duminică, 19 septembrie 2021

GEORGE COŞBUC - "...Și-i dăm patriei române / Inima și viața-ntreagă."

 "...Și-i dăm patriei române / Inima și viața-ntreagă."

 

România Magnifică

George Coşbuc (n. 20 septembrie 1866, satul Hordou din Districtul Năsăud, comitatul Bistriţa-Năsăud, azi, comuna Coşbuc, judeţul Bistriţa-Năsăud; d. 9 mai 1918, Bucureşti) poet, critic literar şi traducător, membru titular al Academiei Române din anul 1916.

 

 

~*~

 

Patria ne-a fost pământul

Unde ne-au trăit strămoșii,

Cei ce te-au bătut pe tine,

Baiazide, la Rovine,

Și la Neajlov te făcură

Fără dinți, Sinane,-n gură,

Și punând dușmanii-n juguri

Ei au frământat sub pluguri

Sângele Dumbrăvii-Roșii.

Asta-i patria română

Unde-au vitejit strămoșii!

 

Patria ne e pământul 

Celor ce suntem în viață,

Cei ce ne iubim frățește,

Ne dăm mâna românește:

Numai noi cu același nume,

Numai noi români pe lume

Toți de-aceeași soartă dată,

Suspinând cu toți odată

Și-având toți o bucurie;

Asta-i patria română

Și ea sfântă să ne fie!

 

Patria ne-o fi pământul

Unde ne-or trăi nepoții,

Și-ntr-o mândră Românie

De-o vrea cerul, în vecie,

S-or lupta să ne păzească

Limba, legea românească

Și vor face tot mai mare

Tot ce românismul are:

Asta-i patria cea dragă

Și-i dăm patriei române

Inima și viața-ntreagă

 

*

PATRIA ROMÂNA

 

~*~

GEORGE COŞBUC

 

 


 

https://www.romaniamagnifica.ro/?do=Cultura&optiune=Literatura&optiune2=1866.09.20+-+George+Cosbuc

 

Cu respect,

 

Valentin-Nicolae Bercă

 

"România Magnifică" - www.romaniamagnifica.ro - un proiect cultural pentru unitatea şi bogăţia spirituală a Românilor de pretutindeni, militând pentru reafirmarea valorilor spiritualităţii poporului român, unit prin limbă, tradiţii şi credinţă creştină, mereu mândru de istoria sa multimilenară  în spaţiul carpato-danubiano-pontic.Să-i dăm PATRIEI ROMÂNE INIMA ȘI VIAȚA-NTREAGĂ!

 Fericită este Patria care are asemenea  FII,
 
 Cu stimă,
 Melania Rusu Caragioiu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu