marți, 19 decembrie 2017

Culegătoarea de steleCulegătoarea de stele


*

Mă înălţa spre cer,
până la stele,
eu mică, El mare,
De sus priveam lumea
eu mică, ea mare...
Întunericul era mai departe,
mai cald,
Lumea, copacii şi luna
se legănau
la fiecare pas.

Mă înălţa spre cer,
până la stele,
În mai simt cum,
uşor,
desprindeam câteva stele,
felinare ce luminau
paşii,
amprente lăsate,
în urma
trecerii noastre...

Şi acum mă înalţă
în zbor, în cer,
printre stele,
în visele mele,
zâmbeşte,
lumina-mi priveşte,
chiar dacă
eu sunt aici,
El e acolo,
undeva,
în cer,
printre stele,
icoană, candelă vie,
El, veşnic,
mereu
TATĂL MEU.


---

The Star Picker

*

He was lifting me up to heaven,
to the stars,
I, small, he tall,
From the top I looked at the world
I'm small, she's big ...
The darkness was further,
warmer,
The world, the trees and the moon
they swing
at every step.

He was lifting me
up to heaven,
to the stars,
I still feel how,
easy,
I was breaking down some stars,
lanterns that lit up
the steps,
fingerprints left,
after
our passage ...

And now he is lifting me up
in flight, in the sky,
among the stars,
in my dreams,
smiling,
looking at my light ,
even if
I'm here,
He's there,
somewhere,
in the sky,
among the stars,
icon, living candle,
He, forever,
always
MY FATHER.


~*~

Irina Lucia Mihalca


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu