luni, 9 august 2021

Melania Rusu Caragioiu - Scrisoare VESTE BUNA adresata autorului

 
Scrisoare VESTE BUNA adresata autorului

 

Mult Stimate Maestre, Ioan Miclău- Gepianu,

Dela primele semnale din Australia- de la Românii din Diaspora -antipod, în cadrul Revirismentului ,,Limba Noastră cea Română” și susținerea a tot ce este românesc, am întâlnit cel mai frecvent în corespondențele mele trei nume:

      Regretatul Arthur Silvestri într-o bogată biobliografie, prezentată de către Sfinția sa Preot Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu- Bârda,

      Dl. Ben Todică, Director RadioTVRo, Melbourne- Australia,

      Dl. Ioan Miclău Gepianu, autor, poet, publicist, Director de bibliotecă românească,  Biblioteca ,,Mihai Eminescu” din orașul Cringila- Australia.

 M-am bucurat nespus de colaborarea Domniilor lor.

Dl. Arthur Silvesti, deși plecat la cele veșnice nu a fost deloc uitat nici de noi, în sensul că foarte de curând, în vreo două rânduri am beneficiat de cărți din biblioteca sa, prin bunăvoința D-lui Stănciulescu- Bârda, de când sunt în Canada, spre  a face la rândul meu să ajungă un mic ajutor bănesc, pentru lumânări la o biserică în schimbul  unor cărți din Donația Artur Silvestri, cărți pe care le-am trimis unei biblioteci sărăcite de cărți din România.

Fiindcă a venit vorba, în prezent în țară bibliotecile nu mai primesc subvenția pentru achiziția de cărți pentru public, fondul de carte fiind mereu în epuizare. Astfel, în cazul relatat de mine, biblioteca respectivă mai avea doar 80 de cărți în circulație la 3000 de cititori cât are comuna respectivă. Deci iată cum o donație de cărți din partea D-lui Arthur Silvestri a stimulat ideea de a se completa fondurile de carte la bibliotecile din teritoriu. Exemple bune de a fi urmate.

 Trebuie să menționez că înainte de pandemie marile biblioteci, în sprecisl universitare, implicate în relația. fondul de carte și numărul de bibliotecari, au dat la topit, conform unei legi, chiar și  câte un top de 100.000 cărți, în loc să le dăruiască bibliotecilor din teritoriu, nefiind în stoc numai cărți comuniste sau cursuri universitare perimate, ci și multă beletristică, aceasta din urmă putând lua drumul spre bibliotecile de împrumut.

 Colaborarea cu Dl. Ben Todică privind Limba Română decurge ca un flux alcătuindu-ne liste de creeații, cu blogspoturi, videoclipuri, Youtube, spre a putea fi și citite în original materialele care ajung de la scriitori la dînsul spre publicare. Aceste liste apar lunar, sau de câte ori stocul este prea voluminos. Astfel legătura literară în limba română este mereu vie între toți românii din Țară și  Diaspora, alcătuind un schimb de experiență foarte moralizator, cultural și erudit, referitor la articolele  sosite la Domnia sa, spre publicare în Australia, preamărind avântul literaturii actuale și istoria literaturii române. 

Colaborarea cu Dl. Ioan Miclău-Gepianu și cu importanta și impozanta sa bibliotecă personală românească deschisă publicului în Cringila este foarte complexă.

Biblioteca ,,Mihai Eminescu”- Cringila are un singur angajat, pe Domnia sa, Dl. Ioan Miclău, pe post de custode, bibliotecar, bibliograf, traducător,  secretar, cercetător și totodată director și proprietar. Operațiunea de împrumut cărți este salutată cu bucurie și este frecventă.. În programul de bibliotecă dacă se găsește timp pentru toate acestea se mai găsește timp și pentru a scrie, după cum atestă cele  mult numeroasele volume publicate, plus articolele și poeziile curente, ale autorului.

 Dânsul  scrie în continuare, sau dă în vileag din scrierile altor scriitori, scrieri care i-au solicitat atenția, dânsul fiind unul dintre cei mai activi scriitori actuali bibliotecari.

 În timpul pandemiei dânsul a  adunat sub numele fiecăruia dintre colaboratori,  creeațiile care i-au fost cunoscute și iată, în materialul de față, frumos orânduite, Domnia sa a dat la lumină unele dintre acestea.  Având un  condei bine inspirat a alcătuit un adevărat volum de informații, noutăți, articole, teme din cercetare,  lirică, etc., pe care le prezintă publicului într-un bogat volum.

 Fiind dotat în multe direcții a observației literare și având și o precădere hermeneutică, prin care presară cugetări filozofice spre divinitatea absolută și spre credința din om, dânsul a îmbrăcat acest așa zis volum în dedicația religioasă incipientă, din cărțile părintelui Dr. Alexandru Stănciulescu, din credința neamului nostru, trecând apoi în revistă creeațiile care i-au ajuns la îndemână și din partea altor autori.

După acest amplu preambul, voi adăuga cele scrise de Scriitorul Ioan Miclău, asupra unor materiale primite,  Domnia sa catalogând cu grijă materialele pe care  le consideră a fi demne de a fi cunoscute și de alți scriitori și cititori români din lume, fie ca fiind mobilizatoare și dedicate cunoașterii  sau  și înălțării spiritului românesc.

 Dl. Ioan Miclău a dat la lumină și o revistă, tot pe cheltuială proprie , după un fel de model al Revistei ,,Familia”- Iosif Vulcan , fiind dânsul originar din părțile Crișanei, din Comuna Gepiu.

Am la îndemțână ,,Revista de artă și cultură ,, Iosif Vulcan”, Cringila, Ianuarie- Martie, 2000,- Australia, anul 4, Nr. 13, despre care spune: ,,Un colț din România în inimile Dumneavoastră în Australia, editată pe fondul Bibliotecii ,,Mihai Eminescu”, Cringila- Australia.

După aceste câteva date, mult prea puține spuse despre Dl. Ioan Miclău, urmează mai jos materialul ,, VESTE  BUNĂ” așa cum l-a selectat și înșiruit Domnia sa.

 

 Cu stimă și mulțumiri,

         Melania Rusu Caragioiu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu