marți, 28 septembrie 2021

ARA 2021 Virtual MiniSimpozion No.5 - Istroromâna: stadiul actual al cercetării / ARA 2021 5th Virtual MiniSymposium

 
ARA 2021 Virtual MiniSimpozion No.5

- Istroromâna: stadiul actual al cercetării /

ARA 2021 5th Virtual MiniSymposium

- Istro-Romanian: Current State of Research

 

 

Română:

 

Dragi membri și prieteni ai ARA,

 

Dorim să vă aducem la cunoștință că Academia Româno - Americană de Arte și Științe organizează prin Zoom în data de 15 octombrie 2021, 7-9 AM (Los Angeles, SUA) / 17-19 (România) / 16-18 (Croația) / 15-17 (UK), al cincilea minisimpozion de anul acesta, cu tema Istroromâna: stadiul actual al cercetării, în colaborare cu Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, în cadrul grantului PN-III-P1-1.1-TE-2019-0832 finanțat de UEFISCDI, director de proiect conf. univ. dr. Ionuț Geană. Vorbită astăzi de maximum 100 de persoane în Istria, Croația (de unde și numele livresc) și în diaspora, istroromâna – cunoscută și numită local vlașchi/vlåșchi în Șușnievița și jeianschi/jeiånschi în Jeiăn – nu a făcut obiectul unor cercetări serioase de lingvistică până la sfârșitul secolului al XIX-lea (Weigand 1894, Burada 1896, Byhan 1899, inter alios). Statutul acestei varietăți romanice orientale a fost și este dezbătut de ceva vreme, mai ales de lingviștii români, unde istroromâna este considerată fie un dialect (istoric) al limbii române (vezi Rusu (ed.) 1984, Caragiu-Marioțeanu & al. 1978 și referințele), fie o limbă de sine stătătoare (mai ales Coteanu 1957, 1958; vezi și Maiden 2016 pentru un punct de vedere recent similar).

 

Afișul conferinței se regăsește în fișierul atașat. Prezentările sunt ținute de lingviști și specialiști cunoscuți care se ocupă de istroromână.

 

Dacă doriți să participați, vă rugăm să vă înregistrați la ionut.geana@litere.unibuc.ro și veți primi linkul de conectare și programul detaliat cu câteva zile înainte de eveniment.

 

Cu cele mai bune gânduri,

 

Ileana Costea

Proesor Emerit, Universitatea Californiana de Stat, Northridge (CSUN), SUA

Președinte Interimar ARA

 

Conf. Univ. Dr. Ionuț Geană

Facultatea de Litere, Universitatea din București

CS, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” al Academiei Române

 

Engleză:

 

Dear members and friends of ARA:

 

This is to announce you that the American Romanian Academy of Arts and Sciences organizes via Zoom on October 15, 2021, 7-9 AM (Los Angeles, USA) / 17-19 (Romania) / 16-18 (Croatia) , PhD/ 15-17 (UK), this year's the fifth mini-symposium, on Istro-Romanian: Current State of Research, in collaboration with the Romanian Academy's "Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti" Institute of Linguistics, within grant PN-III-P1-1.1-TE-2019-0832 sponsored by UEFISCDI, PI Assoc. Prof. Ionuț Geană, PhD. Spoken today by maximum 100 people in Istria, Croatia, and in diaspora, Istro-Romanian (locally known as Vlashki or Zejanski, depending on the village), has not been under scrutiny until late 19th century (Weigand 1894, Burada 1896, Byhan 1899, a.o.). Its status has been a matter of debate for some while, mostly inside the borders of Romania, where Istro-Romanian has been considered either a dialect of (historical) Romanian (see Rusu (ed.) 1984, Caragiu-Marioțeanu & al. 1978 and references therein), or a self-standing language (mostly Coteanu 1957, 1958; see also Maiden 2016 for a recent similar point of view).

 

The poster to this event is in the attached file. The presentations are made by distinguished linguists and specialists who have worked in the field of Istro-Romanian.

 

Should you wish to participate, please pre-register at ionut.geana@litere.unibuc.ro and you will receive the link and final program a few days prior to the event.

 

With best wishes,

 

Ileana Costea, PhD

Professor Emeritus, California State University, Northridge (CSUN), SUA

Interim President ARA

 

Associate Professor Ionuț Geană, PhD

Center for Romanian Studies, School of Letters, University of Bucharest, Romania

Researcher at “Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” Institute of Linguistics of the Romanian Academy

 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu