă
Almorei Zambibilă

porumbul nalt crâng între
cuiburi poale-nfoiate
o mizerie de renunţare

chanson şiroite umbrare
de ascultare luminată
în târzia schizofrenie

urarea de zi foarte frumoasă
şi dumnezeu şi-o aduce
aminte păcatele oamenilor

rude nude apelor paparude
o înţelepţită despăturire
deasupra oceanelor zburate

la taina vorbei somnul bârfei
şi jaf de ochi cu mâna
revisatelor maternităţi

stazione ba Kogălniceanu te gândeai
te întinsesei cu tată şi fiu
în aceeaşi zi că de nebună

satul târgul capitalele praştie
de-o piatră cântărită penultim
pe nişte zaruri de nazuri

acum zigzagându-ne turbulenţa
dinspre aterizare o perdeluire
peste Fuji nesinuciderii încă

se prefăcea neauz cartof
crep franţuzesc de
China ne tăiarăm

verb în herb în ochi imberb
joaca pe insinuarea plasticităţii
aceluiaşi ovidianism sotto

lămurită lamură mălura
malurilor şi ce vorba
honolulueană auziţi-mi-o

zăpezile hawaiiene în floare
şi-n cleştele racului reculul
săracului fiertului pe dracului

păţaniei deposedate sedate
nu-mpărtăşesc îi desantez
creola creolină crin

n-am pran am îmi descojesc
parfumul bătrâneţii pe bete
scriituri încrustaţii taţii

patru scrise clasic
altădată nicio
de bozii amforă artă

ne şi bătătorim aerul rămas
caut candid mahakavi
Victoria Square pe nouihwwl valah toate limbile mor onomatopeea e metaforă râul chimist dublu standard la vioară nume zgâriate pe geamul lui Shakespeare codicologie poricologie rozmarinul nu respectă poruncile ceapa jură pe fratele usturoi nepotul ridiche şi cuscrul praz strugurele a minţit sentinţa târâş pe arac sătmărean râmnicean antimian tehnocratură medievistică la prânz şi tot va fi devreme să mă gândesc ce spun lui Strempel nemurirea distrugerii tărâţa târtiţei fervide a nu avea de ajuns la timp în târziul invitaţiei gerontice poricologos neporc devotamentul eficient numele se confundă cu opera tiraj topit  liniştea asta mare biblioteca mirosea a brad Carpaţi linoleumul dat cu ceară înghesuiala anilor norma elementară o casă un copil o carte ne-am limitat mişcările a-mi scrie cosmologia eminesciană Sanatan fiul lui Brahma ardeleni masoni bibliotecari mazil azil razil vă salut de cicncizeci de ani şi nu-mi răspundeţi trandafir


decapolit în peştera liliecilor
fete călugăre răchitei arnotene
cine crede nu e niciodată singur
shakespearieni slujbaşi în Stratford
make the world go away
Brahma Vishnu Shiva
Rig Veda Voluspo Luceafărul
Strigoii Memento mori
devenirea nihilistă bhava vibhava
invagination hymen pharmakon
archetypal resonance astrohaiku
încă o săptămână nechinezească
leului de aur china town
altor supravieţuiri gondolă
Perseide Perseu’s mantle
astronomical arts Magellanic cloud
tot vorbim numai de morţi
numai în braţele lor
ne-am dezmărmuri solaritatea
sidi Aissa egal Vasile Lovinescu
mare întunecată haos ou
trup tăiat în cer şi pământ
archaic Sanskrit musical Nirvana

*

http://georgeanca.blogspot.com.au/2016/08/ovidiu-shakespeare-lawrence.htmlNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu