miercuri, 24 mai 2023

Ion Măldărescu - Nicolae Lupu, ctitor, arheolog și profesor - pagini memorialistice

 Nicolae Lupu, ctitor, arheolog și profesor - pagini memorialistice

Ion Măldărescu

24 Mai 2023

 

S-a născut în anul 1921 în satul Viştea de Sus, judeţul Braşov. La vârsta de nouă ani a rămas orfan de tată. A urmat gimnaziul în Făgăraş, la Liceul „Radu Negru”, apoi Liceul „Decebal” din Deva şi Facultatea de Studii Clasice şi Arheologie a Universităţii „Ferdinand I” din Cluj, în timpul refugiului acesteia la Sibiu, din anii războiului mondial. S-a specializat în arheologie daco-romană, lucrând în studenţie şi în primii ani de după terminarea facultăţii pe şantierele arheologice conduse de profesorul Constantin Daicoviciu, care i-a fost mentor și model în studiu și în cercetare. În anii liceului și ai facultății, în conformitate cu tendința majoritară din acea epocă, a fost admirator al mișcării politice naționaliste românești și a marilor intelectuali români din Mișcarea Legionară și a principiilor morale promovate de aceasta. A rămas toată viața un patriot. După absolvirea facultății, în anul școlar 1946-1947 a fost profesor de Limba latină la Liceul „Titu Maiorescu” din Aiud, iar în anul școlar următor, la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu.

 

După naţionalizarea de la 11 iunie 1948, Nicolae Lupu a fost numit director al Muzeului Brukenthal. Era tânăr, avea doar 27 de ani, dar acumulase o cultură remarcabilă. Avusese profesori de nivel foarte înalt. Cunoştea latina şi greaca veche. Citise foarte mult. Vorbea şi scria uşor în germană și franceză. Cunoştea bine italiana şi engleza. Avea temeinice cunoştinţe teoretice şi practice de arheologie și istorie, domenii cărora avea să le acorde mult timp pe parcursul vieții.

 

În anul 1948, s-a căsătorit cu Alexandrina Axente, de aceeași vârstă cu el, absolventă a Facultății de Litere a Universității din București, specializarea Franceză-Italiană. Până în 1948, în Muzeul Brukenthal au lucrat numai sași. Pentru Muzeul Brukenthal, actul de naționalizare nu a făcut decât să confirme un statut de proprietate instituțională care fusese deja instituit prin acte normative anterioare. În anul 1940, prin decretul-lege de înființare a Grupului Etnic German, respectiv prin  Decretul nr. 830 din 20 noiembrie 1940, devenit Legea 830/21 noiembrie 1940, toate instituțiile și bunurile comunității germane au fost preluate de Grupul Etnic German, care se subordona în principal Berlinului, pe plan intern având o autonomie foarte mare față de autoritățile statului român. Șeful său, Andreeas Schmidt, era foarte influent și susținea proiectul creării unui stat separat german în România, numit Donauland („Țara Dunării”), care să cuprindă Transilvania și Banatul. În acest fel, Muzeul Brukenthal a devenit proprietate a Grupului Etnic German. Prin „Convenția de Armistițiu dintre România și Națiunile Unite”, semnată la Moscova în noaptea de 12/13 septembrie 1944, puterile învingătoare în război au impus României desființarea Grupului Etnic German și trecerea tuturor bunurilor sale în proprietatea statului român. Ca urmare, la 8 octombrie 1944, Regele României Mihai I  a emis Decretul–Lege nr. 486 (publicat în „Monitorul Oficial” nr. 233 Partea I din 8 octombrie 1944, pag. 6559), prin care Grupul Etnic German a fost dizolvat, iar bunurile sale au fost preluate de statul român. Decretul nu a fost abrogat niciodată, până astăzi. Astfel, Muzeul Brukenthal a ajuns în proprietatea statului român, care, pentru o vreme (1944-1948), l-a lăsat în custodia angajaților anteriori și nu s-a ocupat să-l preia efectiv decât în iunie 1948. Prin „Tratatul de Pace de la Paris” (februarie 1947), a fost legiferată în dreptul internațional desființarea tuturor grupurilor etnice germane din Europa și trecerea bunurilor lor în seama statelor din care au făcut parte. Prin Actul Final al Conferinței de Pace și Securitate în Europa (OSCE), emis în august 1975, s-a reconfirmat valabilitatea tratatelor încheiate după al doilea război mondial, care au rămas în vigoare până astăzi. Astfel, Muzeul Brukenthal ar trebui să aparțină de drept statului român.

 

În perioada războiului, fostul custode al muzeului, Julius Bielz a cedat conducerea lui Mathias Speck, care a fost eliberat din funcție și îndepărtat din muzeu în 1948. Tatăl meu a păstrat bune legături cu el și l-a consultat în unele chestiuni. Când tata s-a instalat în locuința noastră din palat, aceasta fiind o cerință a autorităților, pentru o mai bună supraveghere a instituției, i s-a spus că fostul director Speck ar fi blestemat pe eventualul român care ar prelua conducerea Muzeului Brukenthal: „Verflugt soll sein…” (Ar trebui să dispară…). Tata i-a arătat că și un etnic român poate și știe să respecte cultura sașilor și a îngrijit cu dragoste și profesionalism acumulările culturale ale acestei etnii. Nicolae Lupu nu a fost nici o clipă angrenat în spiritul antigerman care a fost promovat de judeo-bolșevici în toată sfera de influență a Uniunii Sovietice.

 

La data când a fost numit director, muzeul nu era deschis publicului, nu avea inventare sistematice complete, nu avea specialiştii necesari organizării ştiinţifice a colecţiilor, restaurării şi conservării pieselor şi fusese în grija unor persoane, de etnie germană, aflate pe lista neagră a regimului. De fapt, instituţia în sine nu era agreată de regimul politic al ocupaţiei militare sovietice. Muzeul era văzut ca o instituţie care simboliza dominaţia seculară „exploatatoare” a saşilor, stâlp al „germanismului retrograd”, simbol al unei culturi pe care, la ora aceea a istoriei, sovieticii şi uneltele lor din România încercau să o distrugă, în cel mai bun caz să o izoleze total, pentru că nu se regăsea pe linia culturală a noului proletcultism care se promova. Din această cauză, în primii ani după naţionalizare, ordinele politice care s-au dat au vizat menţinerea în izolare a muzeului, menţinerea unei cifre reduse de personal şi s-au ridicat și dus la București unele valoroase tablouri, nu mai puțin 19 capodopere, ridicate de Ministerul Culturii, care au fost expuse la Bucureşti. În 1948, muzeul avea doar cinci angajaţi.

 

O parte din obiectele muzeului au fost găsite în lăzi, iar Julius Bieltz și administratorul muzeului, un anume Guist, care a locuit și el în incinta palatului, undeva la parter, i-au spus tatălui meu că în 1943, după înfrângerile mari suferite de armata germană în U.R.S.S., a existat un proiect de trimitere a valorilor principale ale muzeului în Germania, pentru a le salva de un posibil jaf sovietic. Proiectul a murit, pentru că Hitler a ordonat să nu se mai aprobe alocarea de vagoane pentru transporturi feroviare civile decât după acoperirea integrală a nevoilor armatei de pe front, nevoi care nu au mai putut fi satisfăcute integral, până la terminarea războiului. Acele obiecte au mai rămas cinci ani în numeroase lăzi.

 

Tata s-a mișcat repede și a trecut la amenajarea spațiilor și la organizarea expozițiilor, la obținerea de posturi de muzeografi și de fonduri mereu crescute, în ciuda sărăciei generale din țară, sărăcie datorată distrugerilor de război, a datoriei de război și a spolierii economiei naționale de către ocupantul militar sovietic. România pierduse războiul și suporta consecințele.

 

Muzeul Brukenthal a fost văzut de noile organe locale de partid ca fiind o oficină germană și, ca urmare, era disprețuit de unii politruci. Muzeul ajunsese într-un real pericol de lichidare a colecţiilor. Unul dintre primarii comuniști din acei ani, i-a cerut lui Nicolae Lupu să degajeze pivniţele Palatului Brukenthal pentru a le transforma în depozite pentru Întreprinderea de Legume şi Fructe, întrucât erau răcoroase. Se făceau eforturi mari pentru salvarea muzeului şi principala dificultate a lui Nicolae Lupu era aceea că nu avea decât colaboratori care nu puteau să-i ofere susţinere politică, punctul lui slab şi a fost mereu singur în această adevărată luptă cu autorităţile politice ale timpului, care trebuia dusă cu mare atenţie şi fineţe. Orice greşeală pe linie politică se putea îndrepta nu numai împotriva directorului, dar şi a instituţiei în ansamblu. La Ministerul Culturii se vorbea chiar despre posibilitatea trimiterii muzeului în Uniunea Sovietică, în contul uriaşei despăgubiri de război pe care România trebuia să o achite, prin hotărârea Tratatului de Pace de la Paris.

 

În primii ani după naţionalizare, una din principalele preocupări ale directorului Nicolae Lupu a fost aceea de a demonstra autorităţilor de partid şi de stat, locale și din Ministerul Culturii de atunci, că Muzeul Brukenthal poate şi trebuie să devină un focar foarte important de cultură în România, că nu trebuie renunţat la el şi nu mai trebuie privit cu ostilitatea care era proiectată atunci peste tot ceea ce avea rădăcini germane. Această situație a durat până în jurul anului 1955. Principalul merit al lui Nicolae Lupu, în aceşti primi ani de existenţă ai muzeului, a fost reuşita în promovarea muzeului ca instituţie culturală naţională de cea mai mare însemnătate.

 

Dintre demnitarii politici regionali importanţi care l-au ajutat pe Nicolae Lupu în aceste demersuri cea mai mare contribuţie a avut-o Petre Lepedeanu, fost student preferat și asistent al profesorului Lucian Blaga, practicant din pasiune pe şantierele arheologice conduse de profesorul Constantin Daicoviciu, membru din ilegalitate al Partidului Comunist, calitate pe care a ținut-o secret până după război, când a devenit secretar al PMR al Regiunii Sibiu. Petre Lepedeanu a fost cel care l-a numit pe Nicolae Lupu director al Muzeului Brukenthal. Nicolae Lupu spunea în familie că Lucian Blaga, care fusese legionar, ca marea majoritate a elitelor cultural-științifice românești interbelice, a scăpat de închisoare datorită protecției asigurată din umbră de Petre Lepedeanu. În 1952, Petre Lepedeanu a fost mutat de la Sibiu la Orașul Stalin (Brașov) și numit secretar de partid al Regiunii Stalin. În această calitate a fost inițiator al înființării în anul 1956 a Institutului Politehnic din Brașov, întemeiat în jurul Facultății de Mecanică, existentă în Brașov de cu opt ani în urmă. Petre Lepedeanu a fost un comunist naționalist luminat român. A murit tânăr, într-un accident de mașină. Tatăl meu era convins că moartea lui Lepedeanu a fost provocată. De altfel, astăzi este cunoscută lupta ascunsă opiniei publice dintre naționaliștii români din Partidul Muncitoresc Român și cominterniștii judeo-bolșevici, sprijiniți de consilierii sovietici foarte puternici.

 

Nicolae Lupu nu a fost admis ca membru de partid decât în anul 1966. În 1948, s-a produs ruptura între legionari și comuniști, iar legionarii care fuseseră eliberați din închisoare în decembrie 1945, după acordul semnat între comuniști și legionari, au început să fie din nou urmăriți și întemnițați. Nicolae Lupu spera ca nesolicitând intrarea în partid să nu fie supus verificărilor foarte amănunțite ale serviciului de cadre al partidului și astfel să nu se afle despre faptul că fusese simpatizant legionar.

 

În octombrie 1940, împreună cu alți elevi fruntași la învățătură ai Liceului „Decebal”, în frunte cu directorul liceului, profesorul Liviu Sirca, toți îmbrăcați cu cămăși verzi, l-au întâmpinat pe peronul gării din Deva pe conducătorul statului național-legionar, generalul Ion Antonescu. În timpul așa-numitei „rebeliuni legionare”, la cererea directorului Liceului „Decebal”, același Liviu Sirca, împreună cu un alt coleg, au primit două pistoale și li s-a cerut să apere poarta de intrare în liceu, în cazul în care autoritățile antonesciene ar fi dorit să intre și să-l ocupe. Nicolae Lupu și colegul său, amândoi majori, nu făcuseră nici un fel de pregătire militară și nu știau să mânuiască armele de foc. Ei au fost amândoi arestați și judecați. La proces, judecătorul i-a întrebat din ce sate sunt originari și ce le sunt tații. Amândoi au declarat că erau orfani de tată. Judecătorul i-a privit, i-a muștruluit pentru fapta de a fi încercat să se opună autorităților statului, i-a avertizat să-și vadă de treabă și a dispus suspendarea pedepsei. Securitatea a aflat toate acestea destul de repede, dar împrejurările au făcut ca Nicolae Lupu să fie numit și menținut multă vreme în mai multe funcții de conducere.

 

În anii liceului, a fost coleg de liceu și prieten cu Mircea și cu Octavian Groza, fiii viitorului prim-ministru și apoi președinte al Marii Adunări Naționale. Octavian Groza, care era botezat de Octavian Goga, era și el simpatizant legionar, dar nu se manifesta decât în intimitatea colegială, pentru că tatăl lui făcea politică și avea vederi de stânga. Petru Groza era un om foarte bogat, mare patriot, naționalist, mare avocat, care deținea moșia de la Băcia, de lângă Hunedoara. Fusese unul dintre marii luptători pentru drepturile românilor din Transilvania, în timpul regimului austro-ungar. Deși foarte bogat, Petru Groza și-a educat copiii în spiritul muncii. Ei făceau treabă prin domeniul lor, alături de slugi. Trebuiau să-și facă singuri pantofii și curățenie în camerele lor. Dumineca soții Groza invitau la moșie colegi de clasă ai copiilor lor. Aceștia își petreceau la Băcia timpul în mod plăcut și luau masa cu soții Groza. Dintre cele două surori, tatăl meu era mai apropiat de Maria (Mia). Octavian Groza a fost hidro-energetician cu facultatea făcută la Moscova, avea și facultatea de Matematică și a fost, printre altele, șeful șantierului de construcție a Hidrocentralei de la Bicaz, șeful de proiect al Hidrocentralei Porțile de Fier 1 și ministru al Energiei Electrice. Mircea a devenit medic și cercetător științific. Mia Groza, a fost secretară a tatălui ei, adjunct al ministrului de Externe și vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. Mia avea luxație congenitală, șchiopa și nu s-a căsătorit niciodată. Peste ani, la castelul de la Ciucea, în prezența Veturiei Goga, i-a povestit mamei mele cum i-a cunoscut pe unii dintre cei mai importanți oameni politici ai secolului al XX-lea, Mao Zedung, Hruşciov, Kim Ir Sen, Tito și alții. Toți cei cinci copii ai lui Petru Groza erau foarte modești și au fost educați într-un spirit care se potrivea regimului politic în care și-au trăit viața. Petru Groza era convins că în România regimul politic interbelic este total compromis, n-are viitor, iar viitorul României va fi unul socialist, ceea ce s-a adeverit.

 

În acest fel, Nicolae Lupu l-a întâlnit în mai multe rânduri pe marele om politic. Petru Groza era o personalitate autentică. El a fost un politician care a înțeles foarte bine mersul politic al Omenirii, al Estului Europei și al României, în timp ce alți politicieni nerealiști în perioada 1944-1947 trăiau din închipuiri și îi așteptau pe americani. Nicolae Lupu, copil sărac și orfan de tată, a învățat multe și din acel cerc important în care a ajuns sporadic.

 

Petru Groza a făcut două vizite la Muzeul Brukenthal. La prima vizită, când l-a întâlnit pe tata, Petru Groza l-a îmbrățișat cu căldură, ceea ce a dat de înțeles organelor locale de partid și de securitate că nu este cazul să încerce să-l tragă la răspundere pentru trecutul său de simpatizant legionar. La a doua vizită a lui Petru Groza la muzeu, el i-a spus tatălui meu că va mima că nu se simte bine și îi va cere să-l conducă în locuința noastră din curtea a doua a Palatului Brukenthal, iar tata să iasă din muzeu pe poarta din spate, care dă în strada A.D. Xenopol, să meargă la Mitropolia Ardealului și să-l cheme pe mitropolitul Nicolae Bălan, prieten vechi și foarte apropiat al prim-ministrului. Mitropolitul a îmbrăcat haine de mirean și a venit la noi acasă. Prim-ministrul i-a cerut tatălui meu să părăsească încăperea și a rămas două ore doar cu mitropolitul, după care s-a reîntors în biroul în care se găseau însoțitorii săi. În anul 1955, Petru Groza a participat personal la înmormântarea mitropolitului Nicolae Bălan, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus și a trecut din nou pe la muzeu, în drum spre Băcia, de data aceasta scurt și fără să viziteze.

 

Regimul politic judeo-bolşevic al ocupaţiei militare străine, în ansamblul său, a creat pericolele la care ne-am referit pentru Muzeul Brukenthal. Directorul Nicolae Lupu, împreună cu angajaţii muzeului şi unii factori locali de putere au apărat muzeul cu toate mijloacele care le-au stat în putinţă. Un moment dificil l-a reprezentat ordinul de epurare a bibliotecii, mai ales că dispoziţiile erau să fie distruse toate cărţile apărute în Germania în perioada 1933-1945 şi erau destule, precum şi alte numeroase lucrări cu tematici neagreate de noul regim. Cu ajutorul lui Julius Bieltz, care a fost şeful secţiei de etnografie şi istorie între anii 1927-1956, s-au salvat aproape toate cărțile. În 1957 Julius Bielz a fost arestat şi anchetat, împreună cu sora lui. Nicolae Lupu i-a ajutat cât a putut, adăpostindu-le şi unele obiecte personale de valoare, pentru care se temeau să nu le fie confiscate. Tatălui meu nu i-a fost teamă să-i ajute. Totuși, tatăl meu mi-a povestit că a avut unele suspiciuni la adresa lui Julius Bieltz. Intrând o dată intempestiv în biroul lui Bieltz, din curtea a doua, în stânga, la parter, a doua ușă, l-a surprins când a ascuns o carte.

 

Primul colaborator important al tatălui meu în domeniul organizării pinacotecii a fost pictorul Petre Avrigeanu, angajat de tata în 1948, care s-a pensionat în 1953. În acel an, după plecarea lui Avrigeanu, Nicolae Lupu l-a angajat ca șef al pinacotecii, care purta pe atunci denumirea de „Secția de pictură”, pe autodidactul Teodor Ionescu, la recomandarea reputatului profesor universitar, istoric de artă și critic de artă Ion Frunzetti. Teodor Ionescu și Ion Frunzetti erau amândoi din orașul Bacău. Deși era la bază profesor de educație fizică, Teodor Ionescu avea să obțină succese remarcabile în carieră, identificând autorii a numeroase capodopere care figurau în inventarele muzeului ca fiind anonime. Munca plină de pasiune a lui Teodor Ionescu, susținută de tatăl meu cu bani pentru deplasări în străinătate, expertize internaționale și invitarea unor specialiști de renume mondial la Sibiu, a crescut foarte mult valoarea muzeului. Opere anonime ieftine, necunoscute, studiate și cu autorii identificați au devenit capodopere foarte valoroase din punct de vedere artistic și foarte scumpe.

 

În cursul anchetei care a urmat jafului de capodopere de la Muzeul Brukenthal, din 26 mai 1968, Teodor Ionescu a fost cercetat de celebrul colonel Dumitru Ceacanica și s-a descoperit că a obținut bani necuveniți de la persoane care au vândut muzeului tablouri de valoare și a fost condamnat la închisoare. După liberarea din închisoare, Teodor Ionescu s-a stabilit în orașul Constanța, unde a și decedat.

 

În același an, 1953, Nicolae Lupu l-a angajat la muzeu pe etnologul Cornel Irimie, fost student al lui Dimitrie Gusti și fost șef al Tineretului Legionar din Universitatea din București, motiv pentru care fusese îndepărtat din serviciu la București. Era cu doi ani mai în vârstă ca Nicolae Lupu și era și el orfan de tată.

 

Cornel Irimie, care i-a succedat lui Julius Bielz, a avut şi el probleme cu regimul politic. În București pierduse două slujbe datorită trecutului său legionar, iar în anul 1957, ministrul Culturii, Constanţa Crăciun (Helena Vintze), evreică, fost deţinut politic, care afirma că ar fi fost torturată de poliţia legionară, i-a sugerat lui Nicolae Lupu să se dispenseze de el, respectiv să-l dea afară. Cornel Irimie l-a rugat insistent pe tata să-l mai păsuiască două luni, pentru că are promisiuni pentru un alt serviciu. A devenit informator al Securității, cu numele conspirativ „Mănescu” și, ca urmare, a fost lăsat în pace de autorități. Profesorul universitar Lucian Giura, fost în tinerețe muzeograf la  Muzeul Brukenthal, ulterior decan al facultății de Istorie și Patrimoniu „Nicolae Lupu”, a relatat într-o alocuțiune publică, în februarie 2023, că după ieșirea din închisoare a fostului șef al pinacotecii, Teodor Ionescu, în anul 1977, a venit la muzeu, a intrat în direcțiune și a încercat să-l lovească cu bastonul pe directorul Cornel Irimie, acuzându-l că l-a denunțat la securitate și astfel l-a băgat la închisoare. Directorul Cornel Irimie l-a chemat în ajutor pe Lucian Giura să-l apere de agresiunea fizică a lui Teodor Ionescu.

 

Preluarea obiectelor Muzeului ASTRA, în anul 1950, a fost începutul dezvoltării colecţiilor muzeului adunate de Samuel von Brukenthal şi a promovării unor importante componente culturale româneşti. În timpul reîntoarcerii din refugiu a Universităţii „Ferdinand I”, din Muzeul ASTRA au fost scoase o serie de piese şi duse la Cluj, la muzeu. Cel care le-a ridicat a fost etnologul Nicolae Dunăre. Nicolae Lupu nu a putut să se opună, Nicolae Dunăre fiind influent, având relații foarte importante cu Miron Constantinescu și cu alți înalți demnitari ai regimului. Nicolae Dunăre era și în relații bune cu profesorii din facultate ai lui Nicolae Lupu. În jurul anului 2000, directorul Muzeului ASTRA, Corneliu Bucur, l-a acuzat pe Nicolae Lupu că nu s-a opus cu hotărâre transferării unor bunuri de patrimoniu ale Muzeului ASTRA la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Asociaţiunea ASTRA fusese desfiinţată, era şi ea în dizgraţia politică a regimului internaționalist proletar judeo-bolșevic şi nu putea asigura cadrul ştiinţific necesar colecţiilor, spaţiul necesar, paza şi protecţia instituţională. Muzeul Brukenthal a reuşit în aceste demersuri.

 

După arestarea lui Julius Bielz, Nicolae Lupu a despărţit Secţia de Etnografie şi Istorie în două, cea de Artă populară, mai târziu numită Secţia de Etnografie şi cea de Istorie. În fruntea Secției de Artă populară, tata l-a numit șef pe Cornel Irimie, iar în fruntea Secției de Istorie pe un tânăr absolvent al facultății de istorie, Iuliu Paul. Amândoi vor obține rezultate notabile în activitatea din muzeu și din propria carieră.

 

Una din vizitele de mare folos pentru Muzeul Brukenthal a fost făcută de președintele Prezidiului Republicii Populare Române, marele savant endocrinolog și neuropsihiatru Constantin I. Parhon, care a venit personal să-l roage pe Nicolae Lupu să o angajeze la muzeu pe o nepoată a sa, specialistă în Biblioteconomie, Veturia Jugăreanu. A făcut acest demers cu multă finețe și cu modestie. Ar fi putut să-l implice pe ministrul de resort sau să încerce să o impună pe nepoata lui prin influența uriașă pe care o avea. Parhon l-a asigurat pe tata că este o femeie foarte bine pregătită profesional și foarte serioasă. Veturia Jugăreanu a fost una dintre cele mai valoroase cercetătoare de profil din România. A condus Biblioteca Brukenthal până la pensionare. Era deșteaptă, cultă și foarte harnică.

 

Director adjunct administrativ a fost numit Carol Molnar, evreu maghiar, recomandat de la partid, în ciuda faptului că nu avea studii superioare, fiind la bază învățător. Era informator de bază al Securității, dar un om de caracter și foarte devotat instituției, pe care a slujit-o cu devotament, până la pensionare. L-a susținut mereu pe Nicolae Lupu, în demersurile sale, iar poziția corectă a lui Carol Molnar i-a fost de mare folos lui Nicolae Lupu, care nu era membru de partid și avea dosar „cu pete”. Venirea la muzeu a lui Carol Molnar a fost importantă pentru creșterea susținerii autorităților locale pentru Muzeul Brukenthal.

 

Alături de directorul adjunct Carol Molnar, de Teodor Ionescu și de Iuliu Paul, Cornel Irimie a fost unul dintre colaboratorii apropiaţi ai lui Nicolae Lupu, chiar dacă în conştiinţa instituţională a rămas vie imaginea unei rivalităţi între cei doi, rivalitate care a existat într-adevăr, dar în niște limite care nu au degenerat niciodată în conflicte deschise. Din contră, îmi amintesc de ieșiri la plimbare cu mașinile ale celor două familii, Lupu și Irimie și la unele mese unde erau invitați, tot cu familiile, la care participam și noi, copiii. Din dosarul de securitate al lui Nicolae Lupu rezultă că Irimie („Mănescu”) îl „turna” pe Nicolae Lupu, dar „turnătoriile” nu au produs efecte. Irimie i-a „turnat”și pe alți angajați ai muzeului, urmări negative suferind Teodor Ionescu și muzeografa Chirculescu, soție a unui celebru sportiv în domeniul călăriei, medaliat cu argint la Olimpiada de la Berlin, din 1936. În ciuda acestei rivalități, tata l-a sprijinit pe Cornel Irimie și l-a menținut în funcții de conducere. În 1965, când tata a fost trimis într-o misiune culturală de promovare a culturii românești în Germania Federală, Cornel Irimie l-a sfătuit să ceară și să păstreze toate documentele financiare pentru toate sumele pe care le va primi ca și plată a conferințelor, pentru că va fi controlat la întoarcere. A fost foarte important, pentru că la întoarcere, într-adevăr, Securitatea Regiunii Brașov i-a făcut o verificare lui Nicolae Lupu și i-a cerut să justifice sumele cu care și-a cumpărat autoturism și mai multe alte bunuri personale. Verificarea a fost făcută de lt. col. Tudor Marta, care, după 1968 când s-a organizat județul Sibiu, a fost transferat șef al Serviciului III la Securitatea Județului Sibiu. De altfel, trebuie menționat că Nicolae Lupu a fost permanent urmărit și a avut instalată în birou tehnică operativă de supraveghere, fapt care a reieșit din dosarul său de la Securitate. Mai târziu, în anul 1974, făcând curățenie în casă, mama mea a descoperit un microfon instalat într-o cameră de zi.

 

Din dosarul de securitate al lui Nicolae Lupu, reies și alte rivalități care nu s-au văzut în acei ani. Ele erau firești. Nicolae Lupu a promovat multe valori în muzeu și după mulți ani fiecare personalitate dorea să promoveze și să ajungă în vârf. Într-un fel, ei s-au simțit umbriți de personalitatea și succesele lui Nicolae Lupu și doreau și ei să fie la fel.

 

După naţionalizare, Nicolae Lupu a preluat și conducerea fostului Muzeu de Ştiinţe Naturale, care a devenit secţie a Muzeului Brukenthal. Nicolae Lupu s-a preocupat direct de achiziţionarea unui foarte mare număr de piese de mare importanţă, care a mărit semnificativ colecţiile. Astfel, în timpul directoratului lui Nicolae Lupu s-au achiziționat colecții foarte valoroase și la secția de științe naturale: colecția de minerale a dr. E. Bielz - formată din 1.400 de piese și donată muzeului în 1953, datorită prieteniei tatălui meu cu familia Bielz, care a influențat și familia Klimakowicz să doneze colecția ei de malacologie, cu peste 250.000 piese, apoi, Nicolae Lupu a cumpărat colecția paleontologică Breckner, cu 7.000 de piese, majoritatea dinți de rechin din terțiar, colectați din regiunea Porcești (Turnu Roșu), achiziționată în 1955, colecția entomologică a dr. Eugen Worell, care conținea peste 95.000 de insecte din Europa, Africa, America și Asia, achiziționată în 1957, colecția entomologică a lui Heinrich Hannenheim, care conținea 10.000 de insecte, achiziționată în 1964. Soția lui Heinrich Hannenheim, Mitzi Tante, a fost ani de zile profesoara de germană a mea și a fratelui meu, un fel de guvernantă, care stătea zilnic patru ore la noi în casă. De asemenea, Nicolae Lupu a cumpărat pentru muzeu, în anul 1965, colecția de fluturi Weindel, care conținea circa 7.000 de fluturi.

 

După câţiva ani dificili, a început dezvoltarea impetuoasă a muzeului. S-au organizat expoziţii permanente, temporare şi itinerante. Nicolae Lupu a iniţiat și catalizat activitatea de cercetare științifică a tuturor muzeografilor, cărora le-a cerut să performeze și pe această linie și să nu rămână plafonați în activitatea expozițională. În acei ani, toți muzeografii au performat în cercetare. Cei care nu s-au înscris în acele exigențe, s-au auto-exclus și au plecat.

 

Mai mulți ani, Nicolae Lupu a fost și președinte al Comisiei Monumentelor Istorice din Sud-Estul Transilvaniei, funcție în care a avut atribuții privind restaurarea unor monumente istorice foarte importante. Eu îmi amintesc doar de deplasările lui în care m-a luat și pe mine, de la Cetatea Rupea, Cetatea Făgărașului și Cetatea de la Râșnov.

 

Secţia de Istorie a muzeului a organizat numeroase şantiere arheologice de importanţă naţională, obţinând rezultate ştiinţifice care nu au mai fost egalate niciodată, în perioadele următoare din activitatea muzeului. Nicolae Lupu a sprijinit afirmarea unui important număr de muzeografi şi cercetători, lucru pe care l-a făcut şi în celelalte două instituţii pe care le-a fondat și le-a condus, respectiv Institutul de Cercetări al Academiei, pe atunci secţie a Filialei din Cluj a Academiei Române şi Facultatea de Filologie-Istorie.

 

Relaţiile internaţionale ale Muzeului Brukenthal s-au dezvoltat foarte mult. Numărul vizitatorilor a devenit foarte mare, pentru un oraş de dimensiunea Sibiului, colaborările ştiinţifice au atins cote respectabile. Un mare număr de personalităţi culturale şi social-politice, de primă mărime, din ţară şi din străinătate, au vizitat Muzeul Brukenthal. Unii dintre cei de care îmi amintesc că au vizitat muzeul au fost George Călinescu, George Oprescu, Tudor Arghezi, Geo Bogza, Andrei Oțetea, Emil Condurachi, Constantin C. Giurescu (după ieșirea din închisoare), Imre Naghi, Alexandru Drăghici, Emil Bodnăraș, Chivu Stoica, Gogu Rădulescu, Petru Groza, Constantin Daicoviciu, Emil Condurachi, Ion Gheorghe Maurer, Emil Petrovici, Leonte Răutu, Vasile Patilineț. Au fost şi mulţi alţii. Unii dintre ei au revenit la muzeu de mai multe ori. Tata i-a condus pe toți în muzeu, dar nu a uzat în folos personal de relațiile cu acești oameni foarte influenți.

 

Ca urmare a reuşitelor deosebite din activitatea de conducere a muzeului și ca urmare a consolidării unui colectiv de cercetători valoroși, în anul 1956, Academia Română a aprobat memoriul lui Nicolae Lupu de înfiinţare la Sibiu a unui centru de cercetări, pe care l-a condus timp de 14 ani. În această instituţie şi-au găsit locul o serie de cercetători valoroşi, unii dintre ei cu dosare politice „necorespunzătoare”: Bernard Capesius (fostul profesor de germană al regelui), Haralambie Chirca (specialist în paleografie medievală, fost preot legionar, n-a fost membru de partid), Carol Göllner (fost membru de vază al Grupului Etnic German) şi alţii, mai ales saşi. Dintre angajații Muzeului Brukenthal, Nicolae Lupu i-a angajat pe unii muzeografi, iar pe soția lui Cornel Irimie a angajat-o ca secretară a lui. Unii dintre cercetători au devenit cadre didactice asociate sau titulare ale universităţii sibiene. Dintre toți aceștia, tata a fost în cele mai bune relații cu Carol Göllner, care alături de Cornel Irimie, era singurul angajat cu care își spuneau pe nume. Carol Göllner a fost și el informator de bază al Securității, purtând numele conspirativ „Florescu” și căruia i s-a cerut în mod repetat să furnizeze informații despre tata.

 

Înființarea secției/institutului de cercetări a/al Academiei Române la Sibiu a fost posibilă ca urmare a faptului că în 1956 mentorul lui Nicolae Lupu, profesorul Constantin Daicoviciu, care în 1952 fusese epurat din universitatea clujeană, a fost chemat de Gheorghe Gheorghiu-Dej, a fost iertat pentru trecutul său legionar și i s-a cerut să promoveze spiritul național românesc în istorie, în opoziție cu linia istorică falsă promovată de judeo-bolșevicul Mihail Roller, care dominase timp de peste un deceniu întreaga istorie în România și a schilodit-o. Daicoviciu a fost făcut direct academician plin, rector al Universității Babeș-Bolyai și președinte al Filialei din Cluj a Academiei Române. Constantin Daicoviciu era de asemenea director al Muzeului de Istorie al Transilvaniei și membru al Consiliului de Stat al României. Constantin Daicoviciu este cel care a decis înființarea la Sibiu a secției (institutului) Academiei Române.

 

Pe parcursul anilor trecuți, după evenimentele din decembrie 1989, au existat unele voci din rândul comunității germane din Sibiu, care, fără nici o acoperire faptică, au afirmat că înființarea institutului s-ar fi datorat dorinței regimului de a-l înființa în folosul comunității germane. Acest lucru nu este adevărat, politica statului român favorabilă sașilor și a unor legături mai strânse cu Germania și, implicit, a oferirii unor situații privilegiate pentru sași și șvabi, a fost promovată începând după anul 1962, când politica naționalistă în România s-a consolidat.

 

În domeniul Istoriei, la secția/institutul Academiei Române din Sibiu s-au elaborat o serie de proiecte științifice și s-au efectuat săpături arheologice importante. În domeniul Filologiei, a fost demarat proiectul monumental al Dicționarului graiurilor săsești. S-au publicat importante lucrări de lingvistică, atât în domeniul limbii germane, cât și al celei române. Nicolae Lupu a obținut aprobare și în anul 1957 a înființat revista „Vorschungen zur Volks und Landeskunde”, în care articolele se publicau în limba germană, pentru a avea circulație internațională. Revista a valorificat munca multor cercetători și a făcut să se strângă colaborarea cu cercetători germani, atât din partea occidentală a țării, cât și din RDG. Primul număr al revistei a fost integral confiscat de autorități. A fost un șoc pentru toți angajații instituției și pentru intelectualitatea sibiană. După intervenții la nivel înalt ale lui Nicolae Lupu la partid și la Academie, începând cu numărul al doilea, revista a fost lăsată să apară și a apărut neîntrerupt până astăzi.

 

Ulterior, în timpul regimului lui Nicolae Ceaușescu, legăturile României cu Germania au fost din ce în ce mai strânse, nu numai din interesele economice, care erau cunoscute până la nivelul opiniei publice. Conducătorul statului urmărea și rațiuni politice mult mai înalte. El strângea relațiile cu Germania și sprijinea reunificarea Germaniei întrucât împărțirea Germaniei s-a făcut prin Tratatul de la Potsdam, din vara anului 1945, tratat prin care, privitor la România, Uniunea Sovietică a obținut drept de intervenție, inclusiv militară, în România, iar Stalin a cerut ulterior și a obținut consemnarea acestui drept în Charta ONU, în Articolul 53. Acest lucru nu a fost cunoscut în țara noastră decât la nivel foarte înalt, fiind publicat doar târziu, după așa numita revoluție, de către istoricul american Larry L. Watts. De aceea a sprijinit Ceaușescu relația cu Germania, unificarea Germaniei și pe sașii și șvabii din România, în speranța că poate contribui la perimarea prevederilor Tratatului de la Potsdam, a cărui abrogare o dorea. Germanii din România și statul german nu au fost niciodată recunoscători pentru acest sprijin primit din partea lui Ceaușescu. Ei au condamnat naționalismul lui Nicolae Ceaușescu, militând pentru globalism și salutând evenimentele din decembrie 1989, când, după asasinarea președintelui, statul român s-a slăbit până aproape de prăbușire și când minoritățile naționale au ajuns privilegiate, chiar în dauna majorității românești. Dar, dincolo de considerente de importanță națională și internațională, această politică filogermană a lui Ceaușescu l-a ajutat pe Nicolae Lupu în consolidarea atât a institutului Academiei Române, cât și a Facultății de Filologie-Istorie.

 

Nicolae Lupu a fost, în toată perioada prigoanei anilor 1950, un sprijinitor al saşilor şi al culturii săseşti. De altfel, un prim-secretar de partid al Sibiului, cu un prilej oficial, i s-a adresat lui Nicolae Lupu cu formularea „tu și cu sașii tăi”. Acest fapt nu l-a avantajat în fața organelor de partid în primii 15 ani de direcțiune a sa, spiritul antigerman fiind puternic în toată sfera sovietică de influență, multă vreme după război. De altfel, după cum este cunoscut, celelalte state socialiste din centrul și estul Europei, respectiv Polonia, Cehoslovacia, Ungaria și Iugoslavia, i-au alungat pe toți etnicii germani din țările lor, expediindu-i în Germania. România a păstrat în țară populația de etnie germană și a protejat-o. Acest fapt s-a datorat conducătorilor Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar mai târziu lui Nicolae Ceaușescu. În ciuda ordinului dat de Stalin în decembrie 1944 ca toți germanii apți de muncă să fie deportați în URSS pentru refacerea țării, din 850.000 de germani din România au fost trimiși la muncă forțată doar 70.000. Ajuns prim-ministru al României, la 6 martie 1945, Petru Groza a oprit definitiv trimiterea germanilor la muncă în U.R.S.S., invocând că are nevoie de ei în România, pentru refacerea economică a țării.

 

În anul 1960 Nicolae Lupu a cerut să fie făcut membru de partid, devenind, pentru trei ani de zile candidat de partid, după modelul de atunci, împrumutat de la Mișcarea Legionară. În anul 1963 i-a fost respinsă candidatura de către Comitetul Municipal de Partid Sibiu, condus atunci de prim-secretarul Nicolae Spătaru, fost director al Uzinelor Independența Sibiu. S-a invocat trecutul său de simpatizant legionar și motivul că a ascuns în biografie faptul că un frate al mamei sale a fost membru al Mișcării Legionare. După alți trei ani, în urma succeselor remarcabile ale instituțiilor pe care le conducea și a prestigiului național și internațional pe care îl acumulase personal, în 1966, a fost chemat la partid și făcut membru de partid, ceea ce i-a eliminat parțial vulnerabilitatea politică îndelungată. La dosarul lui de securitate există un document, semnat în 1966 de șeful Securității Raionului Sibiu, colonelul Dumitru Surd, bunicul dinspre mamă al Dacianei Ponta, europarlamentar și soție a prim-ministrului Victor Ponta, adresat generalului de securitate Ioan Bolintineanu, șeful Securității Regiunii Stalin, devenită „Brașov”, după 1960. În document se arată că Securitatea Sibiu a informat în mod repetat organele de partid în legătură cu faptul că Nicolae Lupu a fost simpatizant legionar și nu este o persoană de încredere a regimului socialist de stat, dar, cu toate acestea, a fost trimis în Occident, a fost făcut membru de partid și este susținut de factorii politici de conducere din Sibiu și din minister. Ca urmare, col. Dumitru Surd a propus oprirea supravegherii informative a tatălui meu și clasarea dosarului său de urmărire informativă la Arhiva „C”, lucru aprobat de generalul Bolintineanu. A fost doar o victorie de etapă a tatălui meu, întrucât Securitatea nu a pierdut niciodată nici un război, cu nimeni, încheindu-l „victorioasă” inclusiv pe cel cu Nicolae Ceaușescu și, de fapt, cu România! Practic imediat după aceea, lui Nicolae Lupu i s-a deschis un nou DUI (dosar de urmărire informativă).

 

Nicolae Lupu a participat la proiecte culturale româno-germane importante, care au precedat încheierea, în ianuarie 1967, a relaţiilor diplomatice între România şi Republica Federală Germania, moment istoric important.

 

Nicolae Lupu s-a preocupat de achiziţionarea pentru muzeu a unei importante baze materiale. În centrul Sibiului, prin demersuri administrative la diverse niveluri, a obţinut clădirile Casa Albastră, Primăria Veche și Turnul Sfatului. Din Casa Albastră a reuşit să evacueze majoritatea locatarilor, transformând-o în depozite de patrimoniu, birouri de cercetare şi administrative şi, la etajul I al clădirii, a construit Sala Albastră, care a devenit cea mai importantă sală de conferinţe din oraş, la acea vreme. Actualmente a fost dezafectată ca și sală de conferințe și transformată în spațiu expozițional. Tot în Casa Albastră a funcționat și atelierul de tâmplărie al muzeului. La Primăria Veche, după ce a obținut localul de la partid, a evacuat primele familii de locatari şi, pentru a consolida proprietatea muzeului asupra clădirii, a mutat acolo direcţiunea, care fusese anterior în saloanele baroc de la etajul I al palatului. Pentru toți locatarii evacuați din Casa Albastră și din Primăria Veche, a fost nevoie să se obțină locuințe adecvate de la întreprinderea de spațiu locativ, locatarii profitând de ocazie și acceptând doar locuințe mai avantajoase pentru a-și da acordul să se mute. Nimeni nu a fost mutat forțat. Toți locatarii au plecat la mai bine.

 

În anul 1961 şi 1962, Nicolae Lupu s-a ocupat de achiziţionarea de terenuri întinse în Pădurea Dumbrava, în vederea punerii în aplicare a proiectului de înfiinţare a unui Muzeu al Tehnicii Populare, în aer liber, în cadrul Secției de Etnografie a muzeului, s-a preocupat de obţinerea de fonduri şi de posturi. În vederea acestui proiect, Nicolae Lupu a mobilizat numeroase resurse umane şi materiale. În acest caz a contat imaginea pe care și-o făcuse în fața multor personalități politice din conducerea țării. S-a ocupat personal de aprobarea tuturor documentaţiilor şi de înlăturarea tuturor opoziţiilor faţă de acest proiect, opoziţii care au existat la ministerul de resort, alimentate mai ales de problemele legate de direcţionarea fondurilor și de rivalitățile Muzeului Brukenthal cu muzeele din București și din Cluj, care doreau să dețină un monopol în domeniu. Aceste proiecte au primit o consistenţă care le-a făcut ireversibile. Partea științifică, respectiv de conținut efectiv al proiectului de muzeu al tehnicii populare, a fost elaborată de Cornel Irimie și de subalternii săi din secția de resort.

 

De asemenea, Nicolae Lupu a preluat pentru muzeu Turnul Sfatului, l-a arondat Secției de Istorie și l-a transformat în expoziție vizitabilă. De asemenea, a preluat casa și Muzeul de Vânătoare Spiess, de pe strada Școala de Înot.

 

Nicolae Lupu a catalizat mult cercetarea ştiinţifică în cadrul muzeului. A înfiinţat revista „Muzeul Brukenthal – Studii şi comunicări”, care a apărut regulat devenind o importantă revistă ştiinţifică a ţării. După plecarea lui Nicolae Lupu de la Muzeul Brukenthal, revista şi-a restrâns aria domeniilor de cercetare, a apărut tot mai rar, apoi sporadic şi, în cele din urmă, pentru o perioadă, a încetat să mai apară.

 

În iunie 1967, a avut loc prima vizită a lui Nicolae Ceaușescu la Sibiu, inclusiv la Muzeul Brukenthal. Anterior vizitei în muzeu, în Piața Republicii (astăzi Piața Mare) a Sibiului, a avut loc o mare adunare populară prilejuită de acest eveniment foarte important. S-a ridicat o tribună în fața cofetăriei „Perla” de atunci, unde se află astăzi magazinul „Vodafone”. Piața a fost arhiplină de locuitori ai orașului. În acea perioadă, Nicolae Ceaușescu avea o mare popularitate. Lumea s-a înghesuit să-l vadă și să-l asculte. Organizatorii vizitei, din conducerea țării, l-au inclus în programul de cuvântări de la tribună și pe Nicolae Lupu, care a fost singurul care a vorbit liber și relaxat, ceea ce a făcut să-i atragă atenția lui Ceaușescu. Imediat după adunarea populară, Nicolae Lupu a primit la muzeu vizita lui Nicolae Ceaușescu şi a prim-ministrului de atunci ai României, Ion Gheorghe Maurer. Prim-ministrul mai fusese în vizită la muzeu. Aprecierea activităţii Muzeului Brukenthal şi a directorului său s-a materializat şi prin aprobarea demersurilor de înfiinţare la Sibiu a unui centru universitar laic, pe care preşedintele României i l-a promis, cu specificaţia: „după reorganizarea administrativ-teritorială a României”, care avea să aibă loc în martie 1968.

 

În anul 1968, la 26 mai, a avut loc furtul a 8 importante lucrări de artă din muzeu. A fost cel mai important furt de artă din Europa. În toamna aceluiaşi an, Ministerul Culturii l-a trimis pe Nicolae Lupu într-o vizită culturală în SUA, ca semn de încredere şi pentru refacerea moralului său, care-i era zdruncinat după furt. Legat de furtul celor opt capodopere, Nicolae Lupu nu a putut fi acuzat de nimic de anchetatori, în ciuda cercetărilor care au durat ani de zile. Încă din anii ’50, de la deschiderea expoziţiei permanente de artă plastică, au fost înaintate o serie de memorii prin care direcţiunea muzeului solicita instalarea unor sisteme moderne de alarmă şi securizare, la care ministerul a răspuns negativ. Nu s-a instalat nimic nici la tezaurul muzeului care era important și valoros.

 

După câțiva ani de la furt, neputând găsi hoții și recupera capodoperele, colonelul Dumitru Ceacanica a încercat să găsească țapi ispășitori. El a cerut aprobarea partidului pentru arestarea lui Nicolae Lupu. Prim-secretarul judeţului Sibiu, Richard Winter, i-a cerut lui Ceacanica probele motivelor de arestare. Ceacanica a promis că i le va da, după o perioadă de la arestare. Arestarea nu a fost aprobată, iar Richard Winter i-a atras atenția lui Nicolae Lupu că este vânat de Ceacanica. Furtul l-a afectat foarte mult şi pentru mulă vreme pe tata. În ultimii ani ai vieţii, a trăit bucuria ca 4 dintre tablourile furate să fie restituite Muzeului Brukenthal de către guvernul SUA. Acolo se aflau capodoperele furate. S-a bucurat mult. Într-un interviu acordat atunci cotidianului „Tribuna”, Nicolae Lupu şi-a exprimat speranţa ca, într-un moment la fel de favorabil, guvernul american să se decidă să restituie şi celelalte patru tablouri care au fost furate.

 

În paralel cu munca administrativă, Nicolae Lupu a făcut foarte importante descoperiri şi cercetări arheologice. Este suficient să amintim cetatea dacică de la Tilişca, castrul roman de la Caput Stenarum (Boiţa), așezările de la Caşolţ, Piatra Roşie, Calbor. Opera sa scrisă cuprinde importante studii de specialitate în domeniile arheologiei, numismaticii, istoriei vechi a României, epigrafiei, publicate în ţară şi în străinătate. A scris de asemenea cărţi, cursuri universitare şi sute de articole de popularizare a culturii în general, a istoriei în special. A fost un latinist desăvârşit şi recunoscut ca atare. Era îndrăgostit de greaca veche, a cărei predare îi oferea o mare satisfacţie. După 1990, a privit cu tristețe cum noile orientări făceau să fie eliminate din programele universitare latina și greaca, exact cum se întâmplase în timpul regimului judeo-bolșevic de după 1945. Acum revenise aceeași linie politică, iar la conducerea țării, ajunseseră din nou unii dintre aceeași conducători judeo-bolșevici, sau odrasle ale lor: Silviu Brucan (Saul Bruckner), Alexandru Bîrlădeanu (Sacha Goldenberg), Ion Ilici Iliescu (bunicul Vasili Ivanovici, evreu), Petre Roman (fiul lui Ernö Neulander) și alții.

 

Cetatea dacică de la Tilişca a fost şi un important şantier-şcoală pentru muzeografii Muzeului Brukenthal, alți istorici şi mai târziu pentru studenţii Facultăţii de Istorie-Filologie din Sibiu. El a contribuit la formarea multor istorici. Pe parcursul anilor, aici au lucrat şi învăţat, printre alţii, istorici de care îmi amintesc, precum Iuliu Paul, Thomas Nägler, Mircea Stoia, Oltea Dudău, Dumitru Popa, Hans Tonch, Dumitru Popovici, Thomas Göllner, Dan Munteanu, Sultana Avram, Virgil Pană, sau Lucian Giura, viitor decan al Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”. Șantierele arheologice conduse de Nicolae Lupu au fost o şcoală bună pentru numeroși viitori istorici și arheologi.

 

Muzeul Brukenthal a rămas totdeauna prima mare dragoste a lui Nicolae Lupu. A iubit şi celelalte două instituţii pe care le-a fondat şi le-a condus, dar, timp 21 de ani, anii cei mai frumoși ai tinereții, a muncit, s-a afirmat şi a înregistrat importante succese la Muzeul Brukenthal. După plecarea lui, timp de un an și jumătate, conducerea muzeului a fost asigurată prin interimat. Ministrul Culturii, Pompiliu Macovei, a crezut și a sperat că Nicolae Lupu se va întoarce. O serie de cercetători valoroşi l-au urmat pe Nicolae Lupu la Academie şi la facultate şi au plecat din Muzeul Brukenthal. Astfel, îmi amintesc de Paul Niedermeier, Nicolae Branga, Eugen Onu, Iuliu Paul, Thomas Nägler, Anamaria Haldner, Cornel Lungu, Gabriela Răileanu şi alţii.

 

Ideea înființării unei facultăți umaniste la Sibiu a fost pentru prima oară abordată cu o persoană oficială, în anul 1966, cu prilejul unei vizite la Muzeul Brukenthal a lui Leonte Răutu, pe atunci secretar al C.C. al P.C.R. Răutu vizita muzeu. Ploua torențial și el cu tata s-au adăpostit în pasajul care separă cele două curți ale palatului, lângă statuia Hecate Triformis, care, atunci, era postată în acel pasaj. Leonte Răutu i-a promis că va studia problema. Leonte Răutu a revenit la Sibiu în vederea pregătirii primei vizite a lui Nicolae Ceaușescu la Sibiu, în iunie 1967. Răutu i-a spus tatei că Nicolae Ceaușescu va vizita Muzeul Brukenthal și acolo va introduce el în program o pauză de ceai și fursecuri, care a fost stabilită în sala baroc de la etajul I, moment în care tata să-i propună conducătorului țării înființarea unui centru universitar umanist la Sibiu, având universitatea din Cluj ca girant al calității academice. Tot Răutu a fost cel care a decis ca tata să-i dea lui Ceaușescu cheia orașului Sibiu și nu prim-secretarul de atunci, Aurel Cristea.

 

În timpul vizitei la muzeu, care a fost lungă, Nicolae Ceaușescu i-a spus tatei scurt: „mi-a spus Răutu ce vreți să faceți voi aici. Sunt de acord, dar numai după ce va avea loc noua împărțire administrativ-teritorială a țării, întrucât noi am hotărât în trecut că într-o regiune nu pot funcționa două centre universitare și Brașovul are universitate. Ține legătura cu Răutu!” Apoi l-a mai întrebat: „De când ești director?” Tata i-a răspuns că este director de 19 ani, iar șeful statului a spus: „Așa tânăr și de 19 ani...?!”

 

Pe timpul regimului socialist de stat nu era permis ca cercetătorii și cadrele didactice să susțină doctorate în alte domenii decât cel în care deține diploma universitară. Domeniul de studiu al lui Nicolae Lupu, „Studii clasice și arheologie” fusese desființat prin lege în 1948 și nu fusese asimilat în cadrul altui domeniu. Din această cauză, el nu a putut susține doctorat multă vreme. A obținut o aprobare specială de a susține doctorat foarte târziu, de la nivel înalt, iar înainte de a-l susține, a decedat academicianul Constantin Daicoviciu și a luat-o de la capăt, susținând doctoratul sub conducerea academicianului Emil Condurachi.

 

În anul 1968 s-a făcut noua împărțire administrativ-teritorială a țării în județe și s-au întocmit documentațiile pentru înființarea unei facultăți de Istorie și Filologie. 1968 a fost și an electoral la Universitatea din Cluj, ceea ce a întârziat anumite decizii. După trei mandate glorioase, Constantin Daicoviciu a lăsat scaunul de rector academicianului Ștefan Pascu. Ritmul în care s-au întocmit și s-au aprobat documentațiile cerute pentru înființarea facultății a făcut ca să se rateze începerea studiilor în toamna anului 1968. Facultatea s-a înființat în mai 1969. În aceeași lună, Senatul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj l-a numit decan pe Nicolae Lupu, funcția fiind introdusă în nomenclatorul de funcții al CC al PCR. Nicolae Lupu s-a bucurat de această numire, dar a fost și o bucurie însoțită de tristețea obligației de a pleca de la Muzeul Brukenthal. Fusese promulgată legea privitoare la cumulul de funcții și din cele trei funcții (director la Brukenthal, director la Academie și decan) tata era obligat să se restrângă la una singură. Doar Academia a mai întârziat un an cu aplicarea acestei legi și l-a menținut un an director, într-un fel în afara legii.

 

În același an, Nicolae Lupu a devenit membru al Academiei de Științe Social Politice, instituție desființată după 1990. Pentru moment, problemele de dosar ale tatălui meu au fost surmontate de personalitatea lui cultural-științifică și de nevoia unui decan cu experiența sa în fondarea și conducerea unor instituții cultural-științifice de acest nivel, într-o vreme în care calitatea instituțională era încă la mare preț.

 

Deschiderea festivă a noii facultăți a avut loc în ziua de 3 octombrie 1969, în sala de festivități a Bibliotecii ASTRA, dată care ar trebui să fie, după părerea mea, ziua de naștere a ULBS. S-a ales această zi, pentru ca personalitățile mari care au fost invitate să poată participa anterior, pe 1 octombrie, la deschiderea anului universitar la marile universități ale țării de care erau legați prin activitate și ca aceste personalități să poată aloca timp mai mult pentru evenimentele de la Sibiu, unde unii dintre invitați au rămas întregul sfârșit de săptămână.

 

Atunci, în 3 octombrie 1969, s-au prezentat la cursuri, cu mari emoții, primii 50 de studenți ai noului centru universitar. Nu s-a înregistrat nici un student absent. La grupa de Istorie, la rugămintea tatălui meu, cursul inaugural a fost susținut de academicianul Constantin Daicoviciu. La grupa de Filologie, secția Germană-Limba și literatura română, cursul inaugural l-a susținut reputata profesoară a Universității din București, Emilia Milicescu, care, la cererea tatălui meu, a fost transferată la Sibiu și în jurul ei a fost fondat colectivul și catedra de Limba și literatura română. A fost bună prietenă a mamei mele. Totul era organizat în detaliu. Toate disciplinele erau acoperite la nivel profesional înalt. La deschiderea festivă au fost prezenți academicienii Constantin Daicoviciu, Ștefan Pascu, Miron Constantinescu și Virgil Vătășianu, profesori universitari de la Cluj și București, ministrul Învățământului, Miron Constantinescu, ministrul Tineretului, Ion Traian Ștefănescu, prim-secretarii PCR ai județelor Sibiu și Cluj, Richard Winter și Aurel Duca, oficialități politice, administrative și cultural-științifice din Sibiu și din Cluj. De asemenea, a fost prezent și faimosul taragotist Dumitru Fărcaș, însoțit de Ansamblul Studențesc „Mărțișorul” din Cluj, care au oferit un concert impresionant. A fost o surpriză oferită de noul rector de la Cluj, academicianul Ștefan Pascu, fost asistent universitar în perioada studiilor tatălui meu: „Ți-am făcut o surpriză, Lupu. O să-ți placă!”

 

Prim-secretarul de partid Richard Winter a ajutat foarte mult noua facultate și pe decanul ei. El este cel care a transferat facultății clădirea fostului orfelinat din Parcul Astra (actualmente Centrul Cultural Teutsch) care a devenit cămin studențesc, cantină și bază sportivă a studenților. Condițiile de viață ale studenților erau foarte bune. Acolo se trăia ca în familie. Fiecare student avea voie să ceară porție suplimentară de mâncare și o primea fără nici o problemă. Administratorul cantinei era un anume domn Popescu, un om foarte corect, preocupat să ofere studenților cele mai bune condiții. Pe vremea aceea, personalul cantinei nu era preocupat să sustragă mâncarea studenților... A fost un eveniment când un student membru de partid s-a dus la județeana de partid și a reclamat că în ziua aceea a fost mâncare proastă și fără carne. După două ore a venit o dubă frigorifică de la Întreprinderea de Industria Cărnii încărcată cu carne și mezeluri pentru studenți. În acea perioadă, chiar era grijă față de studenți. Este regretabil că la nivelul mileniului al treilea o parte a opiniei publice din România își închipuie că în trecut românii au făcut doar foame și au trăit într-o peșteră. Ulterior, în ultimii ani ai regimului trecut, situația la cantină s-a mai înrăutățit, din cauza crizei induse în țară de către trădătorii din Partidul Comunist și din Securitate care urmăreau să creeze mari nemulțumiri în rândul poporului, pentru a putea declanșa o revoltă populară și a-l înlătura pe naționalistul Nicolae Ceaușescu cu un lider devotat Uniunii Sovietice.

 

Tot prim-secretarul Richard Winter s-a preocupat să ofere Liceului „Octavian Goga” o clădire nouă, tot foarte central, după ce liceul a fost evacuat pentru a ceda clădirea Facultății de Filologie-Istorie. În acel mandat de decan, tata s-a preocupat să intabuleze clădirea facultății, ceea ce a fost benefic mai târziu, în regimul politic de astăzi, când universitatea a pierdut clădirile care ar fi putut și ar fi trebuit să fie ale ei, dar care nu au avut un regim juridic inatacabil, inclusiv din neglijență administrativă, ca să nu spun mai mult, astfel că au fost posibile o serie de acțiuni în urma cărora universitatea a trebuit să-și cumpere din nou unele clădiri ale ei, sau să le piardă, sau să le înstrăineze...

 

Cu ajutorul aceluiași prim-secretar Richard Winter, tata a obținut de la organele locale de partid și de stat terenul de pe Bulevardul Victoriei pe care s-au construit ulterior căminele și cantina studențească, în perspectiva evidentă că sediul acestora din parcul ASTRA va fi insuficient.

 

Primele două specializări înființate au fost Istorie și Limba și Literatura Germană-Limba și Literatura Română.

 

La început au fost înființate trei colective, care au devenit catedre: Istorie, Limbă și Literatură Germană și Limbă și Literatură Română. Pentru a le constitui, tata a dorit aducerea unor universitari de primă mărime națională și a intervenit pentru venirea lor la Sibiu, oferindu-le și condițiile necesare, cu ajutorul organelor administrative locale. Astfel, pentru Limba germană, a fost adus de la Universitatea din București profesorul Mihai Isbășescu, cel mai prestigios profesor din țară și pe atunci și singurul conducător de doctorate în domeniul Limba și Literatura Germană. Tot la germană a fost angajată ca lector Gerda Bretz, care a fost un stâlp al Securității, pentru care a desfășurat o vastă activitate, sub numele conspirativ „Ritta”. De asemenea, a fost angajată ca lector titular Barbara Tullner, originară din Germania Democrată, măritată cu un inginer sas, agentă a STASi. Istoria Facultății de Filologie și Istorie din Sibiu este interesantă în adâncurile ei nevăzute de publicul larg. De asemenea, a fost angajată la germană și lector Christa Thurmaier. De asemenea, tata l-a adus ca titular al facultății și l-a făcut șef de catedră pe Georg Scherg, un scriitor sas valoros, care a fost închis mulți ani în temnițele bolșevice. Ca și la muzeu și la Academie, tata a avut voința și forța să angajeze oameni valoroși cu dosare politice foarte proaste.

 

La catedra de Limba și Literatura Română tata a adus-o pe profesoara Emilia Milicescu de la Universitatea din București, o persoană de înalt nivel intelectual și pedagogic. De asemenea, a fost angajat, la insistențe de la partid, asistentul universitar Gheorghe Nistor, provenit din mediul muncitoresc, foarte inteligent, dar instabil comportamental. El s-a găsit mereu în conflict cu colegii lui de catedră, a căzut în patima alcoolului și a murit de alcoolism.

 

La Istorie, tata a avut-o ca asistentă la catedră pe Aurelia Prică, pe care a angajat-o la rugămintea lui Richard Winter. Era soția secretarului cu propaganda al județenei de partid, învățătorul Ioan Prică, originar din satul Rod. Era foarte cumsecade cu studenții, dar pregătirea nu era de nivel universitar. Când studenții îi puneau întrebări din materie, Aurelia Prică le răspundea cu formula: „întrebați-l pe tovarășul decan!”

 

Secretarul de partid pe facultate a fost o personalitate politică a timpului, pe nume Ioan Vesa. A fost membru al PCR din ilegalitate. Fusese muncitor. A urmat universitatea muncitorească de doi ani, la cursuri de zi, în URSS, specializarea Economie socialistă, fără să aibă liceul. Liceul l-a făcut după facultate, la seral. A fost imediat promovat secretar regional de partid, funcție foarte mare. Îi povestea tatălui meu că în timpul colectivizării purta pistol, deși nu făcuse armata. Era originar din Săliște, „săliștean pârât”, pentru că în Mărginimea Sibiului comuniștii nu erau agreați. A fost un om foarte corect. Un om care toată viața nu a primit nici un pachet de țigări de la nimeni și care nu tolera intervențiile nimănui, de nici un fel. Pregătirea profesională era mai modestă. În timpul unui examen, profesorul Ioan Vesa a făcut o eroare științifică. Asistentul său, viitorul profesor universitar și șef de catedră Ioan Cosmescu a încercat să repare eroarea, sesizată de studenții din sală și a intervenit cu formula „Tovarășul profesor a vrut să spună…” și a formulat ideea corect, la care Ioan Vesa, înțelegând ce s-a întâmplat și ofensat, l-a apostrofat: „Ce-i tovarășu Cosmescu? Ne tragem de brăcinare?” Ioan Vesa era un idealist, era limitat, dar de o mare moralitate. Din punct de vedere al corectitudinii, cred că de un asemenea om ar fi avut mare nevoie universitatea sibiană după așa numita „revoluție”…

 

Secretar șef al facultății a fost angajată Gabriela Răileanu, fost funcționar la Muzeul Brukenthal, în care tata avea încredere, deși știa că era informatoare a Securității, dar informa corect. Secretară personală și-a luat o săsoaică pe nume Linde Obermeier, pentru că avea nevoie ca secretara lui să știe limba germană, având corespondență multă cu Germania, texte de cules la mașină în limba germană și numeroase vizite de persoane din Germania. Din dosarul de securitate al tatălui meu, atâta cât s-a păstrat el, pentru că a fost mult „periat”,  într-un fel sau altul, direct sau indirect, la vedere sau în umbră, toate persoanele din jurul tatălui meu au fost sub controlul Securității. Târziu, când am ajuns eu decan și aveam în colectivul didactic pe care îl conduceam la structura de Studii de Securitate numeroși generali de toate armele și șefi ai serviciilor secrete din România, mi s-a destăinuit că o parte din „periajul” dosarului tatălui meu s-a făcut pentru a nu afla eu anumite secrete din activitatea instituției Securității.

 

După mulți ani, un înalt ofițer de securitate, devenit general și șef de diviziune în SRI, mi-a relatat că tânăr locotenent fiind a fost chemat de șeful său, un colonel experimentat, care i-a spus că îl va duce să-l prezinte decanului Nicolae Lupu, pentru că trebuie să primească atribuții de a supraveghea facultatea. Când colonelul l-a prezentat ca viitorul ofițer care va răspunde de facultate, de angajați și de studenți, împreună cu alți ofițeri subordonați și cu rețeaua informativă din instituție, tata l-a întrebat pe colonel: „Și cu ce am greșit noi, tovarășe colonel, să ne dați pe mâna copiilor?”.

 

Ca bibliotecar-șef tata l-a angajat pe Pimen Constantinescu, un om de o mare cultură, fost legionar. Cei de la partid au strâmbat din nas, dar tata a insistat. În contrapartidă, ca să zic așa, tata a angajat-o ca bibliotecară și pe soția colonelului de securitate, șef de serviciu, Nicolae Dăncilă. Pimen Constantinescu avea o bibliotecă impresionantă. Îl simpatiza foarte mult pe tata. Se cunoșteau din anii războiului mondial. Pimen Constantinescu avea o bibliotecă foarte valoroasă și i-a spus tatălui meu că vrea să doneze biblioteca sa facultății, dar că fiicele sale nu vor să-l lase. Astfel, el fura de acasă propriile cărți și le aducea pe rând, zilnic, cu o servietă mare. Îmi aduc aminte de imaginea lui Pimen Constantinescu cărând cărți, arătându-i-le tatei și apoi punându-le pe raft la facultate, la parter, unde era biblioteca. Tata a cerut intelectualilor din Sibiu, dar și din alte orașe, să facă și ei donații de carte, după modelul lui Pimen Constantinescu, a cărui fond, care-i poartă numele, este foarte important. Au răspuns chemării un număr foarte mare de intelectuali, donațiile devenind o parte însemnată a bibliotecii universitare.

 

După discuții în colectivele didactice de filologie de la Sibiu și cu rectorul Ștefan Pascu, tata a cerut și a obținut de la rectorul UBB din Cluj-Napoca și de la minister înființarea unei specializări de Limba și Literatura Engleză, cu Germană specializare „B” și/sau cu Română, specializare „B”, care și-a deschis examenele de admitere și cursurile în anul 1971. Era perioada unor legături foarte strânse între România și SUA, consolidate după vizita istorică a președintelui Richard Nixon la București. În același an, a fost înființată și specializarea Germană cu Engleză secundar. Este impropriu spus „secundar” pentru că de fapt, prin numărul de ore și prin planul de învățământ, absolvenții se bucurau de aceleași drepturi pentru ambele discipline de specializare. Pentru formarea Catedrei de Engleză, tata l-a adus la Sibiu pe profesorul Mihai (Michael) Bogdan, o somitate repatriată din SUA și devenit profesor universitar la Cluj. Tot atunci, rectorul Ștefan Pascu l-a rugat pe tata să-l accepte și pe tânărul asistent Dumitru Ciocoi-Pop de la Cluj, care avea probleme disciplinare, având reclamații pe care i le făcea la partid și la rector fosta sa soție, de care divorțase, care era asistent universitar la Conservatorul din Cluj-Napoca, pe nume Ioana Daniela Ciocoi-Pop, cu care avea un copil.

 

Dumitru Ciocoi-Pop a fost asistentul lui Mihai (Michael) Bogdan, care l-a primit și la doctorat, de la care a învățat și modul de administrare al catedrei. După mulți ani, Michael Bogdan a primit titlul de Doctor Honoris Causa al ULBS, iar fostul său asistent Dumitru Ciocoi-Pop i l-a înmânat în calitate de rector al Universității din Sibiu, devenită în mai 1995 Universitatea „Lucian Blaga”. Subsemnatul, fiind în sală în acel moment, ca membru al Senatului ULBS, știind bine istoria evoluțiilor acelor actori, m-am gândit din nou la ce înseamnă șansa în viață, la ce înseamnă să fii acceptat și promovat într-un anumit moment al vieții care să deschidă omului valoros șansa de a-și pune în valoare calitățile.

 

Mergând la Cluj, la ședințele lunare de Senat, tata stătea de regulă în vecinătatea profesorului Ioan Ceterchi de la Drept. Într-o discuție, Ioan Ceterchi i-a spus că se resimte mult în țară lipsa de specialiști în administrația locală și chiar și în cea centrală. Acest fapt l-a determinat pe Nicolae Lupu să inițieze înființarea unei specializări de Științe Administrative. Secretarul de partid, Ioan Vesa, a insistat ca noua specializare să fie de Științe Economice și Administrative, pentru că el dorea să-și ia catedră la acea specializare și împingea lucrurile în direcția unei specializări având Economia ca și disciplină fundamentală de studiu. Așa s-a ajuns ca în 1971 să-și deschidă porțile această nouă specializare, căreia tata i-a prevăzut și cursuri de „fără frecvență”, pentru a se școlariza funcționarii publici fără studii de specialitate. Tata dorea să-l aducă pe profesorul Ioan Ceterchi să fondeze Catedra de Drept, dar n-a putut căci în anul 1971, când au început cursurile, Ioan Ceterchi a fost numit președinte al Consiliului Legislativ al României și s-a mutat la Universitatea din București. A devenit membru corespondent al Academiei, apoi membru al Comitetului Central al PCR, apoi ministru al Justiției în guvernul al doilea al lui Ilie Verdeț. În aceste condiții, tata a apelat la un avocat de nivel înalt, om cu mare cultură, pe nume Gheorghe Iliescu. El era fiul Mioarei Pleniceanu, la noi în casă i se spunea „Tanti Miorica”, prietena mai în vârstă a mamei mele, soția generalului Ioan Pleniceanu din armata regală antonesciană, care a luptat pe frontul antisovietic, ceea ce i-a adus mari probleme după război. Generalul Pleniceanu se cunoscuse foarte bine cu profesorul George Alexianu, rudă prin alianță a mamei mele, fostul guvernator al Transnistriei, condamnat la moarte și executat împreună cu mareșalul Ion Antonescu. Așa s-a legat prietenia.

 

Gheorghe Iliescu era fiul Mioarei Pleniceanu dintr-o altă legătură a ei, cu un alt bărbat. Gheorghe Iliescu nu era membru de partid. Se despărțise în acea perioadă de soția sa, o avocată renumită din Timișoara și s-a întors la Sibiu. Nu s-a mai căsătorit niciodată pentru că soția lui l-a pedepsit și s-a opus desfacerii căsătoriei și prin tertipuri foarte bine ticluite, această căsătorie nu s-a desfăcut decât la bătrânețe. La început, secretarul de partid, Ioan Vesa, nu-l prea accepta pe Gheorghe Iliescu. Spunea că sunt prea mulți oameni în facultate cu dosare rele de cadre. Tata îl angajase și pe Haralambie Chirca, un medievist specialist de marcă în paleografie, care fusese preot legionar și nu era membru P.C.R., adusese ca asociat și pe Gustav Gündisch, fost SS-ist notoriu, ca și Carol Göllner și secretarul P.C.R. Ioan Vesa era mereu nemulțumit de dosarele lor. Tata a insistat și Iliescu a fost ulterior primit în partid și s-a împăcat bine cu Vesa. Era foarte corect și a devenit șef al Catedrei de Drept. De asemenea, a fost adus de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași conferențiarul Gheorghe Stoica, puternic susținut de rectorul Ștefan Pascu și de Securitate. Soția sa a fost toată viața șefa recepției la Hotelul „Aro” din Brașov. A fost o căsătorie modernă de pe atunci: el la Iași, ea la Brașov, apoi el la Sibiu, ea la Brașov. Doamna Stoica s-a mutat la Sibiu doar după pensionare. A fost informatoare a Securității, iar apartamentul  în care Gheorghe Stoica organiza întâlniri cu colegii săi a fost identificat după 1990 ca fiind casă conspirativă a Securității. Era vecin cu familia mea și la rugămintea lui, tata i-a angajat și fiul, Răzvan Stoica, ca asistent la Germană, fapt pe care ulterior tata l-a regretat.

 

De asemenea, partidul și mai ales Securitatea au făcut presiuni pentru aducerea la facultate a Mariei Vesmaș, care lucra la Consiliul Popular Județean. Soțul ei, Gigi Vesmaș, fusese ofițer de securitate, anchetator penal la Direcția de Cercetări Penale a Securității, în anii terorii judeo-bolșevice. Era foarte influentă și o susținea tare și prim-secretarul de partid de la Mediaș, un țigan pe nume Porime, cu care era prietenă apropiată. Ulterior, au fost aduși ca asistenți universitari Ștefan Mârza, Ioan Santai și Ion Cosmescu, ultimul devenind asistentul lui Ioan Vesa. Desigur, au predat și multe alte cadre didactice.

 

Tata a mai formulat un memoriu către academicianul Ștefan Pascu pentru înființarea specializărilor comerț interior și turism, dar nu a mai apucat să le înființeze pentru că partidul și Securitatea nu l-au mai vrut în funcția de decan, considerând că nu mai au nevoie de el și instituția se va putea conduce bine și fără el. După venirea prim-secretarului de județ Vasile Bărbuleț, un cadrist ferm și rigid, tata a fost complet marginalizat. Vasile Bărbuleț mi-a respins și mie cererea de înscriere la doctorat, astfel că am putut susține doctoratul abia după schimbarea regimului. Vasile Bărbuleț era prieten cu inspectorul șef al MI de la Sibiu, colonelul Ioan Luca, pe care tata refuzase să-l ajute să-i bage copilul la Facultatea de Drept Administrativ. Aveam și un frate fugit în străinătate, fapt care a pus capac dosarelor noastre politice și ne-a condamnat la marginalizare cvazi-totală. Așa a fost istoria. Nicolae Lupu nu a privit cu ură și cu patimă marginalizarea sa și a mea, dar de mâhnit, l-a mâhnit, pentru că a așteptat mai multă recunoștință pentru realizările sale puse în folos public. Din acest punct de vedere, Nicolae Lupu, în ciuda unei mari experiențe de viață, a avut și o doză de idealism. Viața lui Nicolae Lupu a fost cu bune și cu rele, ca viața, în general... Astăzi sunt alte „rele” în societate, unele dintre ele la fel de mari sau mai mari decât cele din acea perioadă. După 1989, nu a pozat niciodată în victimă a faptului că a fost total marginalizat în ultima parte a regimului socialist. Ideea în sine îi repugna.

 

După Nicolae Lupu, decanii care i-au urmat, Ioan Vesa și Gerhard Konnerth, nu au mai dezvoltat facultățile de Filologie-Istorie și Drept, mulțumindu-se pe moment să păstorească ceea ce au moștenit de la tata. Dezvoltarea instituției avea să aibă loc după 1990, sub conducerea decanului, ulterior rector timp de trei mandate, Dumitru Ciocoi-Pop.

 

În anul 1974, Facultatea de Științe Economico-Administrative s-a transformat în Facultatea de Drept Economico-Administrativ, absolvenții continuând să primească diplomă cu dublă specializare, Drept Administrativ și Economie. În galeria decanilor Facultății de Drept, de la etajul I al clădirii facultății, din Calea Dumbrăvii nr. 35, Nicolae Lupu figurează ca decan fondator. De altfel, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa, Senatul și comunitatea academică a universității i-au recunoscut lui Nicolae Lupu toate meritele de fondator al instituției universitare sibiene care astăzi se numește „Lucian Blaga”.

 

După plecarea tatei din funcția de decan și alegerea sa ca șef de catedră, noua conducere a făcut demersuri la partid pentru a se desprinde de Universitatea „Babeș-Bolyai” și a înființa Institutul de Învățământ Superior din Sibiu, de sine stătător. În acest fel, s-a renunțat la protecția instituțională excepțională oferită de Universitatea „Babeș-Bolyai”.

 

În anul 1984, Institutul de Învățământ Superior din Sibiu s-a desființat. A mai rămas doar o secție de subingineri în domeniul Mecanică. Era prețul pe care conducerea academică sibiană o plătea pentru renunțarea la apartenența la brandul de mare anvergură pe care îl reprezenta universitatea clujeană.

 

Desființarea din 1984 ne-a rănit mult pe toți cei care eram, într-un fel sau altul, legați de această instituție. Tata a suferit foarte mult...

 

Dar, cum roata Istoriei se învârte mereu, implacabil, a venit anul 1990 și universitatea a renăscut din propria-i cenușă, dezvoltându-se foarte frumos în primul deceniu. Deși pensionar, Nicolae Lupu și-a reluat activitatea la catedră și a predat până în anul 1999.

 

Momentul înființării din 1969, va rămâne însă unul memorabil, pentru că atunci a fost pusă o piatră trainică de temelie pentru o instituție de mare importanță, care, chiar dacă a traversat și va mai traversa perioade dificile, a dăinuit și a devenit un stâlp al orașului nostru milenar.

 

Nicolae Lupu a ştiut să reţină ceea ce a fost frumos şi valoros din viaţă. A întâmpinat numeroase dificultăţi, mai ales politice. În anul 1974, cum am mai spus, unul dintre fiii săi, muzician profesionist, a părăsit România şi s-a stabilit în Occident, fapt care i-a complicat raporturile cu autorităţile. El a fost totuși mulțumit că fiul său a făcut o carieră internațională înaltă, fiind timp de 25 de ani prim-violoncelist la Orchestrei Filarmonice a Radiodifuziunii Germane WDR din Köln. A fost adeseori frânat de factori politici, ca şi de numeroasele invidii pe care le generau succesele sale, mai ales fondarea unor instituţii trainice şi transformarea Brukenthalului dintr-un depozit într-un muzeu de nivel internaţional. Armele cu care a luptat Nicolae Lupu au fost cultura, competenţa profesională, ideile de anvergură, bunul simţ şi bunătatea. Nu a putut învinge totdeauna, a suferit și înfrângeri personale, unele mari, dar a lăsat în urma sa lucruri trainice, cu rădăcini adânci, a lăsat o şcoală bună de formare de specialiști și de oameni în Muzeul Brukenthal, la institutul Academiei şi la facultate.

 

De multe ori, invidia a făcut pe unii să încerce să-i facă unele realizări uitate, iar unii s-au împăunat pe ei înșiși cu realizări ale lui Nicolae Lupu.

 

La vârsta de aproape 80 de ani, după ce şi-a încheiat activitatea didactică, toate meritele i-au fost recunoscute. Pentru întreaga sa activitate, comunitatea academică i-a conferit cel mai înalt titlu: Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga”. S-a stins la trei zile după ce a împlinit 80 de ani, iar post-mortem Senatul Universităţii „Lucian Blaga” a dat numele „Nicolae Lupu” Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu.

 

La Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, pentru merite istorice, Muzeul Brukenthal și Ministerul Culturii i-au ridicat un bust în curtea interioară a Palatului Brukenthal. Nicolae Lupu a fost înmormântat în cimitirul din satul său natal, Viștea de Sus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu