marți, 2 iunie 2020

Valeriu Lupu - Epoca Coronavirus și bioetica – realități și perspective
Epoca Coronavirus și bioetica – realități și perspective

                                                ”Bioetica este un punct de întâlnire a tuturor celor
                                                  care urmăresc destinul uman supus presiunilor științei”
                                                                                                Constantin Maximilian

          Introducere. Dacă secolul al XX-lea a fost epoca gripei prin marile pandemii pe care le-a cunoscut, secolul al XXI-lea, pare să fie epoca coronavirusului, după cum a început în 2003 cu epidemia cu SARS CoV 1, a continuat cu MERS în 2012, pentru ca să ajungă astăzi, în 2020, cu SARS CoV 2 la dimensiunea unei pandemii. Așa încât, pandemia cu coronavirus care a lovit violent umanitatea, dincolo de frica împinsă până la panică, a creat un adevărat haos social. Acest haos avea să cuprindă, în egală măsură, sistemul medical - repede depășit de ralitățile momentului, capacitatea statelor de a se mobiliza - de-a dreptul bulversată și societatea - dezorientată și înspăimântată, la care a contribuit cu o perseverență diabolică massmedia, de toate tipurile și de pretutindeni. Dincolo de impactul medico-social, resimțit dureros de majoritatea statelor afectate, este prăbușirea economică de o gravitate fără precedent.
Deși ca amploare această pandemie nu a depășit marile pandemii ale lumii, cu atât mai puțin cele ale secolului al XX-lea, efectul ei în plan social a fost unul devastator, mai ales prin modul de abordare medico-sanitară, tehnică, politică, administrativă și socială. Trec peste erorile strategice și tactice ale sistemului nostru medico-sanitar, prezentate pe larg în lucrarea ”Pandemia de coronavirus și sistemul medico-sanitar”, când Comitetul național pentru situații speciale de urgență, Comitetul științific anti COVID 19 și Grupul de comunicare strategică au reușit performanța contaminării țării și bulversarea asistenței medicale (prin măsurile impuse) și încerc o abordare din perspectiva eticii medicale și, în sens mai larg, al bioeticii. Pentru că măsurile intreprinse au afectat grav în primul rând relația medic pacient - cheia de boltă în managementul oricărei boli, în oricare tip de societate și la orice vârstă și, în al doilea rând, principiile eticii medicale și sociale, până acolo încât au adus atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. (vezi sesizarea Avocatului Poporului către CCR - știrileprotv.ro/6 mai 2020)
Dincolo de acest aspect, dar în strânsă legătură cu acesta, sunt raporturile individului cu sistemul medical, a căror interfață este medicul și nu în ultimul rând, raporturile comunității cu sistemul medico-sanitar sub aspectul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în condițiile scientismului medical care, după cum s-a văzut, tinde să conducă către dictatură sanitară.

                   Comunitatea și sistemul medico-sanitar
Cu ocazia pandemiei cu coronavirus s-a văzut clar cât de vulnerabilă este societatea cu tot sistemul său de securitate medicală și sanitară, cât de vulnerabilă este medicina în fața unui atac biologic (fie el natural s-au fabricat în laborator) și modul haotic cum reacționează societatea în ansamblul ei, atunci când se află în fața unui pericol necunoscut, îndeosebi din sfera infrastructurilor biologice, cum sunt virusurile, care reprezintă cea mai numeroasă și versatilă populație a globului. S-a văzut repede că știința și tehnologia medicală are limitele și riscurile ei, că nu întotdeauna servesc cauza omului în suferință, că biotehnologia și manipularea genetică reprezintă un pericol major pentru umanitate și asta, pentru simplul motiv că este produsul rațiunii umane, întotdeuna dubitabilă și șovăielnică. S-a mai văzut că interesul colectiv tinde să primeze asupra interesului individual, că discriminarea, fie ea și pozitivă, este practicată obsesiv, de multe ori inconștient și abuziv, creind disensiuni și tensiuni între generații.
Am în minte un episod trăit cu ocazia deschiderii lucrărilor celui de al IX-lea Congres Național de Istoria Medicinei, desfășurat la Vaslui exact în urmă cu un an, când gazda întâlnirii, în alocuțiunea sa de bun venit, a afirmat că; în contextul tehnologizării excesive a actului medical, impactul psihologic va fi unul devastator asupra omului care, devenit un simplu obiect scanat, va afla că este purtătorul a cine știe cărei anomalii sau disfucționalități. Dincolo de erorile tehnologice posibile (artefacte imagistice, sau erori de aparat, rezultate fals pozitive sau fals negative), de care nimeni nu ține cont și deși starea de sănătate a persoanei este perfectă, aceasta va fi extrasă din mediul său familial și social și supusă unei izolări sau proceduri la care nu consimte.
Pentru că până la urmă, starea de sănătate, înainte de a fi un algoritm biochimic (cum susțin dataiștii) sau rezultatul unei scanări, este o percepție personală, este o stare de bine fizic, psihic, social, cultural și spiritual, care se consumă într-o realitate individuală percepută la nivelul confortului personal. Simpla informație, pe lângă riscul de mai sus, poate crea în plan psihologic o stare de neliniște, de angoasă care tulbură existența persoanei, ca să nu mai vorbim de consecințe în plan somatic, nu rareori inducându-i până la urmă chiar o stare de boală (așa-zisa somatizare a suferinței psihice), cu toate urmările ei.
Reacția unui ilustru participant din lumea academică, cu preocupări notabile în domeniul eticii medicale și bioeticii, a fost categoric împotrivă, argumentând prin faptul că medicina este o știință umanistă, în care relația medic-pacient se va derula întotdeauna în limitele empatiei și binefacerii, așa cum o cer principiile eticii umaniste. Nu a trecut decât un an și pandemia cu SARS CoV 2 avea să transforme complet tabla de valori, termoscanarea (deocamdată), a devenit o rutină obligatorie în anumite situații, distanțarea fizică între persoane a devenit chiar o distanțare socială, contactul direct este limitat și chiar înlocuit cu tehnici de comunicare la distanță de tip wats-up, on-line, telefonie mobilă etc, pentru că individul a devenit o posibilă sursă de pericol pentru cei din jur, așa cum cei din jur au devenit, la rândul lor, un pericol pentru individ. În felul acesta individul se izolează de comunitate și comunitatea la rândul ei privește individul cu suspiciune, cu tendința evidentă de a-l izola. Este ceea ce trăim astăzi când cel care are neșansa să fie COVID pozitiv, devine automat un paria pentru societate, este extras cu forța din ambientul său, internat și tratat până la sterilizare, iar contacții săi urmăriți cu cerbicie.
Iată cum omul – ființă socială prin excelență - este forțat să se îndepărteze de principiile de bază ale umanismului; empatia, filantropia, iubirea aproapelui, mila față de cel în nevoie sau suferință, până la urmă solidaritatea socială (invocată atât de des), pentru că frica de om tinde să pună stăpânire pe om.

          Relația medic-pacient în context epidemic

Medicul însuși, ca de altfel și cabinetul său sau unitatea în care lucrează, au devenit brusc o posibilă sursă de contaminare, prin urmare, în mentalul colectiv s-a creat percepția că trebuiesc evitate ca fiind riscante. Această percepție a fost accentuată și de faptul că întreaga infrastructură medicală era (și încă este) orientată în combaterea acestei pandemii. În mod fortuit, rețeaua medicală a devenit permisivă doar pentru urgențele medico-chirurgicale, prin urmare orice altă activitate în ambulatoriu de specialitate sau staționarul cu paturi a fost drastic restricționată.
Rigorile impuse sistemului și personalului au mers până acolo încât și echipamentul propus, mai ales pentru serviciul ambulanțier și unitățile de terapie intensvă, au căpătat un aspect bizar (mimând aspectul extraterestru) și care, înafara faptului că impresionează la modul grotesc, nu oferă decât o protecție iluzorie celui care îl poartă, dovadă procentul important de îmbolnăvire și contaminare în rândul personalului medical care lucrează în serviciile de risc maxim. Am convingerea că cei care au lucrat în zonele de risc maxim s-au imunizat deja, o investgație serologică ar putea demonstra acest aspect.
Sunt medic pediatru și mă gândesc cu groază care ar fi fost reacția unui copil mic la vederea unei asemenea apariții, adevărate stafii care l-ar fi marcat pentru totdeuna viața. Din fericire copiii, adolescenții și în general vârstele tinere nu au fost afectate, ca de altfel și vârstele înaintate, decât în condițiile existenței unor comorbidități, aspect care reiese cu claritate din desfășurătorul celor care, din nefericire, au decedat. Explicația rezidă simplu din faptul că, fiind vorba de o infrastructură biologică ultramicroscopică, virusul nu cunoaște nici o barieră, decât parcursul său natural și imunitatea organismului contaminat. Prin urmare, era firesc ca orice măsură intreprinsă să nu facă altceva decât să întârzie manifestarea bolii, ca să nu mai vorbim de suferința și disconfortul pe care îl produce celui infectat, atât sub aspect medical, cât și ca victimă a birocrației medicale (vezi arestările efective ale asimptomaticilor și formelor ușoare, a căror spitalizare nu au avut (și nu au) nici o justificare medicală sau umană, în plus adaugă efectele psihice ale claustrării și riscul unor infecții nozocomiale.
Această distanțare și evitare reciprocă, impusă și autoimpusă, avea neîndoios să afecteze și relația medic-sistem-pacient. În acest context despre ce relație medic pacient mai vorbim? Numai că relația medic pacient avea să mai sufere o lovitură, deja anticipată mai sus și care probabil va tinde să aibă un caracter instituționalizat și anume telemedicina, ca un corolar la ceea ce internetul și în general social-media oferă astăzi ca informație medicală. Este un artificiu greu de imaginat, dar și mai greu de acceptat, pentru că exclude partea esențială a actului medical și anume; evaluarea clinică a pacientului prin examinarea fizică. Situație gravă din perspectiva diagnosticului, pentru că examenul clinic, coroborat cu o anamneză corectă rezultată din chestionarea directă și nu intermediată, are o pondere de peste 70% în stabilirea diagnosticului.
Fără îndoială că mijloacele moderne de comunicare pot oferi elemente de orientare diagnostică și recomandări formale, de moment, valabile pentru o scurtă perioadă de timp, urmate însă de intrarea în cel mai scurt timp a pacientului pe făgașul firesc a asistenței medicale, cu tot ceea ce presupune aceasta; stabilirea formei clinice de boală, stadiul în care se află în evoluția ei, gravitatea ei, fondul biologic pe care evoluiază, comorbiditățile asociate, prescripția terapeutică și evaluarea zilnică sau periodică. Este de la sine înțeles că aceste aspecte nu se pot realiza decât într-o relație directă medic pacient, toate celelalte nu pot fi decât ajutătoare și de moment.

Principiile eticii medicale în vremuri de pandemie

Realitățile pe care corpul medical și sistemul medico-sanitar a trebuit să le înfrunte în acest context pandemic, aveau să se repercuteze de o manieră extrem de negativă asupra principiilor de bază ale eticii medicale, care dăinuie de aproximativ 2500 de ani. Prezente încă din epoca hipocratică, sub forma jurământului lui Hipocrate (pe care și astăzi fiecare medic îl depune la începutul carierei sale), fiecare din cele patru principii de bază, care formează coloana vertebrală a jurământului, au fost preluate de etica medicală modernă și extinse apoi ca elemente de moralitate în domeniul bioeticii.
Primum non nocere (întâi să nu faci rău, sau principiul non malefienței), sau principiul malefienței (să faci numai binele), autonomie în luarea deciziei medicale (principiul dreptului de a decide în privința propriei persoane) și principiul justiției, în sensul respectului pentru pacient și suferința lui, accesului echitabil la sănătate și resursele ei, sunt cele patru principii care guvernează relația medic pacient și sistem medical-comunitate. Se adaugă principiului justiției confidețialitatea actului medical, evitarea discriminării în acordarea asistenței medicale și mai ales, echitate în ceea ce privește alocarea și accesul la resurse, fără nici un fel de discriminare.
Nu rareori în istorie aceste principii au fost sistematic încălcate în virtutea paternalismului medical, în sensul că medicul sau autoritatea medico-sanitară știe cel mai bine ce se cuvine pacientului, fără să țină cont de voința lui. În această abordare, nu numai că se încalcă principiile eticii medicale, dar se aduce atingere gravă drepturilor fundamentale ale omului, ceea ce se poate constitui într-un  abuz veritabil. Aceiași situație o regăsim, din nefericire și în abordarea epidemiei de coronavirus, încă în evoluție la noi în țară, când majoritatea principiilor eticii medicale au fost încălcate. Relația medic pacient a fost întreruptă brusc, prin limitarea activității medicale doar la abordarea infecției cu coronavirus și urgențelor medicale și chirurgicale.
Blocarea sistemului medical pentru patologia curentă și patologia cronică, au prejudiciat grav starea de sănătate a marii majorități a populației țării. Această atitudine face trimitere și la aplicarea principiului justiției în alocarea resuselor și, în egală măsură, aduce atingere principiului nondiscriminării în această alocare.
Segmentul de populație care a avut neșansa să fie prinsă în zonele de foc ale Europei s-a trezit, la revenirea în țară, îngrădită sub aspectul libertăților fundamentale prin izolare la domiciliu sau carantinare instituționalizată sub pretextul contextului epidemiologic. Fără nici o formă de consimțământ (informat sau nu), depistarea pozitivă prin testul specific (deși are o marjă de eroare) era și este urmată de internarea obligatorie în spital pentru izolare și  tratament, indiferent dacă simptomele sunt prezente sau nu.
Autonomia persoanei a fost încălcată neținându-se cont de opțiunea personală, mai ales că și opțiunea medicală (de bun simț) pentru purtătorii asimptomatici și formele ușoare sau chiar medii, este tratamentul la domiciliu, cu atât mai mult cu cât existau deja date de observație clinică că, deși contagiozitatea virusului este mare, virulența viza doar persoanele vârstnice cu comorbidități și comorbiditățile în general indiferent de vârstă.
Principiul de a nu face rău prin măsurile luate, direct sau indirect, a fost încălcat atunci când bună parte din cetățenii țării au fost forțați să se autoizoleze o perioadă suficient de lungă pentru a crea dificultăți majore pentru cel puțin două categorii de populație; vârstnicii și copiii. Pentru ambele categorii mișcarea (după cum bine se știe) este absolut esențială; pentru vârstnici - cu scopul menținerii tonusului vital, iar pentru copii - pentru dezvoltarea lor. Dincolo însă de impactul somatic,  este puternicul impact asupra psihicului la toate vârstele; claustrare, stress, frică, panică, tensiune psihică cu manifestări nervoase care, nu rareori, încărcau atmosfera familială și nu numai. Anxietatea, depresia, nevroza sunt rezultatele unei asemenea situații, cu impact negativ atât asupra persoanelor aflate în atari situații, cât și a ambientului familial.
Un factor agravant a fost și impactul psihologic al massmediei, care a prezentat la unison și la modul catastrofic, scenarii apocaliptice și comentarii care mai mult înspăimântau decât încurajau, sporind astfel stressul cotidian. În acest context principiul binelui, atât de clamat pentru, și în numele protejării comunității, depășește cu mult binele individual, care apare ca fiind sacrificat pentru binele comun. Binele, nu numai că nu a mai fost o problemă individuală, a persoanei în cauză, ci chiar a fost preluat și gestionat de autoritatea de ordine publică și militară sub acoperirea ordonanțelor militare. Aplicarea acestui principiu nu mai aparține relației medic - pacient, care devine una cu tentă adversivă și nici relației comunitate - sistem medico sanitar, care de asemeni devine adversivă, ba mai mult, pune în discuție atât aspectul etic, cât și deontologic în activitatea de ocrotire a sănătății.

          Binele individual vs binele colectiv în context epidemic

Acest bine este cu atât mai greu de înțeles, cu cât nu întotdeuna binele individual coincide cu binele colectiv. Este greu să-i explici unui pacient că internarea lui este în folos propriu sau al comunității, atâta timp cât este complet asimptomatic sau prezintă simptome minore, așa cum a fost cazul în celor peste 80% din infectați. Pentru că și magnitudinea procesului inflamator, până la urmă, se traduce într-o formă de boală a cărei manifestare va depinde de fondul biologic al individului (limitat sau nu), în funcție de comorbiditățile pe care eventual le are, de capacitatea lui de reacție la agresiunea biologică, realizând în final percepția individuală a bolii. De aici variabilitatea individuală a manifestărilor clinice. Ceea ce pentru un individ înseamnă formă ușoară pentru altul poate însemna formă medie sau severă.
Cât privește contagiozitatea, ea se poate limita prin respectarea unor recomandări, pentru că, totuși, nu suntem o țară bananieră și avem exemplul unor țări care au aplicat cu succes acest procedeu. Apoi, nu trebuie pierdut din vedere că absolutizarea unor simptome, cum ar fi febra evidențiată prin termoscanare, este supusă unor erori pentru simplul motiv că originea ei are un spectru extrem de larg de cauze, prin urmare are o specificitate redusă. Această modalitate generalizată de depistare, aplicată ca în sectorul zootehnic și impusă de autorități, depășește cu mult principiul autonomiei (personhood) și crează o stare de insecuritate, pe lângă faptul că lezează profund intimitatea și demnitatea persoanei.  
Nu mai rămâne decât ca o persoană să prezinte, întâmplător sau motivat, o temperatură de 37,5 ca să fie extrasă cu forța, interogată și supusă unor proceduri și umilințe care contravin drepturilor și libertăților fundamentale. Așa încât, reacția persoanei și a comunității sub aspectul respectării principiilor etice, este pe deplin justificată, pentru că una este recomandarea și informarea și cu totul altceva este obligativitatea cu impunerea unor norme care, nu rareori, se dovedesc nefondate, arbitrare, disproporționate și chiar contraproductive. Ca să nu mai reluăm problema ultimului principiu, cel al justiției în abordarea problemelor de sănătate ale pacientului și gestionării resurselor. Aici problema se pune sub aspectul echității în ceea ce privește accesul la serviciile de sănătate, a alocării și utilizării corecte a resurselor materiale.
Atâta timp cât sistemul de sănătate publică se blochează voit, orientându-se strict către o afecțiune, fie ea cunoscută sau necunoscută, endemică, epidemică, sau pandemică, se realizează o gravă discriminare pentru populația afectată de altă patologie, pornind de la cea curentă la cea cronică, a cărei abordare s-a limitat doar la rezolvarea urgențelor. Este greu de explicat blocarea celor 119.000 de paturi de spital timp de aproape trei luni, pentru spitalizarea a 20.000 de pacienți jumătate dintre ei asimptomatici, în timp ce în aceiași perioadă puteau fi spitalizate câteva sute de mii de pacienți cu probleme medicale reale.
Este evident că se realizează o discriminare, atât sub aspectul alocării resurselor cât și sub aspectul accesului la serviciile de sănătate. O evaluare corectă a acestor aspecte, mai ales sub aspectul consecințelor, va trebui făcută,  deoarece nu este permisă sacrificarea unui segment de populație pentru că emoția și frica momentului impune, aparent, satisfacerea altor priorități.

          Pandemia cu coronavirus din perspectivă bioetică

          Dincolo de etica medicală, în creuzetul căreia s-a născut bioetica, ale cărei principii le-am schițat mai sus, sunt principiile bioeticii, care subscriu preponderent principiului utilitarismului. Doctrină discutabilă și interpretabilă, pentru că abordează problema drepturilor morale ale ființelor și mediului ca  părți componente ale ecosistemului în care omul trăiește și de care depinde existența lui.
Încă de la fondatorii bioeticii ca știință (Potter – Science of survival, 1970 și Calahan – Bioetics as a Discipline, 1973) s-a pus problema dacă lumea vie, alta decât omul și lumea materială, pot avea sau nu un statut moral. Pentru că singura ființă care poate statua și motiva pozitiv sau negativ moralitatea unui lucru sau fenomen, este omul. Or, dacă omul acordă un statut moral naturii nonumane, fie ea formă de viață (de la virus la animal) sau natură inanimată, trebuie să-i acorde și drepturi morale.
Sub acest aspect însă, atitudinea omului a fost diferită de-a lungul vremii. De pildă, codul lui Hamurabi (1750 î.e.n) și viziunea hipocratică (500 î.e.n.) susțineau că animalele au un statut moral, prin urmare, trebuie protejate ca fiind trebuincioase, indiferent de condiția lor. Dimpotrivă, Aristotel (400 î.e.n.) considera că, indiferent cum ar fi tratate animalele de către om, atitudinea nu poate fi etchetată ca incorectă, pentru că animalele nu au un statut moral. Aceiași poziție o are și Thomas dAquino (sec XIII), care considera că animalele pot fi folosite de om pentru confortul său pentru că, oricum, au fost create pentru om.
Abia în sec al XVIII-lea Imanuel Kant va demonstra că, cruzimea față de animal are un efect negativ asupra comportamentului uman. Nu trebuie trecut cu vederea că legea veche, împlinită și promovată de Iisus Hristos, înlocuia jertfa animală sângeroasă adusă divinității prin simbolistica euharistică a vinului și pâinii, ceea ce avea să însemne foarte mult în viziunea omului despre lumea înconjurătoare. De atunci, creștinismul oferă orientare și moralitate în atitudinea față de viață și mediu (ca fiind obiecte ale creației), binecuvântând animalul din bătătură și natura înconjurătoare dătătoare de viață, prin ritualurile specifice acordându-le de fapt un statut moral.
Până la urmă statutul moral, din care decurge dreptul moral, este dat de valoarea intrânsecă a formelor de viață și a mediului în care trăiesc. Iar dacă luăm în considerare faptul că viața are înlănțuirea ei firească (fie și ca lanț trofic), indiferent de forma pe care o îmbracă, iar mediul de asemeni, ca bază și resursă existențială indiferent de forma sa, omul ca instanță morală are obligația de a le acorda un statut moral, din care vor decurge drepturile morale pe care bioetica este chemată să le gestioneze. Cu atât mai mult omul are dreptul de a i se respecta statutul moral și drepturile morale care decurg din acesta, în orice tip de societate sau regim care se consideră liberal și modern
Cum o face omul? Este discutabil, pentru că tortura animalelor, captivitatea lor în mediul privat sau organizat, vivisecția, ca și poluarea inconștientă a mediului și abuzarea lui irațională, sunt la ordinea zilei astăzi mai mult ca oricând. Mergând mai departe pe aceiași linie, bioetica este chemată să stabilească raporturile între om, animal și mediu, să aplice principiile eticii medicale la scara lumii animate și inanimate.
În acest context se poate vorbi de o etică a științei, o etică a cercetării, etica informației, etica socială, etica feministă, etica religioasă și, de ce nu, etica politică sau juridică. În același context, bioetica poate aduce clarificări în problemele spinoase ale momentului cum ar fi; biotehnologia, tehnologia genică, tehnologia clonării, tehnologia fertilizării, tehnologia transplantului de organe și țesuturi etc. Lipsa limitelor în abordările din domeniul cercetării, ca și a standardelor științifice și morale în practicarea acestora, pot aduce prejudicii grave umanității, pentru că ”civilizația umană a devenit prea obtuză, prea grăbită și prea încinsă, o lume care se dizolvă” după cum afirma Mathias Horx în ”Omenirea postcoronavirus” (www.horx.com).

          Ce e de făcut și care ar fi perspectiva?

Deja se poate considera că abordările științifice în cercetare și mai ales în intervențiile pe genomul ființelor viețuitoare au scăpat de sub control. De aceea, cel puțin în domeniul sănătății, Organizația Mondială a Sănătății este chemată să gestioneze, nu numai problemele sănătății la nivel planetar, ci să stabilească agenda cercetării în domeniul sănătății, să elaboreze politici de sănătate publică bazată pe dovezi științifice, precum și în elaborarea de norme și standarde universal valabile, nu numai în privința sănătății umane, ci și cea a mediului în care omul trăiește.
Cât reușește și cum se implică? este o problemă în dezbatere, mai ales în situația actuală când pandemia cu COVID 19 a generat o adevărată criză sanitară. O reevaluare a rolului și rostului acestei organizații este mai mult decât necesară, pentru că este singura structură la scară mondială sub tutela căreia întreaga cercetare în domeniul biotehnologiei ar putea fi pusă, indiferent pe teritoriul cărui stat se află. În felul acesta ar dispărea suspiciunile și incriminările, mai mult, cercetarea științifică s-ar desfășura în limitele moralei științifice și bioeticii.
Este zona în care bioeticianul își are cu necesitate locul, ca avocat al echității între om și mediul său de viață, în fața științei care tinde să domine  și să submineze acest echilibru. El trebuie să reprezinte conștiința umană în fața asaltului științei pentru că ”știința fără conștiință este ruina sufletului” spunea Francoise Rabelais încă de acum 500 de ani. În același sens, geneticianul și bioeticianul (de fapt fondatorul bioeticii românești) Constantin Maximilian, definea bioetica ca fiind ”punctul de întâlnire a tuturor celor care urmăresc destinul uman supus presiunilor științei”
Iată de ce, coborând la nivel național, mai ales în condiții epidemice, bioeticianul sau specialistul în bioetică, trebuie să-și găsească locul în echipa de lucru, pentru că el este cel chemat să aprecieze actul medical, oportunitatea acestuia, accesul la serviciile de sănătate, echitate în alocarea resurselor și respectarea principiile eticii medicale și bioeticii, în relație cu procedurile, vectorii de răspândire ai agentului patogen, implicațiile măsurilor instituite asupra individului și mediului în care trăiește. Am aici în vedere carnagiul printre galinacee indus de gripa aviară H5N1, sau între bovine cu ocazia virusului vacii nebune de teama că ar putea infecta omul.
Există deja un număr mare de lucrări, îndeosebi în literatura americană, în legătură cu rostul și rolul bioeticianului în contextul pandemiei COVID 19. Este un fapt firesc pentru această zonă a civilizației umane, ca bioeticianul să fie nelipsit din orice comisie cu preocupări în domeniul sănătății, al cărui cuvânt are greutate în cadrul acestor comisii. Am încercat să văd dacă în cele trei structuri (Comitetul Național pentru situații speciale de urgență, Comisia științifică anti Covid 19 și Comitetul Strategic de comunicare) care se ocupă de gestionarea epidemiei de coronavirus în țara noastră, există vreun specialist în domeniul bioeticii. Ei bine, nu am găsit nici unul, deși avem o societate națională de profil (Societatea Română de Bioetică) cu specialiști de top și cu preocupări mai mult decât meritorii (vezi Revista Română de Bioetică).
Singura structură a cărei componență am găsit-o (indirect), a fost cea a Comisiei Științifice,  de fapt întitulată ”Comisia de Management Clinic și Epidemiologic”, alcătuită din 17 membri (din care cinci membri invitați), între care doar patru infecționiști și doi epidemiologi în rest; cardiologi, chirurgi, urgentiști, pneumolog, hematolog și chiar endocrinolog. Nu știm ce pondere a avut această comisie în luarea deciziilor, dar după componența ei și modul cum a fost înlăturat singurul specialist de notorietate, profesorul Adrian Streinu Cercel (având la bază o răstălmăcire grosolană a recomandărilor sale), este ușor de intuit.
Pentru celelalte două structuri, care aveau misiunea de a ne gestiona viața și, de ce nu, destinul ca popor, nu am putut găsi nici măcar componența nominală. În schimb obiectivele pe care și le propuneau aveau încărcătura unui program plin de restricții, obligații, recomandări, evaluări, raportări ca și cum România se afla pe picior de război. Mai mult, implicarea politicului a fost mai mult decât evidentă, a fost de-a dreptul jenantă prin prestațiile lamentabile, dar amenințătoare, din partea unor personalități străine domeniului medico-sanitar, alături de o statistică macabră a evenimentelor medicale prezentate obsesiv, cu scopul de a menține starea de panică și tensiune publică.

          În loc de încheiere

          Acum când pandemia cu coronavirus se apropie de final și începe perioada evaluărilor, se vor trage desigur, concluzii interesante legate de vulnerabilitatea societății umane în fața unui pericol biologic (oricând posibil), atât prin posibilitățile sale limitate, cât mai ales prin capacitatea sa de răspuns; tardivă, haotică, ineficientă și panicardă. Desfășurarea acestei pandemii avea să conducă la o criză medico-sanitară fără precedent, în care cele mai bine cotate sisteme medicale din lume aveau să cadă unul după altul. Știința, oricât de avansată ar părea, nu a reușit să țină pasul cu evenimentele care au cuprins umanitatea în totalitatea ei, desigur, cu particularități zonale specifice care merită și trebuie să fie analizate.
Schemele terapeutice au fost mai degrabă empirice, bazate pe experiența anterioară (SARS CoV 1), în care deja plachenilul este cotat ca ineficient, iar imunizarea pasivă prin plasmă obținută prin plasmafereză apare ca o noutate târziu, deși este cunoscută de mai bine de o sută de ani. Terapia anticoagulantă și suportul ventilator asistat, asociată cu terapie de susținere, au fost singurele mijloace terapeutice pe care spitalele le-au putut oferi prin serviciile de terapie intensivă. În rest, până știința va pune la punct un vaccin, virusul în cauză își va găsi locul în rândul virozelor respiratorii sezoniere, iar vaccinul va deveni de utilitate țintită pe populația vulnerabilă, dacă nu cumva va deveni și el o problemă comercială precum virusul gripal. Umanitatea va trebui să se obișnuiască cu un fenomen vechi de când lumea, fenomenul epidemic sau pandemic, a cărui ciclitate istorică variază între 11 și 30 de ani, iar experiența istorică și abordarea științifică ar putea ajuta, fără excesele panicarde și restrictive experimentate cu ocazia actualei pandemii.
Comparându-ne cu statele din zona noastră geografică vom constata că, acolo unde restricțiile au fost mai laxe, rezultatele au fost mai bune (vezi cazul Bulgariei și a țărilor balcanice, ca și țările nordice). Vom constata că, în general, recomandările și mai ales restricțiile au adus peste tot atingere principiilor eticii medicale și bioeticii în general. Peste tot impactul psihologic a fost vizibil, iar importanța lui este mai degrabă din perspectiva relațiilor interumane, prin faptul că a condus la îndepărtarea omului față de om. Prejudiciul începe deja să se regăsească în afectarea comuniunii sociale care riscă să devină mai distantă și mai rece (vezi creșterea divorțialității, discriminarea vârstnicilor etc), cu repercursiuni asupra familiei și solidarității comunitare.
În acest context de criză două lucruri pot avea importanță; solidaritatea socială și încrederea instituțională (în autorități). Despre ce solidaritate socială putem vorbi atâta timp cât toate măsurile izolează omul, îndepărtându-l de comuniunea socială, fie ea umanitară, familială, culturală sau spirituală?. Despre ce încredere instituțională poate fi vorba atâta timp cât instituțiile statului promovează panica, izolarea socială prin forță și măsuri abuzive, ignorând principiile eticii și gestionând haotic un fenomen care nu a depășit cu mult impactul unei gripe sezoniere?.
Această distanțare fizică și izolare forțată conduc ineluctabil spre distanțare socială, care nu este altceva decât anticamera dezbinării sociale, într-un climat de suspiciune și rezervă față de aproape, însingurare și delațiune, într-un cuvânt, la o îndepărtare de valorile culturale, morale și spirituale ale neamului și, de ce nu, ale umanității. Este și climatul care oferă cale liberă structurilor și instituțiilor de forță, iar de aici până la o dictatură sanitară, sau militaro-sanitară, nu este decât un pas. De altfel s-a și văzut, cu asupra de măsură, în atitudinea autorităților față de biserică și ritualurile ei, prin măsurile și frustrările impuse acestei instituții funadamentale în istoria poporului român de niște personaje care, după cum se vede, nu au nici un reper spiritual.
Două remedii ar fi aici de luat calcul și anume; prevenția și precauția. Între ele prevenția, în limitele bioeticii, trebuie să fie cheia de boltă în evitarea oricărei crize medico-sanitare. Pentru că prevenția presupune un risc dovedit științific, impune o abordare rațională, cunoaștere științifică, posibilități și facilități materiale de combatere utilizate cu discernământ. Mai puțin însă precauția, pentru că ea presupune un risc anticipat (care poate fi tendențios), sau intenționat presupus, nefundamentat științific, în care instituirea unor restricții pot fi în baza unui plan de acțiune prestabilit, ce poate aduce prejudicii grave normelor de etică, deschizând astfel calea abuzurilor.
La noi a fost mai degrabă o precauție nefundamentată științific, intenționat presupusă, care a antrenat o prevenție abuzivă, cu măsuri coercitive împotriva oricăror norme etice. De aceea, fundamentarea științifică a oricărei amenințări epidemice devine absolut obligatorie, iar plasarea acestora în cadrul normelor bioetice trebuie să prevaleze în adoptarea deciziilor.  Or, acest deziderat fără bioetician nu poate fi îndeplinit, pentru că omul trăiește totuși într-un ambient în care echitatea, moralitatea și echilibrul sunt vitale.

          Bibliografie selectivă
1.Altman M – Kant and Apllied Etichs, Molden: Walley Blackwel, 2011;
2.Beauchamp T.L. – Making Principlism Practical, Bioethics, 2011;
3.Callahan D – Bioethics as a Discipline, Hostly Center Studies,1973;
4.Dudzinski M. D. – Ethics Lessons from Seatle’s, Early Experience with
COVID 19, https/mc.manuscript.com/ajb, mai 2020
5.Faichild A et col – Social distancing and the Rights Divide in the Age of
                             COVID 19, http:/mc.manuscriptcenter.com/ajb,2020;
6.Lupu V – Pandemia de coronavirus și sistemul medico-sanitar, Monitorul de
                             Vaslui, 18, 21, mai, 2020;
7.Maximilian C – Timp și destin biologic-incursiune în evoluționismul modern,
                             Ed. Encicloped, Rom. Buc. 1979;
8.McGuire et all – Ethical Chalanges Arizing in the COVID 19 Pandemic,
                             http:/mc.manuscriptum.com/uajob, mai 2020;
9.P S Ignatie – Mințile drill lockdown din epoca de aur al despotismului sanitar
                             https://episcopiahușilor.ro, 13 mai, 2020;
10.Powell T et all – Allocation of Ventilators in a Pandemics, Disaster Med,
                             Public Health Preparadness, 2008, 2, 20-26;
11.Seto W. H. – Airborn Transmissions and Precautions, facts and myths,
                             J Hosp. Infect. Aprilie, 2015;
12.Warren M – Roles for Ethicists in COVID 19 Response, Impact Ethics,
                             Aprilie, 5, 2020.

                   Valeriu Lupu – doctor în științe medicale   
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu