miercuri, 23 mai 2018

PRESA – PARTICIPANT ACTIV LA CREAREA ROMÂNIEI - CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂPROGRAMUL

CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE

                     CULTURA ȘI PRESA ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

                                        EDIȚIA A X-A

     CU TEMA

PRESA – PARTICIPANT ACTIV LA CREAREA ROMÂNIEI (1859-1878-1913-1918)

GALAȚI

          25-26 mai 2018

PARTENERI MEDIA
AGERPRES                                            ADEVĂRUL                                        EXPRESS TV


COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte
Conf. univ. dr. habil. Cătălin NEGOIȚĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
                 
Membri:
Prof. dr. Zanfir ILIE, director Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați
Lect. univ. dr. Matei DAMIAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Lect. univ. dr. Daniela BOGDAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Lect. univ. dr. Petrica PAȚILEA, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Lect. univ. dr. Oana Andreea NAE, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Lect. univ. dr. Enache TUȘA, Universitatea „Ovidius”, Constanța
Dr. Violeta-Maria RĂILEANU, Direcția Județeană pentru Cultură GalațiCOMITETUL ȘTIINȚIFIC

Prof. univ. dr. Ilie RAD, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Marian PETCU, Universitatea din Bucureşti 
Prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Conf. univ. dr. habil. Gabriela RUSU-PĂSĂRIN, Universitatea din Craiova
Conf. univ. dr. habil. Cătălin NEGOIȚĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Conf. univ. dr. Silvia GROSSU, Universitatea de Stat din Moldova
Conf. univ. dr. Răduț BÎLBÎIE, Ministerul Educației Naționale

                                     

VINERI – 25 MAI


          9.30-10.00 - Primirea și înregistrarea participanților la conferință
          10.00-12.30 - Deschiderea lucrărilor celei de-a X-a Conferințe Internaționale „Cultura și presa în spațiul european”
          Cuvânt de salut:
-        Conf. univ. dr. habil. Cătălin NEGOIȚĂ - președintele Asociației Române de Istorie a Presei; președintele conferinței
-        Î.P.S. dr. Casian CRĂCIUN - Arhiepiscop al Dunării de Jos
-        Dorin OTROCOL - prefectul județului Galați
-        Costel FOTEA - președintele Consiliului Județean Galați
-        Prof. univ. dr. ing. Iulian BÂRSAN - Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
-        Prof. univ. dr. Michaela PRAISLER - decanul Facultății de Litere
-        Prof. univ. dr. Simona ANTOFI - directorul Departamentului de Literatură, Lingvistică și Jurnalism, Facultatea de Litere
-        Prof. dr. Zanfir Ilie - directorul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” GalațiComunicări în plen:

Dr. Nicolas TRIFON, Université Sorbonne Nouvelle - Paris III - Dificila Unire văzută din afară
Ionela MENGHER, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina (Serbia) - Începuturile presei de limbă română în Banatul sârbesc, în perioada interbelică
Prezentare de carte - Bogdan HRIB - Editura Tritonic, București

13.00-15.00 - Pauza de masă
15.00-18.00 - Lucrări pe secțiuni
18.15 - Deplasare la Comunitatea Elenă Galați și la Templul Meseriașilor (Sinagoga)
20.00-22.00 - Cina festivă                             SÂMBĂTĂ - 26 MAI

7.00 - Îmbarcarea în microbuze, din fața Căminului LSG și plecarea pe itinerariul: Mănăstirea Cocoș - Martyrionul de la Niculițel - Tulcea - Cetatea Enisala - Cetatea Argamum - Galați (Sosire în Galați în jurul orei 20.30)
21.00 - Cina                             LUCRĂRILE PE SECȚIUNI

A.   A.S. 103
Moderatori: Conf. univ. dr. Oana CENAC, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; Dr. Carmen ȚÂGȘOREAN, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

1.     Conf. univ. dr. habil. Cătălin NEGOIȚĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - Dobrogea de Sud văzută prin ochii presei românești (1913-1914)
2.     Conf. univ. dr. Oana CENAC, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - Unirea și reflectarea ei în presa din provincie. Studiu de caz - revistele Ateneu și Tomis
3.     C.D.A. Bogdan HRIB, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca - Primii ani ai revistei Flacăra și războaiele românilor (1911-1916)
4.     Dr. Carmen ȚÂGȘOREAN, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca - Momentele majore care au condus la crearea României Mari reflectate în câteva dintre publicațiile de limba română din Transilvania (Libertatea, Românul, Deșteptarea, Adevărul)
5.     Marius MITROF, Direcția Județeană pentru Cultură Galați - Presa brăileană din anul 1918.
6.     Dr. Irina SPIRESCU, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România - Rolul presei evreiești în mobilizarea evreilor la sprijinirea Războiului de Reîntregire a României
7.     Conf. univ. dr. Mariana CERNICOVA-BUCĂ, Universitatea Politehnica Timișoara - Presa bănăţeană despre soarta Banatului în Primul Război Mondial, de la Republica Banat la desăvârşirea unirii în România Mare (1918-1919)
8.     Prof. dr. Viviana MILIVOIEVICI, Academia Română, Filiala Timișoara - Idealul Marii Uniri reflectat în paginile ziarului Românul din Arad
9.     Asist. univ. dr. Dinu BĂLAN, Universitatea din Suceava - Campania militară a României în Bulgaria și Pacea de la București (1913) în presa românească. Studiu de caz: cotidianul Adevărul
10.                         Conf. univ. dr. Andrei DUMBRĂVEANU, Universitatea de Stat din Moldova - Evenimentele istorice din Basarabia anilor 1918-1924 și cronica de presă română și rusă
11.                         Lect. univ. dr. Matei DAMIAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalațiLumini și umbre în personalitatea lui Al. I. Cuza. Perspective publicistice


B.   A.S. 105
Moderatori: Lect. univ. dr. Daniela BOGDAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; Lect. univ. dr. Enache TUȘA, Universitatea „Ovidius” Constanța 
1.     Lect. univ. dr. Daniela BOGDAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - Ideea de Unire şi de unitate reflectată în publicitatea românească
2.     Lect. univ. dr. Valerica DRAICA, Universitatea din Oradea; conf. univ. dr. Dumitru DRAICA, Universitatea din Oradea - Pașoptiștii și lupta pentru unirea de la 1859
3.     Lect. univ. dr. Enache TUȘA, Universitatea „Ovidius” Constanța - Cercetările sociologice în Dobrogea și reflectarea lor în publicațiile Școlii Sociologice de la București (1920-1940)
4.     Lect. univ. dr. Delia OPREA, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - Reflectarea imaginii României în presa franceză la intrarea în Primul Război Mondial
5.     Dr. Mihaela MEHEDINȚI-BEIEAN, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca - De la inamic la suveran adorat: Imaginea Reginei Maria în periodicele transilvănene pe parcursul anului 1918
6.     Lect. univ. dr. Traian BRĂTIANU, Universitatea „Andrei Şaguna” Constanţa - Revenirea Dobrogei la Țară. A doua etapă în procesul desăvârșirii unității naționale
7.     Conf. univ. dr. Cristina GUDIN, Universitatea din București -  Războiul de independență în relatările cotidianului Telegraphul
8.     Lect. univ. dr. Oana Andreea NAE, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - Reflectarea Marii Uniri în presa vremii. Jurnaliști și jurnale, provocări și realizări.
9.     asist. univ. dr. Andrei ANDO, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; lect. univ. dr. Mihaela OZARCHEVICI, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad - O sută de ani de la ocuparea Aradului de către armata franceză
10.             Prof. Daniela CURELEA, Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu; Prof. dr. Dragoș CURELEA, Liceul tehnologic „Avram Iancu” Sibiu - Contribuție la cunoașterea femeilor participante ca delegate oficiale la Marea Adunare de la Alba Iulia. Oglindire în sursele arhivistice și în Gazeta oficială a Consiliului Dirigent
11.             Prof. dr. Marian-Alin DUDOI, Şcoala Gimnazială Segarcea, județul Dolj - Unirea - Ideal național al poporului român la postul de radio „Europa Liberă” (24.01.1955)
                                             

C.   A.S. 205
Moderatori: Prof. dr. Zanfir ILIE – Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” din Galați; Conf. univ. dr. Aurelia LĂPUȘAN, Universitatea „Ovidius” Constanța
1.     Prof. dr. Zanfir ILIE - Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” din Galați - Primul Război Mondial la Galaţi. Mărturii ale cronicarului George Munteanu
2.     Prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - Poezia propagandistică a lui Vasile Alecsandri, dedicată Unirii din 24 Ianuarie 1859, reflectată în presa epocii
3.     Prof. univ. dr. Nicoleta IFRIM, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - Proiecții ale spiritului unionist în publicistica și poezia lui Octavian Goga
4.     Lect. univ. dr. Cătălin ENICĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - Un observator reflexiv şi hiperlucid al evenimentelor Marii Uniri - jurnalistul Camil Petrescu
5.     Lect. univ. dr. Laurențiu ICHIM, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - Scriitura subversivă a lui Dimitrie Bolintineanu ca armă de luptă și chemare la război.
6.     Conf. univ. dr. Aurelia LĂPUȘAN, Universitatea „Ovidius” Constanța - Publicistul Constantin Sarry, soldat în războiul pentru cauza Dobrogei
7.     Prof. Ionela ȘOITU, Liceul Teoretic „Dunărea”, Galați - Virgil Caraivan - publicist, om de cultură, participant direct la păstrarea patrimoniului național
8.     Prof. dr. Iulian BITOLEANU, Colegiul Național „Anastasescuˮ din Roșiorii de Vede, jud. Teleorman - Octavian Goga - ziarist de război la gazeta România
9.      Prof. Marian ANTOFI, Școala Gimnazială nr. 22 Galați - Deșteptarea României - text poetic cu funcție agitatorică, semnat de Vasile Alecsandri. Impact socio-politic în presa epocii și valoare literară
10.             Lect. dr. Ștefana CIORTEA-NEAMȚIU, Universitatea de Vest din Timișoara - Publicistica lui Traian Vuia
11.             Conf. univ. dr. habil. Gabriela RUSU-PĂSĂRIN, Universitatea din Craiova - Publicistica lui Octavian Goga în slujba Marii Uniri


D.   A.S. 213
Moderatori: Conf. univ. dr. Răduț BÎLBÎIE, Ministerul Educației Naționale; Lect. univ. dr. Petrica PAȚILEA, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
1.     Lect. univ. dr. Petrica PAȚILEA, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - Presa gălățeană și Marele Război
2.     Conf. univ. dr. Silvia GROSSU, Universitatea de Stat din Moldova - Consecințele Unirii asupra evoluției presei de limbă română din Basarabia
3.     Dr. Elena CHIABURU, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași - Unirea Basarabiei cu România reflectată în ziarul Timpul din Iași (ianuarie - mai 1918)
4.     Dr. Dorina MĂGĂRIN, B.C.U. „Eugen Todoran” Timișoara - Prefaceri mari în România - oglindite în paginile ziarului Foaia Poporului Român
5.     Cercet. șt. dr. Lăcrămioara MANEA, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea - Revista Tranșeelor (1916-1918) - publicație de front a unităților militare dobrogene. Cronica pe scurt a colecției
6.     Prof. univ. dr. Nicolae IUGA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad - Ziarul Sfatul, organ al Sfatului Național Român al Comitatului Maramureș (7 decembrie 1918 - 19 decembrie 1919)
7.     Livia CIUPERCĂ, Asociația Română de Istorie a Presei - Dacia - primul ziar al României unite
8.     Prof. univ. dr. Odette ARHIP, Universitatea Ecologică, București; asist. univ. dr. Cristian ARHIP, Universitatea de Medicină Generală și Farmacie „Gr. T. Popa”, Iași - Reflectarea momentului istoric 1 Decembrie 2018 în ziarul ieșean Mișcarea
9.     Dana Nora DINU, B.C.U. „Eugen Todoran” Timișoara - Portrete de gazetari implicați direct în evenimentele care au dus la crearea și dezvoltarea României
10.             Prof. dr. Carmen UNGUR-BREHOI, International School of Oradea - Poeții români în paginile ziarului Tribuna Bihorului (decembrie 1918-aprilie 1919)
11.             Conf. univ. dr. Răduț BÎLBÎIE, Ministerul Educației Naționale - Roșu galben și albastru, prilej de proces după Marele RăzboiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu