luni, 23 martie 2015

Simpozionul Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, a XIV-a ediţie

Academia Română – Filiala Iaşi
B-dul Carol I nr 8, Iaşi
INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ
„A. PHILIPPIDE”
Str. T. Codrescu nr. 2 IAŞI – cod 700479
ROMÂNIA
Tel/fax: + 40 – 332 - 106508
Email: secretariat_philippide@yahoo.com
http://www.philippide.ro
ASOCIAŢIA CULTURALĂ
„A. PHILIPPIDE” IAŞI ROMÂNIA
Tel: 0726782665
Email: asociatia_philippide@yahoo.comStimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să participaţi la Simpozionul Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, a XIV-a ediţie, cu titlul Contacte lingvistice şi culturale în spaţiul românesc - contacte lingvistice şi culturale româneşti în spaţiul european, organizat în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, 16-18 septembrie 2015.

Lucrările simpozionului vor avea loc la sediul Filialei din Iaşi a Academiei Române şi se vor desfăşura pe mai multe secţiuni: limba română, critică şi istorie literară, etnologie-etnografie, cultură şi identitate românească.

Ca şi la ediţiile anterioare, vom acorda un spaţiu generos prezentării rezultatelor unor granturi, burse, proiecte recent încheiate sau în curs de derulare (rezultate parțiale).

Pe 31 august se sărbătoreşte Ziua Limbii Române, ca zi festivă a României, decizie adoptată prin Legea nr. 53/ 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145, din 19 martie 2013.

Pe 26 septembrie se sărbătoreşte Ziua Limbilor Europei, manifestare care a început în anul 2001, prin decizia Consiliului Europei.

Organizatorii simpozionului propun o abordare echilibrată a rolului păstrării identităţii naţionale prin cultură şi limbă în contextul internaţional al globalizării şi al sărbătoririi foarte apropiate a celor două evenimente mai sus menţionate.

Vă rugăm să trimiteţi pe adresa noastră sau să aduceţi cărţi şi alte publicaţii reprezentative pentru activitatea dumneavoastră, pentru a organiza o expoziţie, cu prilejul acestui eveniment, la Filiala din Iaşi a Academiei Române.

Programul Simpozionului va fi publicat în timp util pe site-ul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (www.philippide.ro).

Taxa de participare la simpozion este de 180 de lei, sumă care va acoperi costurile necesare editării în volum a comunicărilor şi expedierii ulterioare a unui exemplar al volumului, precum şi alte costuri de organizare (mapa cu documentele simpozionului, certificatul de participare, masa festivă, pauzele de cafea etc.). Volumul va fi publicat la o editură din România, acreditată CNCS, sau la o editură din străinătate recunoscută de CNCS. Toate articolele vor fi evaluate de referenţi în sistem de peer-review. Textele care nu vor întruni standardele ştiinţifice pentru publicare nu vor fi incluse în volum. Participanţilor care vor absenta de la simpozion nu li se vor edita articolele în volum. Totodată, vom publica doar articole inedite şi nu reluate ca atare sau ca variante ori în traducere în limbi străine, editate anterior în alte publicaţii.

Taxa de participare va fi achitată în contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide”.

Cheltuielile pentru transport şi sejur (masă şi cazare) vor fi suportate de participanţi.

Fiecărei comunicări îi sunt rezervate 30 de minute (inclusiv întrebările şi discuţiile). Vă rugăm să trimiteţi titlul şi rezumatul comunicării dumneavoastră, precum şi câteva informaţii despre afilierea instituţională, pe adresa contactelingvistice@gmail.com, până la data de 15 iulie 2015. Rezumatul va avea cel puţin 20 de rânduri, corp de 12 şi va fi însoţit de bibliografia minimală pe care o veţi folosi. Hotărârea Comitetului ştiinţific cu privire la acceptarea comunicării dumneavoastră vă va fi transmisă până la data de 25 iulie 2015.

Într-o circulară ulterioară vom reveni cu informaţii privind formularul de înscriere, contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide” şi alte noutăţi cu referire la simpozion.COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Vasilka Aleksova (Universitatea „Sf. Clement Ohridski”, Sofia, Bulgaria); Ana Borbély (Academia de Ştiinţe din Ungaria, Budapesta, Ungaria); Alexandrina Cernov (Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuţi, Ucraina); Bogdan Creţu (Universitatea Alexandru Ioan Cuza”/ Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România); Mariana Dan (Universitatea din Belgrad, Serbia); Cătălina Iliescu Gheorghiu (Universitatea din Alicante, Spania); Leonte Ivanov (Universitatea Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România); Giovanni Magliocco (Universitatea „Aldo Moro”, Bari, Italia); Joanna Porawska (Universitatea Jagiellonă, Cracovia, Polonia); Ala Sainenco (Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova); Annemarie Sorescu Marinkovic (Academia Sârbă de Ştiinţe şi Arte din Belgrad, Serbia); Maria Şleahtiţchi (Universitatea de Stat, Chişinău, Republica Moldova); Christian Tremblay (Observatorul European al Plurilingvismului, Paris, Franţa); Gisèle Vanhese (Universitatea din Calabria, Italia); Felicia Vrânceanu (Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuţi, Ucraina); Rudolf Windisch (Universitatea din Rostock, Germania).COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte al Comitetului de organizare: Bogdan Creţu, Directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (secretariat_philippide@yahoo.com).

Membri: Şerban Axinte (serbanaxinte2002@yahoo.com), Nicoleta Borcea (nikolet14@gmail.com), Luminiţa Botoşineanu (lumi.botosineanu@gmail.com), Daniela Butnaru (d_butnaru@yahoo.com), Adina Ciubotariu (adina.hulubas@gmail.com), Marius-Radu Clim (marius.clim@gmail.com), Gabriela Haja (gabihaja@gmail.com), Ofelia Ichim (ofeliai2010@gmail.com), Cecilia Maticiuc (cecilia.maticiuc@yahoo.com), Doris Mironescu (dorismironescu@yahoo.com), Gabriela Negoiţă (gabinego@yahoo.com ), Florin-Teodor Olariu (olariuft@yahoo.com), Ana-Maria Prisacaru (carpanamaria@yahoo.co.uk), Elena Tamba (isabelle.tamba@gmail.com).Directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”
Preşedintele Asociaţiei Culturale „A. Philippide”
Conf. univ. dr. Bogdan CREŢU
CS I dr. Ofelia ICHIMNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu