joi, 2 decembrie 2021

Marian Ilie - Volumul promis

 
Dragi prieteni, stimaţi confraţi,

Este mai bine de o lună decând vă  anunţam că am adunat în volum creaţiile în versuri cu care în primăvară am început sa însoţesc  revistele de literatură şi cultură pe care, sub deviza “dar din dar… literar”, le primeam şi redistribuiam către voi. Ataşez coperta volumului dat la editură, cu menţiunea că am făcut-o şi o fac nu atât din dorinţa de punctare personală, cât mai ales din convingerea că o cultură şi, în speţă, o literatură nu pot evolua fără solidaritate de breaslă şi convergenţă de eforturi. Am în vedere cultura şi literatura în întregul lor, nu ca performanţă în plan individual. Numai o cultură bine articulată în osatura sa asigură accesul valorilor sale la patrimoniul universal. Avem cazuri edificatoare de creatori români intraţi în universalitate din alte spaţii culturale decât cel autohton.

 

Consider că înainte de orice este nevoie de comunicare şi de promvare a valorilor în interiorul sistemului. Aşa cum remarcă Nicolae Georgescu în prefaţa la volum, “apar la noi, astăzi, mai multe reviste literare și culturale decât apăreau în binecuvântatul interbelic”. Eu n-m făcut decât să inventariez o bună parte din aceste reviste (peste 70) şi să vi le prezint într-o manieră care să vă combustioneze interesul. Mărturisesc, n-aş fi perseverat dacă nu aş fi avut un ecou stimulator de la bună parte din destinatari, de  multe ori chiar în maniera similara celei adoptate de mine.  Volumul în sine oferă şi câteva astfel de mărturii.

 

A fost un fel de joc, din care a rezultat o panoramă a presei culturale şi literare din România anului pandemic 2021 - făra pretenţia de a fi cuprins toate revistele (de vreme ce nu mi-au parvenit toate), dar cu satisfacţia de a fi acoperit toate zonele ţării, cu extensie dincolo de hotare, de la revistele de cenaclu la cele de anvergura inter-continentală . Iar ca să nu ne limitam la simplul joc, la sfârşitul volumului am inserat  lista cu casetele tehnice ale revistelor “procesate”, în care cei interesaţi găsesc succinte prezentări ale acestora, inclusiv adresele şi datele de contact, pentru eventuale colaborări.

 

Jocul ce vi l-am propus a fost deci şi unul pragmatic şi este, cred, singular, cel puţin în literatura română. Vă mulţumesc pentru că l-aţi acceptat şi mi-aţi dat posibilitatea să-mi etalez “arsenalul” creator. Creaţiile însoţitoare ale revistelor (din care o ataşez pe cea de încheiere) sunt, aş spune, mai mult decât nişte “poezele”, cum le-am mai numit eu însumi; nu-s peme/poezii, nici pamflete şi nici pastişe. Sunt nişte predoslovii sârguincios versificate la reviste, scrise într-un stil ce aminteşte de Păstorel,  pe care m-am străduit să nu-l imit, făra însă să evit atmosfera junimistă, în care chiar m-am simţit în largul meu.

 

Volumul se află deci la editură urmând să apară înainte de sfârşitul anului, într-un tiraj redus (deh, hârtia şi, vorba lui Nenea Iancu, “renumeraţie după buget mică”!). În caz că sunt doritori de a-l procura contracost, vom suplimenta tirajul, cu speranţa că ne vom putea încadra în 25 lei/exemplar  (inclusiv cheltuielile cu poşta). Am în vedere că unicitatea în sine nu conferă valoare decât cunoscută şi recunoscută. Vă rog aşadar să notificaţi dorinţa de a intra în posesia volumului.

 

Tuturor, cu preţuire,

 

Marian Ilie

 

Pun aicea punct

 

~*~

 

Dacă România-i  eşuată

Jobul meu ce rost ar mai avea?

Trag pe dreapta, frate, şi îndată

Pun de un volum din… poşta mea.

 

Nu va fi o carte oarecare

Sper să nu mă fac de panaramă

Universul presei literare

Va avea de-acum o panoramă

 

V-am expediat zeci de reviste

Salbă de cetăţi spirituale

Ce-au avut tăria să reziste

Şarjelor cu timbrele-mi poştale…

 

Vreau să ştiţi,  n-aş fi perseverat

În această lungă odisee

Să vă iau vâslaşi la lecturat

De nu venea Roşu c-o idee;

 

Mi-a zis dânsul: Fă-le diacritic

Dă-le la Arena literară!

Cum mă ştiţi, un tip cam zgubilitic

M-am şi înhămat la trebuşoară…

 

Ei, şi uite-aşa m-am pus pe treabă

Ca umil ispravnic la redacţii

Mi-am expus talentul pe tarabă -

Ce impact pe piaţa de distracţii!

 

Că au început să curgă, frate

Droaie de reviste, cum vedeţi

De aici şi din străinătate

Că românii se tot nasc poeţi

 

Şi crează-n îndelungi puseuri

Poezie, proză, umor, teatru

Cronici literare şi eseuri

Mai ceva ca după '44...

 

Nea poştaşul care mi le-aduce

Ignorând cine-s destinatarii

Şi-aplicând democraţia ciu-ce

Vine mai mereu cu comentarii

 

L-aş muştrului, dar mă inspiră

De cum îmi întinde recipisa

Vocea lui, ca sunetul de liră

Mă vrăjeşte şi… îmi pică fisa…

 

Uite-aşa se face că-n reprize

Ca la box, tot trimiţând reviste

V-am legat, cu droaia de avize

Robi unei lecturi stahanoviste…

 

Trecu primăvara, trecu vara

Şi constat că încă rezistaţi!

Mai departe mergem bara-bara -

Să nu fac din voi nişte dopaţi

 

Pun aicea punct, cu ‘i’ sub el

‘I’-ul de la numele Ilie

Şi vă-ndemn s-o ţineţi cătinel

Că mai e de tras la pandemie...

 

Cât despre Arena, n-are pagini

Pentru câte-avize am trimis

Aşa că superbele imagini

Să le-adun în carte am decis…

 

Veţi putea să lecturaţi volumul

Ca un soi de recapitulare

Şi-aveţi la sfarşit, cu tot tacâmul

Salba de reviste literare.

 

~*~

16 oct.2021, 13:02


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu