vineri, 7 februarie 2014

început de vertij tanka

 Cătălin Afrasinei1.
o pasăre
decapitează orizontul
în sfârşit vom avea merinde
pe drumul cel veşnic2.
dragostea
înfloreşte oleandrul din ogradă
petală cu petală este corola ta
3.
când
jean valjean flămând
fură o pâine triumfă ideea de injustiţie
preotul care-l tăinuieşte îi dăruie
două sfeşnice  fără nici o morală4. 
zăpada murdară
lasă în urmă
o ţară mai curată5.
adevăratul
l’esprit du siecle
îl constituie oboseala
din copilărie
n-am mai dormit în paradis

6.
,,mânca-v-ar raiul’’
spunea părintele cleopa
am primit un e-mail de la nasa
prin care am fost întrebat
cine pe cine mănâncă
şi dacă oaspeţii veniţi hăt din cosmos
mai sunt omeniţi româneşte7.

în grădina
zoologică din viena
un călugăr tibetan  mi-a vândut
poze cu morsele din faţa mea
i le-am cumpărat pe toate
ca şi cum mi-ar fi efectuat  un ritual8.

pe o ceaţă deasă
ce ceaţă deasă
copacii s-au pierdut
pe cărarea adevărului
9.

visul
cu zombi
nu există în realitate
există numai în coşmarul acesteia

10.
pajura
să-ţi călăuzească drumul
spre înălţimi abisale
fiule
ai grijă ce faci cu infinitul11.
ofelia
i-a dus lui hamlet
numai florile gândului
stranie premoniţie
hamlet credea că-s otrăvite12. 
de-ajuns
o măciucă la un car de oale
de când au dispărut bâlciurile 
mai rar oale adevărate din lut adevărat
carul meu mă tem că a fost înlocuit de lumea mea
păzea de schopenhauer
nu de heidegger un pic nazist13.
când dunărea
se evaporă iarna
începe să se înmoaie
şi inima ex-sovietelor republici
harcana de moscova
14.
o fiinţă
iubitoare iubind
-n nefiinţă netrecând
negând moartea ca pe un  fals document
contrafăcut de serviciile de spionaj ale întunericului15.
amuşinând
pe floarea de vişin
ca-n visul de a fi numai fluture16. 
buburuza lui arghezi
s-a căsătorit în poem
comuniştii au exclus-o din literatură17.
bertrand russell marele logician
laureat cu premiul nobel pentru literatură
datorită lozincilor sale antirăzboinice
a fost primul om care a vorbit despre univers
despre Marele Tot ca despre nimic
un nimic care valora pe vremea lui
mai mult de un milion de coroane
thanks sir
i-au spus domnii academicieni
pentru nimic
le-a răspuns
18.
Puterea Numelui
e singura lege
care biruie destinul implacabil
şi-l împlineşte19.
foiţele de ceapă
care aduceau ploaia şi seceta
leacurile meteo ale tuşei anica
descântecele de deochi
partea magică de necuprins a copilăriei mele
20.
în satul vultureşti
,,prin vulturi vântul viu vuia’’
gala galaction vulturea o biblie
directorul şcolii vulturea o vulturiţă-elevă21.
tăcând
prietenul meu copil
se aşează lângă mine
la masa tăcerii de piatră
ca-ntr-o veche fotografie
are ochii albaştri părul negru cârlionţ
e sudor la centrala atomică de la cernavodă
fiul nerăsfăţat al prietenului meu copil
îmi trimite o fotografie de familie din spania
are ochii albaştri părul negru cârlionţ
e sudor la centrala atomică de peste munţi
n-are veşti de la tata plecat la fukushima22.
 buddha
faţă de sfântul pavel e un copil
care se sărută cu o cobră –n nirvana
ca şi cum ar predica despre proprietăţile
taumaturgice ale veninului ale divinului-atman

  
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu