sâmbătă, 12 mai 2018

puțină istorie turco-fanariotă...

O pată de culoare: puțină istorie turco-fanariotă...


PS. Serii sinonimice: bacșiș, ciubuc, peșcheș, rușfet... Plus: haimana, pușlama, pezevenghi, caraghioz, maidanez, giurumea, moftangiu, matrapazlîk, mișmaș, dandana, satara belea, și altele - toate turcești... 

Zilot Românul ne asigură, în stilul său inconfundabil: „O zăpadă mare, grea / cu viscole prea grozave, vrednice de pomenit, / cât nu numai vite multe, ci şi oameni au perit“. Şi, chiar în ziua în care în cetatea de scaun au căzut primii fulgi de nea, vodă Hangerliu, nemaisocotind „întru nimic“ „blestemul altor patriarşi, nici greutatea săracilor şi a văduvilor“, a reintrodus odioasa dare a văcăritului. Momentul ales a fost cât se poate de „prielnic“, întrucât, din cauza căderilor masive de zăpadă, ţăranii nu şi-au mai putut dosi vitele din calea slujbaşilor şi mumbaşirilor veniţi să le inventarieze şi să încaseze impozitele („n-au putut bieţii creştini să scape nici un cap de vită cât de mic, de mărimea zăpezii, ci vitele să afla ale fieşte căruia în bătătura casii naintea uşii“). Şi, cum cei mai mulţi dintre ei nu dispuneau de lichidităţile necesare pentru a achita împovărătoarea dare („fiind în mijlocul ernii, târgurile iarna nu era, să vânză oamenii vite, vremea de coasă şi de sapă nu era să lucreze să câştige bani să se plătească, bucate încă nu prea era să vânză“), au fost supuşi la cazne cumplite, inspirate parţial şi de posibilităţile pe care le oferea iarna („slujbaşii închidea oameni şi mueri prin coşări şi îi înneca cu fumuri de gunoi şi cu ardei îi afuma şi-i ţinea închişi zioa şi noaptea flămânzi să dea bani; pe alţii îi lega cu mâinile îndărăt şi cu spatele de garduri şi-i bătea cu bicele, pre alţii legaţi îi băga cu picioarele goale în zăpadă geroasă“). Mulţi dintre ţărani au sucombat în urma acestor rele tratamente („au şi omorât mumbaşârii turci pre mulţi“), dar martiriul lor nu l-a impresionat câtuşi de puţin pe vodă, care jubila văzând cum se aduceau „la vistieriea lui bani cu carăle mulţâme multă“. „Blestemele şi lacrimile ticăloşilor de săraci“ aveau însă să-l ajungă chiar în cursul acelui anotimp de pomină, rămas în amintirea poporului drept iarna lui Hangerliu. Măcelărit cu barbarie de un harap trimis de sultan pentru vina de a fi „sărăcit de istov raiaoa“ şi a fi „deşertat cheleru împărătesc“ de nu mai avea Poarta „ce să mai scoaţă din ţară“, falnicul voievod a sfârşit într-o postură umilitoare tot în zăpada rece în care-şi dăduseră duhul mulţi dintre valahii rău-platnici („pă urmă l-au dezbrăcat, / numai în izmene l-au lăsat, / târându-l pă scară în jos / sărmanul nenorocos / aruncându-i trupu-n gheaţă, / că aşa îi scriia să paţă / în noroi şi într-o baltă“)». 

Fragment din volumului „Bucureștiul fanariot. Administrație, meșteșuguri, negoț”, de Tudor Dinu, apărut recent în colecția „Istorie“ la Editura Humanitas.

Sursa: FRANCULESCU MIRCEA

Cele mai mari şapte dezastre din istoria Bucureştiului

Alexandru_Moruzi_la_Curtea_NouăNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu