duminică, 24 decembrie 2017

Despre aşteptare. Poveste (romana / english)


Despre aşteptare. Poveste


femeie, femeie,
stai
şi-nfloreşti  spre ofilire
pe-ostrovul
cu maluri mişcătoare
n-ai vrea
sa ţeşi  din firele părului tău
o aşteptare –chemare?
îi cântă marea
în parabole false..
femeie, şoptesc apele
într-un legământ bizar
{vagabond peste ape}
aşteptarea ta va fi
operă de artă
femeia prinsă-n joc,
împleteşte din părul tăiat
chipul dragului Ulise
noaptea
în cârdăşie cu marea,
umple chipul de viaţă
bântuie ferestrele,
dă târcoale casei,
alungând  sperietoarea din gradină
fântâna dă-n clocot
barca singură o porneşte
în larg
zgomot de ape corcite
din mare şi cer venite
se-abat
Uliseee, vină-i de hac!
strigă femeia peste aşteptare
şi noapte
nu mai  am părul până la brâu,
dar ştiu să răsădesc
melci şi scoici
pe pragul înflorit.


About awakening. Tale


Woman, woman,
you stay
and bloom till you dry and fade away
on the bank
with moving shores
don’t you want
to weave from you hair
the awaiting – the call?
it sings to her the sea
in false parables...
woman, are whispering the waters
in a strange vow
( vagabond over their waves)
your awaiting will be a masterpiece
the woman caught in the game,
is weaving from her cut hair
the face of her dear Ulysses
the night
in collusion with the sea,
is filling the face with life
it is haunting the windows,
going round the house,
chasing the scarecrow from the garden
the fountain is boilling
the boat starts to sail alone
in the large
sounds of crossed noises
from the sea and sky
deviate
Ulysses, conquer them!
shouts the woman over the awaiting
and night
I don’t have anymore my hair to the waist,
but I know to transplant
snails and shells
on the florid threshold.


~*~

VERONICA BALAJNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu