miercuri, 31 iulie 2019

ADRIAN BOTEZ - MATROZI SUBLIMII (1)
MATROZI SUBLIMII
De ADRIAN BOTEZ


~*~

MATROZI SUBLIMII

scăpaţi din Naufragiul unei lumi
Matrozi Sublimii – cu rănile-n văpăi
ne luminează Calea către Noul Luni
şi ne şoptesc despre-alte – Mii de Căi...

zdrenţoşi – bărboşi – cu ochi arzând vedenii
Matrozi Sublimii ocrotesc – cum Genii
şi sunt Învăţătorii Vieţii şi ai Morţii
sunt Ucenici Lui Crist – Sculptori ai Sorţii !

din Port în Port – ei îşi sporesc Lumina
din Port în Port – topesc păcatul – vina :
da – Sfinţii noştri CRESC din Naufragii

adaugă Cărţii - fulgere-pasagii...
...n-avem nevoie de Muşi-Pupe : Prova-Nfruntării
s-o înălţaţi - cumpliţi : Mântuitorii Mării...

***


ÎN LOCUL DIN PĂDUREA-NTUNECOASĂ

...în locul din pădurea-ntunecoasă
fulgeră Ştime – cari de cari frumoasă
cu plete verzi – cu trup de marmură – ca Luna
purtând pe capete – împărătesc – Cununa !

ele-şi aşteaptă-Alesul să-l înece
apoi răpească-l în adâncuri – în Palate
mistic ştiută – colo - -i a-Ondinelor Cetate :
măreaţă – Nuntă-or face – peste vreun timp ce trece...

...vrei să cobori imperii – până la Rădăcină ?
să vezi Zânele Apei – cu tot scăpând de tină ?
n-ai decât să păşeşti în Unda Fascinantă...

nu sunt nici Vreme – Ornic – doar o Cetate-Atlantă...
...pogoară-te-n vecie : numai aşa vedea-vei tu –  Minunea :
Mireasă Preaiubită-ţi va fi – Înţelepciunea !

***


TOT ACORDEZ LA STRUNE – SCRIPCAR DIN TATĂ-N FIU

...tot acordez la strune – Scripcar din tată-n fiu
visez – eu – Cântăreţul – într-un Palat Târziu
să-i lecuiesc de rane – pe Regii-Mbătrâniţi
căci Cântul meu e farmec – iar ochii-mi sunt vrăjiţi...

nu mă-nvăţa pe mine – bătrân strigoi de Munţi
cât Sânge – în Izvoare – a curs – şi cât din Frunţi
eu – şi nu altul – clădit-am Epopeea
din care-alung Trădarea – deci – fără greş : Femeia !

pe Poarta Epopeii săpat-am Slove Trei
s-alung şi Lăcomia – şi Crima – şi răcnete de Lei...
eu – biet Scripcar  - cel dăruit pe la ospeţe

eu sunt Dresorul Lumii – în Nopţile Măreţe...
...de ce ne fie frică ? – Cântecul a-nceput
făcând – el singur – bine -  cât Zeii n-au văzut !

***


ŢINE-MI SCRIPCA SUB BĂRBIE – PENTRU-UN ULTIM CÂNTEC

... ţine-mi Scripca sub bărbie – pentru-un ultim Cântec
vă trezesc din Somnul Morţii : Groaznicul vost' Pântec !
leac vă vine Armonia – Stih şi Viersuire
eu sunt – doar – Agonic Rege : vă dau Re-Mplinire !

nu de Lup şi nu de Urs fie-vă Scăldatul
ci-unui Zeu – Ars de Lumine – pregătii eu Patul :
Patul – Câmpul de Războaie şi de Ostoire
Patul – egal fi-va - pentru-Erou şi Mire
Patul – Câmp de Trandafiri – al Lui Crist 'Nviatul...

...ţine-mi Scripca sub bărbie – pentru-un ultim Cânt :
Foc voi da Luminii-Cântec – înfrângând Mormânt
iar deasupra Mării – negre s-or ivi - Corăbii grele

căci deasupra de ostroave vor ploua – iar  - Stele...
...ţine-mi Scripca sub bărbie – şi – cu Jurământ
nu voi mai cânta alt Cântec – decât Cristul Sfânt...

***


FACEŢI – ÎN ACEASTĂ LUME - FACEŢI  S-ARDĂ HORA

faceţi – în această lume - faceţi s-ardă Hora
altfel nu ne înţelegem – încurcăm şi ora !
nu tot îngânaţi blesteme – ele v-or ajunge
nimeni vini n-are mai mari – decât cel ce-nvinge

cu-ascuţiş de Cuţitoaie – cu Topor şi Săbii...
...de ce n-aveţi luare-aminte doar la Sfintele Corăbii ?
veţi umbla în zdrenţi de duhuri – veţi cerşi iertare :
porţile vor sta închise – parcă-n aşteptare...

Vânt Ponciş – Matrozii Cântă : ia-te după Cântec
ia-te după Neaua Firii – ninsă în Descântec
nu-urgisi – cu Uragane – Oceanul Cuminte
ci încinge Gând  - Rostire – spre Steaua Fierbinte!
vino-n toi aprins de Horă – va fi greu – dar bine

chiar dacă - în Tălpi Bizare - bâzâie Albine...
...nu – Albinele nu-nţeapă decât Vreri de Rele :
în rest – voi – Matrozi ai Lumii : „ochii tot pe Vele !”

***


GRĂDINĂ ŞI MARE

tăcute – Florile Grădinii senin visează :
de-i arşiţă sau rouă – nu contează...
...seară se lasă – zorii-s oratòrii :
Grădina – neclintită – -i prinos Privighetorii...

Grădina-Mânăstire priveghează
Luna să nu ia foc – ci doar în Cânt să crează...
...văd Mări Celeste-n umbra de Copaci :
Ritm fascinant de Unde...  – ...sileşte-te să taci...

Matrozii sunt Călugări – în Templul lor Lunar
unde  oricare şoaptă – e-un Legământ Barbar :
traducerea din Limbi de Trandafiri

schimbă şi Cruguri – Popoare-ntregi de firi...
...deşerturi de sfinţenii ? – chiar şi-Undele Grădinii
Coroane-Aureole-ţi pogor – Sfinţit – pe creştet (...ori trudesc Mântuirii – încrâncenându-ţi Spinii ?!)...

***


SLĂVIŢI COPACII

slăviţi Măreţi Copacii – cu Rădăcina înfiptă în Izvoare
de n-aţi fi voi – n-aş fi aflat Furtuna cât ne doare...
Pădurea cântă Cântec Vechi – dar - totul - e bizar
când Strune nu-s ascunse-n Scripcă – ci-n Trunchiul de Stejar !

Mări de Verdeaţă Răscolită – amestecate-n Stele
vor lecui Eternitatea de Zei pudraţi cu rele...
Zâna Pădurii – asortată – deschide – astăzi – Balul
Copacii joacă Hora Vieţii – uitând că vine Valul...

Copacii Sfinţi vor în Altare – Candeli liturghisească
Preoţi sunt toţi ce văd Lumina că-ncepe-n Duh să crească...
e Noapte  - dar nu-i Zi mai plină : Corăbii de Credinţă

şi-au înălţat Vele-n Pădure  : Raiu-i AICI – nu doar e cu putinţă...!
...”Viaţa nu-i dreaptă” – zic toţi Strâmbii – aflaţi pe Arca Veche :
le-aş da dreptate – de n-aş şti : toţi cântă după-ureche...

***


RENAŞTERE

cu pestriţe vânturi rele îmi petrec eu vremea
dispar păsări din lumină – iar copacii-şi plinesc lenea...
nu mai ştiu să număr stele – nici nisip de-oceane
nu mai eşti zeu – n-ai cunună : fugi de-aici – golane !

alungat din lume-n lume m-aleg doar cu spinii
chiar de Sânge-mi curge-n Frunte – Obrajii-s cum Crinii...
sunt Vătaf de Suferinţe – nu – însă – şi Rege
pipăi după-un Foc Năprasnic : numa-aşa m-aş drege...

...cântă – Greiere de Taină – noaptea mi-e deplină
am ieşit – cu Preţ de Sânge – din Cartea de Tină :
Stele-mi ard Coaja de Trupuri – şi scap de zădufuri

printre gene – ca o ceaţă - -mi regăsesc nădufuri...
...iată că nu-s gelatină : Foc înalt – miresme
i-au dat Prunc – iarăşi – Grădinii – Râuri de Aghesme...

***


APOGEUL ÎNJOSIRII

...Pùrpura şi Coroana-mi fulgerau cumplit
când mă suiam petron – diriguind popoare...
...a fost în veacuri 'nalte – dar sunt – deja – un Mit :
rana din frunte - tot mai des - mă doare...

...am fost – apoi – Divin Ocean : mânia-mi spărgea baluri
am îngropat în mine albe neamuri – continente...
...astăzi sunt ostenit – doar şopotesc din valuri
Poveştile Titanilor (...pigmeii zic că-s doar...impertinente!)

...să fii Vătaf-de-Stele – ori Împărat Oceanic
să fii Heruv-de-Fulger – ori Dumnezeu Tiranic...
viermii te-or sfredeli-n huliri – măscări – amarnice batjocuri

de nu eşti Rege-Vierme – în Marele Nimic
zguduitor de nu eşti  - între maţe -  Prinţ-Limbric –
caută-ţi istoria prin Munţi – pe la Mitocuri...

***


ROSTUL MATROZILOR MISTICI

Catarge vin – Catarge pleacă –
Oceanu-i înclinat – oleacă...
...şi câţi  gândesc la Suflet de Matrozi ?
câţi se gândesc la Harfă : câte Corzi ?

şi – totuşi – numai prin Matrozi aflăm
ce nu vedem – şi – poate – n-om vedea :
ei sunt Privirea Mistică : o-ncredinţăm
celor ce frică n-au ! - ...hmmm...poate – doar de Ţărm...

***


PORTUL INIŢIATIC

un Port e-o altă lume – şi Matrozii caută
şi speră într-o vastă ocrotire...
un Port e-uitarea lumii de-amintire...
...poate Corăbii – astăzi – le mai laudă...

într-una pleci – ajungi – şi iarăşi pleci
deasupra-ţi zboară gravii lilieci
şi prevestesc că Portu-i doar o POARTĂ
din cele cari se-arată – spre împliniri de soartă

...dar dacă ŞTII – Martiriu este Portul
căci îţi asumi să-nvii – când ceilalţi văd doar...mortul !
nu-i Naufragiu - -s de-àripi pregătiri

şi dorul de-a-L păstra pe Crist – Statornice Grădini de Trandafiri...
...nu pot nici Valul şi nici – haìn  - El-Vântul
să-ţi smulgă – din fiinţă – şi Duhul şi Cuvântul...
*
...în toi de-Ocean – Nuntire e de Munţi :
golind pocale-n ceruri – Zeii zâmbesc – cărunţi...

***


MAREA ŞI STÂNCA

Marea şi Stânca – a cui e Dreptatea ?
feminitatea răbdătoare va nărui-aroganţa
Corabia-nlocui-va – cât de curând – Cetatea...
fluiditatea-şi impune eleganţa...

Marea şi Stânca – ce spumegare furioasă !
Injuria Spumoasă îmbrăţişa-va Catargul Bărbăţiei
şi se va căţăra – iederă-impetuoasă
impunând – peste toate cele : doar Herbul Dinastiei...!

Matrozii doar Privesc : sunt jocuri de putere
Necruţătoare – încălecând pe Vrere !
Matrozii-nvăţăcei învaţă cum Tăcerea

Stindard e în Triumf – deloc Plăcerea !
va dispărea-aparenţa – Cântul e al Credinţei !
...de ce să nu învingi – când poţi schimba
tot ce-a fost Crimă – Rău – 'naintea ta ?

***


LEBĂDA-CRIST

solzoasele Sirene – fascinante
momesc Matrozii – pe veşnicele pante :
căci între Bărbăţie şi-Unduire
se duce Lupta Dreaptă – pentru Nemurire !

...ce Cântece şi Stihuri nasc în luptă !
ce  Armonii se iscă – dincolo de trupuri !
să nu te-nfăţişezi – de-ai Scripca ruptă
de Stihul ţi-e beteag –  strâmbat de ...„grupuri”...

avem un singur Zeu : e Armonia !
luptăm c-un singur Crez : Noi Constelaţii !
zdrobim Târziul şi Monotonia

clădim Lumină – fără tribulaţii...
...sunt infinite Lumile-Armoniei :
Lebăda-Crist – în toate - -i Duh Tăriei !

***


BIATA  BARCĂ – MUMA ARCĂ

biata  Barcă – Muma Arcă
pe  Ocean nu-i loc să-ntoarcă !
ori urmezi Matrozii – spre Tărie
ori rele te zdrobesc : o Herghelie !

...ninsoare de Lumini se-agaţă de Catarg
Vântul şi Valul ocrotesc Sămânţă
ce va deschide lumile mai larg
sufletul – mai adânc smerindu-l – spre Căinţă...

zbura-vor Păsări – ca alternative
(...la tot atâtea scopuri şi motive...)
la Miezul Libertăţii şi-Armoniei...
lăsaţi-vă în voia Milei Selenare – Viei !

şi veţi afla : Frumosul orişicine-l poartă
şi veţi afla : Hristos e orişiunde :
în Munţi – în Mări – Izvoare – Sfinte Unde!
Duhul Rebel nu este Sclav-de-Soartă !

***


EXISTENŢA NU-I O CĂLĂTORIE DE PLĂCERE

vei pleca de undeva – spre a ajunge
altundeva : niciunde - nicio scofală  - de pielea ta...
numără Corăbiile – din zece în zece
şi – poate - -ţi va trece pofta de-a tot petrece

aici e vale – colo e deal : asta-i toată învăţătura
pe care ţi-o poate zice – pe de rost – până şi bătătura...
nu insista la porţi deschise – la sorţi deja scrise :
altfel – se va zice că nu eşti în toate minţile...permise...

oricum – mereu şi pretutindeni – o vei lua de la-nceput
oriunde vei fi şi orice ai fi făcut :
sfinţi nu sunt (decât în calendar) – şi nici draci – aşa că-apucă-te de-aprofundează

şi – la ce – deja – ai dobândit : STAI ŞI VEGHEAZĂ...
...existenţa nu-i o Călătorie de Plăcere :
pretutindeni – miere pe buze – în fapte : fiere...

***


PUNE ŞAUA PE CALUL SOARELUI

pune Şaua pe Calul Soarelui :
vom zbura peste Mări – Corăbii – peste Matrozi...
înnoadă-mi Capul de Şaua Calului :
n-ai nevoie de Cap – când vizitezi Sori şi Irozi...

e-o zi ca oricare alta – scăpată din poala Lui Dumnezeu
un Dumnezeu senil – cum am văzut la circ – cândva – un Leu...
varsă Var Nestins – peste întreg Pământul
şi lasă-l să-l împrăştie  - pe-ndelete - Vântul...

noi ne ţinem de călărit – nu de salubrizare
de aceea – şi mergem la Hergheliile de Soare...
...între mine şi Calul meu – e-o vizibilă asemănare :

amândoi ne-am săturat de Pământ – de mâncare...
...”bagă viteză – Solarule –  vreau să ies  - din orice-ntrebare :
mi-e mai bine-ntre lumi – decât... în fiecare...!”

***


ÎNVĂŢĂTURĂ

Naufragiul e cea mai înţeleaptă
Poveste – pe care n-ai asculta-o – dacă
nu ţi s-ar întâmpla – necesar - şi
legic – şi
peste

Naufragiile sunt aşezate – în
viaţă – strategic şi-n
şir – precum nişte
Candele-Aprinse  – cu Mir - care te-ndeamnă la
Meditaţie – la
Rugă – şi la-a
Alege – mai cu băgare de
seamă – cu mult mai
statornice fantome - cuprinse de
Lege

Naufragiile sunt leacuri – nu
fleacuri - pentru Trezirea Dârzeniei – a
Luminii – a Scârbei de
Furişat - deci a
Omului Adevărat

...cine a suportat un
Naufragiu – le va putea suporta pe
toate : cine s-a deşteptat - prin
Naufragiu – numai acela va
răzbi între Zei – ieşind
definitiv – dintre
Şerpi – Şacali – Tigri şi
Lei

***


BINECUVÂNTATĂ  -  PATRIA MEA

binecuvântată Patrie – a Munţilor şi-a Mărilor
binecuvântată Patrie a căutărilor şi aflărilor
a tuturor Florilor - a Zborurilor slobode - ale tuturor Acvilelor-Păsărilor :
Sfânt – Pământul Tău - duios ne sfinţeşte Zânele şi Mumele Neamului
Grădinile cântă-ngereşte : de fapt - sunt (umflate de Vântul Matrozilor) -  Harfele Ramului...
...în genunchi ne rugăm – la-Altarul Tău – Patrie Sfântă - în toate zilelele Anului...

venim - în genunchi - către Mândra Crăiasă :
tămâi de păduri rostogoleşte pe coastele Munţilor – precum şi în Casă...
iar Valul de Mare l-a fost făcut atât de-nălţat –încât nu ştiu :  mai sunt pe Pământ – ori în Cer am şi-intrat...?!

...ştergem din hronici şi halimale-nvechite - -insipide-Epopei – şi
TRĂIM - făr' de boală a  Cărţii...Poveştii :  PĂSTORII MALULUI  DE NESURPAT – DE NESĂGETAT : „ORTOMANI” ŞI...TUSTREI !

...stângaci – uituci – oleacă laşi – noi - de la Moşii noştri – Candela Re-nvăţăm
de la Strămoşi  -  Regească – precum Vulturii – rămasu-ne-a Fruntea
am făcut – demni – peste vremuri – Biserici şi (spre Heruvi ori Serafi) – Mândră – iar – Puntea...
de la Strămoşi - iară - vom cere Peceţi de-Mpăraţi
şi cerem şi Soră-Doina – şi Mumă-Hora – care ne-adună – negreşit – pe toţi –  Fraţi

...da – popoare toate – cândva - în timpii cei de pe-a Prăpastiei buză
vor striga – cu urlet s-or spăima – pentru că nu vor avea nici spuză...

...prin bezne - vâjâind-bâjbâind – la noi ele-or veni (-n ritm vioi !)
după Scăpare – după Mântuire - după Candelă-de-Zi :
da – numai la noi  afla-vor – iarăşi -  popoarele lumii-mbeznate-n Judecata din Urmă – iar noi
dimpreună cu Duhul – Năduful – ce-avem sfânt - le vom părtăşi :

Văpaie şi Sfinţită Urnă ! - ...mistic – prin Ele - Timpii nu vor mai porni...n-or mai tropăi...!
...şi  - frăţeşte – atunci – TOŢI – Foc-de-Duh  vor primi –  de la Patria mea
la care – de-atunci – Neamurile – TOATE – s-or închina...!
*
...Corbii – din întunericul cimitirelor – prelung ne vor privi – şi n-or mai îndrăzni
să fâlfâie a nenoroc – în bătătura Soarelui şi Lunii – Miri Sfinţi – ce veşnic ne-or păzi...

***


DECĂDEREA LEGICĂ (după un vechi cântec breton)

o – voi – nevolnici Cavaleri
parc-ar fi azi – parc-a fost ieri...
...am ocrotit mii de Prinţese
Truveri cântau Cântece-alese
la-ospeţe – cu Pocale Drese...

...piraţii – azi – dau foc la Coastă...

iar noi – îmbătrâniţi meschin
uitat-am să ne-mpotrivim...

în flăcări – părăsim Panaşe
uităm Domniţele gingaşe...
ne poticnim de-orice Cuvânt
pe sus ne-a luat chiar primul Vânt...

Blazon ne-a mai rămas un Cânt...
şi Crist – Lumina din Mormânt...!

...plebèi – cu mintea-n Roata Morii :
cojiţi  - nedrept - Toiul Culorii !
...întineriţi fostele Glorii !
să se arate-Alt Cavaler
tânăr – păstrând acel Sublim Mâner
ce ne-a făcut veste-n fruntarii
şi ne-au cântat Fapta – Scripcarii !

...poate veţi fi şi-alţi Cavaleri
dar n-aud Cântul de Truveri
domniţe nu-şi flutur' Batiste
ba – sunt atât...atât de triste...!

...de ce nu ţineţi – în Memorii
trecute zile – cu-albe-armòrii ?

Blazoanele ne fulgerau
salvam Domniţe ce ţipau
în Crunte Mâini de Mercenari :
mestecături de Măcelari !
...pe toţi i-am fost tăiat în Săbii :
eram Matrozii din Corăbii...

...faptele noastre se scriau
sfioşi - ochii plebèi s-plecau :
Minunile nu conteneau...

...de  (iar) s-or ivi Cavaleri
cutezători – uimind Truveri -
m-aş bucura... – ...dar ştiţi de una :
nu veţi rămâne-aşa – într-una :

voi – Tineri Veşnici n-oţi rămâne :
veţi decădea – cu fiece „mâne”
şi alte plebi or să hulească
Făptura voastră-Mpărătească...
...dar ruinată şi grotească... !

***


REFLECŢII  PENTRU  DUH

cad  frunze-n Lac – cu resemnare
dar văd şi furioasa Mare :
Nostalgicii – şi Fraţi-Rebelii
toţi – înfruntând Spaime – puzderii
toţi – duşi de-acelaşi Vânt
pe-acest grăunte de Pământ...

e Armonie spre Sfârşit – sunt Răzvrătiri de Început
până la urmă – Spade Scut
se-armonizează-n Cosmic Cânt :
senin – dar – în adânc – arzând...

Patima e-nceputul Vieţii
Înţelepciuni – Miez Bătrâneţii :
atâtea Firi sfios tânjesc
atâtea Fapte se-mplinesc
dar e o singură Cetate
având – în Toiul ei – de toate...

unii visează – alţii fac
te-ntrebi : unde sunt – oare – cei ce tac ?

te-ntrebi : la mijloc – unde-i Terezìa
Divin Cântar – Albă Magia ?

a face” : nu – pururi - înseamnează „bine” – iar „a visa”... :
eu ştiu...?  - ...poate n-ajuţi pe nime...

o – Terezìa nu-i aici :
e-n straşnice Furtuni-Furnici...

...numai la Crist o vei afla...
dar – şi la El : doar când a vrea...

degeaba-ntreb un Inorog – ce tocmai intră în Poveste :
el ştie tot atât – cât  – pe Pământ – se mai bârfeşte :
Religii – Erezii – Sfinţi – Demoni - şi tot ce-i în Duh - greu
nu-aici se hotărăsc – ci-n Mintea Lui Crist-Zeu...

Duhul plecat va şti  - de tot bine şi  clar
nu ce se scrie-n orice calendar
ci câte Puteri-Mume-ai strâns - colea – sub cel Pieptar...
cât Merit  - în frământarea oarbă-a Vieţii - ţi-ai agonisit...

...cum şi pe unde tu-i intra-n Argint
AŞA  - şi-ACOLO – în „lumea-aceea” - tu vei fi primit...

***


SFAT DAT OMULUI

nu vei fi iertat – omule
oricâţi avocaţi ţi-ai
tocmi – aici – pe
Pământ – şi oricâţi
dumnezei ar fojgăi – prin
cer

orice Respiraţie a ta e o
Crimă – orice
Defecare a ta e o
Blasfemie – orice
Durere a ta este
o Gravă Insultă  - la
adresa Întregului
Cosmos

încearcă să nu te mai
arăţi – nici
Regnului Oamenilor – nici
Regnurilor Zeilor – şi întreabă – din
Regn de Zeu - în
Regn de Om – şi din
Regn de Om  - în
Regn de Zeu : unde este
Neantul...Supleantul...

...de fapt – fă
altceva – mult mai
sigur – ca sorţi de
reuşită-n ispită  – şi
scăpare de însăşi
noţiunea  - schiloadă şi
Hâdă Omidă : noţiunea de
Om” : cheamă – în
taină – la tine – doar
Matrozi-Marangozii : sunt singurii care
vor îndrăzni – vreodată – să
călăuzească – pe
cineva – înafara
LATRINEI  FIINŢEI – ori
Nefiinţei... !
...dar – pretutindeni şi-oricând : tot în Ocolul
Umilinţei...

***


LASĂ-AROGANŢA – UŞI DE SPÂNZURAŢI

lasă-aroganţa – uşi de spânzuraţi !
piept lângă piept : o Inimă – de fraţi !
e-o luptă grea şi lungă – generaţii
coboară în mormânt – Matrozi Curaţii !

din Naufragiu-n Naufragiu – spre Înţelepciune
şi spre Putere Bună : schimbi lumea-n Rugăciune !
Crist dacă e cu noi – vedem Lumina :
şi Ceruri – şi Pământ – şi Cânt : totuna!

fii credincios – loial : Ram faţă de Copac !
să nu fii – niciodată – Măcelar lui „FAC”!
senin şi iubitor – înfruntă Mişelia
chiar de stârni-vei – în Munţi – iar – Vijelia !
tu contra lumii-ntregi ! – ucide Crima

măcar 'naint' de moarte - s-aflăm Rima !
...nu vă minţiţi pe voi – Oceanu-i Tată
şi nu vă va ierta înşelăciunea – niciodată !

***


ICOANA DIN ODAIE

o singură  -  -enigmatică Icoană
stă pe pereţii din odaia mea
(...cel'lalte-or fi fugit de mult – ca de ispita grea...) :
când o privesc – nu ştiu : s-o iau la goană
sau – în genunchi să cad – ca-ntr-o biserică de nea ?

...stă – se-uită fix la mine – şi dă din cap :
atunci ştiu sigur : nu e bine ! - ...iau treaba de-o-arìpă
şi...nu aşa...ci-n disperări şi-n pripă :
o duc la cel'lalt capăt – aşa cum niciodată-n viaţa-mi – de mine şi de Duhul meu – nu am făcut risipă...
...altfel – ştiu bine : linişte-n suflet n-oi avea
nimic din mine nu se va clădi ori înălţa...

...şi nu ştiu despre ea decât că mustră...
nu luminează – nu-i pe post de lustră
dar ştiu : de n-o păstrez – Nenorocirea
tentaculele prelungi-va-şi dincolo de Firea...

e-un Chip de-Ncrâncenată Vâlvă – ori de Mumă :
nu mi-a cântat nicicând  - cu-ngăduinţă - -n strună...
iar când am vrut – tembel – s-o iau în râs

în jurul Gâtului  - de-un Şarpe am fost strâns...
...nu te minţi – neghioabă Formă de Tâmpire :
vomită-te – să te-ùşuri – că-i mai bine...
*
e bine pentru omenire – dar
şi pentru tine...
să chemi – mereu – Matrozii – ca să i se-nchine
dar şi pentru ca   – de-i fi fără putere – să repicteze-Icoana  - -n fine !

...şi să nu uiţi a şterge praful ! – Ochii-Icoanei  - mereu arzând - să-i vezi :
numai aşa-ţi va sta-n echilibru - TRIADA : Minte-Suflet-Duh
în Mijloc-de-Senin-Ocean -  nu-n Putregai de Stuh...


***

COMENTARII:

P.S. Citind  cartea ,,Matrozii sublimi”, sub inspirația ei am scris  un sonet:

,,ÎNĂLȚARE”
de Melania Rusu Caragioiu


~*~

Înălțare, decădere, scop și-nverșunare
Ne fărâmițează-n culte și-n lumina strâmtă;
Am voi larghețea firii căt ocean și mare,
Dar șacalii și coyoții mușcă, sunt la trântă.

Stau, cu mâna înghețată sprijinind o tâmplă,
Capul plin de tulbureală pe zeu îl infruntă.
Ce scăderi se vor petrece-n tot ce se întâmplă ?
Răsfoiesc pravili și codex, aflînd de o juntă.

Și duminica în pasul molcolm al vieții
Mai aduc câte -o pomană morții, tinereții
Fiindcă-n vremuri de războaie și în fumul ceții

Mi-am uitat și omenia,  prinosul sfânt dat
Și-am trăit de azi pe mâine într-un crunt păcat...
Doamne, far învăpăiat,NU NE FĂ ,,UITAT”!


~*~