luni, 30 ianuarie 2012

Pe urmele lui Zenon
Prefata
"Mariana Gurza ne invită într-o călătorie în care  recrează cu intensitate adâncurile şi înălţimile experienţei umane şi ne face să vedem cât de extraordinară este viaţa noastră de zi cu zi.

Titlul antologiei ne sugerează că este vorba de o recreare a unui stil neconvenţional antic grecesc care ne încapsulează în mitul lui Zenon din Eleea (490 - 430 î.Hr.) şi într-o manieră originală, subtilă, profundă şi de modă veche, autoarea ne propune spre încântare o  colecţie de trăiri şi transmutări lirice.
Această colecţie are treizeci şi cinci de poezii alese. Poemele Marianei Gurza, strălucit artizanale sunt perceptive la peisajul natural şi întrebările fundamentale ale vieţii şi ale morţii.
Acest volum oferă textul românesc, original şi omologul său în limba engleză pe pagini faţă în faţă. Traducerea lui George Anca surprinde cu ochi de şoim splendoarea originalului,  transmite cu măiestrie frumuseţea poetică şi ritmul folosit, precum şi complexitatea adâncimilor limbii autoarei Mariana Gurza.
O profundă poezie de iubire...senzuală, muzicală şi delicată."
Ben Todica

Foreword
The title of anthology suggests that it is question of recreation of an ancient unconventional Greek style which encapsulates us into the myth of Zeno from Eleea (490 – 430 BC) and in original, subtle, profound and old fashioned manner, the author proposes to our delight a collection of lyrical feelings and transmutations.
This collection has thirty five chosen poems. Brilliantly crafted, poems of Mariana Gurza are perceptive to natural landscape and fundamental questions of life and death.
This volume offers Romanian original text and its homologue in English on opposite pages. Translation of George Anca surprises with hawk eye the splendor of original, transmits with mastery poetical beauty and used rhythm, as well as complexity of language depth of author Mariana Gurza.
A profound love poetry... sensual, musical and delicate.
Ben Todica
Pe urmele lui Zenon


            Am prins tristeţea-n mâini
            şi-am înveşmântat-o-n lacrimi.
            I-am dat bineţe surâsului
            şi am închinat pelin
            în cupe de nostalgie.
            Mi-am prins dorul în plete
            şi i-am dat culoare nopţii,
            apoi,
            am fugit...
            Mă temeam.
            Alergam înfrigurată
            spre un sfeşnic  pribeag
            întocmai ca Zenon.
            Ne-am surprins amândoi
            în noapte întrebând...


 


      Coperta: Eric Bi Chen


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu