miercuri, 9 iunie 2021

N.Georgescu - Noi ipoteze despre moartea lui Eminescu

 Noi ipoteze despre moartea lui Eminescu

 

  

... Şi totuşi, trebuie să mai spunem câteva cuvinte despre acest „alt bolnav d’acolo, unu’ furios, care-a fost director sau profesor de liceu la Craiova”, sau „tenor”, „artist” cum zic alţi biografi. Numele lui întreg apare, aproape în mod ostentativ, doar la Eminescu însuşi, în interogatoriul luat la 12 iunie 1889 – probabil după prima lovitură, cea cu piatra din praştie – de către judecătorul Brusan în prezenţa lui Titu Maiorescu şi a celorlalţi curatori ai poetului: „Sunt Matei Basarab – stă scris în acel interogatoriu – , am fost lovit la cap de către Petre Poenaru, milionar, pe care regele l-a pus să mă împuşte cu puşca umplută cu pietre de diamant cât oul de mare (…) /Este/ un om bogat care are 48 de moşii, 48 de râuri, 48 de garduri, 48 de case, 48 de sate şi care are 48 de milioane.” – şi la sora poetului, Hanrieta, în scrisoarea din 22 iunie 1889 către Cornelia Emilian: „Atât vă spun, şi vă rog să spuneţi la toţi că nenorocitul meu frate a murit în cea mai din urmă mizerie, şi moartea i-a fost cauzată prin spargerea capului ce i-a făcut-o un nebun, anume Petrea Poenaru.” Lăsăm deoparte faptul că Hanrieta n-a fost crezută (zicându-se că s-a lăsat influenţată de Scipione Bădescu, ziaristul inflamat de la Botoşani) – dar constatăm că identitatea acestui Petre/Petru Poenaru n-a fost nici măcar discutată până acum.

Cu totul întâmplător găsim în bogatele dar foarte stufoasele note de subsol ale cărţii D-lui C. Popescu – Cadem: Titu Maiorescu în faţa instanţei documentelor (Edit. Biblioteca Bucureştilor, 2004) câteva informaţii pe care suntem datori să le oferim publicului – în locul autorului, sau pentru a-l ruga să revină însuşi. Avertizăm, aşadar, că este o ipoteză de lucru pe care doar o enunţăm – fără a o urmări (necesitând scotociri intense prin arhive, faţă de care apetenţa nu ne-a întreţinut mai niciodată). Este vorba, aşadar, despre Cleopatra Lecca Poenaru, personaj foarte controversat în biografia eminesciană, despre care s-a scris în mod diferit de către N. Pătraşcu, G. Călinescu, Şerban Cioculescu, Barbu Brezianu – şi Dl. C. Popescu – Cadem doreşte să îndrepte lucrurile. Este, desigur, vorba de un amor târziu al lui Eminescu, cel care i-ar fi dedicat Pe lângă plopii fără soţ. Pe scurt: născută în 1838, fiica pictorului C. Lecca din Craiova s-a căsătorit în 1865 cu un militar, Grigore Poenaru pe numele lui, maior şi apoi colonel, mare jucător de cărţi, beţiv, scandalagiu, bătăuş, care i-a tocat averea făcând-o să divorţeze de el în 1878.

 

Au avut împreună 5 copii, născuţi între 1865 şi 1873, iar la divorţ mai trăiau trei: două fete şi – atenţie, un băiat, primul născut, care se numea Petru Poenaru. Dl. C. Popescu – Cadem nu ne spune anul naşterii, dar bănuim că poate fi anul 1866 – ceea ce ar face ca, în 1889, el să fi avut 23 de ani. (N  Pătrașcu îl amintește: e puștiul de care Eminescu se ascunde într-un dulap când este surprins în vizită la maică-sa...) Înţelegem că s-a tras către tată, pentru că mama îngrijea de cele două fete pe care le ţinea la Iaşi, în pensionul Emiliei Humpel, sora lui Titu Maiorescu. Criticul, se ştie,  aminteşte de câteva ori că mama neglijează să-şi achite taxele pentru educaţie; în scrisorile lui M. Eminescu din 1882 către Veronica Micle este consemnată constant o sumă de bani, 50 de lei, pe care poetul îi împrumută la început de la un amic din Giurgiu, apoi îi trage din leafa sa de ziarist, şi-i  încredinţează prietenei sale, la Iaşi, pentru a achita o datorie către D-na Humpel – iar la un moment dat exclamă: „Cette famme, cette famme!”; este mai mult decât sigur că poetul este un mijlocitor care achită aceste taxe. [1]

 

Mai înţelegem, apoi, din cartea autorului de faţă,  că mama era, sau devine, ea însăşi pasionată de cărţile de joc sperând să-şi recâştige şi astfel moşiile pierdute de fostul soţ. Iarăşi: se ştia că ea este prototipul Dalilei din Scrisoarea V, mai ales versurile din manuscrise descriind-o ca pe „dama de cupă” ce-şi alege partenerii pentru „crailâc”; în vecinătatea acestor ciorne, şi ciorna cunoscutei scrisori a poetului: „Eşti o mizerabilă cochetă, Cleopatra. Tu m-ai ucis moraliceşte. Mi-ai rupt şira spinării, m-ai deşelat moraliceşte încât nu mai pot avea nici o bucurie în viaţă. Mi-e atât de frig înlăuntrul inimei, sunt atât de bătrân Dalilo, ai făcut să cază toată primăvara vieţii mele la pământ încât nu s-alege nimic de ea. Şi de ce? Ce rău ţi‑am făcut eu…”. Ciornele poemului eminescian descriu o jucătoare înrăită de cărţi care alege parteneri de crailâc – iar documentele citate de dl. C. Popescu – Cadem atestă faptul autentic.

     Mai departe scenariul virtual ar putea fi acesta: Dalila luându-i-se poetului din mână în 1886 şi publicându-se într-un ziar, Epoca, desigur că trebuia să ducă în lume, odată cu ea, şi umbrele realităţii – altfel, de ce se lua tocmai aceasta?! Episodul se pierde, însă, în umbrele groase ce însoţesc grupul Junimii (cu secretele lui feminine, vezi-o pe Mite Kremnitz „odalisca lui Maiorescu”, etc.), al epocii în general. E materie pentru un bun roman de moravuri în notele de subsol ale D-lui C. Popescu – Cadem, dar se ridică, iată, întrebarea dacă nu cumva acest Petru Poenaru va fi fost profesoraş prin Craiova – şi, apoi, dornic să‑şi răzbune tatăl de infidelitatea Cleopatrei, ca „Dl. Goe” dar fără săbiuţă de lemn ci cu praştie şi bolovan – ori dornic chiar să-şi răzbune mama de „mitul zilei” creat în jurul ei prin Dalila lui Eminescu…   Dl. C. Popescu – Cadem este dator să scoată din subsoluri aceste fragmente de informaţii – între altele, şi pentru că-şi propune, cum declară la pp 38-39, şi cum procedează în întreg capitolul „T. Maiorescu şi M. Eminescu”,  p. 38-53, să verifice documentar ipotezele de lucru din cartea noastră A doua viaţa a lui Eminescu, din 1994. Or, problema criminalului lui Eminescu se pune implicit în acea carte – şi nu te poţi juca de-a coincidenţele cu asta.

 

 

 

Alexandru G. Djuvara – un  accident perpetuu în eminescologie  ?

 

O legătură care se impune este aceea cu numele lui Al. G. Djuvara (1858-1913), un apropiat, poate chiar prieten al lui  M. Eminescu – şi sigur apropiat şi emul al lui Al. Macedonski (vrea să-i împace pe cei doi). Personaj foarte interesant, dar pierdut în arhive şi amintiri trunchiate, cel care a publicat primul în țară Luceafărul, și care, iată, chiar manuscrisele unor poezii eminesciene, pe care urmaşii săi le donează Bibliotecii Academiei Române în anii ’60 ai secolului trecut. Comentăm pe scurt cazul, ca să se vadă cum se încurcă lucrurile de la sine ori voit în istoria literară. Donaţia către Academie este comentată în revista Viaţa românească, (Nr. 8/1961, p. 162-163) de către donator,  Constant Ionescu, care vorbeşte chiar de o „prietenie” dintre ei, şi afirmă că Eminescu i-a dat lui Al. G. Djuvara „manuscrisele a trei din poeziile sale: Renunţare, Nu mă înţelegi şi Scrisoarea V, însoţite de câteva rânduri afectuoase” – dar nu redă acele rânduri, drept pentru care afirmaţia nu este credibilă. Ion Creţu comentează, în cartea sa: Mihai Eminescu, biografie documentară, 1968, p. 307, considerând că cei doi nu puteau fi de loc prieteni, pentru că în manuscrise poetul îl încondeiază nepotrivit pe Al. G. Djuvara, şi că, dacă poetul însuşi i-ar fi dat aceste manuscrise, gestul nu se putea petrece în 1883, „înainte de a fi internat în sanatoriul doctorului Obersteiner”,  cum susţine Constant Ionescu – ci prin 1880, când sunt definitivate poeziile respective (se găsesc variante databile din acest an şi între manuscrisele eminesciene). Această „ceartă” cu donatorul face ca lucrurile să nu se mai discute, iar Marin Bucur dă un fel de verdict atunci când vorbeşte de Un ignorat al bibliografiei eminesciene: Alexandru G. Djuvara – primul editor în ţară al poemului „Luceafărul” (în iulie 1883, în revista sa, Dunărea, din Brăila, acesta preia textul Luceafărului eminescian după Almanahul României June din Viena, unde apăruse în aprilie; Convorbirile literare îl vor prelua abia în august; sunt diferențe de text, iar Dunărea este mult mai apriopiată de Almanah, vezi mai jos).  În  Caietele Mihai Eminescu, VI, Ed. Eminescu 1985, p.78-92. Marin Bucur trimite la o bibliografie impresionantă (despre personalitatea lui  Al. G. Djuvara au scris: Radu Portocală, Emil Slătineanu, G. Duca, Th. M. Stoenescu, C. Banu, Titu Maiorescu, L. Kalustian, Petru Comarnescu, Ion Vitner, – totuşi, acesta nefiind un argument hotărâtor ca numele său să figureze nici măcar în Dicţionarul General al Literaturii Române) – dar nu spune nici un cuvânt despre Constant Ionescu şi I. Creţu. Autorul se referea la prima ediţie a Bibliografiei Mihai Eminescu, cea din 1976, de unde numele lui Al. G. Djuvara lipseşte într-adevăr[2]. Omisiunea putea fi remediată în ediţia a doua a Bibliografiei, monumentalul tom din anul 1999, dar n-a fost să fie aşa.[3]   Putea fi, apoi, rezolvată de monumentalul Corpus al receptării critice a operei lui Mihai Eminescu, din care d-nii Ionel Oprişan şi Theodor Vârgolici au scos, deja, 25 de volume – dar iarăşi n-a fost să fie.[4] Cercetătorul Zamfir Bălan a scos, în anii noştri, trei ediţii, fiecare în parte revăzută, tot în chip de monument comemorativ pentru Luceafărul lui Mihai Eminescu publicat de Al. T. Djuvara în iulie 1883 în ziarul Dunărea din Brăila – dar la fel: complexul se adânceşte în loc să se limpezească. Ce să zicem?! Bănuim că acest Constant Ionescu avea „bube politice” şi nu putea fi citat – drept pentru care se trece sub tăcere şi mărturia sa de donator, care era esenţială în fond. (Era, de fapt, un personaj de Scrinul negru:  a trăit până în1974, fusese jurist cu doctoratul în drept internaţional la Paris,  în perioada interbelică a călătorit mult stabilindu-se şi la Paris, un timp, unde a publicat două romane în limba franceză fiind prieten cu Ana de Noailles; în 1968 scoate, la noi, o carte de amintiri despre Camil Petrescu, al cărui apropiat a fost toată viaţa. Pentru anii 1960 – un interbelic incomod care se bagă între eminescologi fără a avea chemare şi… reţinere în vreo instituţie –  ca Ion Creţu, editor interbelic al publicisticii eminesciene şi reintegrat, tocmai acum, la Institutul de lingvistică.)

Dl. Zamfir Bălan are chiar o concluzie tranşantă: nu poate fi vorba de o „prietenie” între Eminescu şi Al. G. Djuvara: „Dimpotrivă, o însemnare a lui Eminescu, rămasă în manuscris (mss. 2264), datând din perioada iulie-decembrie 1882 (vezi Magdalena Vatamaniuc, în Mihai Eminescu, Opere XIII, p. 533), pune sub semnul întrebării „distinsa prietenie” (I. Creţu) dintre Mihai Eminescu şi Al. G. Djuvara. Atacându-l într-un limbaj dur pe Macedonski, Eminescu adaugă: „Ba sârbul a găsit şi un lăudător – un grec – Giuvaras – în Brăila”. (Vezi Nota editorială la:  Mihai Eminescu: Luceafărul. Ediţia a treia, revăzută. Ediţie îngrijită de Zamfir Bălan. Editura Istros Muzeul Brăilei, Brăila, 2002.)

Neatenţie, greşeală, concluzie pripită. Nu d-na Magdalena Vatamaniuc este editoarea Vol. XIII din Opere – ci distinsul D-sale părinte, Dl. Dimitrie Vatamaniuc. Eminescu nu îl atacă într-un limbaj dur pe Macedonski, ci este invers: Macedonski îl atacase foarte dur pe Eminescu, în notele la poemul Viaţa de apoi („Acest individ, rău crescut şi gro­solan, care nu ar fi fost băgat fecior în casă de tatăl meu, este însărcinat a re­prezenta astăzi, prin gazetărie, partidul boierimii. Oricine cunoaşte pe acest bul­gar, nu poate decât să deplângă ţara în care «boierii» au ajuns să se reprezinte prin asemenea lighioană.” – şi altele de acelaşi fel, ba încă mai dure, care stau în Literatorul, dar pe care noi nu le prea ştim pentru că dl. Adrian Marino le-a omis, din delicateţe probabil,  din ediţia Macedonski pe care o avem la dispoziţie… Poemul fusese  publicat în Literatorul  ca o prelungire a triumfului după polemica dură Nicolae Xenopol-Mihai Eminescu din aprilie 1882 – iar acum Mihai Eminescu  îşi căuta vorbele pentru un răspuns şi însăila în manuscrise fapte şi idei. Însemnarea despre „grecul Giuvaras” se termină în limba greacă : eis ten Brailan (cu scriere grecească) iar nota imediat următoare  începe cu „Noul Bizanţ s-a cretinizat moraliceşte sub domnia turcului şi  trebuia să se cretinizeze...” – ceea ce atrage atenţia că poetul face jocul de cuvinte cunoscut pe numele capitalei Imperiului Otoman: Istambul (Noul Bizanț) se considera că vine de la eis ten polin (grecii spuneau asta  către gărzile lui Mahomed Cuceritorul când erau întrebaţi unde merg, adică „spre polis”, „spre piaţă” – iar turcii, tot repetând expresia, au inventat cuvântul Istambul). Eminescu face, deci, diferenţa: Giuvaras  nu este un grec de la „cetate” (polis), nu este un „istambulit” –  ci  un grec de la Brăila. Jocul de cuvinte poate fi considerat chiar un alint. O asemenea afirmaţie a poetului nu poate, însă, „pune sub semnul întrebării” eventuala prietenie dintre el şi tânărul brăilean, chiar dacă, într-adevăr, sau pe deasupra,  Al. G. Djuvara scria în Literatorul, chiar îl lăuda pe Al. Macedonski într-un poem.

Eminescu este condescendent în acest an de graţie, 1882, până şi cu Veronica Micle – care publică tot în Literatorul, este lăudată de Macedonski în acelaşi număr în care este ironizat el însuşi, Eminescu. Îi va scrie amicei sale cu seninătate: „Mă mir că trimiţi versuri Literatorului, o foaie care mă batjocoreşte pe mine, una la mână, o foaie rău scrisă ale cărei coloane nu te onorează nici pe tine, două la mână. Nu este o imputare, bineînţeles, ceea ce-ţi observ, ci numai o espresie de mirare din parte-mi faţă c-un copil atât de inteligent precum eşti tu.”  (Vezi „Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit”. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu-Veronica Micle, Ediţie de Cristina Zarifopol-Illias, Ed. Polirom, 2000, p. 423, scrisoarea din 15 august 1882; în altă parte: „Dar îmi spui că scrii, şi ştii, Moţ, că odată avem să le corigem împreună şi le vom edita şi mă tem c-ai să capeţi şi Bene-merenti. Moţ mititel ce eşti tu şi drăgălaş, să treci în nemurire alături de Sion şi Urechia. Quel plaisir!” (iunie 1882).

Nu putea Eminescu să aibă răutăţi, nici chiar în manuscrise, faţă de un june poet şi pictor, critic şi politician – cum era AL. G. Djuvara prin 1882. Poetul scrie rău, la un moment dat, despre fratele mai mare lui Al. G. Djuvara, Trandafir G. Djuvara (născut în 1856) pe motiv că este trimis la un congres european al literaţilor, găsind că este nepotrivit ca un politician liberal, grec, din anturajul lui C. A. Rosetti şi al ziarului Românul – să-i reprezinte pe scriitorii români (poetul este nedrept cu Trandafir Giuvara, pentru că acesta va scoate câteva  volume de poezii, va conduce revista Ateneul Român; dar la fel şi istoria literaturii române este nedreaptă, pentru că  nu-i reţine numele – nici lui, nici fratelui mai mic; – această coincidenţă neînsemnând, desigur, că istoria respectivă în toate avatarurile ei ar fi…eminesciană).

Iată, pe scurt, „complexul Al. G. Djuvara” în eminescologie – şi reţinem: Marin Bucur în 1985 nu citează discuţiile Constant Ionescu-Ion Creţu din 1961, Gh. Calotă în 1987 nu-l citează pe Marin Bucur, Ionel I. Oprişan şi Theodor Vârgolici nu amintesc tema nici în treacăt, Zamfir Bălan în 2003 face a treia întocmire pripită a monumentului său comemorativ – şi tot ce se petrece după Marin Bucur are drept cauză majoră omisiunea din monumentala Bibliografie Mihai Eminescu din 1999. Este efectul discontinuităţii informaţiei, care erodează mai ales întreprinderile monumentale.

   Cu adevărat interesant mi se pare să discutăm cazul poeziei Nu mă înţelegi de M. Eminescu, prezentă în manuscrisul donat Academiei în 1961, pe care Constant Ionescu afirmă că-l deţinea Alexandru D. Djuvara de la autor. Ea fusese publicată într-un Album literar, purtând data 15 Martie 1886, scos la Bucureşti (la pp. 9-10, în chenar elegant, cu letrină şi vignetă, fiind datată 1879, sub numele autorului). Împrejurările în care a ajuns poezia eminesciană în acest album, într-o perioadă când poetul era scos din viaţa publică,  au frământat minţile multor eminescologi – fără a se putea da un răspuns. Dacă Perpessicius ar fi cunoscut momentul Al. G. Djuvara în viaţa operei lui Eminescu ar fi putut, probabil, trage o concluzie mai apăsată (timpul este decalat: Perpessicius scrie în 1944 – donaţia lui Constant Ionescu se face în 1961). Pe scurt, acest Album literar conţine  şi câteva poezii şi cugetări de Alexandru Macedonski; se pare chiar că iese din iniţiativa Societăţii Literatorul pentru că are mai multe semnături ale membrilor acestei Societăţi : V. A. Urechia,  Delavrancea, Th. Şerbănescu. Impresia pe care ţi-o lasă consultându-l este aceea că aici şi acum se încearcă o reconciliere între Eminescu şi Macedonski – sub auspicii tutelare: se mai publică însemnări de Regina Elisabeta şi, în chip de cugetare mai largă,  un fragment din Poeţi şi critici de Titu Maiorescu – exact acel fragment în care nu se acceptă ca poeţii între ei să fie şi critici.

   Vorbind, însă, de împăcare, acceptare împreună etc. – gândul ne poartă aproape automat către studiul lui Marin Bucur din 1985 unde Alexandru G. Djuvara este prezentat insistent ca o punte de legătură între maeştri,  fiind mai întâi prieten şi lăudător al lui Macedonski căruia îi recunoaşte talentul dar îi moderează excesul „laudei de sine”, iar apoi prieten şi lăudător fără rezerve al lui Eminescu. Marin Bucur mai citează studiul critic al lui Alexandru G. Djuvara Idealism şi naturalism, din 1883, arătând că autorul este un mare admirator, la noi, și al lui Emile Zola, pe care-l acceptă ca inovator împreună / alături cu  tradiţionalismul vremii –  or, şi aici vedem aceeaşi tendinţă împăciuitoristă: în polemica din aprilie 1882 cu grupul de la Literatorul, Eminescu le reproşează acestor tineri tocmai zolismul, pe care (ca şi Titu Maiorescu, de altfel) îl respinge categoric. Tânărul Al. G. Djuvara acceptă şi poezia lui Eminescu – şi pe aceea a lui Macedonski, şi tradiţionalismul – şi zolismul: această poziţie, una dintre puţinele sinteze din epocă, trebuie consemnată – iar studiul critic amintit ar merita nu numai comentarea în dicţionarele de idei literare, dar şi reeditarea.

Ca scenariu de istorie literară, se prefigurează posibilitatea ca textul poeziei Nu mă înţelegi de M. Eminescu să fi fost dat pentru publicare în Albumul literar de către Alexandru G. Djuvara care-l deţinea de la autor probabil de prin 1880 (poezia este datată 1879) – şi care considera că astfel pot fi împăcaţi, întru operă, fiind puşi alături, maeştrii momentului. Trebuiesc verificate, în acest Album, acele cugetări sau eseuri nesemnate – în speranţa că ceva aparţine în propriu chiar tânărului brăilean. Această ipoteză de lucru ar fi putut fi urmărită de către Perpessicius dacă ar fi cunoscut subiectul, putea fi urmărită de către Ion Creţu care cunoştea subiectul dar în anii ’60 avea, şi el, acces limitat la condei – şi mai mult ca sigur este urmărită tacit de către Marin Bucur care ştie bine polemica lui Eminescu pe tema naturalismului dar se complace (ori este ţinut) în simple aluzii. Desigur, nu ştiu dacă ipotezele de lucru sunt acceptate ca metodă într-un domeniu atât de... pozitivist  cum este, încă, istoria literară; eu le urmez frecvent acolo unde linia documentară (mi) se întrerupe brusc. Ce faci, în fond, în viaţa reală, atunci când mergi pe firul unui şuvoi puternic, bogat – şi vezi că la un moment dat se pierde în pământ?  Grecii cei vechi dau exemplul unui fluviu care se pierde în câmpie, undeva prin Thesalia – şi  apa reapare într-o fântână undeva prin... Sicilia (obiecte puse în apa fluviului apar accolo). Este un exemplu fericit când natura îl luminează pe om. În situaţii curente, însă, trebuie să cauţi insistent acolo unde se pierde  izvorul. Or, în cazul lui Alexandru G. Djuvara... informaţia se pierde în opera sa: acolo trebuie căutată continuarea. Iar relaţia sa cu poetul trebuie căutată prin 1880; – şi trebuie mai întâi clarificată legătura cu Brăila a lui Mihai Eminescu. În linii generale, ştim azi, datorită scrisorilor mai ales, că familia Eminovicenilor stabilise în 1880 relaţii strânse cu socrii lui Matei Eminescu, ofiţerul, îndrăgostit de Matilda Iosefescu, profesoară în urbe, veche cunoştinţă a Veronicăi Micle („o cunosc foarte bine, a petrecut mai multe vacanţe la mine”, îi scrie Veronica, vezi ed. cit., p. 423), Matei urmând să se căsătorească în primăvara acestui an cu ea (la 6 februarie a avut loc cununia civilă, şi, pentru că era Postul Paştelor, cununia religioasă se va oficia abia în Duminica Tomii). În februarie 1880 Gheorghe Eminovici şi Hanrietta au stat  la Brăila, cum îi scrie Veronica Micle poetului la 8 februarie: „Bătrânul asemenea a fost la Brăila şi a stat 15 zile la Matilda Iosefescu, numele fiitoarei nurori, şi a rămas aşa de încântat de ea încât după ce s-a întors i-a făcut poezii şi i le-a trimis. Harieta zicea că erau nişte prostii extraordinare. Bătrânul zicea: Pe vremea mea aşa versuri erau foarte bune” (Ed. Cit. p. 432). Avem mărturia lui Eminescu însuşi din 10 martie 1880: „A sosit frate-meu la Bucureşti, amorezat lulea şi solicitând permutarea în regimentul de dorobanţi ai Brăilei pentru ca să se statornicească alături de viitoarea sa soţie, D-na Matilda Iosefescu. Cununia va avea loc în Duminica Tomii”  (Ed. Cit. p. 107). Căsătoria aceasta durează 10 ani, desfăcându-se prin divorţ pe care soţul îl cere de la Mizil, unde se mutase între timp (nu se ştie când) de la Brăila. Un timp bun, însă, Matei Eminovici a funcţionat ca ofiţer şi a locuit în Brăila. Poetul nu poate veni la nunta lui – dar vizite ulterioare sunt mai mult decât posibile. Eminescu nu putea face lunga sa excursie prin Dobrogea, de-a lungul Dunării, din luna iunie 1882, fără un ajutor logistic – şi este foarte natural să considerăm că fratele său i-a pus la dispoziţie  cel puţin un cal şi o şaretă – şi i-a înlesnit găzduirea pe la pichetele militare din zonă. Există, astfel, cel puţin teoretic, posibilitatea ca poetul să-l fi cunoscut personal pe tânărul liberal macedonskian Al. G. Djuvara din Brăila.

 

Din punct de vedere filologic, m-a interesat Luceafărul publicat în ziarul ,,Dunărea“ din Brăila pentru stabilirea unui text cât mai apropiat de voinţa ultimă a autorului, a lui Mihai Eminescu. Se spune, îndeobşte, că Luceafărul a circulat în două versiuni tipărite, cea din ,,Almanahul România Jună“, aprilie 1883 (poemul a fost trimis aici de Eminescu) şi cea din Ediţia Maiorescu, decembrie 1883, mai scurtă şi cu unele reformulări. Adevărul acesta este cât se poate de parţial. Luceafărul eminescian circulă, de fapt, în atâtea versiuni câţi editori a avut poemul de-a lungul timpului; este o horbotă de forme multiplicate sau reduse de la ediţie la ediţie. Cei care dau dreptate textului stabilit de Titu Maiorescu acuză, de obicei, intervenţii la nivelul redacţiei pe textul din ,,Almanah“. Fără a intra în amănunte, constat că ,,Almanahul“ are un martor foarte fidel în retipărirea din ziarul ,,Dunărea“ de la 25 iulie 1883. Celălalt martor, ,,Convorbirile literare“, care vor relua Luceafărul la 1 august 1883 (cu nota: După Almanahul Societăţii „România Jună“) intervine mai des în text schimbând cuvinte şi unele virgule. ,,Dunărea“ atestă, prin preluarea textului tale quale, că anumite forme din ,,Almanah“ – unele, foarte importante – erau înţelese ca atare, deci au sens ca atare. Nu dau, aici, decât două exemple (în ediţia mea le-am consemnat, cred, pe toate).

 Mai întâi versurile din strofa 48: „– Ce voiu? Aş vrea să nu mai stai / Pe gânduri tot de una” – din ,,Almanah“, devin (al doilea vers) în ,,Convorbiri literare“ Pe gânduri totdeauna La fel în ediţiile Maiorescu şi în cele actuale. În ,,Dunărea“, însă, se păstrează: „tot de una” (în scurta sa notă de observaţii filologice de la sfârşitul articolului, Marin Bucur consideră că ,,Dunărea“ muntenizează: iată că aici n-a muntenizat deloc). Or, sensurile sunt diferite, iar în ,,Almanah – Dunărea“ Cătălin vrea să spună că fata stă pe gânduri tot de una (singură), se gândeşte la un singur lucru, stă bătută de un gând. Simţul limbii spune că trebuie păstrat acest sens – celălalt, totdeauna pe gânduri, fiind o formaţie cultă. Dacă un cititor din epocă a înţeles aşa, înseamnă că are sens aşa.

 O discuţie mai largă necesită în strofa 74 versul : „Reia-mi al nemurii nimb” din ,,Almanah“ rămâne aşa numai în ,,Dunărea“, ,,Convorbirile“ şi celelalte ediţii având „Reia-mi al nemuririi nimb” – motivându-se, probabil, că este greşeală de tipar în prima tipărire. Ca să fie, însă, greşeală de tipar, ar fi trebuit să cadă o singură literă – ori, în nemurii faţă de nemuririi diferenţa este de două litere. Marin Bucur comentează într-o paranteză: „formă foarte frumoasă, de altminteri, de la infinitivul scurt, dar nu există în manuscris“. E drept, niciun manuscris eminescian nu atestă nemurie, nemurii (Ion Creangă are „căci trăind şi nemurind“, nemurie mai înseamnă, în limba veche, neamuri multe) – dar, într-un poem filosofic, cuvintele au sensul şi importanţa lor. Putem presupune că Eminescu face, aici, dubletul nemurire-nemurie. Ce înseamnă, în fond, nemurire? – A nu muri, dar, în sistemul poetic/filosofic eminescian, a fi nemuritor în interiorul unei vecinicii – condiţia Zburătorului din Călin, a Magului din Strigoii, etc. Luceafărul nu repetă, însă, aceste situaţii anterioare – ci mută ideea mai sus, între zei. Acolo, după ce o vecie/vecinicie se stinge (vezi Satira I) toate astrele mici dispar – dar „planeţii toţi îngheaţă şi s-azvârl rebeli în spaţ/ Ei, din frăele luminii, şi ai soarelui, scăpaţi”. Vecia/vecinicia următoare se naşte nu din nimic, ci în jurul, pe baza acestor puncte fixe, cardines mundi, pe care Demiurg le aduce iarăşi sub cuvânt, sub înţelepciune. În Luceafărul: „Cere-mi – cuvântul meu de ’ntâi,/ Să-ţi dau înţelepciune?”. Şi mai apăsat: „Tu eşti din forma cea de ’ntâi” (se consideră că versul este recreat de Titu Maiorescu pentru că apare numai în ediţiile sale – şi pentru că nu este atestată în manuscrisele eminesciene – dar conţine tocmai această idee, eminesciană prin excelenţă). Hyperion are, aşadar, mai mult decât nemurire – are nemurie, adică nu se implică în ciclul „viaţă-moarte”, nu intră în vecinicie, este un „hyper – ion”, merge pe deasupra acestui cerc. Când spune, în acea vorbire interioară (pe care numai punctuaţia originară, din ,,Almanah“ – ,,Dunărea“ – ,,Convorbiri literare“ o explică): „Tu-mi cei chiar nemurirea mea/ În schimb pe-o sărutare” – Hyperion înţelege că are posibilitatea să devină nemuritor într-o vecinicie, într-o oară / oră (cosmică) de iubire, că fata vrea să-l aibă ca Zburător lângă ea, ca ea – şi pentru aceasta merge la Părintele Ceresc şi-şi cere anularea nemurii. Ca să aibă această nemurire limitată el trebuie să renunţe la nemuria absolută. În fond, ce va face el dacă va coborî pe pământ? Va putea fi cu adevărat muritor ca mine, adică om în toată puterea cuvântului? Este Călin...om? Este Magul? Nicidecum! Va avea condiţia duhului rătăcitor într-o vecie. Tu-mi ceri nemurirea nu înseamnă altceva decât tu îmi ceri să fiu nemuritor între voi, oamenii. Punctuaţia în sursele prime ale poemului este aceasta: „Da mă voiu naşte din păcat,/Primind o altă lege / Cu vecinicia sunt legat,/ Ci voiu să mă dezlege.” Aici propoziţia de comentat este „Primind o altă lege sunt legat cu vecinicia”. Noi avem, după Maiorescu, acest discurs romantic-cavaleresc: „Da, mă voi naşte din păcat,/ Primind o altă lege./ Cu vecinicia sunt legat / Ci voi să mă dezlege.” În textul originar nu este o afirmaţie, un „Da” hotărât – ci un Da pentru Dar (pe care-l regăsim mai jos: Da ce vrei, mări Cătălin..., etc.), o discuţie interioară a lui Hyperion pe tema „naşterii din păcat“ care pentru el înseamnă intrarea în lumea duhurilor.

Se poate discuta, desigur, mult despre punctuaţia eminesciană din Luceafărul şi celelalte poeme. Din fericire, textul-martor din „Dunărea” arată că primul text, cel din „Almanahul România Jună“, era înţeles în punctuaţia şi cu termenii-cheie ai lui – ceea ce atestă un lucru foarte important, de luat în seamă: voinţa auctorială.

La o eventuală reeditare a acestui text brăilean este neapărat nevoie să se ţină cont de punctuaţia şi formele din ziar. Eventual, să se facă o ediţie anastatică, o fotocopiere. Astfel se va înţelege mai bine rolul lui Alexandru G. Djuvara în difuzarea şi păstrarea lui Eminescu aşa cum a fost.

 

 

„Complexul Dalila” în viaţa şi opera lui Eminescu

 

Interesantă devine deţinerea manuscrisului Dalilei de către acelaşi Al. G. Djuvara. Memoria comună (N. Pătraşcu) acreditează ideea după care Cleopatra Leca Poenaru i-ar fi încredinţat, spre senectute, un pachet cu scrisori (dar, desigur, şi cu alte manuscrise)  de la Eminescu – aceluiaşi Al. G. Djuvara. Arhivele tac deocamdată.

     E oţios să ne întrebăm ce ar conţine acele scrisori? „Negociem.” Dacă Al. G. Djuvara  le-a deţinut împreună cu ultima copie a Dalilei, poemul dedicat tot Cleopatrei Leca Poenaru, se poate presupune că este asemănătoare ciornelor din manuscrisele poetului: reproşuri, chiar insulte către dama care a refuzat să-l primească în „crailâcuri”. Dacă el deţine poemul de la autor  şi scrisorile de la destinatară – presupunerea ar fi că Eminescu se justifică, îl ia într-un fel ca martor al amorului refuzat, ştiind, să zicem (fiind avizat), că ea i se confesase brăileanului, se justificase – verbal, sau prin acest gest al înmânării scrisorilor deţinute. Se repetă, în situaţia aceasta, scenariul pus o dată în viaţa lui Mihai Eminescu  în 1881, când Veronica Micle, adânc atinsă în orgoliul ei feminin, îi scria poetului scrisoare după scrisoare mai grea, culminând cu aceasta, nedatată dar cert din anul despărţirii lor: „…Ca şacalul în pustie am gemut şi am suspinat singură asupra relelor pa care mi le-ai făcut Dta, şi astăzi toate acele simţiri s-au prefăcut într-un singur gând cu o singură dorinţă: dorul unei răzbunări tot atât de puternice şi vindicative ca nenorocirea pe care mi-aţi făcut-o D-voastră în acord cu Mite Kremnitz, pe care mi-ai descris-o că e odalisca lui Maiorescu, asupra lui Maiorescu şi mai cu seamă asupra D-tale. Eu nu voi face nimic alta decât voi publica din vorbă în vorbă descrierea pe care mi-ai făcut-o despre faimosul cerc literar din Bucureşti sub titlul „Haremul lui Jupiter sau misterele unui cerc literar”. E trist că Dta vei fi victima încrederii ce ai avut în mine, vei purta însă consecvenţele după cum am purtat şi eu  consecvenţele de mii de ori mai fatale ale încrederii ce am pus în Dta şi cuvântul Dtale.  Eu, oricare ar fi urmările ce ar atrage după sine publicarea care o voi face, nu am nimic de pierdut, din contra, totul de câştigat, căci am afirmarea Dtale prin două scrisori cum că într-adevăr aţi avut nefericirea a-mi face acele destăinuiri, prin urmare dacă vor fi urmări de calomnie, nu eu voi fi calomniatoarea, ci acel care mi-a comunicat acele frumoase lucruri. Am jurat cu foc şi amar resbunare, şi voi lucra din răsputeri să-mi ating scopul  după cum Vi l-aţi atins Dvoastră el Companie….” (Ed. Cit., p. 482) Veronica Micle îi dă, se pare, acel manuscris despre Haremul lui Jupiter, sau acele scrisori, lui I. L. Caragiale ca să le publice – dar acesta are tactul să le păstreze (nu le înapoiază nici lui Eminescu după ce, în1882, el se împacă în fine cu Veronica  - şi primul lucru la care se gândeşte este cum să ia înapoi scrisorile ”de la grec”).  Acest scenariu fiind o dată scris în viaţa lui Eminescu, el ar fi urmat să se repete, iată, cu un alt grec, de data asta „eis ten Brailan” – scenaristul fiind dama cu nume egiptean, Cleopatra. Neştiind ce conţin acele scrisori, noi semnalăm, desigur, doar coincidenţele. Oricum, „mobilul crimei”, ca să judecăm poliţienist, devine vizibil: Cleopatra Leca Poenaru ajunge să fie cunoscută prin Dalila, prin zvon public, etc. În Epoca ilustrată, să ţinem minte, se publică un text pe care  acum îl  cunoaştem (s-a descoperit, în fine, revista). E altul decât cel deţinut de Al. G. Djuvara (şi donat în 1961 Academiei) – şi, deci, nu  acesta l-a dat spre publicare Epocii ilustrate din 1886 (că doar n-o fi avut două manuscrise eminesciene diferite). Lucrul merită atenţie, şi iată de ce. La 15 martie 1866 apare Albumul literar  cu poezia Nu mă înţelegi adusă, mai mult ca sigur, de Djuvara. Albumul este foarte rar, o publicaţie aproape confidenţială, lui Ibrăileanu i-a trebuit un an de zile să-l găsească după mut timp: printr-o „strategie specială” cum spune criticul, a ieşit la iveală în biblioteca de la Galaţi a lui V. A. Urechia – păstrat aici, probabil, pentru că şi acesta avea un text publicat în el. Dalila apăruse în Epoca ilustrată, la 1 ianuarie 1886, cu două luni înainte aşadar, tot într-o publicaţie rară, scoasă de ziarul Epoca pentru anul nou 1886, al cărui program este anunţat în ziar. Printre colaboratori: Eminescu, Delavrancea şi Titu Maiorescu, nume ce apar şi în Album. Dalila se mai publică, însă, şi în Fântâna Blandusiei, Nr.10, 3-10 decembrie 1889,  unde se spune că autograful îi aparţine lui Al. Tălăşescu (este medicul care a încercat să facă analiza anatomică a creierului lui Eminescu, împreună cu G. Marinescu – acesta din urmă, colaborator din când în când al Fântânei Blandusiei). Perpessicius presupune că numele lui trebuie avut în vedere pentru cele două poeme eminesciene apărute în presă în 1886 şi 1889 – dar e puţin probabil ca Al. Tălăşescu să-l fi cunoscut pe poet în 1886: avea 23 de ani, abia terminase medicina, – iar Eminescu se afla tocmai în Moldova, ba chiar la Cernăuţi şi Suceava, în Bucovina). Asta încă n-ar fi nimic, dar la 1 februarie 1890 Dalila se publică şi în Convorbiri literare, cu notiţa lui Titu Maiorescu. V. G. Morţun o cuprinde, de asemenea, în ediţia sa din 1890. Peste tot, redactări diferite: trei publicări, trei manuscrise eminesciene (Morţun, al patrulea, spune c-a preluat-o din Albumul literar). Este posibil să fi existat mai multe copii făcute de  Eminescu însuşi şi oferite cui şi cui. Obiceiul  exista în epocă, poetul oferă copii ale poeziilor sale şi Mitei Kremnittz, şi familiei regale (acolo, prin Titu Maiorescu, cel care i le cere) – şi, desigur, Veronicăi. Veronica Micle oferă copii ale unei poezii spectatorilor dintr-un teatru bucureştean. Erau un fel de foi volante de autor, scrise şi răs-scrise sau – când se va inventa procedeul – multiplicate. Oricum, nu cred că suntem prea departe de adevăr dacă spunem că am dat peste o zonă fierbinte din biografia lui Eminescu: „complexul Dalila – Cleopatra”.  Faptele se cunoşteau şi se comentau public, ceva din asta răzbate şi în amintirile lui Titu Maiorescu ori ale Mitei Kremnitz;  episodul a fost îngropat în memoria apropiaţilor – desigur, din delicateţe.     

D. C. Popescu – Cadem a ridicat un colţ al feţei de masă: ar trebui instaurat un climat de cercetare  mai corect, ca să zicem aşa, inclusiv cu identificarea punctelor ce nu pot fi soluţionate – dar şi cu ridicarea din tăcere a acelor voci, sau numai şoapte, care au fost astupate forţat.

Acest tur de forţă printre informaţii fişate s-ar putea să deranjeze ori să ne arate ca îmbâcsit de date prăfuite; n-am vrut altceva decât să se vadă cum în toate părţile biografia, dar şi opera lui Eminescu, stau pe fundături, lipsuri ori şi interpretări trunchiate; cum se construieşte cu, şi pe goluri de informaţie. 

 

N.Georgescu 

 

 [1]      Dl. Profesor Zenovie Cârlugea, căruia am a-i aduce mulțumiri pentru găzduirea acestui text în forma întreagă (a mai fost publicat fragmentar altundeva), îmi atrage atenția asupra acestor citate din Însemnările zilnice ale lui Maiorescu pe carre le scăpasem din vedere: „„Duminică, 14/26 august 1883”,  Maiorescu îl are la masă „pe tânărul Petre Poenaru, drăguț, dezvoltat ca inteligență (17 ani, în școala militară din Craiova, venit aici în vacanță)”.

A doua zi, îl vizitează „un minut”, împreună cu dr. Wilhelm, pe Eminescu „alienat, la Dr. Șuțu. Delirare neîntreruptă. Nu m-a recunoscut, vorbind într-una, scuipând în toate părțile. O priveliște care te întristează și te dezgustă”

Acum 2 zile a fost la mine tatăl său și după aceea fratele său, locot., spre a-și anexa ceasul alienatului său frate” 

      Trebuie să sporesc mulțumirile mele - nu neapărat pentru că nu știam locul (se pierduse undeva în mintea mea...), dar mai ales pentru că eu mi-am concentrat atenția asupra demonstrației filologice, scăpând din vedere istoria literară propriuzisă. Cu scuze, așadar, pentru uinilateralitate - și cu speranța că istoria literară va mai așterne  informații concordante, rog să se observe că tânărul în chestia avea, în 1889, vreo 23 de ani, vârsta puterilor depline. De asemenea, să se observe data vizitei: pe 15 august 1883 exploda, în București, chestiunea Eminescu prin explicarea în presă, de către Grigore Ventura, a epigramei lui Macedonski care trecuse neobservată. În fond, criticismul eminescian intră în conflict, la București, cu politicianismul oltean – și toți „actorii” evenimentului din 15 august sunt olteni...

 

[2] Biblioteca Academiei R.S. România: Bibliografia Mihai Eminescu, I. Editura Academiei, 1976. Numeroasele omisiuni (semnalate şi la sesiunile ştiinţifice pe teme de biblioteconomie), tematismul excesiv, selecţia severă a publicaţiilor periodice consultate – vor face ca această bibliografie să se reia tot la Biblioteca Academiei, cu un colectiv mai lărgit de bibliotecari. Inexplicabil, semnalarea lui Marin Bucur n-a fost luată în seamă. Nu sunt excluse nici relaţiile personale ale lui cu instituţia (era un cercetător cam incomod, mereu nemulţumit de ceva, deschizător de drumuri în multe domenii, dar slab sau chiar rău continuator).

[3] . Biblioteca Academiei Române. M. Eminescu: Opere. XVIII. Bibliografie, I. (1866-1938). Editura Academiei Române, 1999, 1236 pagini. Din lista de publicaţii prospectate lipseşte, aici, ziarul ,,Dunărea“, Brăila (prezent în colecţiile Bibliotecii Academiei la cota P. IV 1164, unde l-a găsit şi studiat Marin Bucur). Lipsa este cu atât mai curioasă cu cât autorul acestor rânduri, coautor la Bibliografie, a făcut semnalările la timp, încă în 1985, când apărea vol. VI din Caietele Mihai Eminescu (unde şi noi avem un studiu). Poate tocmai de aceea aceste semnalări, ca şi altele de acelaşi fel, au fost păstrate deoparte ca să se aibă în vedere în mod deosebit – iar apoi pierdute în bloc. Despre modul în care s-a lucrat la această bibliografie – şi, mai ales, despre modul cum s-a îmbinat la final materialul, cu acest tematism excesiv ieşit din imperativul Direcţiei Bibliotecii de a reduce spaţiul tipografic şi a prezenta o lucrare strict pentru specialişti, fără informaţii prea epice – am mai avut ocazia să scriu, vezi N. Georgescu: Un an din viaţa lui Eminescu, Editura Floare albastră, 2006, p.213-232. 

[4] Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Ediţie critică de I. Oprişan şi Theodor Vârgolici. Editura Saeculum I.O., 2002- 2009. Numele lui Al. G. Djuvara lipseşte din indici, vezi vol. 10 (2007), p. 333 squ (Indice general de nume vol. I-IX) – indiciu cât se poate de clar că s-a mers după Bibliografia Mihai Eminescu, aceasta s-a desfăşurat. Cu observaţia că textele sunt aduse la normele ortografice actuale, iar citatele din M. Eminescu, la textul definitiv stabilit de Perpessicius în 1964 (ortografie şi punctuaţie).  5. Consultăm: Mihai Eminescu: Luceafărul. Ediţia a treia, revăzută. Ediţie îngrijită de Zamfir Bălan. Editura Istros Muzeul Brăilei, Brăila, 2002.


Sursa: PR-F

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu