duminică, 20 mai 2018

Rugăciune la icoana Maicii Domnului - BUCURIA CONTEMPLĂRII cu GÂND DE SEARĂ


Rugăciune la icoana Maicii Domnului

,,Floarea nevestejită”        O, Preasfântă şi Preanevinovată Maică Fecioară, nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcătoşilor! Apără-ne pe toţi cei ce în necazuri alergăm la Tine, auzi suspinurile noastre, pleacă urechea Ta la rugăciunea noastră. Stăpână şi Maica Dumnezeului nostru, nu trece cu vederea pe cei care cer ajutorul Tău şi nu ne lepăda pe noi, păcătoşii, înţelepţeşte-ne şi ne învaţă, nu te depărta de la noi, robii Tăi, pentru cârtirea noastră. Fii nouă Maică şi Ocrotitoare, ne predăm milostivului Tău Acoperământ. Îndreaptează-ne la o viaţă lină şi fără de gâlceavă, ca să ne plângem păcatele noastre. O, Maică Marie, Preabuna şi Grabnica noastră Apărătoare, acoperă-ne cu mijlocirea Ta. Apără-ne de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, îmblânzeşte inimile oamenilor răi care se ridică împotriva noastră. O, Maica Domnului şi Ziditorului nostru! Tu, Ceea ce eşti rădăcina fecioriei şi neveştejita floare a nevinovăţiei şi curăţeniei, trimite-ne ajutor nouă, celor neputincioşi şi învăluiţi în patimi trupeşti şi rătăciri ale inimii. Luminează ochii noştri sufleteşti, ca să vedem calea adevărului lui Dumnezeu. Întăreşte cu harul Fiului Tău, voinţa noastră neputincioasă spre împlinirea poruncilor, ca, fiind izbăviţi de orice necaz şi năpastă cu preaminunata Ta apărare, să fim îndreptăţiţi la straşnica judecată a Fiului Tău, Căruia Îi înălţăm slavă, cinste şi închinăciune acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
BUCURIA CONTEMPLĂRII- Fericitul Trifon Turkestanov       Dintru puterea Duhului Sfânt fiece floare îşi dobândeşte mirosul, adierea tihnită a miresmei bine-plăcute, gingăşia veşmântului de culoare, frumuseţea Măritului întru cele mărunte. Laudă şi cinstire Făcătorului de viaţă Dumnezeu, Care a întins pajiştile ca pe un covor înfloritor, Care a încununat ţarinile cu aurul din spice şi cu azuriul albăstrelelor, iar sufletele – cu bucuria contemplării. Veseliţi-vă şi-i aduceţi Lui cântare: Aliluia! 
ÎNȚELEPCIUNEA ANIMALELOR

-Sf. Nectarie al Eghinei-


        Cel care supune observatiei un animal anume poate, desigur, sa determine care sunt limitele stiintei si întelepciunii aceluia? Întelepciunea si priceperea animalelor au un caracter particular: fiecare animal are întelepciunea corespunzatoare lui; întelepciunea unui animal nu se înrudeste câtusi de putin cu întelepciunea altui animal dintr-o alta clasa si nu au acelasi fundament, pentru ca nu au ca temei ratiunea, ci firea animalului. Multe animale pot convietui vreme de secole în aceleasi locuri, dar niciodata un animal nu va trage vreun folos de pe urma întelepciunii si stiintei altui animal; se poate ca maimuta sa-l vada pe castor vreme de secole construind, dar niciodata nu va ajunge sa-i imite mestesugul; nici câinele, nici pasarea o alta pasare si nici vreun animal mai mult sau mai putin dezvoltat nu va ajunge sa imite stiinta altui animal. Prin urmare, sufletul animalelor nu se bucura nici de cea mai mica asemanare cu cel al omului; pentru ca animalul nu lucreaza cu stiinta, nici nu e constient de finalitatea lucrarii sale; pe când omul lucreaza liber, ca o fiinta ce e înzestrata cu suflet rational, având constiinta scopului si finalitatii sale.Sf. Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mandrila, Ed. Sophia / Metafraze, Bucuresti, 2015, p. 62-62.Sursa: Pr. STANCIULESCU ALEXANDRU BARDA
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu