miercuri, 4 ianuarie 2017

Mihai Eminescu, Patronul Poeziei Românești!


De la Biblioteca ”Mihai Eminescu”
Cringila – N.S.W

Mihai Eminescu, Patronul Poeziei Românești!
La 15 Ianuarie, 2017, se împlinesc 167 de ani de la nașterea
Luceafărului poeziei noastre!

       În volume și ediții, în antologii și analize fără număr, oamenii de seamă ai culturii Române, din generație în generație, au studiat și explicat fenomenul EMINESCU, fundamentând pentru totdeauna convingerea genialității poetului nostru național.
       Personalități eminente, de talie enciclopedică, au trudit ani în șir la studiul operei eminesciene. Demne de amintit sunt ilustre personalități, ca de exemplu: George Călinescu, Perpessicius, Șerban Cioculescu, Ion Creția, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, I.L.Caragiale, T.Arghezi, Aurel Rusu, Ion Scurtu, Al.Piru, D.Murărașu, și mulți alții.
        Din biografiile contemporanilor lui Eminescu avem cele mai sigure surse
pentru a înțelege viața și activitatea poetului, scriitorului și ziaristului
bucovinean. Iosif Vulcan anunța cititorilor FAMILIEI prezența tânărului poet,
de numai 16 ani, ”surprizându-i plăcut”, și publicându-i versurile poeziei sale ”De-aș avea”. Apoi veniră vremile maturității, când avea să fie elogios apreciat de cei din generația sa, Titu Maiorescu, Ion Creangă, Vasile, Alecsandri, Barbu Ștef. Delavrancea, Al. Vlahuță, Ioan Slavici, și desigur pleiada de scriitori ai generațiilor viitoare, până în prezent.
     Poetul s-a identificat cu ființa neamului său românesc, cu aspirațiile acestuia,
cu suferințele acestuia, cu bucuriile acestuia, șlefuindu-ne o limbă literară cultă,
frumoasă, dulce, ca un fagure de miere. Vulgaritatea era străină stilului său, dar,
acea energie creatoare izvora din dragul și iubirea de a-și vedea neamul  fericit!
     Se observă de asemenea, că toți din această lungă pleiadă a admiratorilor operei eminesciene, a celor ce ulterior și l-au ales drept patron al activităților lor literare, au fost demni, s-au străduit a fi demni și cu respect pentru valoarea imensă pe care Mihai Eminescu o reprezintă în ansamblu creatorilor de literatură românească.
    Ar fi o blasfemie de neiertat pentru cei ce ar aduce nonsensuri și nimicuri puierile a fi puse ori alăturate tocmai sub numele acestui mare geniu al artei și literaturii noastre!
    Luceafărul poeziei noastre  aduce în continuu înobilarea ființei, a prestigiului artei noastre, revarsă în gândirea noastră, a generațiilor ce vin, razele binelui și al dragostei de neamul căruia aparținem! S-au scris și se vor scrie milioane de versuri dedicate geniului eminescian, atât de tinerimea studioasă din țară, cât și de românimea de pretutindeni trăitori. Să-i repetăm întotdeauna versurile poeziei,
          ”Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie!”

    Ioan Miclău-Gepianul
    2017
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu