vineri, 6 martie 2015

Anatol Covali: 365 de sonete – ,,O carte cât o viață”


Volumul 365 de sonete, apărut la Editura Biblioteheca din Târgoviște, 2013, purtând semnătura poetului Anatol Covali, a adus ,,în casa liricii noastre,… 365 de sonete…rod al multor ani de dăruire severă în lupta cu puternicia cuvântului”. (Radu Cârneci)
Se știe că, odată cu apariția versului liber (verse libre), sonetul a început să fie privit ca o formă învechită de poezie și nu a mai fost folosit pentru o vreme de poeți. Cu toate acestea un număr de poeți din secolul al douăzecilea, incluzându-i pe John Berryman sau Seamus Heaney, au privit aceasta drept o provocare de a reda sonetului prestigiul pierdut. Printre poeții care au mai scris sonete în secolul douăzeci figurează și Edna St. Vincent Millay sau Pablo Neruda. Altfel a stat percepția în România.
Sonetul, această formă regală de exprimare, a fost mereu prezent în creațiile scriitorilor români, binecunoscuți cititorilor, printre ei fiind și Anatol Covali. O prezență destul de discretă, care merită cunoscută.
Ambundeța poeților care uneori nu spun nimic, m-au determinat și pe mine, în a mă opri la cei ce au știut să zidească prin cuvânt lirismul. O atenție deosebită, trebuie acordată poetului Anatol Covali, prolific în creații de substanță, un bijutier al formelor, un sonetist de excepție.
Așa cum putem citi și în prefața volumului, aparținând omului de cultură, Radu Cârneci, abordarea lirismului, reînflorirea sonetului, îl situează pe autor printre sonetiștii de marcă, alături de Mihai Codreanu, Victor Eftimiu, Vasile Voiculescu, Șt. Aug. Doinaș, Adrian Păunescu, Adrian Munteanu, ș.a.
Anatol Covali aidoma lui Vasile Voiculescu trece prin ,,dimensiuni pasionale” – ,,bucuria și durerea”, “înălțimea, dimensiunea spiritualității” și, ,,dimensiunea metafizică, în extaz și sfințe­nie”.
Iubirea, ca o ardere de tot, este prezentă în creația autorului. Trăiește fiecare clipă cu nesaț, cu bucurie, tristețe și revoltă în funcție de tot ce vede și simte. Harul poetului, însoțit de sfințenia rugăciunii, îl fac mai tenace. 365 de sonete, mă poartă cu gândul la un ciclu. Nu este întâmplător acest titlu.
Anatol Covali a biruit! ,,Am biruit. A fost o luptă dură/și-aș fi putut cădea de ea răpus./Dar nu m-a-nspăimântat a morții ură/și nu am acceptat să-i fiu supus. / Tăria mea a fost mereu credința/că sunt și apărat și ocrotit/ de Dumnezeu, ce-mi sprijină ființa…/” (Am biruit, pag. 21)
Fraternitatea cu poetul Radu Gyr, este edificatoarea, privind puritatea poetului. Toată simplitatea şi firescul unei exprimări melodice, dau poeziei sale majestatea autenticităţii româneşti. Versul lui Anatol Covali, irumpe lin, trezindu-ne din adormire, pentru ca apoi să ţâşnească tumultos ca o cascadă, trezindu-ne din încremenire, către rostul nostru transcendent spre Înviere. ,,E calea hărăzită de Creator sufletului românesc, pe care Radu Gyr a intuit-o şi a exprimat-o ca nimeni altul. Versul său ne poartă din condiţia cea mai umilă, a lipsurilor şi a suferinţei, înspre năzuinţa apropierii de Dumnezeu
,,Sunt fratele lui Radu Gyr,/ n-avem străbuni în sânge,/ însă același duh martir/ în carnea noastră plânge…/ Dar suntem fiecare/ poeți ce au ca adăpost/ o stea nemuritoare. (Fraternitate, pag. 23)
Anatol Covali, un ,,rug aprins” pe altarul iubirii. Preocupat de trecut, nu uită că, ,,istoria sfârșește și începe/cu Gherla, cu Aiudul sau Canalul,/ Aici ne îngropară idealul/barbarii nemiloși veniți din stepe…/ istoria e-n gropile comune/de unde cu durere și oroare/acuză vinovata națiune.” (Istoria e-n gropile comune, pag. 66)
Singurul prieten, Creatorul. ,,Dă-i Doamne și inimii mele puterea/ pe care Iisusrăstignit o avea,/ ca lumea să calce cu ură pe ea/și ea să nu-și urle sălbatic durerea…/menirea-mi mereu ne-mplinită-ndeajuns./Și ca să nu simt ezitări în aripe/Te-ndură și stai înlăuntru-mi ascuns. (Rugă, pag. 127)
Volumul 365 de sonete, într-o formă grafică de excepție, merită să fie prezent în biblioteci. Poetul Anatol Covali și-a câștigat un loc printre cei mai sensibili poeți ai vremurilor.
,,Prin sonetele sale, Anatol Covali se înscrie printre cei mai deciși în a apăra și promova această nobilă formulă poetică.
Întreprinderea colegului Anatoli Covali de a împlini un an de sonete este mai mult decât stimabilă. Talentul său foarte nuanțat, hărnicia (tenacitatea) și iubirea-i de frumosul esențial au învins într-o carte cât o viață.” (Radu Cârneci)

Mariana Gurza
Timișoara
24 Februarie 2015
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu