sâmbătă, 28 februarie 2015

Dochia – Mărțișorul Regal al Daciei Maicii Domnului

Gheorghe Constantin Nistoroiu

FECIOARĂ - Numele Tău este Izvorul dumnezeirii!
FEMEIE - Numele Tău este Psalmul de foc al Iubirii!
MAMĂ - Numele Tău este Viaţa sfântă a nemuririi!

Prin mistica traco-dacă a Prinţesei Dochiei, Femeia creştină exprimă fenomenul frumosului românesc în diversitatea lui ortodoxă.
Femeia sărbătorită străluceşte sublim ca nimbul frumuseţii regale.
Cu unduirile sale majestuoase Femeia dacă, pare o cascadă ce se reverberază într-un torent al fiorului cosmic românesc.
Femeia se aseamănă unui flux muzical care răpeşte în comunicare, care te înalţă purtându-te într-o viziune sacră de extaz.
În nuanţele graiului dulce, Femeia te însufleţeşte, te aşează pe ritmul gândului, inspirându-ţi tăcerea ei profetică.
Înflorită ca o ramură din veşnicie Femeia e însăşi eternitatea.
În Femeie înmugureşte verdele perfecţiunii, viaţa celorlalţi, ca sfânt izvor al sentimentului unei armonii celeste.
În natura Femeii suspină sublimul şi surâde admirabilul.
Femeia este Ideea care s-a întrupat în frumos dând formă cugetului.
Sufletul ei pogoară din străfundurile siderale ale etnicităţii noastre.
Din ea s-a întrupat spre veşnicie Pantheonul tracic, nemuritor.
Femeia dacă este cea dintâi cugetare a tradiţiei româneşti străbune.
Originea ei cosmică suprapusă peste existenţa divină dă expresie pământului într-un susur universal de energii vibratorii.
Femeia sălăşluieşte în ritmul vieţii, în sânul iubirii, în sălaşul creării universale unde se ţese frumuseţea dragostei feciorelnice.
Femeia are conştiinţa participării ei la frenezia sufletului lumii, torcând rostul existenţei umane în firul geniului naţional.
Contemplându-se în actul creator de Dor, în emisfera cunoaşterii serafice, Femeia trebuie pusă deasupra tuturor existenţelor create: aşa cum Fecioara Maria urmând Calea Iubirii a atins desăvârşirea peste întreaga Creaţie devenind Crăiasa Cerului şi a Pământului.
Femeia evadează din linia existenţei liniştite pentru intensitatea spirituală spre a crea: poezia, ruga, arta, muzica, dansul, comunicarea.
Femeia este cel mai viu sentiment, cel mai totalitar fior al existenţei.
În corolarul existenţei sale sălăşluieşte haric sentimentul nemuririi.
Trăind iubirea, Femeia a spus prin sentimente dumnezeeşti, că sufletul ei este viu, este dragoste şi nemurire.
Numai cei singuratici sunt muritori şi singuri.
În Femeie trăiesc şi înfloresc toate miresmele: gândul, bucuria, idealul, amintirea, viaţa, sufletul nostru, puritatea, frumuseţea, cugetul, conştiinţa, atitudinea, credinţa, cerul suflului mistic, jertfa pământului.
Dacă Bărbatul este o constatare a vieţii, Femeia este un permanent compliment frumos al trăirii existenţiale, al fiecărei clipe.
În fiinţa Femeii curge un continuu eveniment în zâmbet cu soarele, în unduire cu apa, în diversificare cu frumosul, în acord cu muzica, în tresărire cu dansul, în revărsare cu dorul.
Femeia dând măsură şi sens armoniei, asimilează miracolul. 
Fiind Altarul marelui Dor, Femeia inspiră forma cea mai sensibilă, cea mai angelică, de parcă ar fi Sufletul tuturor.
Femeia este cea mai lirică expresie în care sufletul ei cântă.
Chiar şi când este rănită maiestatea ei rămâne de neatins.
În privirea ei undele apelor albastre se deschid cuprinzând adâncurile cerului înstelat cu aura dacă a veşniciei sfinţilor.
Curajul ei semnifică înălţarea către acel spaţiu al esenţelor pure.
Trăieşte permanent în frumos, iar când acesta lipseşte îl concepe.
Femeia are conştiinţa severă a frumuseţii rodirii sale.
Femeia exprimă prin dragoste o infinitate de femei, fiecare fiind rezultanta  perfecţiunii unei iubiri.
Şi în lipsa ei, care de fapt este absenţa bărbatului, aşează misterul expresivităţii acelei inimi care răsfrânge fluidul mistic asupră-ne. 
În căldura sufletului ei îşi modelează spiritul provocând o reciprocă fascinaţie între ea şi creatura ei, bărbatul, ca o taină care se exaltă de cântarea întregii ei fiinţe miraculoase. 
În valenţa sentimentelor ei, Femeia compune o simfonie perfectă.
În inima Femeii sunt o mie de intenţii de har, de dor şi de graţie.
În toate fibrele fiinţei ei, cântă Poemul divin al cântării.
În specificul ei corporal se înfrumuseţează natura bărbatului.
În cremenea bărbatului, în coaja ţărânei lui, Femeia se înscrie ca un dans ritmic de nimfă, ca o sirenă de infinită legănare, ca o licărire de stea, ca un suspin de lună, ca o răcoare aburindă de mai, ca o adiere serafică ce se prelinge ca absolutul în rai, pe coapsa adoratei Eva.
Femeia e o revărsare a muzicii, un izvor de poezie mistică, un răsărit al idealităţii sborului, o definiţie a formei în extaz spre lumina ce dă nesaţiu Dorului.
Fecioara este chipul divinităţii în contemplare cu răsăritul fiinţial.
Femeia este un tremur de baladă spre sânul zenitului poleit cu azur.
Mama este o Icoană în care pulsează frumuseţea vieţii de negrăit.

     Dochia, prima legendă afirmă că Prinţesa moştenitoare a Marelui Decebal a încercat în fruntea armatei ei să despresureze Cetatea Sarmisegetuza pentru a-şi elibera tatăl din încercuirea romanilor. După primul asalt reuşit Dochia cu armata sa a fost apoi respinsă. Atunci s-a retras cu oastea rămasă spre răsărit în munţi, în vederea unui alt atac surpriză. Urmărită aprig de străinul cotropitor de ţară, care fusese fascinat de frumuseţea, curajul şi vitejia ei deosebită şi simţindu-se în mare primejdie a ordonat armatei s-o lase singură avântându-se spre culmile Muntelui Ceahlău şi ascunzându-se după o stâncă. Se roagă bunului Zamolxe s-o apere de duşmani. Stânca se deschide îmbrăţişând prinţesa la pieptul ei. De sub pieptul stâncii a ieşit un izvor ce curge lin şi rece până astăzi, susurând lacrimile şi suspinul Dochiei pentru Dacia sfârtecată de vrăjmaşii cotropitori.
Altă variantă privind soarta prinţesei urmărite arată că după ce Dochia s-a ascuns după stâncă rugându-se, Zamolxe a prefăcut-o într-o păstoriţă bătrână, de aici expresia Baba Dochia, cu un cârd de oi. Urmăritorul s-a oprit în faţa bătrânei ciobăniţe întrebând încotro a fugit prinţesa. Baba Dochia i-a arătat cu toiagul spre sud. Prigonitorul a plecat pe urmele ei, iar Dochia a rămas stăpână până astăzi în ţara ei. 
Dochia, spune o altă legenda culeasă de Gheorghe Asachi este moştenitoarea lui Decebal care l-a înfuntat pe samavolnicul invadator Traian. Fiind urmărită de cel care i-a ocupat vremelnic o parte  din Regatul tatălui ei, s-a travestit în păstoriţă reuşind să ajungă cu turma de mioare până la poalele Muntelui Cehlău. Aici au ajuns-o urmăritorii lui Traian cu el în frunte. Atunci Păstoriţa-Dochia s-a rugat la Marele Zamolxe şi Maicii Precista care au prefăcut-o cu oi cu tot în stânci. Aproape de vârful Ceahlăului se află şi astăzi în mijlocul unei pajişti micuţe, ieşită o stâncă de statura unui om înconjurată de stâncuţe rotunjite ce preînchipuie pe Păstoriţa-Prinţesă cu mioarele sale. Locul acesta mioritic l-am văzut în vara anului 2013, de la poalele Cetăţii Durău-Neamţ.
Dimitrie Cantemir spune că termenul CEAHLĂU vine de la protodacul PION, care înseamnă: stâlp, coloană a cerului, axis mundi.    Fiind cel mai înalt munte al Moldovei are vârful în formă de turn înalt. „În vârful acestui turn se vede o statuie foarte veche, înaltă de cinci stînjeni, reprezentând o femeie bătrână, înconjurată de 20 de oi, iar în partea naturală a acestei figuri femeieşti curge un izvor nesecat de apă. Statuia aceasta nu este înfiptă în nici o bază, ci formează una şi aceeaşi masă compactă cu restul stâncii, însă de la pântece în sus este liberă, înconjurată de pietrele care semnifică oile ei.” (Romulus Vulcănescu –Mitologie Română. Ed. Academiei R. S. R.,Bucureşti 1987, p. 268-269)***


IMN închinat FEMEII

Fiecare zi însorită cu foc i se roagă,
Fiecare vorbă a ei e dulce, de fragă,
Fiecare iubire  e dragostea întreagă.

Fiecare seară senină smerit i se închină,
Fiecare floare spre pământ i se înclină,
Fiecare fior al ei e o lacrimă de lumină.

Fiecare mugur de dor în sufletul ei creşte,
Fiecare frunză din ram în inimă-nverzeşte,
Fiecare rază de sus în priviri îi zâmbeşte.

Fiecare mireasmă pe chipul ei se aşterne,
Fiecare vis în vis spre împlinire se cerne,
Fiecare chemări sunt trăiri şi doruri eterne.

Fiecare susur de apă în inimă-i vibrează.
Fiecare adiere angelică o înmiresmează.
Fiecare cântare divină o înfrumuseţează.


Joan Scheckel

Am fost și eu, Ben Todică, elevul acestei școli și al acestei profesoare, Joan Scheckel prin anii '90. Am învățat lucruri interesante de la ea și dacă vreun tânăr/ă, citind acest program, se simte atras să-l urmeze, îi recomand să o facă. Va avea numai de câștigat.February - Get your stories out of your head and onto the screen in 2015! Writers, Directors, Actors, Cinematographers, Producers, Executives... our workshops will help all creatives bring their visions to life.

FEEL THIS: Photography Show

Feb 28
The Hollywood Walk of Art 11am - 6pm
Reception 6-8pm @The Space

Photos by Joan Scheckel, curated by Chivas Clem. Celebrate the first Hollywood Walk of Art!

3 Day Lab: Chapter 1: Nugget, Action, Beats

March 6-8
Learn the heart of “The Technique” in one craft packed weekend.
March 13-15
Map your movie in this weekend intensive.
Thursdays at 7:30pm 
(Drop-Ins Welcome!)
Tuesdays 4PM & Fridays 4:30PM
The Space
It all happens here.
6608 Lexington Ave.
Los Angeles, CA 90038 (
Maplink) 
www.6608lexington.com

3 Day Lab

Chapter 1:                          Nugget, Actions & Beats 
March 6 - 8 | Los Angeles

 • What:

This renowned workshop focuses on the heart of "The Technique", Joan Scheckel's game changing approach to Film, Episodic and Commercial content creation. Whether you are Directing, Writing, Acting, or Producing, "The Technique" will take your career to the next level! In one essential, craft packed weekend you will: 

• Deepen your understanding of Nugget, Action and Beats.
• Build a structural motor to power your craft and your content.
• Connect to the feeling, structure and meaning of your film.
• Bring your work unforgettably to life. 

Directors, writers, actors, DPs, editors, development teams, producers and executives alike all excel when using Joan's practical, accessible tools. Now, in one weekend, you too can learn the career launching techniques used by the creators of Transparent,Beginners, Arbitrage, Snow White and the Huntsman,Little Miss Sunshine and Whale Rider.
 • When:

  Friday 3/6 - Sunday 3/8

  • Friday 3/6 7pm - 10:30pm
  • Saturday 3/7 12pm - 6pm
  • Sunday 3/8 12pm - 6pm


Back to top

3 Day Lab

Chapter 2:                 Transformative Journey

March 13 - 15 | Los Angeles

 • What:

This in-depth workshop focuses on the Transformative Journey: Crafting Character Arc. The Technique thinks of episodic and screenplay structure as a roller coaster ride through a truth. No story moves in a predictable straight line, it has rises and falls and loop de loops….unexplained stops and diversions, and where it ends up, might just be somewhere you never expected. So how do you craft this arc? What makes the structure true to YOU? Whether you are Directing, Writing, Acting, or Producing, this lab will show you what’s beyond the Hero’s Journey. 

• Delve deep into the building blocks of Journey 
• Discover how Overall Action, Beats and Relationship combine to create a visceral structure
• Learn how to define the 5 key scenes essential to your protagonist's Journey
• Think outside the “Hero’s Journey” box
 • When:

  Friday 3/13 - Sunday 3/15

  • Friday 3/13 7pm - 10:30pm
  • Saturday 3/14 12pm - 6pm
  • Sunday 3/15 12pm - 6pm


Back to top

Master Class

Thursdays, March 5 - 26          Los Angeles

 • What:

The February Master Class Experience keeps you profoundly inspired and creatively connected. One monthly tuition opens the door to a suite of creative opportunities at the Space: Weekly Master Classes with Joan, co - work and rehearsal hours at the Space, weekly meet ups with other like minded artists, surprise special guest teachers and advance notice for pop up parties and events...
 • When:

  • Thursday 3/5 7:30PM
  • Thursday 3/12 7:30PM
  • Thursday 3/19 7:30PM
  • Thursday 3/26 7:30PM


Back to top

Body Lab

Tuesdays 4:00pm &             Fridays 4:30pm                        Los Angeles

 • What:

Joan joins forces with her own Master Teacher, Rie Katagiri (movement coach for Marisa Tomei in The Wrestler, Juno Temple in Afternoon Delight), to create a Body Lab for Artists. 

Using yoga, qi gong, intuitive movement and ball therapy, Rie’s work reinforces your ability to be fully present and authentically connected to your body. This movement study works in tandem with The Technique to explore how the body is intrinsic to self expression.

(Class length: 1 hour & 30 minutes)


Back to top

Joan Scheckel

FEEL THIS

curated by Chivas Clem

Saturday, February 28
THE 
HOLLYWOOD WALK OF ART 11am-6pm
Reception 6-8pm @The Space

FEEL THIS is Joan Scheckel’s first solo show of photographs, curated by Chivas Clem. 

The photos were born out of her collaboration with actors, directors, cinematographers, and artists as she developed and refined “The Technique” - her revolutionary method of achieving maximum artistic agency through accessing pure unmediated feeling. Scheckel’s photographs serve as a record of the birth of this new method as her subjects are tasked with reaching sustained heights of pure feeling. In this moment her subjects reach an emotional critical mass in which the veil is lifted on the inner life. These feelings, exposed without context, also have the effect of creating an index of mysterious narratives that are never resolved. 

FEEL THIS is a visual manifesto of Scheckel's shepherding a new movement of authentic filmmaking - the central tenet of which is that storytelling derives from universal truths that reside within each individual. The photographs capture moments of dramatic urgency, the slippery place between the self and its performance as it happen under the lens.


Back to top

About Joan

Joan Scheckel and her Labs are known throughout Hollywood and the international film world as the crucial force behind the most exciting films and tv content being made today.

Having worked with so many of the vital new voices in cinema, including Jill Soloway (TRANSPARENT, 2013 Sundance Best Director Winner AFTERNOON DELIGHT), Niki Caro (Academy Award nominated WHALE RIDER; THE VINTNERʼS LUCK- which Joan co-wrote, MCFARLAND), Mike Mills (Academy Award winning BEGINNERS - which Joan Executive Produced), Jonathan Dayton and Valerie Faris (Academy Award winning LITTLE MISS SUNSHINE), Rupert Sanders (Academy Award Nominated SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN), Mark Romanek (Spirit Award Nominated NEVER LET ME GO; ONE HOUR PHOTO), Richard Press (Spirit Award Nominated BILL CUNNINGHAM NY), Sacha Gervasi (Spirit Award Winning ANVIL: THE STORY OF ANVIL, HITCHCOCK), Alison Maclean (Venice Little Golden Lion Winner JESUSʼ SON), Jake Scott (Sundance Award Nominated WELCOME TO THE RILEYS), Mark Ruffalo (Sundance Award Winning SYMPATHY FOR DELICIOUS), Miranda July (Golden Berlin Bear Nominated, THE FUTURE), Nick Jarecki (Golden Globe Nominated ARBITRAGE), Joan's sphere of influence continues to expand.
Back to top

The Space
Your Hub For Creative Connection

THE COMMUNITY IS THE CONTENT. 4050 SQ. FT. OF GORGEOUS RAW SPACE IN THE HOTTEST NEW ARTS NEIGHBORHOOD IN HOLLYWOOD. COME WORKSHOP, REHEARSE, SHOOT, PARTY, CREATE AND CONNECT.


Check out our new Membership + Masterclass options.See what's happening at the Space on our blog.
For more info, call us at (323) 803-5039 or Email us"Attending Joan Scheckel's lab was the single most valuable thing we did to prepare for making Little Miss Sunshine. She gave us a set of tools that made the daunting task of directing a feature very accessible and enjoyable!"
- Jonathan Dayton and Valerie Faris (directors, Little Miss Sunshine)
More LOVE here

LINKS

Joan Scheckel website
the Space website
Facebook page
Twitter page
YouTube page

FORWARD THIS EMAIL

Help us spread the word. Share this email with someone you think might be interested in the labs.
 forward this email

WE'VE GOT INSTAGRAM!

See your fellow labbers on our newinstagram! Click the pic below.

Contact Us

Joshua Bregman
323.803.5039
assistant@joanscheckel.com

Lab News


Congrats to the entire Transparentteam: 2 Golden Globe wins: best TV series, musical or comedy, and best actor in a comedy series to Jeffrey Tambor for his role as Maura Pfefferman!

Congrats to alumnae Jill Soloway, writer / director for Transparent, who scored a DGA win for comedy series. 

Congrats to the amazing writers on
Transparent! 3 WGA nominations - New Series, Episodic Series andEthan Kuperberg for the “The Wilderness” in Episodic Comedy!


02.20.15
McFarland, USA starring Kevin Costner premieres! Congrats to alumnae director Niki Caro. A truly inspirational story!

02.19.15


Congrats alumnae Claudia Lonow! "Bummed", a dark comedy starring alumna Joe Wengert has been selected for the LA Indie Film Festival! Check it out March 6th!

02.17.15
Congrats to the alumni of the Film Independent Workshop 2015!

Congratulations to workshop participants: Anthony Onah, Kevin Flynn, Christina Choe, Sylvia Sether, Erwan Marshall, Philiane Phange, Dea Vazquez, Jennifer Kushner

02.15.15
Congratulations to Seth Gabel on the Season 2 pick up of WGN’sSalem, which is scheduled to begin airing on April 5, 2015

02.10.15

The Dramatics (A Comedy) is now available VOD. Congrats to writer/director/star alumnae: Kat Foster and Scott Rodgers!


02.09.15
Congrats to the alumni of the February LA 3 day Film and Episodic Lab 2015!


Congratulations to our alumni: Angelica Cepeda, Ellen Fairey, Seth Grossman, Chris Hooper, Jenessa Joffe, Cameron Lowe, Marcela Mar, Tamika Miller, Elyse Niblett, Allison Smith, Nick Smoke!
02.02.15


Congratulations to writer / director alumnae: Lena Khan and the entire cast and crew who workshopped at the Space!, Tiger Hunter is now in post production! Look for its release late October 2015.
02.01.15
Alumna director: Jake Scott had another Super Bowl, Budweiser commercial hit in "Lost Dog."Winning USA TODAY’s Ad Meter for a second year in a row!

01.19.15


Stephanie Cayo lands Spanish Netflix series Club of Crows. Congrats Stephanie!

Congrats to the alumni of the January LA 3 day film and episodic lab 2015!


Congratulations to our alumni: Gaby Allan, Jill Demby Guest, Kate Flannery, Jessa French, Sacha Gervasi, Jeremy Lynch, Kate Robin, Strawberry Saroyan, Heidi Schreck, Blair Skinner!
01.16.15
Congrats to alumnae Marisa Tomei, Ivan Martin, and Michael Godere! Their film “Loitering With Intent” releases today! 

Congrats to 
Famke Jannsen set to star in New Amsterdam. 

Congrats to alumna writer, director
Mike Mills for his 1970’s drama 20th Century Women to be produced with Megan Ellison's Annapurna.
01.05.15


Alumna Sacha Gervasi ‘s teenage crime thriller, November Criminals is set to shoot March 2015! Starring Chloë Grace Moretz and Ansel Elgort. Congrats, Sacha!
12.07.14
Congrats to the alumni of the December LA 3 day film and episodic lab 2014! Colette Burson, Leah Garland, Ramaa Mosley, Stu Pollard, Robyn Symon, Rebecca Woolf, Jane Salandria.
11.25.14
Congrats to alumnae Bryce Dallas Howard for her leading role inJurassic World. Bryce is currently busy filming Disney’s Pete’s Dragon.

11.23.14
Congrats to the alumni of our NOVEMBER 2014 LA 3 day film and episodic lab 2014!


Steph Green, Racelle Rosett, Drew Denny, Jessica Sanders, Todd Cole, Sara Israel, Thibault Devaye, Matt Grondin, Catherine Craig, Grant Dekernion, Nick Frew, Kate Dennis, Stacey, Jensen, Ali Rushfield, Phillip Rhys, Jeff Grace, Mike Goldbach, Kiki Allegeier, Paul Puri, Alicia Joy, Linda Knowlton, Al Watt, Hunter Bertram, Mary-Lyn Chambers, Karine Vanasse, Marcella Lentz-Pope, Dwain Worrell, Kate Flannery.

11.10.14
Congrats to the alumni of our November 2014 NY 3 day filmmaking and episodic lab!


Congratulations to all those who participated: Hannah Barbakoff, Eric Bet, Sarah Burns, Nick Carew, Maria Dyer, Puk Grasten, Steven Kelleher, Starlee Kine, Rainer Magik, Susan Malick, Terri Minsky, Karen Odyniec, Harry Sanna, Josh Seftel, Shern Sharma, Holle Singer, Elisabeth Subrin, Ireland Temple, Diana Lee Wolozin, Mehdi Zollo, Eleanor Seigler, Tracey (Teresa) Smith.
11.06.14
Congrats to two-time Emmy-winning writer, alumnae: Cindy Chupack! Her feature directorial debut with family comedy Whatever Makes You Happy will be going into production starring Allison Janney and Susan Sarandon.
10.30.14
THAT'S A WRAP ON OUR FALL 2014 FILMMAKING 1 LAB!
Congrats to all of our participants! Directors: Ariel Feng, Brian Beletic, Burt Rutherford, Robin McLeavy, Samantha Lavin, Seth Gabel Actors: Catherine Bruhier, Karine Vanasse, David Largman Murray, Chet Grissom, Dono Knowlton, Brian O’Hara, Josh Mann, Steve Pacini, Dorian Frankel, Josh Fadem, Marcella Lentz-Pope, Brian Boone, Alex Hyde-White
10.14.14

Congrats to Revenge actor and alumnae Karine Vanasse! The show '30 Vies' has been nominated for an International emmy!

10.01.14

Amazon 3 Day Lab #1! Congrats to Josh Kramer, Joe Lewis and all the Execs at Amazon who participated!

09.13.14


Big love to JSFL alumnae Lisa Leone on the release of her first photo book Here I Am!

09.04.14


Writer / director alumna: Max Josephis currently in post production for his film We Are Your Friends starringZac Efron.
09.01.14
Go alumna writer / director: Matthew Brown currently in post production for The Man Who Knew Infinitystarring Jeremy Irons!

08.15.14
Congrats to Documentary cinematographer and alumnaeAmanda Micheli on her latest release The Dog !


This email was sent to inoneb@optusnet.com.au 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
Joan Scheckel Filmmaking Labs · 6608 Lexington Avenue · Los Angeles, CA 90038 · USA