sâmbătă, 1 ianuarie 2022

alexandru stanciulescu barda - MINILECTURĂ cu GÂND DE SEARĂ..., DOAR O VORBĂ....! (2/Ian/2022 - 9/Ian/2022)

 DESPRE POCĂINŢĂ(III)

Arhim. Zaharia de la Essex

 

 

Dumnezeu i-a dezvăluit Proorocului Său contrastul uriaş care există între lumea căzută şi „pământul celor vii“ (Is. 38,11), precum şi prăpastia adâncă ce le desparte. Din clipa aceea, Isaia a privit lumina lumii acesteia ca pe întuneric faţă de Lumina lumii duhovniceşti care i se dezvăluise şi s-a tânguit amarnic: „Om ticălos ce sunt!”.

 

Un alt Prooroc s-a rugat în acelaşi duh şi rugăciunea lui dă glas strigării stăruitoare a tuturor drepţilor Vechiului Testament:

 

„Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează, luminează Faţa Ta spre noi şi ne miluieşte! Ca sa cunoaştem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta“ (Ps. 66,1-2).

 

Şi când a venit în cele din urmă plinirea vremii, precum citim în Scriptură (cf. Gal. 4, 4), şi Dumnezeu a văzut că se află pe pământ o făptură care umblă întru dreptate şi este vrednică de El, a plecat cerurile (cf. Ps. 143,5) şi S-a pogorât, născându-Se din Fecioară. Iată cum ne înfăţişează eveni­mentul Evanghelia după Matei: „Poporul care stătea în întu­neric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit“ (Matei 4, 16). Şi această „lumină mare” a început sa-i vorbească iarăşi omului, reînnodând astfel dialogul care se întrerupsese atât de brusc în rai.

 

(Arhim. Zaharia Zaharou, Omul cel tainic al inimii (I Petru 3, 4), Editura Basilica, Bucuresti, 2014)
DESPRE POCĂINŢĂ(II)

Arhim. Zaharia de la Essex

 

 

Omul a fost zidit după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, o „oglindă” menită să reflecte virtuţile lui Dumnezeu. Aceste virtuţi nu trebuie înţelese în sens moral, ci ca însuşiri sau energii dumnezeieşti precum înţelepciunea, lumina şi frumuseţea. In rai, omul primea nemijlocit harul lui Dumnezeu, însă, căzând, oglinda sufletului său s-a întunecat şi nu a mai putut răsfrânge nici măcar câteva raze din lumina cea plină de slavă a lui Dumnezeu. Cu toate acestea, darul pe care Dumnezeu l-a încredinţat omului a fost atât de mare, încât unii dintre drepţii Vechiului Testament au întrezărit din când în când câte o licărire a Luminii dumnezeieşti. Ei s-au învrednicit de vederea lumii duhovniceşti şi au dat mărturie despre ea. Ne aducem aminte de Proorocul Isaia care, văzând slava Domnului, a fost chemat de Dumnezeu la pocăinţă cu cuvintele:

 

„Gândurile Mele nu sunt ca gândurile voastre şi căile Mele ca ale voastre… Şi cât de departe sunt cerurile de la pământ, aşa de departe sunt căile Mele de căile voastre şi cugetele Mele de cugetele voastre“ (Is. 55, 8-9).

 

(Arhim. Zaharia Zaharou, Omul cel tainic al inimii (I Petru 3, 4), Editura Basilica, Bucuresti, 2014)

 

  

TRENUL RAPID

Mitropolitul Hierotheos Vlachos

 

 

Atunci când cineva se roaga nu trebuie sa fie atent la nimic. Nici la caldura care se naste în inima lui. Numai sa gaseasca pocainta cea adânca, sa simta ca este departe de Dumnezeu, sa se asemene unui tren care alearga neîncetat catre destinatia lui cu viteza mare.

 

Mitropolitul Hierotheos Vlachos, Cunosc un om in Hristos – Parintele Sofronie de la Essex, traducere de Pr. Serban Tica, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 252CAPUL SI MADULARELE

Sfantul Nicolae Cabasila

 

 

E drept ca si madularele unui trup sunt unite cu capul, (doar prin aceasta unire si traiesc, caci în clipa în care aceasta unire s-ar strica, si capul si madularele ar pieri), cu toate acestea, madularele credinciosilor par ca se leaga mai strâns de Domnul Hristos decât de capul lor firesc; mai mult viaza prin Fiul Domnului decât prin buna potrivire în care traieste capul cu trunchiul omenesc. Si aceasta se vede foarte lamurit din pilduitoarea viata a fericitilor mucenici, care mai curând se bucurau sa li se taie capul, decât sa se dezlipeasca de Hristos, ba rabdau chiar cu placere sa li se taie si cap si madulare, dar nu scoteau o singura vorba ca sa se lepede de Fiul Tatalui ceresc.

 

Sfantul Nicolae Cabasila, Talcuirea Dumnezeiestii Liturghii si despre viata in Hristos, traducere de Pr. Ene Braniste si Pr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucurestilor, Bucuresti, 1992, p. 133.

 

 

 

DESPRE POCĂINŢĂ(I)

Arhim. Zaharia de la Essex

 

 

Dacă este să vorbim despre pocăinţă, se cuvine să începem cu începutul, şi anume cu zidirea omului de către Dumnezeu. In rai, Adam se bucura de mare cinste, vieţuia asemenea în­gerilor, era într-o nemijlocită legătură cu Dumnezeu şi trăia în prezenţa Lui de-viaţă-dătătoare. Vorbea cu Dumnezeu faţă către Faţă, îl slăvea împreună cu cetele îngereşti şi hrană îi era tot cuvântul ce ieşea din gura lui Dumnezeu. Insă după cum bine ştim, în pofida cinstei de care se bucura, Adam s-a lăsat înşelat de şarpe şi a urmat pornirii diavoleşti de a se ridica împotriva lui Dumnezeu pentru a-I lua locul. Şi la fel cum vrăjmaşul a căzut din cer ca un fulger, din cauza dorinţei lui pline de îndrăzneală de a-şi aşeza tronul mai presus de tronul lui Dumnezeu, tot aşa şi Adam a căzut fără zăbavă.

 

„Omul în cinste fiind n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor” (Ps. 48,21), zice Psalmistul.

 

Izgonirea lui Adam din rai a avut urmări dezastruoase, căci a deschis o prăpastie între lumea văzută şi cea nevăzută. Adam a căzut în pofida faptului că Dumnezeu l-a prevenit şi mare a fost căderea lui. Însă noi ar trebui să ne gândim la propria noastră cădere ca fiind chiar mai mare decât cea a lui Adam, pentru că deşi ştim ce i s-a întâmplat acestuia, nu contenim să repetăm iară şi iară aceeaşi greşeală.

 

(Arhim. Zaharia Zaharou, Omul cel tainic al inimii (I Petru 3, 4), Editura Basilica, Bucuresti, 2014)
MATERIALISMUL

Sfantul Nectarie al Eghinei

 

 

Teoriile materialiste care neaga nemurirea sufletului uman si îl reduc la nefiinta submineaza existenta si supravietuirea, progresul si fericirea omului. Este respinsa menirea înalta a omului, coborât la nivelul fiintelor necuvântatoare, universul sau spiritual este distrus, sentimentele nobile îsi pierd valoarea, morala, virtutea, adevarul si întregul tezaur de cinste al virtutilor ramân doar niste cuvinte perimate, fara sens si lipsite de orice semnificatie. Evlavia, credinta, cultul religios sunt socotite roade ale unui cuget obscurantist specific vremurilor trecute. Comuniunea este nimicita si în locul ei este introdus individualismul, existenta egoista. Fiecare e împotriva tuturor si cu totii sunt dusmani unii altora. Pacea este alungata în munti, iar în societatea umana se înfiripeaza razboiul necrutator spre proclamarea dreptului celui mai puternic si a tiranului de temut, groaznic si însetat de sânge, care se desfata cu necazurile semenilor, ale caror sânge si sudoare trebuie sa adape pamântul si solul în care îsi înfig radacinile iubirea de placeri si patimile tiranice. Prezentul este totul pentru om, trecutul si viitorul, inexistente; desfatarea de acum si fericirea care decurge din ea sunt gândurile ce domina.

 

Sfantul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mandrila, Ed. Sophia / Metafraze, Bucuresti, 2015, p. 213-214.

 

 

FERICITA ALERGARE

Fericitul Trifon Turkestanov

 

 

Când pentru întâia oara în copilarie întru cunostinta cugetului Te-am chemat, plinit-ai rugaciunea mea, si sufletul mi-a fost înseninat de-o pace plina de cucernicie. Atunci am înteles ca Tu esti bun si fericiti sunt cei ce-alearga catre Tine. Am început iara si iara sa Te chem; si-acum spre Tine îmi îndrept strigarea:

Slava Tie, Celui Ce îmi împlinesti spre bine nazuintele;

Slava Tie, Celui Ce veghezi asupra-mi zi si noapte.

Slava Tie, Celui Ce vindeci durerile si mâhnirile pricinuite de pierderi, prin tamaduitoarea trecere a timpului;

Slava Tie, cu Tine nici o pierdere nu e lipsita de nadejdea-ntru redobândire, Tu tuturor le daruiesti viata-n vesnicie.

Slava Tie, Tu ai înzestrat cu nemurire tot ce-i înaltator si plin de bunatate, Tu ne-ai fagaduit mult asteptata întâlnire cu cei ce au murit.

Slava Tie, Dumnezeule, întru vecie!

 

Fericitul Trifon Turkestanov, Cunoasterea lui Dumnezeu prin mijlocirea firii vazute, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, cap. Acatist de Multumire „Slava lui Dumnezeu pentru toate”, p. 132.

 

 

 

FIARELE SALBATICE

Sfantul Nicolae Velimirovici

 

 

În înteles general fiarele salbatice întruchipeaza patimile. Asa cum fiarele salbatice chinuiesc trupul, la fel si patimile aduc vatamare sufletului. Ziditorul i-a dat lui Adam putere asupra tuturor patimilor. Iata de ce Adam avea putere asupra fiarelor salbatice ca simbol al patimilor. Sfintii, care prin Noul Adam, Hristos, si-au îmblânzit patimile, au dobândit de altfel si putere asupra fiarelor salbatice.

 

Sfantul Nicolae Velimirovici, Simboluri si semne, traducere de Gheorghita Ciocioi, Ed. Sophia, Bucuresti, 2009, p. 49-VANTURILE

Sfantul Ioan din Kronstadt

 

 

În natura adie uneori un vânt caldicel, aromitor, care îti mângâie si îti patrunde placut si usor trupul, iar cerul este senin. Alteori bate vântul rece care îti provoaca o senzatie de frig si de apasare, îti intra în oase, îti face o piele de gaina si tot atunci cerul si pamântul se întuneca. Sau, fara nici o adiere de vânt, aerul poate fi cald sau rece, te poate încalzi sau dimpotriva, sa te faca sa dârdâi de frig. Asa se întâmpla si în viata duhovniceasca: uneori simtim parca în suflet o boare lina, placuta, care ne încalzeste si ne învioreaza, ne usureaza si ne linisteste; alteori, inima ne este cuprinsa de o suflare grea, ucigatoare, iar sufletul ni se cufunda parca într-o bezna de nepatruns. Cea dintâi stare este de la Duhul lui Dumnezeu, a doua, de la diavolul. Trebuie sa ne obisnuim cu amândoua. În primul caz, sa nu ne trufim, în al doilea, sa nu ne descurajam, sa nu disperam, sa alergam cu grabire la Dumnezeu.

 

Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 153.         

 

 

CALUL NEIMBLANZIT

Sfantul Tihon din Zadonsk

 

Vezi ca un cal înversunat si neîmblânzit, ca sa se faca bun pentru toata lucrarea si trebuinta, este învatat, înfrânat si smerit în felurite chipuri de catre stapânul sau si asa, încetul cu încetul, el leapada înversunarea sa fireasca si ajunge sa fie blând si folositor pentru stapânul sau în orice munca. Prin firea sa, tot omul este întocmai ca un cal îndârjit, înversunat, neîmblânzit si foarte nepotrivit pentru a sluji Domnului Dumnezeului sau, întrucât nazuieste si cauta sa faca voia lui si a lumii, si nu pe cea a Domnului Dumnezeului sau, caci s-a stricat peste masura dupa caderea lui Adam. O, cât de multa învatatura, înfrânare si îmblânzire îi este de trebuinta omului pentru a lepada înversunarea, învârtosarea si turbarea firii si a se face astfel vrednic spre a intra în slujirea Domnului Dumnezeului sau!

 

Sfantul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu in imprejurarile vietii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 204

 

 

SALASUL

Sfantul Ioan din Kronstadt

 

 

Omul îsi face rost de o casa si traieste în ea; animalul, de un culcus sau de o vizuina si se adaposteste acolo; pasarea de un cuib, în care scoate pui si îi creste; albina de un stup cu faguri, unde traieste si face miere; paianjenul îsi tese pânza, traieste în ea si tot cu ea îsi obtine hrana. Creatorul sa nu-Si faca si El o casa, nezidita de mâna – Trupul Sau –, asa cum si-a mai facut una în pântecele Nascatoarei de Dumnezeu si cum îsi face si acum temple ale Trupului Sau prin datatoarele-de-viata Taine?

 

Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 180-181FRUMUSETEA IMATERIALA

Sfantul Nectarie al Eghinei

 

 

Omul cauta sa-L afle pe dumnezeiescul Creator al firii, pe Bunul artist Care a mestesugit-o, pe Cel Ce a întocmit universul, si sa-L cunoasca pe Cel de la Care primeste ideea Binelui raspândit nemarginit în toate. Ordinea, armonia din toate, rânduirea înteleapta si guvernarea universului, frumusetea imateriala sublima si splendoarea celor pamântesti înalta mintea omului la Cauza primordiala Care le-a creat pe toate întru întelepciune si fac sa creasca în inima sa dragostea dumnezeiasca fata de iubirea de întelepciune si stiinte, prin mijlocirea carora cauta sa intre în adâncurile misterioase ale întelepciunii dumnezeiesti si sa fie initiat în tainele creatiei, pe baza carora toate au fost întemeiate si sustinute. Studiul celor care exista descopera bunatatea Creatorului dumnezeiesc si dezvolta sentimentul iubirii fata de binele absolut, care îl atrage pe om spre acesta.

 

Sfantul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mandrila, Ed. Sophia / Metafraze, Bucuresti, 2015, p. 271-272.

 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu