miercuri, 2 iulie 2014

Monografia localității Gepiu

Gheorghe Nemeş

“Se zice despre o carte a fi viaţa unui om, iar omul a fi o carte în scriere”, aşa apreciam eu intr-o vorbă de duh valoarea unei cărţi ce o gasim la o bibliotecă ori la raftul unei arhive!
Monografia însă, observăm că este o scriere mult mai detaliată, în timp şi spaţiu, este un studiu asupra unor personalităţi, ţări, unităţi geografice, cultural-economice, social-politice, istorice si religioase, în care există şi a existat un Neam dealungul istoriei sale!
Monografia Localităţii Gepiu, este una din acest gen de carte, pe care autorul Preacucernicia Sa, Pr.Ic.Stavr. Gheorghe Nemeş, harnic cărturar al culturii şi credinţei ortodoxe române o adună, cu tot sufletul său şi sprijinul devotat al familiei sale. Fiu şi Cetăţean de Onoare al localităţii Gepiu, preot în Oradea, la biserica Sfântul Ierarh Nicolae, domnia sa este cel care a organizat Sfintirea Monumentului Eroilor din localitate, precum şi lansarea acestei istorice Monografii, deci acel dublu eveniment de la 18 Mai,2014. Este o carte inedită prin intocmire, editată la un nivel de o excepţională calitate la Editura AUREO-Oradea 2014, cuprinzând 191 pagini. Structura cărţii este bine gândită, legate evenimentele logic si chronologic, cu răsăriri descriptive de fapte şi oameni , dand acea unitate necesară păstrării adevărurilor istorice.

Despre această frumoasă iniţiativă, la Prologul acestei monografii, Prea Sfinţitul Episcop al Oradiei Mari, Sofronie Drincec, spunea: “În peisajul publicistic actual, apariţia unei monografii este o intreprindere temerară şi, deopotrivă, un exerciţiu necesar. Pentru o comunitate situate la graniţă, în imediata apropiere a frontierei de stat, ea se contitue intr-o necesitate pastorală şi, totodată, un document de primă mână pentru orice istoriografie care se respectă(...)”.
Deosebit de grăitoare este inscripţia de pe soclul monumentului eroilor ce glăsuie înspre istorie: GLORIE VEŞNICĂ EROILOR ROMÂNI DIN LOCALITATEA GEPIU CĂZUŢI ÎN CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE. Inscripţia este flancată cu litere sculptate numele eroilor din localitate căzuţi la datorie pentru glie şi familie!

Cartea are o valoare inestimabilă, este istoria adevărată a sătenilor, în timp şi spaţiu, oglindă de control pentru noi cei de azi şi viitorului în vecii vecilor!
De aceea am convingerea că numai inspiraţia Duhului Sfânt a fost îndemnul la ideea autorului Pr. Gheorghe Nemeş, a aduna această carte şi a o dărui gepienilor săi! Deci şi mie, care m-am născut acolo, ştiindu-mă întotdeauna Fiu al acestui sat românesc bihorean. În această carte mi-s-a dat şi mie smeritul, onoarea a fi notat împreună cu familia mea.
Edilul comunei, primarul Ioan Purge, care a stat cu susţinere la ideea autorului, a Bisericii şi a sătenilor, nu m-a lăsat străin străinătăţii, ci m-a onorat alături de ceilalţi, Cetăţean de Onoare al comunei natale Gepiu.

Aşez această onoare deasupra tuturor aprecierilor si diplomelor primite în activitatea vieţii mele.
Fotografiile morţilor şi viilor, din aceasta carte şi pe care îi revedem, sunt adevărate tipuri şi arhetipuri înălţătoare, demne de respect, care prin faptele lor de muncă şi credinţă, deschid căi de nădejde viitorului acestei comune ardelene. Am primit şi un DVD-disc cu festivitatea din 18 Mai, 2014, Nu pot încheea aceste rânduri de confirmare a primirii acestei valoroase Monografii, fără a mulţumi autorului acesteea, Pr. Gheorghe Nemeş, bunului meu concetăţean şi prieten al copilăriei, pentru tot ce a făcut pentru mine, a nu mă lăsa desprins de locurile noastre natale. Trăind în Australia port în sufletul meu culorile florilor, mireasma munţilor, albastrul Crisurilor româneşti, iarba fragedă si dulce pentru mioare, a câmpiilor satului natal! Cartea a adus bucurie familiei mele! V-a fi aşezată în biblioteca familiei, asemenea unei vii nestemate, odor de suflet pentru nepoţii şi strănepoţii mei!

Ioan Miclău-Gepianul
Cetăţean de Onoare al comunei Gepiu
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu