vineri, 30 iunie 2017

Înmormântarea lui Eminescu

La înmormântarea lui Eminescu

„Era o frumusețe! O figură clasică încadrată de niște plete mari negre; o frunte înaltă și senină; niște ochi mari – la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet blând și adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o veche icoană, un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare.”

Așa îl vedea un contemporan pe Eminescu şi aşa îl văd şi eu cu ochii minţii pe cel care ne-a făcut să ne simţim mândri că Dumnezeu a hărăzit să fim plămădiți din acelaşi neam cu el.

Pe 15 iunie se împlinesc 127 ani de când neînţelesul poet a ferit perdeaua acestui veac, croindu-şi drum către înălţimi celeste. Aici, în poiana liniştii, la Vovidenie, ca în fiecare an, îi vom face slujba parastasului, şi după îndătinata rânduială liturgică, vom intona Lumină lină, cântare pe care poetul a îndrăgit-o, lăsând prin testament să i se cânte la ceasul vremelnicei despărțiri. Pe o filă de Ceaslov un ieromonah nemțean lăsa posterității o adnotare impresionantă. L-a spovedit și împărtășit pe Eminescu. Era în Postul Nașterii Domnului a anului 1887, pe când poetul se afla la ospiciul de la Neamț. Duhovnicul a mai scris în acea consemnare: „… după spovedanie, mi-au sărutat mâna şi au spus: Părinte, Să mă îngropaţi la ţărmurile mării şi să fie într-o mânăstire de maici, şi să ascult ca în fiecare seară la Agafton cântarea Lumină lină”.

Dacă iubim pe scriitorii care ne-au făcut viaţa mai frumoasă, ne-au mângâiat clipele de singurătate prin măiestritele lor rânduri, dacă-i iubim, zic, se cade să-i „troienim” nu doar cu dulci amintiri, simpozioane şi colocvii; să-i purtăm nu doar în calendarul cultural al naţiei, ci şi într-un pomelnic al inimii şi, de ce nu?, chiar în cel de la dumnezeiasca Liturghie. Este, cred, cea mai convingătoare dovadă de nesfârşită recunoştinţă să ne rugăm şi pentru mântuirea lor. Și scriitorii au nevoie de mântuire.

Stihuitorul și-a prevăzut clipele cele din urmă

Din prinosul de recunoștință pentru Eminescu și opera sa s-au născut și aceste rânduri închinate celui pe care Dumnezeu l-a sorbit „din popor cum soarbe soarele un nour din marea de amar”. Ce să scriu despre Eminescu? decât că este în tot în toate ce e românesc! Că a purtat în generosu-i suflet toată durerea și obida, dar și toată măreția, sensibilitatea și frumusețea sufletului românesc. Aș vrea totuși să mă opresc la un aspect mai puțin cunoscut din viața-i zbuciumată, dar și la dramaticul epilog al poetului neferice.
Pentru că suntem în preajma zilei în care comemorăm moartea lui Eminescu, ar fi interesant să ne amintim de participarea acestuia la o înmormântare şi nu la una oarecare, ci chiar la cea a mamei lui.

Vi-l puteţi închipui pe Eminescu jelind? A făcut-o cu cea mai deplină simţire. La mijlocul verii lui 1876, suferinţa mamei lui s-a acutizat. Raluca Iurașcu era bolnavă de cancer. Înaintea praznicului Adormirii Maicii Domnului, pe 13 august, a adormit şi maica lui Emin. Răvăşit, cu ochii cei negri ca tăciunele, acum inundați de amare lacrimi, Eminescu îşi plângea mama. A făcut-o lângă sicriu, dar şi pe urmă, când, după spusele sătenilor din Ipoteşti, venea la ţintirim, stând în prelungă reculegere, parcă încercând să ajungă în meditaţie şi recunoştinţă umbra celei din care pornise. A înmuiat pana în lacrimi şi a scrijelit cu ea pe hârtie câteva stihuri îmbibate în doruri nesfârșite:

„Pe maică-mea sărmana atâta n-am iubit-o
Şi totuşi când pe dânsa cu țărână-a acoperit-o,
Părea că lumea-i neagră, că inima îmi crapă
Şi aş fi vrut cu dânsa să mă puie-n groapă […]

Când clopotul sunat-au, plângea a lui aramă
Şi rătăcit la minte strigam unde eşti, mamă?
Priveam în fundul gropii şi lacrimi curgeau râu
Din ochii mei nevrednici pe negrul ei sicriu.”

Peste 13 ani Eminescu avea să fie şi el acoperit cu pământul reavăn din cimitirul Bellu. Despre sfârșitul neînțelesului poet nu se știu prea multe. Cert este că stihuitorul și-a prevăzut clipele cele din urmă.

De exemplu, în poemul Mai am un singur dor și-a prevestit sfârșitul în singurătate. Așa a și fost. În noaptea de 15 spre 16 iunie, joi spre vineri, drumul atât de zbuciumat din scurta-i viață s-a sfârșit. Nu intrăm în polemica acuzelor și cauzelor morții poetului. Singur Dumnezeu le știe pe toate și le va judeca după nesfârșita-I milă și înțelepciune. Neîndoielnic este că nimeni din cei apropiați nu s-a aflat la căpătâiul suferindului scriitor și nici un medic sau gardian nu a fost martor al clipei tulburătoarei treceri. S-a stins în singurătate. Poate că nimeni nu a fost vrednic să-i vadă trupul ostenit de suferințe cum rămâne în pace, pe când sufletul și-a croit cărare spre drumul cel anevoios al înălțimilor. Singură poezia i-a fost alături. Reputatul eminescolog, profesorul Nicolae Georgescu, în lucrarea Cartea trecerii, boala şi moartea lui Eminescu, afirmă că în halatul poetului mort s-au găsit două strofe, probabil ultimele sale versuri compuse în durere și deplină revelație. Unul din catrenele găsite suna așa: Atâta foc, atâta cer/ Atâtea lucruri sfinte/ Peste’ntunericul vieţii/ Ai revărsat, părinte! La un simpozion dedicat lui Eminescu, carismaticul părintele Galeriu, interpretând teologic aceste ultime versuri, a conchis: „teologii români ai vremii nu s-au ridicat până la gândul exprimat, aici şi în alte texte, de poet. E chiar semnificaţia ultimă a sacrificiului eminescian primit nu pentru sine, ci pentru neamul său”.

Cu o nefirească grabă, Eminescu fu așezat în mormânt

Și-a dorit Eminescu să moară așa de tânăr? Cu siguranță nu! Într-una din însemnările sale, poetul își prevestea 78 de ani de viață. Cât de multe ar fi realizat! Câte stihuri ar mai fi așternut pe hârtie, câte gânduri și frământări nu ar mai fi scris în presa vremii! Câte nu ar mai fi făcut Eminescu de ar fi trăit cât își dorea! Domnul, se pare, a avut cu el un alt plan. L-a luat exact la jumătatea drumului pe care îl visa.

De cu seară, pacientul se plângea doctorului de gardă că se simte năruit. Erau ultimele sale cuvinte rostite. Medicul l-a sfătuit să se liniștească, pentru ca să poată adormi. Ba mai mult, i-ar fi înmânat un pahar cu lapte prin vizeta ușii de metal prin care-l privea cine știe cu ce sentimente, poate de milă, poate de rutină, poate de iritare că i-a tulburat seara cu vreo dorință banală. Nu avea de unde să știe sărmanul curant că era ultima dorință, ultima zvâcnire, cea din urmă tristă constatare care parcă rezuma totul: toate ale acestei lumi s-au năruit. Eminescu își începea drumul către Demiurg.

Medicii dimineața au constatat decesul și au dispus un fel de necropsie. I-au scos creierul pe care l-au trimis la laboratorul Babeş pentru analize. Au lucrat grosolan căci în sicriu, capul poetului era înfășurat cu o bandă neagră care-i acoperea și o bucată din cândva luminoasa-i frunte. Doctorul Marinescu de la laboratorul Babeş va scrie mai târziu unui ziarist ieșean care-l rugase să-i dea informații despre rezultatele analizei creierului defunctului poet: „din nefericire nu aș putea să vă dau multe informații în privința creierului marelui și nefericitului poet Eminescu. Crierul mi s-a adus de la Institutul Șuțu într-o stare de descompunere, care nu permitea un studiu fin al structurii circumvoluțiunilor. Creierul era într-adevăr voluminos, circumvoluțiunile bogate și bine dezvoltate și prezenta ca leziuni microscopice o meningită localizată în lobii anteriori”.

Parcă cu o nefirească grabă, Eminescu fu așezat în mormânt sâmbătă. Nu ştim ce a împiedicat oficierea slujbei de înmormântare după Sfânta Liturghie slujită dimineață în biserica Sf. Gheorghe cel Nou, acolo unde a fost depus sicriul în care zăcea, „nemuritor și rece” Eminescu. Din singura imagine păstrată de la înmormântarea poetului, un desen realizat de cunoscutul grafician Constantin Jiquidi, se observă că unii aveau în mâini umbrele. Să fi plouat aşa de tare încât s-a amânat slujba? Augustin Z. N. Pop, în cartea Pe urmele lui Mihai Eminescu, spune că acea zi a fost ploioasă şi mohorâtă. Era, pesemne, manifestarea tristeţii naturii care a vărsat lacrimi.

„Posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame”

Apropiații, puținii prieteni, dar și cei închipuiți, mulți studenți și elevi ai Școlii Normale de Institutori din București, precum și nelipsiții curioși au înțesat biserica și curtea acesteia. Presa vremii scria că o doamnă din Moldova, îmbrăcată în negru, a aşezat pe pieptul poetului un buchet de flori „nu mă uita”! Sigur, nu putea fi alta decât cea care l-a iubit, l-a inspirat şi l-a ajutat în clipe grele, Veronica Micle. Șapte coroane, din partea Academiei Române și a câtorva cotidiane, străjuiau sicriul. Pe una din ele scria: „din partea amicilor”. Gest frumos, dar care ascunde în spatele lui o ciudată prietenie. Același autor, A. Z. N. Pop, într-o interesantă carte dedicată vieții lui Eminescu, prezintă un manuscris din Biblioteca Academiei Române care conține o listă a acestor prieteni de-ai poetului, care, mișcați de o profundă compasiune, au făcut chetă pentru cumpărarea coroanei. Galanții donatori erau nume sonore la acea vreme în lumea politică, mari latifundiari, proprietari de edituri și tipografii, cu mari disponibilități bănești care le permiteau să cumpere nu doar o coroană, ci poate un întreg cartier din Bucureștiul de atunci. Și cu toate acestea abia au catadicsit să cheltuiască „fabuloasa” sumă de 270 de lei pentru florile de pe catafalcul lui Eminescu. Tabelul chiar prezintă o promisiune neonorată a unui mare politician al vremii. Într-o confesiune tulburătoare, poetul spunea cu ceva timp înainte de a fi fost fulgerat de moarte: „…o singură fericire ar renaşte in sufletul meu, dacă aş putea să ascund nedreptatea. Posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame din cauza fraţilor mei. Sunt prea mândru în sărăcia mea”. Ce „prieteni” generoși a avut Eminescu!

„Acela ce zace aici, înaintea noastră n-a fost al nimănui,
ci al tuturor românilor”

Sicriul, acoperit într-o pânză neagră, purta către căpătâi volumul de poezii îngrijit de Maiorescu, pentru care defunctul suferise atât de mult. Slujba înmormântării a fost oficiată de un singur preot care, la final, nu a rostit obişnuitul necrolog. Răspunsurile la strană au fost date de corul Mitropoliei, dirijat de C. Bărcănescu, unul din adevărații amici de-ai poetului. G. D. Scraba, în cartea Amintirea lui Mihai Eminescu, afirmă că la finalul slujbei corala a interpretat o melodie pe versurile poeziei Mai am un singur dor, asistența fiind profund marcată de melodie, dar mai ales de stihuri, care acum deveniseră parcă un dangăt de clopot ce bătea cadențat la ușa sufletelor celor prezenți. Necrologul a fost rostit de Grigore Ventura, prim redactor la ziarul „Adevărul”. Spicuim din el câteva cuvinte: „… acela ce zace aici înaintea noastră n-a fost al nimănui, ci al tuturor românilor. Nu e dar de mirare că toți îl plângem; dar lacrimile noastre, ale tuturor, se vor schimba în rouă roditoare și binefăcătoare sub razele luminoase ce va răspândi soarele amintirii poetului iubit”.

Cimitirul Bellu, parcela 9

După încheierea cuvântării, cortegiul funerar a pornit către Cimitirul Belu. Sicriul a fost așezat într-un dric simplu, tras de doi cai. În fruntea mulțimii care însoțea pe Eminescu pe ultimul drum al acestei vieți până la bolțile veșniciei, se aflau: Mihail Kogălniceanu, Toderiță Rosetii (fratele Elenei Cuza), Titu Maiorescu, Lascăr Catargiu și alți reprezentați de marcă ai vieții culturale și politice a vremii. În fața Universității s-a făcut un popas, prilej pentru o nouă cuvântare. Reputatul profesor de filozofie, Dimitrie August Laurian, a rostit un scurt cuvânt evidențiind activitatea jurnalistică a poetului. Între altele vorbitorul a spus: „…avem dinaintea noastră un cadavru în care a trăit o comoară de gânduri. Materia își urmează prefacerea sa în nesfârșit”. Condoleanţele studențimii adunate în număr mare au fost rostite de tânărul Gheorghe Calmuschi, originar din „Betleemul” lui Eminescu. Prin cuvinte emoționante, vorbitorul a arătat aprecierea tinerilor studioși față de geniul celui ce era dus către cimitir: „…Şi noi care te-am iubit şi te-am preţuit atât de mult îţi vom dezmierda cu lacrimi multă vreme mormântul tău şi-l vom corona cu flori de tei, pronunţând numele Eminescu, care conţine în el aşa de mult, cât o lume întreagă”.

Trista adunare a pornit apoi pe Calea Victoriei către locul dinainte pregătit în cimitirul Bellu, parcela 9, unde Eminescu a fost coborât în reavănul pământ pentru a se odihni o vreme. Era spre seară. Soarele cobora către amurg, parcă vând să imite asfinţitul celui ce ne-a ajutat să înțelegem bătaia inimii, să cunoaștem alte lacrimi, să deslușim resorturile cele mai adânci ale existenței, să trăim doruri nesfârșite și iubiri celeste. Nu găsesc cuvinte potrivite de încheiere. Las versul eminescian să o facă și să redea o fărâmă din taina clipei:

„Şi când se va întoarce pământul în pământ,
Au cine o să ştie de unde-s, cine sunt?
Cântări tânguitoare prin zidurile reci
Cerşi-vor pentru mine repaosul de veci.”

***Comentarii de pe site:


 Carmen Paiu · Dubai, United Arab Emirates
FELICITARI PENTRU ARTICOL!

Isai Romulus · Universitatea de Nord Baia Mare
Este înbucurator faptul că mai avem oameni care sunt în gradul și doresc să scrie despre marele EMINESCU.

Stela Stelutza
Un articol de milioane , am plans si am ramas inca plangand.

Agentu Unu · Sef departament aterizari la N.A.S.A.
nenorocitii vremii l-au distrus pe EMINESCU nu boala venerica de care se tot speculeaza ... serviciile secrete ale vremii au lucrat ca la carte asa cum lucreaza si astazi si l-au distrus ( distrugere in sensul ca l-au dat afara de la redactia ziarului timpul) ... cu alte cuvinte a fost parcat pe linie moarta , i s-au inchis toate usile , a fost marginalizat restul ce a urmat nu mai conteaza , chiar renumitul petre carp in timp ce era in germania spunea ,, mai faceti-l sa taca ... era inconjurat de agenti secreti permanent , serviciile turcesti il urmareau , cele austro-ungare , cele nemtesti - si ca un amanunt picant se stie ca renumitul i.l. caragiale fiind agent german ii cotrobaia prin notilele poetului , serviciile rusesti il urmareau si desigur faimoasele noastre servicii care trebuiau sa aiba grija ca poetul sa nu supere pe aliatii nostri (se stie ca era foarte acid in ceea ce scria in ziar la acea vreme .....

Cojocaru Maria · Scoala Posliceala Sanitara
Felicitări pentru articol.Pe măsură ce îl citeam , mă simțeam tot mai aproape , trăiam în acele timpuri!Mulțumesc pt ce ați scris!

Sava Marinela
Un articol profund, care te face sa-l citești și sa-l recitești. Ce bine e să te simți mândru cât mai des că ești român! Doar EMINESCU o poate face!

Turda Tin · Lucrează la Turda
Felicitari pentru articol. Eminescu ne face viata frumoasa.

Cornel Romascanu · Executive la BRD Groupe Societe Generale
Luceafărul poeziei naționale a împărțit istoria literaturii române în două epoci; înainte de Eminescu și după Eminescu.Cărțile despre opera sa monumentală realizată doar în cinsprezece ani,au umplut biblioteci și a fost un izvor mereu viu de simțire românească.

Diaconu Petrica · Dormans Land, Bromley, United Kingdom
Da da foarte frumos articol

Nicoleta Dadinela Butincu · Lucrează la Rome, Italy
Tulburator pina la lacrimi.felicitari pentru articol.

Teodora Istudor · Liceul "Mihai Eminescu" Constanta - Promotia 1977
Mulțumesc ! Articolul m-a emoționat până la lacrimi ! Dumnezeu să îl odihnească în pace și veșnică să -i fie pomenirea !

Mihaela Cadar · Institutul Politehnic Iasi
Un articol scurt, dar cuprinzator despre Eminescu. L-am citit cu mare interes. Dumnezeu sa-l ierte pe Mihai!

Susman Mariana
Toate geniile acestui neam au sfarsit in saracie si uitare,fara sa se bucure de apreciere si glorie in timpul vietii.Si de-a lungul vremurilor..nu s-a schimbat mare lucru..durerile de atunci ale lui Eminescu privitoare la societate si ocarmuitorii ei, sunt si durerile noastre in prezent. FELICITARI pentru articol! Dormi in pace <<LUCEAFAR>>-ul nostru drag!

Bratescu Emilia · Satu Mare
Nemuritor pentru adevaratii romani!

Marian Iacob · Lucrează la Italia
Sant multumit pentru articole ce se vorbeste de oameni nationali , gigantii natiunii romane,

Maria Gabor · Universitatea Spiru Haret Brasov
Doar o lacrima, pe mormantul lui, si din acea lacrima sa creasca o floare alba, cu numele floarea nemurii intre muritori.

Cornel Romascanu · Executive la BRD Groupe Societe Generale
Cu pioasă recunoștință celui care ne-a lăsat una dintre cele mai fabuloase comori de simțire și iubire. O flacără eternă, plină de lumină și căldură, chintesență a spiritualității neamului.

Anica Stoica · Consultant la Herbalife
Mulțumesc pt.articol...de mult nu am mai plâns, multe nu știam.. nici măcar o slujbă de înmormântare să nu i se facă? Celui mai Roman dintre români ? Dumnezeu să îi facă parte în vesnicii !!! E viu în inimile noastre !!!

Angelica Stoican-Oficial · Jurnalism/Spiru Haret
Cand am citit, am RETRAIT aevea, acele DURERI si CLIPE !!!  SUFLET si SPIRIT ALES !!

Vianor Serafimovici
Frumos si felicitari pentru articol iar Dumnezeu sa-l odihneasca in pace si vesnica sa-i fie pomenirea !

Corocaescu Vasile · Bucharest, Romania
Felicitari!

Cretu Denisa Maria
MULTUMIM!

Angela Ghervan
"Părinte, Să mă îngropaţi la ţărmurile mării şi să fie într-o mânăstire de maici, şi să ascult ca în fiecare seară la Agafton cântarea Lumină lină". Daca dorinta lui a fost asta, noi de ce nu suntem in stare sa o respectam? Nu am inteles niciodata cum poti venera un om si totusi sa nu-i respecti ultima dorinta. La fel am procedat si in cazul marelui Constantin Brancusi... Ce fel de natie suntem?

Minerva Tripon · Liceul Teoretic Pavel Dan Campia Turzii
FELICITARI PENTRU TOT CE ATI SCRIS !

Mariana Marinica · Liceul teoretic mangalia
FRUMOS ARTICOL !

Leonte Dumitru · Universitatea din Pitesti, Facultatea de Teologie Pastorala "Sfanta Mucenita Filoteea"
da.... foarte bun articolul

Stefan Mardale · Facultatea Mintalia Sufletoasa
și Societatea Carpați? și cei doi colegi de acolo? Unul fugit din țară, altul călcat de tren? Nimic?

Florentina Grecu
Minunat si de suflet axest articol! FELICITARI!

Adia Holban
Nu as putea sa spun decat ca ma doare
...de mica lam iubit in casa treia citeam poezile lui .ptr mine este viu ..un mare om patriotriot si un poet ce nu sa desavarsit. il iubesc si acum

Teo Trufaș
Nu sunt cuvinte nici măcar pentru țărâna ce la acoperit și aceea este sfântă.Toata opera lui fiind nemuritoare!

Mariana Ilica · Laurian botosani
Foarte interesant articolul despre Eminescu,moartea lui a fost un mare mister.Pacat mare a facut Titu Maiorescu prin raul tesut asupra lui Eminescu.Poeziile lui sint comorile noastre nationale

Doina Pop · SEF SERVICIU la Banca Națională a României
Impresionant ! Tot ce se scrie despre Eminescu este "oda limbii romane " !!! Felicictari celui care a scris ceea ce am citit !!!

Orest Vascan · Consultant la CRESCENDO, casa de solutii IT&C
Eminescu a scris limba romana.

Liliana Stanculescu
Nadajduiesc sa se bucure de Lumina lina vesnic

Magdalena Iuliana · Roman, Romania
A fost invidia atat de mare, incat a fost izolat de lume si lasat sa moara? Au fost contemporanii lui atat de mici la suflet si la minte, incat Eminescu nu a avut ce manca?


Aceeaisi lume care l-a omorat pe Ceausescu la omorat si pe Eminescu. Unii sunt inca in viata printre noi si rad in batjocora. Vina poporului roman este ca nu a cerut sa se faca justitie. Ambii (si nu numai ei insa sute de romani care au marcat istoria intr-un fel sau altul) trebuiau judecati in tribunalul tarii inainte de eliminare. Si mai grav este faptul ca romanul a stat intodeauna pasiv si nu a cerut ca cei care i-au judecat si executat pe ascuns nu au fost judecati pentru CRIMA, tradarea constitutiei si a natiunii in final. Agentii straini care sunt infiltrati in organizatiile romane de conducere trebuie indentificati, luata cetatenia si trimisi inapoi de unde au venit. 
 …..Aud!..., foarte greu sa te lupti cu dracul.
Aristotel Bunescu - Candidatul la Fericire


Pavel Rătundeanu – Ferghete, candidatul la fericire
De către Aristotel Bunescu - 30/06/2017

De sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel, am dat şi eu ca tot omul nişte telefoane, un sms, un e-mail, câteva saluturi pe  Facebook să felicit doi colegi, nişte amici din viaţa reală, ori din spaţiul virtual.

Dar, mult mai interesant, este că după ce l-am felicitat pe Pavel Rătundeanu – Ferghete, am primit chiar de la el, din satul Ciubăncuţa, judeţul Cluj, un plic pe care am recunoscut scrisul său inconfundabil. Un scris care m-a frapat, prima dată, cu decenii în urmă, dar cu care acum sunt bine acomodat.

În interiorul plicului, o superbă carte semnată chiar de sărbătorit, Pavel Rătundeanu – Ferghete. Cu alte cuvinte, în loc să îi fac eu un cadou, aşa cum era normal, îmi face el mie un dar.

Dar, îmi revin repede, autorul şi-a rezervat pentru el dreptul şi marea bucurie de a face daruri. Asta vine de la Domnului Iisus, căci El a zis: ”Mai fericit este a da decât a lua”, în Faptele Apostolilor. Sau, ”Dăruind vei dobândi”, după titlul cărţii semnate de Nicolae Steinhardt.

Volumul lui Pavel Rătundeanu – Ferghete are 215 pagini, este apărut la Casa Editorială Siteh din oraşul Craiova şi se intitulează chiar aşa ”Nădejdea Phoenixului”, cu două splendide coperţi albastre, în care domină figura stilizată a lui Mihai Eminescu.

După socoteala mea, este volumul cu numărul zece al autorului. Pană acum, au văzut lumina tiparului patru cărţi cu colinde din zona Transilvaniei, un volum de balade, unul cu folclor al celor mici şi unul cu ritualuri de înmormântare. A publicat şi doua volume de poezie originală intitulate ”Iisus Hristos-Dreptul la veşnicie” şi ”O altfel de cântare a cântărior”.

După cum bine remarcă scriitorul Lucian Gruia în prefaţa cărţii, ”volumul Nădejdea Phoenixului reprezintă, în ultimă instanţă, un colaj realizat din poeme, fragmente de jurnal, scrisori către Ben Todică şi Constantin Toma”.

Poeziile sunt dedicate, în special, lui Mihai Eminescu.

Dar să prezentăm, în câteva cuvinte, protretul acestui autor aparte: Pavel Rătundeanu – Ferghete s-a născut la data de 1 octombrie 1947 la Sânpetru – Almajului, judeţul Sălaj, iar în anul 1976 se stabileşte în satul Ciubăncuţa, comuna Recea – Cristur, din judeţul Cluj.

Aici este asistent veterinar până la pensie. Este un pasionat al scrisului, consumă în fiecare lună peste zece pixuri cu pastă pe caiete groase de câte 200 de pagini cu gânduri despre satul natal, România, patriotism adevărat, nume mari din cultura noastră precum Eminescu, Blaga ori Brâncuşi, despre scriitorul creştin Ioan Alexandru.

Dar să vedem noi ce mărturiseşte chiar autorul despre poemele sale: ”Prin poezie mi-a ieşit dragostea-n cale şi foaie verde busuioc, prin poezie am zile cu noroc să mă simt în căldura omului sănătos încăpăţânat, ca un ţăran în bine, candidat la fericire, că am casă  masă şi Poezia îmi e paşaportul, biletul de intrare în Rai. Prin Poezie am dreptul de a fi cu viaţa – viaţă, fiinţă din fiinţă…”

Sigur, mai sunt şi zone naive în carte, dar importantă este preocuparea sa pentru scris şi cultură în general.


Acum rămâne să vedem dacă acest candidat la fericire va trece pragul care îi stă în faţă. Îi urăm să fie fericit!

Aşteptăm noi veşti poveşti semnate de Pavel Rătundeanu – Ferghete.


https://magnanews.ro/2017/06/30/pavel-ratundeanu-ferghete-candidatul-la-fericire/

Guvernul Mihai Tudose a fost votat joi de Parlament.


GUVERNU LU ' TUDOSEGuvernul lu' Tudose   a fost investit...

Deși știu că mulți nu îl plac...

Spun că e un guvern de... spanac...

Doar Românii de afară au un ministru diferit

Care este ...Păstârnac...


Dar Guvernu n-o să lase nici-un lucru greșit

Căci Secretarul General

Este un tip...principial...

El va veghea, bătular focu,

Și va drege...Busoiocu...LEGENDA NUMELOR:

1) Mihai Tudose:  Noul premier numit de PSD după demiterea guvernului Grindeanu de către propriul partid.

2) Andreea Păstârnac: Ministru pentru Românii de Pretutindeni

3) Mihai Busuioc:  Secretar General al Guvernului , cu rang de ministru.

John Gionea

Guvernul Mihai Tudose a fost votat joi de Parlament.S-au înregistrat de 275 de voturi pentru și 102 de voturi împotrivă. Două voturi au fost anulate.


Votul a fost secret cu bile.https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/29/alerta-guvernul-mihai-tudose-votat-de-parlament-surse--17-30-07