miercuri, 28 februarie 2018

FEMEIA-MĂRŢIŞORUL PRIMĂVERII NOASTREFEMEIA-MĂRŢIŞORUL PRIMĂVERII NOASTREFecioara Maria este arhetipul Frumuseţii şi Dragostei Fecioarelor-Femeilor-Mamelor.

Eros e îmbrăţişarea Fecioarei angelice ce dă flacără sufletului înălţându-l dincolo de stele.

Mama zămisleşte în sânul ei binecuvântat darul cel mai dumnezeiesc al nemuririi omului.

Erudiţia  Femeii împodobeşte viaţa celor dragi în majestuoasa porfira regală a Familiei.

Iubirea Fecioarei zămisleşte farmecul sublim din azurul dorinţei ce ne-ngemănează fiinţa.

Aurul sufletului Mamei cuprinde înţelesurile cele mai limpezi ale existenţialităţii noastre.

Muierea din Femeie se pogoară ca o rapsodie serafică ce dă vibraţie lirei sufletului ales.

Ăst timp preface voinţa Mamei într-o liturghie a Dorului deasupra vremilor, eternizându-le.

Răbdarea Fecioarei e un azur de cer şi răsărit de ape, adâncimi de adânc şi înălţimi stelare.

Ţelul Femeii i-a fost hărăzit de Dumnezeu, ca omul-consoartă să împlinească destinul lor.

Inima Mamei împleteşte dorul cu harul, năzuinţa cu credinţa în zvâcniri de catapetesme.

Şoapta Fecioarei-murmur de ape susurând zările lăuntrice în undele cărora surâd luceferii.

Onoarea Femeii ţâşneşte mireasmă celestă din corola florilor ce dă frumuseţe pământului.

Ruga Mamei trebuie să fie miracolul care aliniază planetele gândirii voinţei ei ancestrale.

Universul Femeii este bolta sub care pruncul scânceşte după autoritatea Omului ideal.

Libertatea Fecioarei e o necuprinsă sferă celestă ce stă pe tronul Libertăţii lui Dumnezeu.

Primăvara Fecioarei este paradisul în care înfloresc cerul Dragostei şi pământul Iubirii.

Raţiunea Mamei este Dorul în care se desfată armonia divinităţii sufletelor înţelepte.

Iubirea Femeii este acea puritatea de luceferi-ninsori cuprinzând bărbatul în proprii fiori.

Mărţişorul Primăverii-Fecioara aprinde-n suflet flacăra nemistuită a tainicelor întâlniri.

Ălălalt sceptru al Femeii, dincolo de iubire este dragostea ei pentru frumuseţea prieteniei.

Viaţa Mamei este un sceptru regal sub care se exercită autoritatea monarhică a Tatălui.

Eternul feminin nu e un mister ce rămâne ascuns, ci o Taină în care se tâlcuieşte veşnicia.

Romanţa Femeii aprinde zorii de suflet, săltând pe strune de vioară văpăile îndrăgostiţilor.

Izvorul Femeii e Dorul purtător de iubire, ce-nalţă nestingherit frumuseţea formelor Zidirii.

Idealul Femeii brodează zările senine ale sufletului peste care se pogoară mirific Curcubeul.

Nădejdea Fecioarei e duhul ce-nalţă aripi de floare, dând gândului formă, cuvânt şi culoare.

Ochii Mamei sunt lumina ce-îmbrăţişează vraja Dorului în adierea lui de sfântă sărbătoare.

Aura Femeii cereşti e surâsul Icoanei la care bărbaţii aleşi îi aduc venerare nepământeană.

Soarele Femeii este bărbatul ce-o divinizează, precum şi sacrul odor care-o înnobilează.

Tandreţea Femeii este mireasma cromaticelor roze, delirul poeziei, mărgăritarul de raze.

Religia Mameii este Iubirea dezmărginită care îmbrăţişează Dragostea dumnezeirii.

Elocinţei Fecioarei trebuie să i se atribuie ca un nepreţuit giuvaer cel mai preţuit elogiu.
  

 
* Tuturor aleselor Fecioare-Femei-Mame doriri întru Mărţişorul Iubirii!


GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU


+ Cuv. Mc. Evdochia; Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina, Sf. Mc. Marcel şi Antonie
DOGARU - GANDUL ZILEI, 1 Martie 2018


PACE CELOR CE VIN
BUCURIE CELOR CE RĂMÂN
BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACĂ
La mulţi ani, la Întâi de Martie,

cu speranță de mai bine, de pace și sănătate!


Joi, 1 Martie 2018

Silence is the speech of the spiritual seeker.

It must be explained to people who come to Prasanthi Nilayam that silence is the very first rung of the ladder of spiritual endeavour and the hallmark of this place! From here, they must learn to make every place, wherever they are, a Prasanthi Nilayam. Loud talk disturbs those who practise namasmarana (remembrance of Lord's name) or meditation (dhyana) or recitation (japam)! Noise breeds further noise. This is a workshop, where damaged minds and hearts come for repair or overhaul. In workshops there will be the din of hammer, the clang of wheel, the whirr of engine and the clatter of chains. In this workshop, only the whisper of the Name of God should be heard. With new parts fitted and new coats of paint, cars emerge out of the workshop as good as new and they run smoothly, without trouble, for miles and miles. People must find Prasanthi Nilayam as a workshop for persons, who are weary, travel-worn, or about to enter upon a long journey. (Divine Discourse, Feb 24, 1965)

 ​​

Tăcerea este discursul căutătorului spiritual.

Trebuie să li se explice oamenilor care vin la Prasanthi Nilayam că tăcerea este prima treaptă a scării demersului spiritual și marca acestui loc! De aici, ei trebuie să învețe să facă din fiecare loc, oriunde s-ar afla, un „Prasanthi Nilayam” (Sălaș al Păcii). Vorbind tare, îi tulburați pe cei ce practică repetarea numelui divin ori meditația sau rugăciunea! Zgomotul aduce zgomot. Aici este un atelier unde minți și inimi „defectate” vin să se repare sau să se remanieze. În ateliere, se aud bătăi de ciocan, scrîșnet de roți, tors de motor și zăngănit de lanțuri. În acest atelier, se poate auzi doar Numele Domnului, rostit în șoaptă. Cu piesele înlocuite și un nou strat de vopsea, automobilele ies din atelier ca noi și rulează lin, fără probleme, parcurgând mile întregi. Oamenii trebuie să găsească la Prasanthi Nilayam un atelier pentru persoane care sunt obosite, uzate de drum sau gata să plece la drum lung. (Discursul Avatarului, 24 februarie 1965)

Sathya Sai Baba, www.radiosai.org

 

Evaluarea numerologică a zilei

„Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor” (Pitagora, Metafizica)

Luna martie dinamizează totul, aducând un suflu înnoitor în asocieri (cupluri, colaborări, parteneriate). Universul ne ajută să arătăm și să vedem ceea ce este frumos în noi, în ceilalți, să simțim tumultul vieții, odată cu Natura care reînvie!

Prima zi de martie continuă firesc, fără impas, ciclul de 9 zile început în februarie. Astfel, după ziua dinamică de ieri, astăzi ne facem o revizuire a resurselor familiale, a rezervelor care ne permit să gustăm frumusețea vieții.

Vulnerabilitate: inima şi ceafa. (A.D.)CALENDARUL CREŞTIN ORTODOXJoi, 1 martie 2018

Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina

http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfanta-mucenita-evdochia-99467.html
Sfânta Muceniţă Evdochia era originară din cetatea Heliopolis, din provincia Liban (Frigia), şi a trăit în timpul împăratului Traian. O bună parte a vieţii şi-a petrecut-o în desfrânare, agonisind o avere însemnată. Schimbarea sa lăuntrică s-a petrecut în chip minunat, datorită monahului Gherman. În urma convorbirilor duhovniceşti cu acesta, Evdochia a luat hotărârea de a primi Botezul.

După ce a fost botezată de către Teodot, episcopul cetăţii, ea şi-a împărţit toată averea săracilor, apoi s-a călugărit. În mânăstire s-a dăruit celei mai aspre vieţuiri, în desăvârşită ascultare, în posturi, privegheri şi rugăciuni. Nu după mult timp, obştea mânăstirii a cerut-o stareţă. Pentru pocăinţa sa adâncă, Dumnezeu a învrednicit-o cu darul învierii morţilor. Cuvioasa a dobândit moarte mucenicească în timpul persecuţiei din vremea lui Vincenţiu, conducătorul cetăţii Heliopolis.

Tot astăzi, Biserica face pomenirea Sfintei Domnina din Cir; a Sfintei Muceniţe Antonina; a Sfinţilor Marcel şi Anton; a Sfinţilor Mucenici Silvestru şi Sofronie; a Sfinţilor Mucenici Nestorian şi Tribimiu; a Sfinţilor Mucenici Harisie, Nichifor şi Agapie; a Cuviosului Agapie.Cu ale lor sfinte rugăciuni,
Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.
Amin.

Prof. Dr. Alexandra Dogaru


BREMEN - Antiintelectualismul protestant și ortodox / opinii
Antiintelectualismul protestant și ortodox / opiniiAnonimus: Evident, nu exista antiintelectualism catolic si uniat: Indexul si Inchizitia sunt printre cele mai intelectuale demersuri; "credo quia absurdum" este tot un principiu intelectual. Continui? Incearca sa recitesti "Numele trandafirului" sau macar sa vezi filmul. Nu-ti strica sa vezi si filmul "Agora". Sunt altceva decat „Palilula" sau alte filme de pe aici care nu au alt scop decat da intre sub pielea occidentului pentru bani si premii.Viorel Roman: In sec. 11-13, in vremea Revolutiei papale, cu sacralizarea dreptului roman, a eticii si moralei biblice, dar mai ales a ratiunii si scolii grecesti, s-au pus bazele universitas magistrorum et scolariumuni, intelectualitatii occidentale. Fireste ca dupa poporul ales, al Vechiului Testament, pentru care scrisul si cititul sunt abligatii religioase de trei mii de ani. In urma cu un secol, in Romania 80% erau analfabeti, in Germania 5% din crestini treceau clasele primare, evreii, peste 50%, in Austro-Ungaria 50% din studenti erau evrei. E surprinzator ca au de zece ori mai multi evreii, decat crestini, Premiul Nobel? Avem asadar, intelectuali israeliti multi milenari, apoi catolici milenari, si restul de un secol, majoritatea de imitatie, cu doctorate bune pentru orient, plagiate pana la nivel de acad. prof. univ. ing. Elena Causescu sau prim-ministru dupa revolutie. Tarabe de diplome la Palilula. Si mandarinii chinezi erau intelectuali, dar de o suta de ani s-a desfiintat scoala, traditia lor.
http://melidonium.ro/2016/12/17/viorel-roman-antiintelectualismul-protestant-si-ortodox/

http://armoniiculturale.ro/2016/12/19/viorel-roman-romania-2017-si-antiintelectualismul-protestant-si-ortodox/

http://armoniiculturale.ro/2016/12/19/viorel-roman-romania-2017-si-antiintelectualismul-protestant-si-ortodox/
Antiintelectualismul protestant și ortodox


Antiintelectualismul protestant si ortodox au dominat recentele alegeri prezidentiale din SUA si cele parlamentare din Romania. Impotriva tuturor prognozelor, asteptarilor intelectualilor mondialisti aserviti politic corect establishment-ului, samsarul de case d-ul Donald Trump, d-ul si d-na Bombonica Dragnea au iesit invingatori. In America si Romania exista o veche traditie antiintelectuala. Vezi Richard Hofstadter: Anti-intelectualism in American Life, NY 1970, 434 p. si anexat Anti-intelectualismul american și originile sale religioase, de Dan Ungureanu, in Convorbiri literare din 26 februarie 2018

Dictatura de dezvoltare ortodoxo-comunista, 1949-1989, a proletariatului eliberat de exploatarea omului de catre om, era prin definitie antiintelectuala. Aceasta componenta a mai multor generatii de oameni noi, toti cu origine sanatoasa, muncitoreasca, a partidei ortodoxe moldo-valahe – PMR, PCR, FSN, FDSR, PDSR, PSD – este sustinuta discret si de Biserica nationala ortodoxa, revoltata si ea de lipsa de unitate crestina, de incompatibilitatea cooperarii si coordonarii activitatii social-politice cu occidentul crestin, fara intermediari intelectuali evrei, masoni, catolici etc.

Mai ales preponderenta intelectualilor evrei in satul global, in economia fara granite, pe care o slujesc in mod firesc inca din antichtate, printr-o inteligenta colectiva, network, diaspora globalizata, omni prezenta si mult mai bine pregatita profesional, intelectual decat autohtonii, genereaza pe langa antisemitismul religios unul antimodernizator si antiintelectual.

Daca la protestanti exista insa o simbioza de mare succes anglo-mozaica, anglo-saxonii provinciali si antiintelectuali se completeaza de minune cu evreii intelectuali si cosmopoliti (jumatate din familia Trump sunt israeliti, fica si trei nepoti), la ortodocsi antisemitismul este si o forma de antioccidentalism religios. Simbioza ortodocso-israelita e fragila. Vezi acest experiment in Rusia si Romania. http://www.elefant.ro/carti/carte/doua-secole-impreuna-evreii-si-rusii-inainte-de-revolutie-iviiixv-iixivii-vol-iv-51103.html si https://octavpelin.wordpress.com/2015/11/28/evreii-conduc-lumea/ http://www.badpolitics.ro/evreii-conduc-lumea-viorel-roman/

Globalizarea, lumea moderna, dinamica, genereaza nesiguranta pentru masele largi populare marginalizate, care nu pot sau nu sunt ajutate sa tine pasul cu schimbarile tehnologice rapide ale inteligentiei artificiale, roboticii, biotehnologiei, logisticii etc. Iar daca modenitatea actuala, globalizarea, e numai in folosul unei minoritati privelegiate, cosmopolite, rezultatul alegerilor populiste antiintelectualiste e o consecinta cat se poate de fireasca.
  
Pentru cei fara multa scoala, intelectualul e si el un slujbas umil, care foloseste mai multe cuvinte decat e necesar, ca sa spuna mai mult decat stie. De aceea tendinta alegerilor antiintelectuale, antiestablishment, anti politic corect, vor continua dupa Anglia, America si in Germania etc.https://saltmin.com/2011/01/17/presedinti-si-intelectuali-moldo-valahi/
http://melidonium.ro/2016/12/12/viorel-roman-romania-2017/
http://armoniiculturale.ro/2016/12/19/viorel-roman-romania-2017-si-antiintelectualismul-protestant-si-ortodox/
http://www.viorel-roman.ro/admin/modify.php?id=315
http://www.viorel-roman.ro/admin/modify.php?id=316
http://www.viorel-roman.ro/admin/modify.php?id=231
www.viorel-roman.ro


Anti-intelectualismul american și originile sale religioase

Dan UNGUREANU


Se împlinesc cinci secole în 2017 de cînd Luther şi-a afişat cele 95 de teze privind indulgenţele şi le-a propus dezbaterii publice. Tezele erau în latină, şi urmau a fi dezbătute după regulile scolasticii şi dogmele catolice. Ulterior, protestantismele şi neo-protestantismele renunţă la dogme şi la tradiţie, şi implicit la tradiţiile de interpretare ale Bibliei, renunţă la patristică şi la hermeneutică, şi declară că oricine poate fi creştin citind doar Biblia. Sola Biblia.

Pentru ortodocşi, Biblia, cartea, nu are nici un sens. Sensul ei e vădit doar de continuitatea interpretării, care aparţine episcopilor şi preoţilor. Biblia poate fi citită în mai multe chei exegetice. Pentru ortodocşi (şi catolici) sensul Bibliei nu e ÎN Biblie, şi nu e unic.

Pentru neo-protestanţi, oricine poate citi Biblia şi o poate înţelege. Semiotic, aceasta presupune premisa că (1) nu e necesară o grilă hermeneutică / exegetică în citirea Bibliei, şi (2) că ea nu are mai multe sensuri, latente, ci (3) are un sens, care e sensul literal, care se află la suprafaţă. Oricine citeşte Biblia, spun neo-protestanţii, înţelege sensul Bibliei, care e sensul literal, care e unul singur, şi care e transparent şi limpede. Pentru ei, Biblia nu conţine simboluri, fiindcă simbolurile unei pilde trebuie explicate printr-o grilă hermeneutică. Aici intervine prima sciziune semiotică şi simbolică majoră între neo-protestanţi şi catolici-ortodocşi. A doua sciziune vine prima: fiindcă nu mai e nevoie de o castă de hermeneuţi, teologi, preoţi, ierarhi – oricine poate citi şi înţelege, fără nici o pregătire prealabilă.

Aceasta este prima, şi cea mai importantă, sursă a anti-intelectualismului neo-protestant, a anti-intelectualismului american. Intelectualii sînt, în esenţă, o castă de hermeneuţi şi interpreţi, ca şi preoţii şi teologii de care tocmai se descotorosiseră. Americanii se percep pe ei înşişi ca pe nişte oameni practici, salesmen, self-made-men, iar pe intelectuali îi percep ca pe nişte nerds fără spirit practic. E jocks vs. nerds.

În SUA, liceenii învaţă că trebuie să fie populari şi sportivi, jocks, şi nu tocilari, nerds. Neîncrederea americanilor în intelectuali şi universităţi e generalizată. Cuvîntul „academic” ca în „discuţie academică” e peiorativ, ca şi „history”: „this is history !” înseamnă „am încheiat-o cu asta, s-a terminat”.

O digresiune: în 1990, intelectualii din România erau mai degrabă pro-europeni, liberali. Ultimii muncitori din ultimele fabrici încă ne-închise au manifestat strigînd „Noi muncim, nu gîndim”. În 1990, cel puţin, liberalismul, înţeles în sensul cel mai larg, de ideologie opusă social-democraţiei, era, în România, asociat cu intelectualii şi intelectualismul. În România, universitarii sînt, în cele trei decenii de după 1990, asociaţi cu liberalismul sau alte doctrine ne-social-democrate. În SUA e invers.Nu trebuie să ne inducă în eroare gesticulaţia de suprafaţă: dispreţul americanului sportiv, independent, descurcăreţ, popular, care dispreţuieşte tocilarul ochelarist, firav şi prizărit, şoarece de bibliotecă, parazit social. Nici dispreţul americanilor faţă de şcoală în general şi admiraţia lor faţă de homeschooling. (Din 1965, copiii membrilor Klu-Klux-Klan sînt şcoliţi acasă, ca să nu audă la şcoală diverse nerozii, că negrii sînt şi ei oameni, că nazismul nu e bun, că armata americană a luptat contra lui Hitler, şi teoria evoluţionismului darwinist). Aceste explicaţii ale anti-intelectualismului american sînt relativ recente şi ad-hoc.Istoria Americii

O a doua explicaţie vine din istoria Americii. Primii pelerini, puritanii de pe Mayflower, făceau parte dintr-o sectă recentă şi marginală. În secolul XIX li s-au adăugat săracii întregii Europe. Primo, timp de două secole imigranţii în America erau săraci, abia alfabetizaţi, (uneori analfabeţi) deci inculţi ; pe de altă parte, straturi succesive de emigranţi se contopeau încet în noua cultură americană, uitînd sistemele simbolice de acasă. Valurile permanente de noi imigranţi au împiedicat crearea unui sistem de simboluri american. Hofsteder vorbeşte despre familiile de pionieri care trăiau în cabane izolate la marginea zonei indienilor: în decurs de o generaţie, oamenii uitau să citească, se întorceau de la cultură la starea de natură, lipsită de simboluri.

Abia după războiul civil, după 1865, se extind SUA spre vest. Un număr imens de imigranţi vin în noile teritorii. SUA de azi apar abia după 1865, o ţară de zece ori mai mare decît la independenţă. SUA sînt o ţară mult mai recentă decît credem. Far Westul e o lume precară, de pistolari, urmată de o lume a abatoarelor şi a fabricilor de cîrnaţi. Terenul însuşi e nefavorabil intelectualilor. De la începerea războiului din Vietnam, David Horowitz i-a acuzat pe universitari că şubrezesc patriotismul neclintit şi devotamentul faţă de ţară atunci cînd iau în discuţie implicarea militară a SUA în America Centrală, Vietnam şi Iran. Intelectualii, spune Horowitz, creează neîncredere în autoritatea statului.

Americanii au o neîncredere generală şi profundă atît în guvern, cît şi în ştiinţă. Aşa cum teoriile conspiraţiei arată că guvernul nu e ales democratic şi nu funcţionează transparent, ci e tras de sfori invizibile, la fel, americanii nu au încredere în ştiinţă. „Nu poate fi adevărat, devreme ce eu nu înţeleg asta” spun ei. Americanii refuză vaccinurile, nu cred în încălzirea globală, cred că Pămîntul e în centrul sistemului solar, cred că Pămîntul e plat, şi are şase mii de ani. Din această cauză, abia jumătate din doctoranzii facultăţilor americane sînt americani, restul sînt străini – indieni şi chinezi. Intelectualii au fost denunţaţi ca elitişti, paraziţi, oameni cu idei ciudate, opuse „bunului-simţ” al omului de pe stradă.


Structura familiei americane

La 18 ani, tînărul american trebuie să plece de acasă şi să-şi caute de lucru. În condiţiile în care studiile universitare sînt tot mai costisitoare, o bună parte din adolescenţii americani pleacă să muncească. Americanii se mută mult, mai frecvent ca europenii. Legăturile sociale sînt şubrede şi superficiale. Chinezii, hinduşii, evreii în schimb susţin educaţia şi răspunderea familiei faţă de copiii care studiază, pînă la sfîrşitul studiilor: structura lor familială încurajează solidaritatea şi descurajează individualismul. Aceste trei etnii (sau religii) sînt şi cele mai prospere din SUA, fiindcă, antropologic, au structuri familiale opuse structurii americane. Şi familia hindusă, şi cea chineză sînt autoritare, ierarhizate, dar solidare. Fiul ştie că trebuie să se supună părinţilor, dar ştie că aceştia îl vor hrăni pînă la sfîrşitul studiilor sale de finanţe, sau de neurochirurgie.

Sciziunile permanente ale neo-protestantismului l-au fărîmiţat în mii de franşize non-denominaţionale, ministries iniţiate de şmecheri harismatici, unde nici conţinutul dogmatic nici cultura teologică nu mai contează. Fuziunea imigranţilor, care îşi pierd identităţile culturale şi simbolice în melting pot-ul american, şi structura familiei, cu separări bruşte între generaţii – toate acestea au creat o societate atomizată, din care orice cultură simbolică e eliminată.

Robert Hofstadter, în Anti-Intellectualism in American Life, consacră întreg capitolul III originilor religioase ale anti-intelectualismului american. Vorbitorul, cred americanii, fie pastor, fie salesman, comis-voiajor ambulant, trebuie să convingă. Intelectualul e cel care are dubii, nu convingeri. De la bun început, în protestantism, pastorul a predicat exact ceea ce comunitatea dorea să audă. Hofstader pare să recunoască (p. 65) că, atunci cînd protestantismul e scindat în patru, cinci curente, polemicile teologice şi dogmatice mai au sens ; nu şi atunci cînd el e scindat în zeci de secte. Scindarea grupurilor neo-protestante duce la dispariţia teologiei şi a facultăţilor de teologie, a gîndirii teologice.Aruncarea la coş a istoriei şi respingerea tradiţiei

Am spus mai sus că americanii au un mare dispreţ pentru istorie. Istoria SUA însăşi e o lepădare de Marea Britanie, un abandon. Ocuparea Far Westului e haotică şi tardivă. Numeroase localităţi din Midwest sînt întemeiate de imigranţi care au uitat de unde vin şi n-au aflat nimic despre indienii care fuseseră alungaţi de acolo cu puţin timp înainte. Ranchul, ferma familială izolată, plecarea timpurie a copiilor de acasă, sciziunile religioase: nimic nu are continuitate în SUA. Obiectele, la rîndul lor, sînt jetabile. Această viaţă reciclată (am vizitat în SUA un orăşel care avea abia o sută de ani, şi probabil sînt multe) e indiferentă faţă de istorie. În cadrul ei e imposibilă crearea oricărui sistem de simboluri, adică a unei culturi. Cultura, istoria, interpretarea sînt legate inextricabil. Ideea de continuitate istorică a statului, de continuitate a familiei, a lucrurilor le e străină americanilor. Ideea de continuitate a religiei le e străină. Concepţia lor despre creştinism e una anistorică. Însuşi faptul că un sinod, trimişii unor comunităţi, s-a adunat ca să selecteze textele autentice, şi că Noul Testament există fiindcă anumite texte au fost recunoscute de toţi episcopii – le e o idee profund străină. Ideea de tradiţie (de orice fel, religioasă, hermeneutică, istorică) le repugnă. America nu e exact Lumea Nouă – e lumea în perpetuă înnoire.

În SUA, au loc în sec. XIX diverse revivals – cicluri de predici destinate re-convertirii populaţiei. Nu trebuie să le luăm ca pe nişte episoade fără consecinţe. Ele aduc cu sine o redistribuţie majoră de la luteranism, episcopalianism, de la presbiterianism, culte relativ calme cu pastori previzibili, la neo-protestantisme, euforice şi patetice.Positive thinking şi intelectualii

În cele de mai sus am schiţat o critică semiotică a culturii americane. Intelectualii sînt străini Americii fiindcă ei reprezintă o cultură simbolică şi coduri de simboluri, profund străine americanilor. Pe de altă parte, există în SUA un optimism generalizat, un spirit constructiv, gîndirea pozitivă: gîndiţi pozitiv! Barbara Ehrenreich a scris o carte despre subiect, Bright-sided: How Positive Thinking Is Undermining America. Positive attitude e, în SUA, o industrie, care vinde cărţi de self-help, DVD-uri, şi dă de lucru la diverşi motivational speakers şi life coaches. E industria entuziasmului, comerţul cu euforie, tonus preambalat. Intelectualismul e analitic şi rece, e atitudinea opusă entuziasmului necondiţionat şi antrenului impulsiv. Intelectualii nu au elanul neşovăit al americanilor autentici.

Pentru americani, totul poate fi învăţat practic, în zece paşi, în şapte etape. Cum să ne facem prieteni/ să avem un business eficace/ cum să negociem cîştigător. Pentru intelectuali, asemenea cărţi sînt maculatură self-help fără nici o valoare. Există o tensiune permanentă între intelectuali, care refuză instrumentalizarea puerilă şi metodele „care nu dau greş” pe de o parte; şi pe de alta, americanii, care cred că, urmînd cei şapte paşi clari, vor ajunge la Nirvana/ vor cuceri o puicuţă/ vor cîştiga la negocieri şi vor semna un contract/ vor fi angajaţi la o multinaţională. Vom numi acest fenomen al manualelor practice reificare. Intelectualismul e opus reificării şi gîndirii pozitive. Intelectualii nu se străduiesc să rîdă cu rîsul Colgate, nici să fie successful. Crîcnesc atunci cînd SUA intervine militar în Vietnam (ce victorii!) sau în Irak (ce victorii!). Şi sînt deci, duşmanii Americii.

Un caz special de reificare e transformarea Bibliei în manual de mîntuire a sufletului, in five easy steps: dacă Biblia are un singur sens, şi ea e un manual de how to: how to save your soul. Cum să ne mîntuim sufletul ? Scrie acolo, limpede.Mihai Neamţu şi Donald Trump

Mihai Neamţu, absolvent de teologie ortodoxă, doctor în teologie la Londra, autor a mai multor cărţi de eseuri politice conservatoare, dintre care primul a fost Cucuveaua din dărîmături, a publicat şi o carte despre proaspăt alesul Donald Trump, în primăvara lui 2017. Donald Trump şi-a manifestat dispreţul faţă de experţi în mai multe rînduri. În cărţile sale, de exemplu The Art of the Deal, îşi laudă instinctul, deciziile luate intuitiv, în opoziţie cu deciziile luate după discuţii cu specialişti. În discursurile politice şi interviuri îşi arată dispreţul faţă de experţi (ştiu mai mult despre războiul din Irak decît toţi generalii). Frazele sale generale „America e pe butuci!” fără detalii despre politica internaţională, economie ori finanţarea asigurărilor de sănătate, toate acestea arată că nu cunoaşte detalii despre aceste subiecte. Primul lui ghostwriter menţiona că Trump nu are nici o carte în casă. Trump, bun sau rău, e ignorant în majoritatea subiectelor de politică internă şi externă.

Mihai Neamţu şi majoritatea conservatorilor din România (Toader Paleologu, Adrian Papahagi, Teodor Bołkoński, Horia Roman Patapievici, Andrei Pleşu) sunt intelectuali, religioşi, cu diplome teologice sau cel puţin competenţe teologice reale şi profunde. Sunt elitişti, adică au părerea că viaţa politică trebuie condusă ori influenţată de un grup mic, închis, de intelectuali bine educaţi, şi că democraţia, lăsată plebei, e distrusă de populism şi demagogie. Plebea e manipulabilă.

Se acumulează aici numeroase incompatibilităţi, iar discursul lui Mihai Neamţu devine incoerent. Neamţu, declarat creştin ortodox, îi aduce un omagiu lui Trump, monden, hedonist, apărut pe coperta revistei Playboy. Neamţu, intelectual elitist, îl adulează pe Trump, afacerist pragmatic cu idei simpliste, demagog populist, declarat anti-elitist. Singurul punct comun e o vagă opoziţie faţă de stînga. Care e nespecifică lui Trump. De la Merkel la Junker la Emmanuel Macron lumea occidentală are numeroşi politicieni conservatori sau liberali care pot fi adulaţi, ale căror cariere pot fi rescrise ca exerciţii de admiraţie. Care sînt feromonii lui Trump? Cei opt ani în care a contestat, fără argumente, că Barack Obama nu e născut în SUA, fiindcă nu dorea ca un preşedinte negru să conducă SUA. Rasismul tacit al lui Trump, legionarismul camuflat al lui Neamţu se întîlnesc. „Omagiu conducătorului iubit, Trump” de Neamţu e prolixă, are două sute de pagini. Ceea ce declanşează admiraţia şi fidelitatea lui Neamţu rămîne ne-spus: e rasismul lui Trump.„Dacă eşti aşa de deştept, de ce eşti aşa de sărac ?”

citează, sfidător şi pueril, Mihai Neamţu în cartea sa despre Trump (p. 43). Feynman, Dirac, Niles Bohr şi Heisenberg n-au reuşit să vîndă ceea ce au descoperit. Nici Gauss, Euler sau Grothendieck n-au reuşit să vîndă prea multe teoreme. Kolmogorov şi Erdős n-au fost mari afacerişti, Grigori Perelman a refuzat un premiu de un milion de dolari. Aş vrea să aflu, încă, de la Mihai Neamţu, cum ar putea fi retribuit Mario Molina, care a descoperit că clorofluorocarbonul distruge stratul de ozon. Sau cum şi-ar putea vinde Stephen Hawking teoriile despre Big Bang. Există o carte întreagă, Power and Privilege, de Gerhard Lenski, despre cum structura unei societăţi determină cine anume e retribuit şi pentru ce într-o structură socială. Şi despre cum categoriile cele mai bine retribuite se schimbă de la o societate la alta. (Hint: teologii, preţuiţi în Bizanţ, ar muri de foame în Statele Unite. Nu putem lăuda, în acelaşi paragraf, teologii Bizanţului şi afaceriştii americani). Societatea de consum, economia de piaţă, consumă rezultate ale unor ştiinţe, rezultate pe care nu le poate evalua şi răsplăti: matematici fundamentale, fizică fundamentală, chimie.

Americanii au preţuit iniţiativa individuală şi pragmatismul. Dar pragmatismul mercantil e incapabil de cercetare fundamentală. Nici guvernele SUA, nici opinia publică, nici media americane n-ar fi susţinut cercetarea fundamentală dacă ea n-ar fi fost concepută ca o „întrecere” cu URSS. Această susţinere publică şi generală maschează ostilitatea dinainte contra cercetării ştiinţifice. Există domenii ale cercetării care nu pot fi comercializabile. Şcoala de logică poloneză (interbelică) a revoluţionat logica, dar Tarski, Lukasiewicz, Banach, Sierpinski nu au avut contribuţii cuantificabile în brevete şi bani. Nici Riemann. Deşi am alunecat de la intelectuali la oameni de ştiinţă, îi uneşte aceeaşi ostilitate a negustorului: ceea ce nu se poate vinde nu e demn de interes. „Dacă eşti atît de inteligent, de ce nu eşti bogat ?” Fiindcă trăim într-o societate ale cărei mecanisme de distribuţie (comerţ, media, instituţii) valorizează mai mult şi recompensează mai rapid cei mai buni zece fotbalişti din ţară, mai degrabă decît cei mai buni zece geneticieni sau cei mai buni zece fizicieni sau chimişti. Or mecanismele de distribuţie ale unei societăţi nu sînt „naturale”, ci sînt rezultatul valorilor etice şi simbolice ale societăţii. Societăţii i-au trebuit trei decenii ca să confirme existenţa genelor dominante şi recesive, (şi să înţeleagă) descoperirea lui Gregor Mendel. Cum îşi putea Mendel vinde descoperirile ?Pentru americani, orice idei care nu sînt imediat vandabile sînt definitiv sterile.

Coda

În Rusia, intellighentsia a fost singura rezistenţă în timpul absolutismului ţarist şi al totalitarismului comunist. Intelectualii au rezistat prin cultură. Intelectualitatea era clasa care făcea politică prin însuşi faptul că exista. Radişcev a fost condamnat la moarte pentru că s-a indignat că iobagii arau duminica, fiindcă toată săptămîna lucrau pentru boier.

Intelectualii sînt singura clasă care rămîne în picioare atunci cînd masa cade pradă îndobitocirii ţariste, furorii proletare sau hedonismului consumerist. America e o ţară fără rădăcini, Lumea nouă. Fărîmiţarea permanentă a sectelor, mercantilismul, consumerismul hedonist, atomizarea familiei, fuziunea imigranţilor şi ştergerea identităţii, separarea dintre generaţii, nomadismul au creat o societate atomizată şi lipsită de orice cod simbolic comun. Nu trebuie să importăm valorile americane. Există în viaţă şi alte valori care nu se pot evalua în bani.

Atacurile contra intelectualilor nu sînt foarte periculoase. Ele pot fi evitate sau parate. Periculoase sînt trădările interne. Un autor şi conferenţiar, Horia Roman Patapievici, afirmă că ortodoxia e compatibilă cu ideologia libertariană (nu sînt). Mihai Neamţu afirmă că Donald Trump e un preşedinte creştin (nu e) şi că ideologia lui Trump e bazată pe principii creştine (nu e). Neamţu se declară adeptul evangheliei prosperităţii, penticostale, şi se opune ortodoxiei ascetice.„Convorbiri literare”,FEB 26, 2018