sâmbătă, 20 mai 2017

VIOARA DINTÂI


Sunt bucuros, că-ți place, dragule Benoni, simțind o căldură de om cu-nflorire de pom în imensa omenescă primăvară. În Cluj erau în vânzare cireşe. Cu bine, sănătate, că-i mai bună decât toate şi banii să-ți prisosească şi să nu ți-se gate !
Pavel


VIOARA DINTÂI

Lui Flori Gombos


Motto: "Un pas mic pentru om, un pas uriaş pentru omenire", a rostit la 20 iulie 1969: Niel Armstrong.-la 20 ani după naşterea mea: primul om paşind pe lună.Tu, pe strune de vioară dintâi

Înflori în melodii dulce de primăvară

Prielnică pentru rod harnic de bun praznic

În drept de a fi zilnic pâine şi pace

în utrenii, liturghii şi vecernii în spice

Dând plinătate de doină şi lumină

Întru rostul sorit pe lume, în culme de-a scrie: pâine şi pace de dulce minune:

Duh de adevar,

Duh de viață - conştiință

Cu arderi carismatice de luceafăr, 

în drept de a fi cu ştiință: iubire-

"Laudă" de zestre

Al zărilor albastre,

în ce-i iubire națională,

Şcoală de dincolo de şcoală,

Şcoală de a te ridica de pe orizontală pe verticală,

Tu, însuți fiind "Stradivarus"

Vioara luminei: lumina zilei dintâi.
PAVEL RĂTUNDEANU-FERGHETE
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu