sâmbătă, 11 decembrie 2021

RADU GABRIELA - Simbolul Eladei antice și mânerul manual

 
Simbol faimos elen••


<<Meandru>>

Simbolul Eladei antice și mânerul manual (mânerul luptătorilor)

🇬🇷Ellas

 

Vechiul simbol elen Meander este un simbol al Victoriei și al Unității, un simbol al Infinitului și al Vieții Eterne, dar și al cursului nostru etern în lume. Inspirat, potrivit unor academicieni, de numeroasele viraje ale râului Meandru, care are o lungime totală de peste 500 de kilometri, va fi unul dintre cele mai istorice simboluri ale lumii elene și va fi numită Cheia Elenă, așa cum se precizează în ea. Originea elenă a tuturor lucrurilor care îl poartă asupra lor!

 

Este posibil să fi fost folosit ca simbol în principal în decorațiuni, dar este în esență un sigiliu elen, deoarece majoritatea obiectelor elene antice poartă designul Meandrului. Ca cifra, nici din Acropole nu va lipsi. Poate fi un produs al timpurilor preistorice, dar va renaște și va lua forma sa originală, dar nu unică, în timpul Epocii Geometrice.

 

Meandrul este un simbol al tuturor elenilor, deoarece va fi folosit în ceramică, temple, monumente, sculpturi, obiecte, arme și armuri, haine în toate lungimile și lățimile lumii grecești. Aceeași figură există și în faimosul scut al lui Filip al II-lea. Apare și în civilizația bizantină prin Imperiul Roman. Meandrul este, așadar, unul dintre simbolurile elene de vârf, care a fost folosit în cele mai importante perioade ale istoriei elene!

 

 


Hellenic Famous Symbol••

<<Meander>>

The symbol of Ancient Hellas and the manual handle (the handle of the fighters)

🇬🇷Ellas

 

The ancient Hellenic symbol Meander is a symbol of Victory and Unity, a symbol of Infinity and Eternal Life, but also of our eternal course in the world. Inspired, according to some academics, by the numerous turns of the river Meander, which has a total length of over 500 kilometers, will be one of the most historic symbols of the Hellenic world and will be called the Hellenic Key, as it states the Hellenic origin of all of things that carry him on them!

 

It may have been used as a symbol mainly in decoration, but it is essentially a Hellenic  seal, as most ancient Hellenic objects bear the design of the Meander. As a figure, it will not be missing from the Acropolis either. It may be a product of prehistoric times, but it will be reborn and take its original, but not unique, form during the Geometric Times.

 

Meander is a symbol of all Hellenes, as it will be used in pottery, temples, monuments, sculptures, objects, weapons and armor, clothes in all lengths and breadths of the Greek world. The same figure exists in the famous shield of Philip II. It also appears in Byzantine Civilization through the Roman Empire. Meander is therefore one of the leading Hellenic symbols, which was used in the most important periods of Hellenic history!Sursa: RADU GABRIELA
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu