duminică, 22 august 2021

Viorel Roman - Romanii in laboratorul mondial / 350-361 / unde America a devenit un mare ospiciu, opinie

 Romanii in laboratorul mondial / 361 / Ciudată ţară, într-adevăr!

 

constata Eminescu, înainte de a ne îndemna să deschidem ochii, să ne trezim şi să dăm de pământ cu „turma de netrebnici”: „Într-adevăr, cum li s-ar deschide oamenilor ochii când unul le-ar zice Ia staţi, oameni buni! Voi plătiţi profesori care nici vă învatã copiii, nici carte ştiu; plătiţi judecători nedrepţi şi administratori care vă fură, căci nici unuia dintr-înşii nu-i ajunge leafa. Şi aceştia vã ameţesc cu vorbe şi vă îmbată cu apă rece. Apoi ei toţi poruncesc şi nimeni n-ascultă. Nefiind stăpân care să-i ţie în frâu, ei îşi fac mendrele şi vă sărăcesc, creându-şi locuriş si locuşoare, deputăţii, primării, comisii şi multe altele pe care voi le plătiţi peşin, pe când ei nu vă dau nimic, absolut nimic în schimb, ci din contră vă mai şi dezbracă, după ce voi i-aţi înţolit. De aceea, alungati turma acestor netrebnici!” Mai bine de 150 de ani n-am ascultat astfel sfaturi. Teo Palade, Aceste hiene pribege pe care, naivi, le-am ales să ne fericească, info Brasov, 30/08/2021

 

*

https://de.calameo.com/books/005516518f4d2f6a3f859

https://altculturesite.wordpress.com/2018/12/10/altculture-11-2018-drama-ortodoxiei/

http://bentodica.blogspot.com/2018/06/viorel-roman-teocratia-ortodoxa-moldo.html

https://www.academia.edu/27240809/Romania_2030

https://ioncoja.ro/viorel-roman-statul-la-romani/
Romanii in laboratorul mondial / 357 / After Afghanistan, opinion

 

Everybody has an opinion, so what is the truth "After Afghanistan"? Definitely not the "unity in diversity" as this gentleman's opinion suggests. There is no unity, just a temporary alignment of common interests of different groups, stimulated and manipulated from behind by other groups. You know, circles within circles. Everything is compartmentalized, and only the top knows the general plan. Do you think in politics anything that "happens" is by chance? Far from it, FDR said it as well long time ago. Are we still so naive to believe in the "righteous" and spontaneous revolt of the masses looking to win their "freedom" from the "dirty" colonialists? Has that ever worked in history?  Like always, the masses are used by those in power, behind the scene, to create the necessary historical events and accomplish their ultimate goal, that which today we call globalism. The elimination of all traditional values, all differences, borders, national governments. The implementation of the one-world-religion and the universal control over us, the humble peons marching in lock-step on the greatest chess table in the history of this fallen paradise. I'm sure anybody with a little thinking brain left in place could add to this list. I'm also sure a lot of of the liberal academia propagandists, prevalent today everywhere, will be just happy to put me back into my place. After all, they have the monopoly on the truth, that's why they are there in the first place, right? Pity those who don't even realize how well they are manipulated / controlled through the benefits and positions they are given to become the propaganda arm in the name of the fake "humanist" values worn like a mask to hide the real agenda… JR, 27/08/2021

 

*

Toată lumea are o părere, deci care este adevărul „După Afganistan”? Cu siguranță nu „unitatea în diversitate”, așa cum sugerează opinia acestui domn. Nu există unitate, ci doar o aliniere temporară a intereselor comune ale diferitelor grupuri, stimulată și manipulată din spate de alte grupuri. Știi, cercuri în cercuri. Totul este compartimentat și doar vârful cunoaște planul general. Crezi că în politică ceva ce „se întâmplă” este întâmplător? Departe de asta, FDR a spus-o cu mult timp în urmă. Suntem încă atât de naivi să credem în revolta „dreaptă” și spontană a maselor care doresc să-și câștige „libertatea” față de coloniștii „murdari”? A funcționat asta vreodată în istorie? Ca întotdeauna, masele sunt folosite de cei de la putere, din spatele scenei, pentru a crea evenimentele istorice necesare și pentru a-și atinge scopul final, ceea ce astăzi numim globalism, eliminarea tuturor valorilor tradiționale, a tuturor diferențelor, a frontierelor, a guvernelor naționale. Implementarea unei religiei intr-o singură lume și controlul universal asupra noastră, umilii pioni care mărșăluiesc pe cea mai mare masă de șah din istoria acestui paradis căzut. Sunt sigur că oricine cu puțin creier gânditor rămas la locul său ar putea adăuga la această listă. Sunt, de asemenea, sigur că mulți dintre propagandiștii academici liberali, răspândiți astăzi peste tot, vor fi doar fericiți să mă repună în locul meu. La urma urmei, ei au monopolul adevărului, de aceea sunt acolo în primul rând, nu-i asa? Păcat de cei care nici măcar nu realizează cât de bine sunt manipulați / controlați prin beneficiile și pozițiile pe care li se acordă să devină brațul propagandistic în numele falselor valori „umaniste” purtate ca o mască pentru a ascunde agenda reală… JR, USA, 27/08/2021Romanii in laboratorul mondial / 356 / After Afghanistan, opinie

 

Like Afghanistan most of the oriental societies are nomadic, ethnic, tribals and multicultural, no historian knows, how Afganistan looked during the era of Alexander the great, diadochen, Buddhism, Islam, Goldenen Horde, Marco Polo, Shah Jahan and Ranjit Singh, ruler of Bagram and Kabul. The people around Khyber Pass fought skirmishes for den Lebensraum in the harsh valley of Hindukush & karakorum, lived, integrated, assimilated and formed an unity in diversity. The problem in my opinion starts with the coming of the Western colonialism, save and expect a little comprador class the rest was maltreated and dominated as a Beutemasse of Paria. After the first world war the Americans of the same  race displaced the former colonists with Dollar and Drohne imperialism in the fake name of democracy and human rights. I think it is unmasked now, such an era is coming to an end as Empires like Romans and Russia. Dear Roman, in our life we witnessed together so much of the changes, it is perhaps one of them, like a drop of water in an ocean, as Buddha rightly said. Kaifi, HB, 26/08/2021

 

*

Romanii in laboratorul mondial / 346 / dupa Afganistan, dezvoltăre fara occidentalizareRomanii in laboratorul mondial / 355 / cu spionii care-i conduc

 

cu toate ca sunt in UE si prezenta NATO, a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est în garnizoana Sibiu, a Bazei 91 Logistică de la Deveselu, a Bazei aeriane de la Câmpia Turzii si Bazei 57 Aeriane de la Kogălniceanu garanteaza occidentalizarea, tot asa cum Armata Rosii a impus ortodoxo-comunismul in RPR si a RSS Moldova. Ipoteza ca un prim-ministru cu studii in USA e spion american, presedintele cu studii la Moscova, spion rus, samd, este discutabila. Mai plauzibil este insa ca adeptii teocratiei, Voevodului moldo-valah in simfonie cu BOR, neam, glie, rit, cu toate deciziile si resursele in mana sa si astfel sansa ”democratica” a tradatorilor ”straini de neam si tara” e minima, sunt mult mai numerosi decat adeptii democratiei UE/NATO. Moscova sau Roma? Sorin Rosca Stanescu, Spionii care conduc Romania, Evenimentul Zilei, Bucuresti, 24/08/2021

 

*

Romanii in laboratorul mondial 347 / strategia adoptarii monedei euro; 343 / modernizare fara occidentalizare; 314 - 310 / Partidul Voevodului; 315 / economia lor este coloniala, o economie subdezvoltată

 

*

https://www.academia.edu/36702007/Aderarea_Rom%C3%A2niei_la_Uniunea_Europeana[3]

https://www.academia.edu/42621097/Viorel_Roman_un_laborator_european_Romania_2021

https://altculturesite.wordpress.com/2018/12/10/altculture-11-2018-drama-ortodoxiei/

http://bentodica.blogspot.com/2018/06/viorel-roman-teocratia-ortodoxa-moldo.html

https://www.academia.edu/44587667/Viorel_Roman_ÎN_VREMEA_MOLIMEI[2]

https://www.academia.edu/44587757/ÎN_VREMEA_MOLIMEI[1]

https://www.academia.edu/27240809/Romania_2030

https://ioncoja.ro/viorel-roman-statul-la-romani/Romanii in laboratorul mondial / 354 / cand tusea e un act terorist

 

Realitatea de astăzi este deja mult mai rea decât cea a lui Orwell din 1984, pare mai apropiată de cea a lui Aldous Huxley, un fel de narco-capitalism în care tehnologia anesteziază corpul social într-un grad în care mulți nici nu mai știu că sunt înrobiți. În mod ironic, coronavirusul a oprit mașina globală, cel puțin pentru o clipă, și chiar a arătat că este, de fapt, posibilă oprirea radicală a emisiilor de carbon... Pogačar, Marko, Coughing Has Become Almost a Terrorist (Tusea astăzi a devenit aproape un act terorist n.a.), Versopolis / Review 2020

 

*

Romanii in laboratorul mondial 350 / unde America a devenit un mare ospiciu; 321 / Noua Ordine Mondiala post-Covid-19; 320 / riscul de contaminare; 317 / banditism politico-medical

 

*

https://www.academia.edu/50780487/Romanii_in_laboratorul_mondial_321_Noua_Ordine_Mondiala_post_Covid

https://www.academia.edu/44587667/Viorel_Roman_ÎN_VREMEA_MOLIMEI

https://www.academia.edu/44587757/ÎN_VREMEA_MOLIMEI[1]

https://www.academia.edu/34504213/Semnele_vremii_complet_pdfRomanii in laboratorul mondial / 353 / unde America a devenit un mare ospiciu, opinie

 

Absolut. Lucrurile acestea insa nu sint intimplatoare, si nu e "nebunie", ci un proces foarte bine dirijat. America trebuie ingenunchiata si desfiintata ca putere majora, poate chiar si ca natiune, iar apoi toate tarile lumii vor cadea ca dominourile. Plan machiavelic condus din umbra din elitele cu orientari globaliste, care cred ca atunci cind procesul va fi dus pina la capat vor beneficia de toate roadele efortului sustinut, in timpurile moderne de mai bine de doua sute de ani... Intrebarea este, ce-i indeamna pe unii sa-si doreasca asemenea puteri si avantaje vaste in aceasta lume materiala? Omul este creatia lui Dumnezeu cazuta in pacat, din care nu mai poate sa iasa, chiar dupa venirea lui Hristos. Crezi tu Romane, ca indreptarea noastra catre "valorile curente occidentale" ne va scoate din mizeria spre care se indreapta toata omenirea, sau asta este unul din factorii majori, daca nu cel mai semnificativ, al continuei noastre degradari? "Progres" sau traditie, inteligenta sau intelepciune? Poti sa alegi, cum de altfel facem cu totii, iar rezultatele se vad tot mai clar... IR, USA, 23/08/2021

 

*

Ideea ”Planului elitelor globaliste” e vizibila de la Revolutia Franceza, Iluminism, dar ea este vechi de 2.500 de ani, de cand filizofii greci resping miturile (Eliade), ca nestiitifice si pun astfel bazele ” Absolutului” cunoasterii stiintifice, ”cultului” technico-stiintific celebrat, mai ales in USA. Acuma 2500 de ani, are loc revolutia monoteista, care si ea renunta la miturile facute de om, dar proclama ca ”Absolut” revelatia profetilor din Israel, ce vorbesc in numele lui Dumnezeu, Adevarul absolut, etern. Dilema noastra e ca "Valorile occidentale” sunt si stiintifice si ale revelatiei divine judeo-crestine, dar noi traim in era glorificarii realizarilor tehnico-stiintifice, intr-adevar formidabile, si-l pierdem din pacate vedere pe Dumnezeu, cu consecintele catastrofale pentru om descrise si de tine.

Adevarul este ca avem nevoie de credinta si ratiune, ele nu se exclud, ci se interconditioneaza, completeaza, cum am incercat si eu sa demonstrez pe scurt mai jos.

 

https://ziarulnatiunea.ro/2012/07/20/credinta-si-ratiune/

https://melidoniumm.wordpress.com/2012/07/22/viorel-roman-credinta-si-ratiune/

https://romaniapatrianostra.wordpress.com/2013/03/12/2-benedict-xvi-ratiune-si-credinta/

http://www.badpolitics.ro/benedict-xvi-2005-2013/

 

 

Romanii in laboratorul mondial / 352 / dupa Afganistan, opinie

 

Anglia era în vremea Magnei Charta catolică. Universitățile europene au apărut în jurul anului 1000 într-o lume catolică. Guttenberg și Revoluția Tiparului s-au născut in Germania intr-o Europa Catolică și i-au erodat supremația aparent de neclintit, cu rezultatele menționate și de dv. Oare de ce lumea greco-ortodoxă sau cea islamica nu au fost în stare de asemenea evolutii? Liviu Petre, Facebook, 22/08/2021

 

 

Romanii in laboratorul mondial / 351 / unde America a devenit un mare ospiciu, opinie

 

Da, jalnicele lamentari ale unui Yankeu trezit la realitate cu mare intarziere, dar care, cu siguranta, a contribuit si el din plin la starea prezenta a Lumii Noi. Nu s-a ajuns aici din intamplare ... Copiii de azi si de maine platesc pacatele parintilor, ale semenilor rataciti (albi, colorati, femei sau barbati),... natura are tendinta de a se echilibra orbeste. Din acest motiv s-a inventat civilizatia... a trai inconstient, cu grija numai propria fiinta, nu poate duce decat la ruina, ca orice soi de targ mefistofelic. IM, USA, 07/07/2021

 

 

Romanii in laboratorul mondial / 350 / unde America a devenit un mare ospiciu

 

Nu am visat niciodată că trebuie să mă confrunt cu perspective a nu trăi în Statele Unite ale Americii, cel puțin nu pe cea pe care am cunoscut-o toată viața. Nu mi-am dorit niciodată să trăiesc altundeva. Aceasta este casa mea și am avut privilegiul să mă nasc aici. Dar astăzi m-am trezit și, în timp ce mi-am luat cafeaua de dimineață, mi-am dat seama că totul este pe cale să se schimbe. Indiferent de modul în care votez, indiferent de ceea ce aș spune, ceva rău ne-a invadat națiunea, iar viețile noastre nu vor fi niciodată la fel. Am fost confuz de ostilitatea familiei și a prietenilor. Mă uit la oameni pe care i-am cunoscut toată viața – atât de plini de ură doar pentru ca nu sunt de acord cu opiniile lor. Cred că America a devenit un mare ospiciu. Am devenit o națiune care și-a pierdut mintea colectivă! Nu puteți justifica această nebunie: • Dacă un tip se preface a fi femeie, ți se cere să te prefaci cu el. • Este ne-american pentru recensământ să numere câți americani sunt în America.

• Rușii care ne influențează alegerile sunt răi, dar ilegalii care votează în alegerile noastre sunt buni.

• A fost grozav pentru Joe Biden să-l „șantajeze” pe președintele Ucrainei, dar este o infracțiune de neiertat dacă Donald Trump întreabă de asta.

• La douăzeci de ani sunt prea tânăr pentru a bea o bere, dar la optsprezece ești suficient de mare pentru a vota.

• Oamenii care nu au deținut niciodată sclavi trebuie să le plătească despăgubiri oamenilor care nu au fost niciodată sclavi.

• Oamenii care nu au fost niciodată la facultate ar trebui să plătească datoriile studenților care au luat împrumuturi uriașe pentru diplome.

• Imigranții cu covid, tuberculoză, sifilis ... sunt bineveniți, dar trebuie să dovediți dacă câinele dv. este vaccinat.

• Medicii irlandezi și inginerii germani care doresc să emigreze în SUA trebuie să se treacă printr-un proces riguros de verificare, dar orice analfabet care sare gardul sudic este binevenit.

• 5 miliarde de dolari pentru securitatea frontierelor este o suma prea mare, dar 1,5 trilioane de dolari pentru asistența medicală „gratuită” a celor care sar gardul ilegal și nesocotesc legile noastre nu.

• Dacă se aranjeaza pentru a intra în facultatea mergi la închisoare, dar dacă se aranjeaza pentru a intra în țară mergi la facultate gratis.

• Oamenii care spun că nu există genurile bărbat și femeie cer un președinte de sex feminin.

• Vedem țări socialiste care se prăbușesc, dar ni se pare un plan grozav pentru America.

• Unii oameni sunt considerați responsabili pentru lucrurile care s-au întâmplat înainte de a se naște, iar alții nu sunt considerați responsabili pentru ceea ce fac acum.

• Infractorii sunt prinși și eliberați pentru a răni și mai mulți oameni, pentru că încarcerarea lor este rea, deoarece este o încălcare a drepturilor lor. Și arătând toată această ipocrizie ne face „rasiști”?! Nimic nu mai are sens – fără valori, fără morală și fără civilitate. Oamenii mor de un virus chinez, dar este rasist să-l numiți chinez, chiar dacă a început în China. Trăim în mod clar într-o lume cu capul în jos, în care binele este greșit și răul este corect, în care moralul este imoral și imoral este moral, unde binele este rău și răul este bine, unde uciderea criminalilor este greșită, dar uciderea copiilor nenăscuți este OK! Se pare ca marea navă de nescufundat Titanic - America a lovit un aisberg, ia apă și se scufundă repede.

Comentariu europan. În ziua în care cea mai mare putere a lumii își lua „rămas bun” de la unul dintre cei mai „buni” fii ai săi George Floyd, în acea zi America a arătat că a cam ajuns la final.

Sicriu de aur, sute de mii de americani (de culoare dar si „cretini ... albi”!) în lacrimi, mii de idioți căzuți în genunchi, cerându-și iertare de la populația de culoare, pupându-le pantofii, toată această mascaradă grotescă a devenit simbolul marii Americi! Imaginea cu primarul Mineapolis-ului, agățat de sicriu, ca să nu se prăbușească de durere, vărsând lacrimi de crocodil, este cireașa de pe tort. Sau membrii din Congresul american îngenunchiați pentru un criminal! Cum e posibil așa ceva? Uite că ... este! Soția „eroului național”, cea care nu își mai văzuse soțul de 6 ani, după ce o părăsise lăsând-o singură cu o fiică de trei luni, țipă de când a murit „eroul”, că ... „a rămas fără pâine”, deși timp de 6 ani nu a primit nici o fărâmitură de pâine de la soțul care o lăsase cu ochii în soare. Și uite cum americanii, rușinați si complexați de sindromul „omului alb” s-au mobilizat și au făcut donații de 20.000.000 (douăzeci de milioane!) de dolari pentru sărmana văduvă a „eroului național”. Universitatea Massachusetts a înființat o bursă George Floyd. Nimic nu este prea mult pentru „eroul” de culoare, care încercase să-și cumpere țigări cu ... bani falși! Tare, nu? Urmează, poate, premiul Nobel pentru pace, acordat post mortem. Marele Floyd, marele erou, arestat pentru jaf armat, trafic și consum de droguri (ultimul act de eroism fiind când a pus cuțitul la burta unei femei însărcinate, cerandu-i bani), iar după ce și-a turnat complicii a primit o pedeapsă redusă.

 

America stă în genunchi... Și în numele lui, jafurile, violențele cresc în orașe ca New York, Los Angeles, Chicago, Minneapolis ș.a. Unele surse spun că 89 de polițiști ar fi fost omorâți, o fată de 17 ar fi fost violată, sute de polițiști în mașinile de poliție incendiate, străzi în flăcări, magazine distruse, parcuri .. până și lebede omorâte, săracele victime colaterale ale unui război al oamenilor.

Mai este ceva? Filmul „Pe aripile vântului” interzis. Minunat! Ce poate fi mai minunat decât această minunată viață, cu minunatele ei surprize pe care le trăim în aceste minunate vremuri... Circula pe internet. Gândurile unui american, Cotidianul, Bucuresti, 07/07/2021

 

*

https://www.academia.edu/38655926/Defaimarea_lui_Donald_Trump_opinii

http://bentodica.blogspot.com/2019/12/viorel-roman-trump-impeachment-si.html

http://www.logossiagape.ro/2018/03/04/viorel-roman-antiintelectualismul-protestant-si-ortodox-

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu