miercuri, 22 septembrie 2021

Valentin-Nicolae Bercă - România Magnifică

 "Iar tu să mergi dreptu față la față spre vrășmașii tăi..."

România Magnifică

 

15 septembrie 2021 – 500 de ani de la moartea Sfântului Voievod Neagoe Basarab (n. 1482 – d. 15 septembrie 1521, Curtea de Argeș), domn al Țării Românești (1512 – 1521)

 

“Deacii să-ți tocmești toate tunurile și oștile tot pre cete, cum le va fi rândul. Iar mai vârtos să te rogi lui Dumnezeu, ca să-ți fie tocmirea și orânduiala ta de la dânsul. Pentr-aceia să-ți rădici gândul și mintea la cer, să-ți pogoare și să-ți fie Dumnezeu într-ajutor.

 

Iar tu să mergi dreptu față la față spre vrășmașii tăi, fără nici o frică; iar căci vor fi ei mulți, nimic să nu te înfricoșăzi, nici să te îndoiești. Că omul viteazu și războinic nu se spare de oamenii cei mulți; ci cum răsipește un leu o cireadă de cerbi, și cum omoară un lup o turmă de oi cât de mare și cum răshiră un glonțu de tun multe cete de ostași, nu căci iaste el mic, ci că vine cu mare rane și cumplire, pentr-aceia răshiră și risipește multe cete de oameni, așa și omul viteaz și bărbat și hrăbor nu să înfricoșază de oameni mulți.

 

Că omului viteaz toți oamenii îi sunt într-ajutor, iar omului fricos toți oamenii îi suntu dușmani, și încă și de ai săi iaste gonit și batjocorit și hulit. Și de aceasta, fătul mieu, încă te învăț să nu umbli cu oamenii cei fricoși, ca să nu cumva să pierzi cinstea mea și moșia ta, că din moarte nimeni nu te va putea izbăvi, făr’ numai unul Dumnezeu. Că Dumnezeu mult iaste milostiv și te va umbri cu mila sa  și-ți va acoperi capul tău, iar vrăjmașii tăi vor fi biruiți.”

 

VIII. Învățătură a lui Neagoe voievod cătră fie-său Theodosie voievod și cătră alți domni, cătră toți, pentru solii și pentru războaie

 

ÎNVĂȚĂTURILE LUI NEAGOE BASARAB CĂTRE FIUL SĂU THEODOSIE

 

BIBLIOTECA ȘCOLARULUI, Editura LITERA, Chișinău, 1997

 

1512 - 1521 - Neagoe Basarab | Romania Magnifică (romaniamagnifica.ro)

 

 

 

Cu respect,

 

Valentin-Nicolae Bercă

 

"România Magnifică" - www.romaniamagnifica.ro - un proiect cultural pentru unitatea şi bogăţia spirituală a Românilor de pretutindeni, militând pentru reafirmarea valorilor spiritualităţii poporului român, unit prin limbă, tradiţii şi credinţă creştină, mereu mândru de istoria sa multimilenară  în spaţiul carpato-danubiano-pontic.

 

 


 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu