luni, 18 iunie 2018

Pr, A.S.Barda - MNILECTURA cu GAND de SEARA
DESPRE ASCULTARE

        Ascultarea dăruieşte lipsa de griji, căci grija este o tuberculoză duhovnicească, care încet-încet, precum microbul tuberculozei otrăveşte viaţa omului, sufletul şi trupul, şi treptat aduce moartea. Aşa face grija vieţii, îl macină pe om ca microbul şi îi ucide sufletul. Ascultarea se raportează la Hristos şi nu la omul de care ascultă cineva. Şi când ucenicul ascultă fără gânduri ascunse, ci doar din iubirea pentru Hristos, atunci ascultarea lui este cuviincioasă înaintea lui Hristos. Să ascultăm doar din iubire pentru Hristos, şi astfel drumul nostru către Hristos va deveni statornic şi fără povârnişuri. Care om de pe pământ nu a făcut greşeli şi nu a fost rănit în lupta cu diavolii, cu patimile şi cu lumea? Nu e vorba despre aceste răni, ci despre faptul că trebuie să vedem încontinuu locul unde trebuie să ajungem. Cu cele două virtuţi, ascultarea din iubire pentru Hristos şi rugăciunea, vom reuşi să dobândim iubirea lui Hristos. Şi când iubirea lui Dumnezeu va veni în sufletul nostru, atunci vom primi lumină pe drumul nostru. Atunci dragostea lui Hristos îndepărtează orice greutate şi simţim că suntem foarte fericiţi în viaţă. Ascultarea îl smereşte pe om şi smerenia alungă orice lucrare ispititoare. Unde este smerenie, diavolul piere. Unde este mândrie şi egoism, acolo îşi face apariţia diavolul, ispitele şi patimile. Ascultarea este o virtute foarte frumoasă, deoarece îl înarmează pe om cu multă smerenie atunci când ascultă din iubire pentru Hristos, cu luare-aminte.DESPRE JUDECARE

          Părintele Ceresc a lăsat judecata Fiului, ca Acesta să judece lumea, şi Hristos ne spune să nu judecăm. Vine omul şi ia judecata lui Dumnezeu şi judecă. Fiul lui Dumnezeu nu judecă, dar judecă omul! Rădăcina păcatului judecării începe din egoism şi mândrie, care sunt mari boli duhovniceşti. Toate patimile, păcatele şi căderile îşi au punctul de plecare în egoism. Să nu judecăm şi să nu osândim, căci acesta este păcat înfricoşător. Avem atâtea păcate asupra noastră, suntem atât de împovăraţi, avem atâtea greşeli personale, şi nu trebuie ca din cea mai mică pricină, când auzim ceva, să începem să bârfim, şi în felul acesta să-i dăm diavolului dreptul de a scrie învinuiri în catastiful greşelilor noastre. Să nu judecăm lesne. Părintele meu Iosif spunea: Omul care nu-l judecă pe fratele său se va mântui. Căci dacă îşi cârmuieşte cum se cuvine limba sa, înseamnă că se cârmuieşte pe sine după voia lui Dumnezeu. Mântuirea noastră este foarte importantă şi este o lucrare plină de primejdii.

PĂRINTELE EFREM ATHONITUL, DESPRE CREDINŢĂ ŞI MÂNTUIRE
PECETEA CHIPULUI - Sfantul Tihon din Zadonsk            Vezi ca argintul, aurul ori arama nu sunt bune pentru folosinta în negutatorie si nici nu sunt primite în vistieria tarii, ci lepadate daca nu au pe sine chipul împaratului; si numai banul care a fost însemnat cu chipul împaratesc are trecere si e primit de toti. Asemenea si sufletul: de nu va avea pecetea Împaratului Ceresc, a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care se zugraveste prin credinta si prin Sfântul Duh, nu va fi bun pentru obstea sfintilor si pentru vistieria cereasca, ci se va arunca afara. Aceasta întâmplare te învata sa cauti cu credinta si cu sârguinta chipul cel dumnezeiesc, întrucât el este podoaba preafrumoasa si delicatetea sufletelor noastre, pentru ca nu cumva sa suferi, de nu-l vei avea, întocmai ca si acela care, fiind poftit la ospat, a venit fara haina de nunta, caci Împaratul, vazându-l, a grait catre el: „Prietene, cum ai intrat aici fara sa ai haina de nunta? El însa a tacut. Atunci Împaratul a zis slugilor: Legati-l de picioare si de mâini, luati-l de aici si aruncati-l în întunericul cel mai din afara” (Matei 22, 12-13).Sfantul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu in imprejurarile vietii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 195.
URMELE PASILOR - Sfantul Tihon din Zadonsk            Vezi urme de oameni ori ale altor vietati si recunosti dupa ele atât mersul acestora, cât si pe ele însele, asa cum, de pilda, dupa urmele omenesti poti cunoaste umbletul omului. Dintr-o asemenea întâmplare sa-ti amintesti cântarea Prorocului: „Vazutu-s-au umbletele Tale, Dumnezeule, umbletele Dumnezeului si Împaratului meu” (Psalmul 67, 25). Lucrarile Domnului nostru sunt asemenea unor urme lasate de El, dupa care putem cunoaste dumnezeiescul Sau umblet si pe Însusi Dumnezeu. Când privim cerul si frumusetea lui, soarele, luna, stelele si lumina lor, pamântul si belsugul sau, atunci aflam întru acestea pasul Domnului nostru si Îl cunoastem pe Însusi Dumnezeu, Care si-a aratat umbletul Sau prin ele. Si astfel ne încredintam ca ni se cuvine a proslavi puterea Sa atottiitoare, caci pe toate acestea le-a zidit din nimic numai cu cuvântul; întelepciunea Lui, de vreme ce atât de minunate le-a întocmit si întru rânduiala Sa le-a asezat; bunatatea Lui, întrucât pentru noi le-a facut pe toate. Caci El nu are trebuinta de nimic din acestea pentru Sine Însusi, ci precum înca mai înainte de veci era îndestulat si fericit în Sine Însusi, întocmai este si acum. Fapturile sunt asemenea unor urme ale Domnului nostru, prin care suntem îndemnati sa-L cunoastem pe Însusi Dumnezeu: „Cerurile marturisesc slava lui Dumnezeu” (Psalmul 18, 1).


Sfantul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu in imprejurarile vietii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 164
GANDURILE OMULUI - Sfantul Nicolae Velimirovici         Omul socoteste, de obicei, ca toate gândurile sunt ale lui, proprii, opera sa izvorând de la el însusi. Cu toate acestea, este neadevarat, chiar daca omul proclama ca duhul sau, partea lui launtrica, nu se supune influentei puterii duhovnicesti, nici celor bune, nici celor rele. În realitate, duhul omenesc suporta influenta unei multimi de puteri duhovnicesti exact în acelasi fel în care asupra trupului actioneaza o multime de forte fizice.Sfantul Nicolae Velimirovici, Simboluri si semne, traducere de Gheorghita Ciocioi, Ed. Sophia, Bucuresti, 2009, p. 80.

DIMINEATA - Sfantul Ioan din Kronstadt           Fiinta launtrica a omului, libera de zadarniciile acestei lumi, de bezna în care o tine firea cea trupeasca, nelegata în vreun fel de ispitele celui rau, pare a se bucura de o libertate mai mare dimineata, îndata dupa trezirea din somn; atunci ea arata precum pestele care se arunca uneori vesel deasupra luciului apei. În restul timpului ea pare sa stea într-o umbra aproape compacta, ca legata la ochi, ceea ce o împiedica sa vada adevarata ordine a lucrurilor duhovnicesti si a celor ce sunt percepute prin simturi. Prindeti orele de dimineata, bucurati-va de ele, acestea arata a fi ca ale unei vieti noi, care s-a primenit în timpul somnului. Ele preînchipuie într-un fel acea stare când vom fi cu totii înnoiti, în dimineata de obste a neînseratei zile a Învierii, când ne vom dezlega de trupul cel muritor.


Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 16
CALEA VIETII - Sfantul Nicolae Cabasila           Împartasirea cu Sfintele Taine este trairea în duh, care e în stare sa nimiceasca orice pofta a carnii, dupa cuvântul Sfântului Pavel: „Cu Duhul sa umblati si sa nu mai împliniti pofta trupului”. Aceasta este calea pe care a rânduit-o Domnul când a venit la noi si aceasta este usa pe care ne-a deschis-o tot El când a intrat în lume, iar când S-a înaltat la Tatal, n-a gasit cu cale sa le închida, ci de acolo, din slava Sa, tot pe aceeasi cale si pe aceeasi usa coboara între oameni. De fapt, am putea spune ca Însusi Domnul e vesnic de fata si acum si în tot cursul vietii noastre, spre a fi credincios fagaduintelor ce ni le-a facut. Am putea zice si noi cum zicea Patriarhul Iacob ca Sfintele Taine sunt „casa si poarta Cerului”, prin care nu coboara numai îngerii – care de fapt slujesc î mpreuna cu noi la orice lucrare pe care o savârsim – ci, pentru fiecare dintre cei botezati, coboara si Domnul îngerilor.


Sfantul Nicolae Cabasila, Talcuirea Dumnezeiestii Liturghii si despre viata in Hristos, traducere de Pr. Ene Braniste si Pr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucurestilor, Bucuresti, 1992, p. 137-138
DEZGHETUL APELOR - Sfantul Ioan din Kronstadt          Dezghetul lacurilor si râurilor este o imagine a despartirii sufletului de trup. Când apele scapa de chingile ghetii, luciul lor începe sa stea fata catre fata cu aerul, care le mângâie cu suflarea sa, iar razele soarelui prind a se rasfrânge în ele. Asa se întâmpla cu sufletele curate, care se despart de trup; ele stau fata catre fata cu Hristos, Care le revigoreaza si le lumineaza. Atâta timp cât sta deasupra lor crusta ghetii, apele zac ca într-o temnita, încatusate, neavând o comunicare directa cu aerul si cu lumina soarelui. Asijderea si sufletele noastre, cât timp traiesc sub un învelis trupesc, nu pot comunica nemijlocit cu Dumnezeu si cu sfintii, ci doar partial, prin intermediul acelui învelis. Iar când va cadea învelisul trupului, vom vedea pe Domnul fata catre fata, asa cum apele de pe care s-a t opit crusta de gheata stau cu fata spre soare si intra în contact direct cu aerul.Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 270.

CURGEREA APEI - Sfantul Tihon din Zadonsk        Vezi ca din muntii cei înalti apa se scurge spre vaile de jos. Din aceasta învata ca Dumnezeul cel Preaînalt priveste catre cei smeriti dintru înaltimea Sa si revarsa râuri de daruri peste inimile lor, dupa cum citim: „Dumnezeu celor mândri le sta împotriva, iar celor smeriti le da har” (1 Petru 5, 5). De aceea, trebuie sa ne smerim pentru a ne învrednici de mila Lui. Sfântul Ioan Gura de Aur asa ne graieste: „Cum ar putea cineva sa dobândeasca har înaintea lui Dumnezeu? Cum altfel, daca nu prin smerita cugetare? Caci Dumnezeu «celor mândri le sta împotriva, iar celor smeriti le da har»; iar «jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit» si «inima smerita Dumnezeu nu o va urgisi»” (Omilia întâi la prima Epistola catre Corinteni). Iar în ce sta smerenia, Sfântul Ioan ne învata tot aici, cu câteva rânduri mai jos: „De îl vei necaji pe un om smerit, de-l vei umili sau îi vei spune ceva, el va tacea si va îndura cu blândete. Si unul ca acesta are o asemenea pace cu toti, încât nu poate fi rostita în cuvinte”.


Sfantul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu in imprejurarile vietii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 94

IMNELE BISERICII- Arhimandritul Sofronie Saharov          „Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui”. Este o lucrare grea, dar aceasta este călugăria adevărată. Acesta este conţinutul tuturor imnelor Bisericii. Prin imne, prin tropare exprimăm neputinţa, stricăciunea noastră (ţine-ţi mintea în iad) şi cerem de la Dumnezeu mila Lui (nu deznădăjdui). Oricare altă stare faţă de Dumnezeu este străină duhului Ortodoxiei, ascezei Bisericii Ortodoxe. Toată vieţuirea noastră este recapitularea rugăciunii: „Numai noi am păcătuit şi numai Ţie ne-nchinăm”.

 Arhimandritul Sofronie Saharov, Cunosc un om în Hristos – Părintele Sofronie de la Essex, traducere de Pr. Şerban Tica, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 235
PACEA ŞI BELŞUGUL DE VIAŢĂ - Sfântul Ioan din Kronstadt


         Pacea şi belşugul de viaţă pe care le simte inima după Împărtăşanie este cel mai mare şi mai de preţ dar pe care ni-l face Domnul nostru Iisus Hristos, unul mai presus de toate darurile, luate împreună, de care se poate bucura trupul. Fără pace sufletească – atunci când inima este chinuită şi strâmtorată – omul nu se poate folosi de nici un bun, fie el material sau spiritual, nu-l încearcă nici o bucurie dintre acelea care vin de la simţământul adevărului, binelui, frumosului. Aceasta fiindcă i-a fost strivit şi ucis nucleul central al vieţii – inima, adică omul cel dinăuntru. Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 43

CABLUL DE INALTA TENSIUNE - Arhimandritul Sofronie Saharov      Dumnezeu sa va pazeasca! Iar voi, paziti atitudinea dreapta! Din afara nimic nu se vede; este o viata ce nu are nimic deosebit. Ci înauntru, din pricina ascultarii, sântem într-o stare de neîntrerupta încordare. Asa trebuie sa fie crestinul: un „cablu” de înalta tensiune pe care o pasarica se poate odihni fara nici o primejdie, dar prin care trece o energie în stare a face sa explodeze întreaga lume. Iata cum vom avea intrare în vecinica Împaratie a lui Hristos.


Arhimandritul Sofronie Saharov, Din viata si din duh, traducere de Parintele Rafail Noica, Ed. Reintregirea, Alba Iulia, 2011, p. 42


LAMAIA - Sfantul Simeon din DajbabePrecum nu este lamâie fara mireasma, tot astfel nu este milostenie care sa treaca nerasplatita. Lamâia trebuie mai întâi sa se coaca, iar rasplata trebuie sa-si astepte vremea.Sfantul Simeon din Dajbabe, The Orthodox Word, nr. 271-72, traducere de Laura Marcean, Ed. St. Herman, Platina, SUA, 2010, p. 37-53.


Sursa: Pr. ALEXANDRU STANCIULESCU BARDANiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu