miercuri, 27 decembrie 2017

Scrisoare pastorală nr. 363

Scrisoare pastorală
Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi
Anul XVII(2017), nr. 363(1 –15 Decembrie)

             Dragii mei enoriași! La mulți ani!            
             Cina Împăratului. În Duminica a XXVIII-a după Rusalii este rânduită Evanghelia celor poftiți la cină. Este o pildă a Mântuitorului foarte scurtă, dar cu semnificații profunde și variate. E vorba de un proprietar bogat, ,,stăpân al casei sale”, care a organizat o petrecere într-o seară. Când toată pregătirea a fost gata, și-a trimis slugile să reamintească invitaților că a venit momentul să poftească la masă. Aceștia s-au scuzat pe rând: unii că și-au cumpărat pământ, alții că și-au cumpărat boi, alții că s-au însurat. Ce mai ! Când omul nu vrea să facă ceva, găsește pretexte! Stăpânul casei s-a supărat amarnic și a trimis să adune cerșetorii, orbii, șchiopii, oamenii cei mai de jos și să-i pună la masă. Era expresia supărării maxime a stăpânului.
            S-au ținut predici nenumărate despre această pildă de-a lungul a două mii de ani. Fiecare a pus problema într-un fel sau altul și a interpretat pilda cum i s-a părut mai potrivit. Mie mi se pare a fi de-o actualitate izbitoare. Aș putea socoti că această pildă este însăși oglinda vremii noastre, a acestui veac. Mântuitorul a făcut multe profeții, unele mai clare, altele mai acoperite, mai ermetice, mai tăinuite. Acestea din urmă pot fi înțelese cel mai bine atunci când se ivește un anumit context. Această situație este cu pilda de față. Prin ea am putea spune că Mântuitorul face o profeție.
           ,,Stăpânul casei” nu este altul decât Dumnezeu, Împăratul veacurilor și al lumii văzute și nevăzute. ,,Cina” este ,,împărăția pregătită de la începutul veacurilor”  prietenilor Lui, adică celor ce I-au împlinit voia, celor ce I-au respectat poruncile. ,,Cina” are loc la sfârșitul zilei și începutul nopții. Am putea spune că e vorba de vremea sfârșitului lumii. Convingerea aceasta ne-o întărește Mântuitorul, când vorbește de judecata universală, când va alege ,,oile” de ,,capre”. Pentru o petrecere cineva se pregătește, face o investiție, o cheltuială, sacrifică timp, bani, muncă. O face, însă, fiindcă își iubește și-și respectă invitații. Face sacrificiul acesta cu bucurie. Așa-l făcuse și ,,Stăpânul casei” din Evanghelie. Iată, însă că, la vremea ,,cinei”, niciunul dintre invitați nu se învrednicește să dea curs chemării. Toți sunt legați mai mult de avere(pământ, boi, proprietăți) și de plăcere(nevasta). Pe acestea le pun mai presus decât ,,cina” Împăratului.
           Supărat la culme de indiferența și sfidarea invitaților, deci prietenilor și rudelor, Împăratul aduce la masă oamenii străzii, care nu erau pregătiți pentru o asemenea împrejurare: erau jegoși, zdrențăroși, buboși etc.  De ,,prietenii” și ,,rudele” care i-au întors spatele nici nu vrea să mai știe!
           Dar cine ar putea să fie ,,prietenii” și ,,rudele” Împăratului? Nimeni alții decât noi, creștinii. Pentru noi Mântuitorul S-a adus pe Sine jertfă pe cruce; pe noi ne-a făcut ,,fii adoptivi ai Celui Prea Înalt”. În rugăciunea Tatăl nostru, El ne învață să ne adresăm lui cu apelativul ,,Tată”. Așadar, Mântuitorul Însuși ne certifica această calitate de ,,fii” ai lui Dumnezeu. ,,Cina” este împărăția Lui. ,,Fii adoptivi” ai lui Dumnezeu au uitat, în mare măsură de invitația Împăratului.   
           Duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare Împăratul ne cheamă, prin clopotele bisericilor, să venim la Sfânta Liturghie, să ne spovedim, să ne împărtășim, să ne bucurăm de rugăciunea comună săvârșită de preot și ceilalți credincioși participanți. Câți dintre noi dăm curs chemări? Multe biserici unt goale sau aproape goale; în schimb, cârciumile, barurile, discotecile, cluburile și alte asemenea locuri unde diavolul este la el acasă sunt arhipline de dimineața până noaptea târziu. Ne cheamă Biserica să unim rugăciunea noastră cu postul. Sunt rânduite zile și perioade de post mai aspru și mai ușor. Câți dintre noi ținem aceste posturi? Observați numai debandada din Postul Crăciunului! Câte pomeni de porci nu se fac! Câte festivaluri și expoziții cu tot felul de preparate culinare, câte zaiafeturi nu se organizează în postul acesta. Nici celelalte nu sunt scutite de asemenea monstruozități. Chiar în Postul Sfintelor Paști sunt creștini botezați în numele Sfintei Treimi, care fac nunți și botezuri, zile de naștere și zile onomastice, majorate și altele asemenea cu o ușurință îngrijorătoare, fără frică de Dumnezeu și fără rușine de oameni. Ne dăruiește Dumnezeu copii. Demult aducea barza 10-15 la o casă; astăzi când e musai să vină cu mercedesul, vine doar câte unul-doi! Unde sunt ceilalți? Răspunsul e unul: la tomberon și la canal. Câți se mai închină, câți mai spun o rugăciune la începutul și la sfârșitul lucrului, la drum, la masă, în orice împrejurare în care se simte nevoia de ajutorul lui Dumnezeu? Mai degrabă calculăm câți bani avem în pungă ca să mituim, să cumpărăm, să înșelăm societatea, pe Dumnezeu! Am găsit bătrâni cu un picior în groapă, care nu știau să se închine! Câți dintre creștinii noștri își păzesc gura de vorbe murdare, de înjurături, de drăcuituri. Unii chiar dăruiesc celui necurat tot ce știu ei că există în cer și pe pământ. Până și pe Dumnezeu Îl fac ,,cadou” diavolului. Te cutremuri, nu alta. Sunt rânduite zile de sărbătoare. Câți dintre noi respectăm aceste zile. Cele mai intense activități atunci le desfășurăm, chiar dacă în restul timpului tragem mâța de coadă. Atunci e sporul, în duminici și sărbători! Ne-a poruncit Dumnezeu să ne respectăm părinții! Câți bătrâni sunt părăsiți, bolnavi și neputincioși, care așteaptă de ani de zile de la copilașii lor măcar o cană cu apă! Câți bătrâni nu sunt abandonați prin orfelinate, în timp ce copii lor sunt prosperi oameni de afaceri, proprietari de vile cu zeci de camere! Câți bătrâni nu sunt bătuți și alungați din casă de proprii lor copii!
          Ne-a poruncit Dumnezeu să nu ucidem. Din păcate, ucidem pruncul în pântecele mamei, ucidem pe semenii noștri prin introducerea în alimente și băuturi a tot felul de chimicale provocatoare de boli și de moarte, ucidem pe semenii noștri cu vorbele noastre, cu ura noastră, cu invidia noastră și de multe ori cu arma noastră. Câte jafuri, câte violuri, câte crime săvârșite de creștini de-ai noștri contra fraților creștini nu se petrec zi de zi. Urmăriți programele de televiziune și veți afla de o mică parte din ele! Ne-a poruncit Dumnezeu să nu desfrânăm. Dumnezeule sfinte! Niciodată nu a fost atâta dezmăț în Europa noastră creștină. Mai mult de jumătate din țările bătrânului continent creștin au ridicat la rang de lege căsătoria dintre persoane de același sex. Acum aud că în țările nordice s-ar fi legalizat chiar legăturile sexuale cu copii, cu oameni morți! Familia așa cum a lăsat-o Dumnezeu e amenințată cu destrămarea și cu pieirea. Altfel de familii întemeiază creștinii  veacului acesta! Ne-a poruncit Dumnezeu să nu jurăm strâmb! Din păcate, minciuna a ajuns la ea acasă. Relațiile dintre creștini sunt subminate de minciună și neîncredere; adevărul e pasăre rară, pe cale de dispariție. Minciuna și falsitatea tronează de cele mai multe ori în relațiile familiale, sociale. Oameni de toate categoriile sociale se fălesc câte minciuni mai pot să debiteze ca să-și păcălească semenii. Uitați-vă în campaniile electorale câte minciuni spun candidații, doar-doar vă vor înșela să le dați votul, De îndată ce-și văd visul cu ochii, uită tot ce-au promis. Sunt doldora dosarele prin judecătorii și tribunale de declarații mincinoase, de acte false. În baza acestora se hotărăște soarta unor oameni! Ne-a poruncit Dumnezeu să nu poftim nimic din cele ce sunt ale aproapelui nostru! Din păcate, începând cu copilul de la grădiniță și până la bătrân întâlnim păcatul acesta cu formele lui cele mai aberante. Poftește ,,grădinarul” creioanele colorate ale colegului său; poftește elevul notele și premiile colegului, poftește tânărul prietena sau soția prietenului, poftește adultul funcția și averea semenului, poftește bătrânul copiii și situația fericită a prietenului său, ba   chiar și cavoul de se poate!
          Dumnezeu ne cheamă la mântuire, la rai, ne cheamă să ne dea împărăția Lui, pe care ne-a pregătit-o! Noi, creștinii cu numele, suntem prea ocupați cu împărățiile pământului și cu bunătățile și plăcerile acestuia și nu ne mai interesează cele pregătite de  Dumnezeu  dincolo. E îndreptățit Împăratul să se mânie pe prietenii, rudele și fiii Săi nerecunoscători și nesimțitori? Este!
          Cheamă mânios pe cerșetori, pe schilozi, pe orbi și șchiopi și pe cei de pe la marginile drumului la cina Sa. Nu cumva convoaiele de imigranți asiatici, care au năvălit în Europa noastră în ultimii ani sunt tocmai acei amărâți chemați de Dumnezeu la cină? Ei nu sunt creștini, dar păstrează cu sfințenie niște reguli moral-religioase foarte rigide. Pe acestea nu le încalcă, de ar fi să-și dea viața pentru ele. Ei nu-și bat joc de numele lui Dumnezeu; nu practică avortul. Câți copii le dă Dumnezeu, pe toți îi primesc cu bucurie în casele lor, indiferent cât de săraci ar fi. Astăzi suntem uimiți, când aflăm că are câte unul din acești imigranți și peste douăzeci de copii! La ei nu se pomenește de adulter, de incest, de destrăbălare ca la noi. Femeia nu are voie să-și arate fața decât soțului său, pentru ceilalți o ține acoperită cu burca. O femeie care ar fi descoperită că întreține relații în afara familiei sale este ucisă cu pietre de comunitate, la fel o fată copilită. Hoția la ei e pedepsită cu tăierea mâinilor, a picioarelor și alte pedepse la fel de înfiorătoare. De teama pedepselor sau în virtutea unor concepții moral-religioase înalte, păcatul nu-și face loc cu atâta ușurință în aceste comunități. Atentatele teroriste care înspăimântă omenirea au motivația lor în mentalitatea acestor oameni. Ei socotesc că astfel luptă împotriva păcatului, împotriva celor ce practică asemenea destrăbălări.
           Ușor-ușor, locurile de la Cina Împăratului se completează cu cei de alte religii, care nu uită de Dumnezeu și-I împlinesc poruncile așa cum știu ei. În timpul acesta, creștinii noștri benchetuiesc în birturi și în locuri de dezmăț, pregătindu-se astfel pentru împărăția celui întunecat.
           Să ne ferească Dumnezeu de mânia Lui și să ne ajute să ne trezim cât mai este vreme!   
*
             Meditații istorice.   Mircea Eliade are, în Căderea în istorie(1952) câteva fragmente, care, puse cap la cap, pot constitui cel mai scurt tratat de istorie a românilor. Înțelegi totul, surprinzător, din două pagini. Cu condiția să fii de acord cu viziunea despre istorie a autorului. Cu prilejul zilei de 1 Decembrie le redăm mai jos:
           „Noi, ROMÂNII, nu avem niciun motiv să idolatrizăm Istoria. Printre neamurile fără noroc, ne numărăm în frunte.  Cu ce am idolatriza, noi, românii, Istoria? Descindem dintr-unul din neamurile cele mai numeroase din lume și praful s-a ales de el; nici măcar limba nu i se mai cunoaște. Ca să supraviețuim în Istorie, ne-am istovit mai mult decât s-au cheltuit alte neamuri să cucerească pământul. Nicolae Iorga spunea că nenorocul ni se trage de la Alexandru Macedon: în loc să-și ridice privirile spre miază-noapte și să unească toate neamurile tracice într-un mare imperiu, Alexandru s-a lăsat atras în orbita civilizației mediteraneene și, ajuns la culmea puterii, s-a îndreptat spre Asia.
          Cu o mie de ani în urmă, a avut loc ceea ce putem numi pe drept cuvânt o catastrofă de incalculabile consecințe pentru istoria românilor: slavii au ocupat Peninsula Balcanică și s-au întins până la Adriatica. Istoria neamului românesc e alcătuită din atâta sânge și atâta nenoroc datorită în primul rând incapacității Occidentului de a vedea dincotro vine primejdia. Pe noi, timp de cinci secole, ne-a scos din istorie victoria Imperiului Otoman; și această victorie se datorează neputinței occidentalilor de a se uni împotriva unui dușman comun. Istoria se făcea în Apus; fără noi, datorită și sângelui nostru. Occidentalii nu stăteau nici ei cu mâinile în sân, ci se luptau; dar se luptau între ei. Evident, lupta aceasta între frați, veri și cumnați, nu putea avea aceeași sângeroasă intensitate ca, prin părțile noastre, lupta cu turcii și tătarii. Se ardeau orașele în apus, dar parcă tot mai rămânea ceva. Occidentul e bogat în ruine și toate sunt istorice. La noi, nu rămânea nimic, nici o urmă. Încă din timpul năvălirilor barbare, oamenii învățaseră cum să-și ardă satele și să le refacă primăvara următoare. În timpul acesta, la o mie, două de kilometri spre Apus, se înălțau catedralele, se îmbogățeau castelele, se înfrumusețau mânăstirile și oamenii aveau prilejul, măcar la răstimpuri, să citească pe sfinți, pe teologi și pe poeți, să înțeleagă că sunt oameni și să se bucure că trăiesc omenește – iar nu ca fiarele sălbatice, prin munți, prin păduri, ca strămoșii noștri, care nu aveau altă vină decât aceea de a se fi născut în calea răutăților. Românii nu au sabotat istoria. Au înfruntat-o și i-au rezistat din toate puterile lor”
*
           Contribuția de cult. La data de 30 nov., când încheiem anul financiar, situația contribuției de cult pentru anul 2017 se prezintă astfel: în Bârda au achitat 96,10% din familii; în Malovăț au achitat  94,24%; la nivel de parohie au achitat 94,81%. Este un procent excepțional. Precizăm că-n parohia noastră contribuția de cult este la aprecierea enoriașilor, după principiul: fiecare dacă vrea și cât vrea. Indiferent dacă a achitat ceva sau nu pentru contribuția de cult, serviciile religioase sunt gratuite și preotul stă la dispoziția tuturor, fără deosebire.
            Anul acesta, cea mai mică contribuție de cult a fost de 5 lei. Dintre fruntași menționăm:     
           a.Malovăț. I. Cioabă Dumitru: 765 lei; II. Crumpei Sever: 400 lei; III. Căprioru Marius-Emanoil: 255 lei; IV. Crăciunescu Florin: 251 lei; V. Manolea Elisabeta: 230 lei; VI. Ionașcu Maria: 220 lei; VII. Popescu Mihai: 215 lei; VIII. Bobiț Gheorghe, Înv. Michescu Ion: câte 210 lei; IX. Coman Vasile: 175 lei; X. Paicu Măriuța, Oproiu Petre, Surugiu Mihai(ex-primarul): câte 170 lei; XI. Tărăbâc Grigore, Crumpei Gheorghe: câte 160 lei; XII. Surugiu Eugenia: 157 lei; XIII. Borugă Ion, Tănase-Osiac Dumitru: câte 155 lei; XIV. Coman Constantin, Pirici Constantin, Ungureanu Gheorghe, Ciolacu-Hotăranu Claudiu, Pau Claudiu, Meilă Nicolae, Michescu I. Ion(primarul), Popescu Goriță: câte 150 lei; XV. Crăciunescu Tică, Munteanu Alexandra: câte 140 lei; XVI. Paicu Sabina, Meilă Petre: câte 130 lei; XVII. Vasilescu Petre, Meilă Pantelie: câte 125 lei; XVIII. Vișan Sevastița, Crașoveanu Valeriu: câte 121 lei; XIX. Cernea Mihăiță, Ungureanu Constantin, Manolea Nicolae, Pereanu Viorel, Băleanu Ioana Nistor Petre, Glavan Pompiliu: câte 120 lei; XX. Căprioru Gheorghe, Ionașcu Ștefan, Răchiunoiu Grigore, Glavan Constantin, Teșilă Elisabeta: câte 115 lei; XXI. Coman Elena: 114 lei; XXII. Iorgovan Viorel, Voican Petre, Bazavan Dumitru, Popescu Dumitru, Paicu Domnica, Popescu Marga, Dima Vasile, Dragotă Nicolița, Paicu Nicolae: câte 110 lei; XXIII. Bucică Bebe: 107 lei; XXIV. Băleanu Petre, Munteanu Dumitru, Popescu Angelu, Crumpei Vasile, Orodan Aneta, Paicu Daniel, Lupșa Dumitru, Baltac Guța, Baltac Lida: câte 105 lei; XXV. Bondoc Eugenia, Boncioc Dumitru: câte 102 lei; XXVI. Manolea Grigore, Boncioc Elena, Surugiu I. Ion(Brutarul), Bobiț Claudiu, Boncioc Liviu, Bazavan Claudiu, Mănescu Ion, Ungureanu Dumitru, Iordache Mihai, Almichi Constantin, Drăchici Ionuț-Alexandru, Ghilerdea Sevastian, Filip Elisabeta, Cojocariu Titu, Meilă Costel(I), Baltac Alexandru, Almichi Ion, Bazavan Gheorghe(Ieleșnic), Borugă Mihai, Ciurel D. Dumitru, Mănescu Constantin, Ilinca Alexandru, Mănescu C. Vasile, Minune Ion, Paicu Angelu, Munteanu Puiu: câte 100 lei; XXVII. Popescu D. Ion: 90 lei; XXVIII. Tărăbâc Angela: 86 lei; XXIX. Papa Vergina: 85 lei; XXX. Statache Cornel: 81 lei; XXXI. Meilă Iancu, Mănescu Elena, Cioban Doru, Oprișan Elena, Ciolacu Dumitru, Mănescu V. Vasile: câte 80 lei; XXXII. Ciobanu Ilie, Blejdea Gheorghe, Ciută Romulus, Trocan Ion: câte 75 lei; XXXIII. Popescu V. Constantin, Cioabă Constantin: câte 72 lei; XXXIV. Popescu V. Ion: 71 lei;  XXXV. Jianu Stela, Popescu Nete, Nistor Ion, Ștefu Constantin(I), Pereanu Constantin, Guran Aurel, Ungureanu Florin, Săftoiu L. Liviu, Munteanu Iorgu, Haidamac Miroana: câte 70 lei; XXXVI. Pera Aurica: 66 lei; XXXVII. Coman Dumitru, Pau Olimpia, Voican Ion, Ionașcu Lucreția, Bazavan Marin, Chilom Dan, Ștefu Gheorghe, Mănescu Valeria, Giurescu Lucreția, Badea Ion, Sava Ion, Surugiu Gh. Mihai, Borcilă Vasile, Cioabă Iona: câte 65 lei; XXXVIII. Mateescu Liviu: 64 lei; XXXIX. Borugă Ștefan, Surugiu Ionel: câte 63 lei; XL. Săftoiu Liviu: 62 lei; XLI. Guran Constantin: 61 lei;  XLII. Vișan Valeria, Marina Sofia, Berneanu Alexandru, Stroie Sever, Borcilă Nuța, Popescu Elena, Colibășanu Dumitru, Pera Aurel, Curea Constantin, Oprișan Stela, Tărăbâc Lucian, Bondoc Alexandru, Ștefan Stanciu, Badea Nicolae, Cotea Nicu, Baltac Ion, Paicu Elena, Hurduc Pantelie, Badea Marius, Tătucu Marius, Belega Gheorghe, Ciurel Florin: câte 60 lei; XLIII. Ciobanu Dumitru, Meilă Emil, Pătrulescu Alin: câte 57 lei; XLIV. Micu Valeriu, Mateescu Mihai, Căprioru Elena, Tărăbâc Gheorghița, Popescu V. Vasile, Lupșa Valeriu, Ștefu Ion, Surugiu N. Ion, Chiriță Toni, Surugiu Gheorghe, Ică-Căprioru Gheorghe, Vișan Sevastian, Bogdan Silvia, Cosma Victor, Baltac Gheorghe, Surugiu Onel, Munteanu Iancu-Sorin, Pană Viorel, Bora Ion, Ciurel Valentin: câte 55 lei; XLV. Crăciunescu A. Gheorghe, Meilă Dumitru: câte 54 lei; XLVI. Guțescu Elena: 53 lei; XLVII. Vișan Gh. Ion, Oproiu Vasile, Bondoc-Ionașcu Gheorghe, Geaucă Aristide: câte 52 lei; XLVIII. Borcilă Ștefan: 51 lei; XLIX. Mănescu Angela, Ungureanu Mircea, Omir Sevastian, Glavan Ion, Michescu Ion(II), Popescu Mirela, Ciobanu Alexandra, Mănescu Iulius, Popescu Valentin, Bazavan Gheorghe(ex-primarul), Iordache Gheorghe, Popescu Gheorghe, Popescu Gh. Gheorghe, Mangu Constantin, Tărăbâc Ion, Minoniu Zoia, Ciurel A. Dumitru, Crașovanu V. Valeriu, Hurduc Romeo, Cojocariu Ilie, Tărăbâc Virgil, Căprioru Petre, Tărăbâc Bebe, Coman Sevastița, Odoleanu Valeriu, Nistor Elena, Mladin Paul, Nistor Vasile, Bazavan Jana, Tănase Stela, Mica Dorinel, Baltac Petre, Hadarig Mircea, Oprișan Sever, Bondoc Anton, Pătrulescu Petre, Iorgovan Constantin, Mazilu Paraschiva: câte  50 lei;
            b. Bârda.   I. Coman Elena: 265 lei; II. Horodnic Tudor: 250 lei; III. Popescu Valeria: 240 lei; IV. Botoșan Dumitru: 230 lei; V. Dragomir Virginia, Mihăescu Nicolae: câte 200 lei; VI. Ivașcu Vasile: 160 lei; VII. Șonea Floarea: 157 lei; VIII. Dragomir Nicolae, Gârbovan Nicolina: câte 150 lei; IX. Rolea Pantelie: 130 lei; X. Dragomir Gheorghe, Mema Ion: câte 120 lei; XI. Rolea Ion: 115 lei; XII. Cimpoieru Viorel: 112 lei: XIII. Dragomir Bădiță, Butoi Ion, Turlacu Gheorghe, Luca Nica, Drăghia Tudor, Bobocea Savu, Gârbovan Ion: câte 110 lei; XIV. Stănciulescu Florin: 108 lei;  XV. Sfetcu Bebe: 107 lei; XVI. Anghel Domnica, Ivașcu Ion: câte 105 lei; XVII. Pavel Eugenia, Pr. Stănciulescu Alexandru, Mema Elena, Curea Gigi, Gheran Pantelie, Luca I. Ion, Sfetcu George, Ene-Mihăescu Constantin-Doru, Sfetcu Sorin, Sfetcu N. Aurel, Mucioniu Ion: câte 100 lei; XVIII. Motreanu Elena: 90 lei; XIX. Anghel Nicolae, Stănciulescu Ion: câte 80 lei; XX. Luca C. Maria: 72 lei; XXI. Dăescu Virgil, Ploștinaru Ionel, Pâlșu Gheorghe, Luca D. Maria, Luca Alexandru, Gheran Paraschiva, Rolea Constantin(I): câte 70 lei; XXII. Luca D. Maria: 64 lei; XXIII. Motreanu Ilie, Botoșan Elena, Curea Gheorghița, Cimpoieru Tănase, Malescu Gheorghe, Luca Aristița, Luca Constantin, Banciu Ionel, Rolea George, Curea Anica, Mema Margareta, Mema Ștefan, Mema Gheorghe: câte 60 lei; XXIV. Volintiru Ana: 56 lei; XXV. Curea Viorel, Curea Cristi, Luca Gheorghița, Curea Dora, Fugașin Aurel, Curea Ghiță, Luca Jana, Luca Angelica, Luca Marin, Duțoniu Gheorghe: câte 55 lei; XXVI. Fruntelată Mihăiță: 53 lei; XXVII. Boroancă Ilie, Luca Sandală, Duțoniu Valentin, Mema Ileana, Stănciulescu Ștefan: câte 52 lei; XXVIII. Zaharescu Maria: 51 lei; XXIX. Mogonea Ion, Curea Maria, Roată Benonică, Curea Petre, Luca Gheorghe, Leitan Gica, Gârjoabă  Pompilia, Luca Gica, Avram Polina, Luca Radu-Vasile, Stănciulescu Maria, Stănciulescu Petre, Lasculescu Ana, Sfetcu Doru, Sfetcu A. Aurel, Rolea A. Aurel, Cola Emilia, Gheran Nicolița, Bufan Dumitru, Rolea Marina, Sfetcu Dumitru, Stoichină Dumitru, Mema Șt. Constantin, Tănase Maria, Avram Dumitru: câte 50 lei;
           Mulțumim cordial tuturor enoriașilor parohiei noastre, care au contribuit cu cât de puțin la susținerea parohiei noastre. Dumnezeu să le răsplătească jertfa!
*
         De la 1 dec. am început să primim contribuția de cult pentru 2018. De la aceeași dată până în prezent am primit mai multe ajutoare și donații de la credincioși din afara parohiei, astfel:
1.  Fii ai satului Malovăț: Pleșan Valeria(Tr. Severin): 200 lei; Bogdan Gheorghe Gabriel (Germania), Albulescu Maria(Tr. Severin), Butoi Denisa(Londra), Săvescu Aurelia(Tr. Severin): câte 100 lei; Popescu N. Mihai(Tr. Severin): 92 lei; Munteanu Gheorghe (Tr. Severin): 60 lei;
          2. Fii ai satului Bârda:  Prof. Virgil Sfetcu(București): 300 lei; Rochian Tudor(Tr. Severin): 200 lei; Avram Adriana(Tr. Severin): 182 lei; Trocan Pantelie(Tr. Severin): 150 lei; Ing. Zăuleț Aurica(Tr. Severin), Prof. Iacov Raluca(Tr. Severin), Popescu Dan(Tr. Severin), Dragomir Ion(Tr. Severin), Arhire Lili(Tr. Severin), Ile Teodor(Sânicolaul Mic-AR), Mema Mariana(Tr. Severin) și Bălu Constantin(Tr. Severin): câte 100 lei; Rolea Gh. Aurel(Schela Cladovei - MH), Rolea Titu(Schela Cladovei-MH), Ivașcu Ionuț(Tr. Severin), Stănciulescu Mihăiță(Franța), Chircu Ramona(Tr. Severin), Stanomirescu Emilia(Timișoara), Duțoniu Valentina (Tr. Severin), Luca Miuța(Tr. Severin), Botea Constantin(Șimian-MH), Rolea Ileana (Tr. Severin), Buțan  Andrei(Tr. Severin), Stănciulescu Gheorghe(Tr. Severin): câte 50 lei;
           3. Credincioși din afara parohiei: Dl. Prof. Univ. Dr. Mircea - Ioan Popa(București): 300 lei; Dl. Ovidiu Mitran-De Cindy(Zoersel - Belgia): 227 lei; D-na Mehedințu Elena(Brașov): 170 lei; D-na Farm. Golea Nicoleta(Tr. Severin): 120 lei; D-na Roman Carmen(Tr. Severin) și Dl. Mocănașu Oprea(Tr. Severin): câte 100  lei; D-na Nicolae Victoria(Tr. Severin): 60 lei; Familia Ciurel (Tr. Severin), D-na Suciu Aurelia(Cluj-Napoca): câte 50 lei;
            Dumnezeu să le răsplătească tuturor!
*
           Începând de la 1 dec. am distribuit cartea Dicționarul proverbelor religioase românești, vol. I, în special credincioșilor din afara parohiei, din țară și din străinătate, care ne-au ajutat parohia în perioada 1 dec. 2016-30 nov. 2017 cu cel puțin 50 lei. Până la închiderea acestei ediții s-au distribuit deja 115 exemplare. Avem pentru toate familiile din parohiei. Numai cine nu vrea nu ia.
*
            În ședința din 3 dec., Consiliul Parohial al parohiei noastre a hotărât să acordăm  câteva ajutoare bănești unor persoane și familii cu situații economice mai grele, astfel: Pau Dumitru din Malovăț, pentru copil; Badea Leontina din Malovăţ, pentru nepot; Ștefu Constantin din Malovăț, pentru copil; Căprioru Ion din Malovăţ; Cioabă Constantin din Malovăț, pentru mătușă; Borcilă Elena din Malovăț, pentru nepoți; Răulescu Eleonora din Bârda și Orodan Dumitru-Claudiu din Malovăț. Preotul a fost însărcinat să trimită cu mandat poștal fiecărui enoriaș dintre cei menționați câte 100 lei. Atâta s-a putut!
*
           Publicații.  În această perioadă, preotul Dvs. a reușit să mai publice câteva materiale, astfel: ,,Scrisoare pastorală” – 361, în ,,Bibliotheca Septentrionalis”, Baia Mare, 2017, 10 dec., ediție și on-line(https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com); 1 Decembrie – coroana unui ideal, în ,,Omniscop”, Craiova,  14 dec., ediție on-line(http://www.omniscop.ro); ,,Scrisoare pastorală”-362,  în ,,Observatorul”, Toronto(Canada), 10 dec. 2017, ediție și on-line(http://www.observatorul.com).
           Parohia noastră a mai publicat o tranșă din cartea preotului Dvs., Amintiri despre titani, fiindcă cererea e mare.
*
          Concert de colinde. La inițiativa Domnului Primar Ing. Ion Michescu, am solicitat Prea Sfințitului Episcop Nicodim să aprobe deplasarea Corului Kinonia al episcopiei ca să susțină un concert de colinde în parohia noastră. Prea Sfințitul a primit cu bucurie această solicitare și, cu toate că în luna decembrie corul avea un program foarte încărcat, s-a găsit posibilitatea să fie repartizată seara de 12 decembrie pentru Parohia Malovăț. Au fost tipărite afișe personalizate și s-au răspândit prin satele comunei Malovăț. În seara programată, corul s-a prezentat cu 25 de membrii, la care s-a adăugat personalul auxiliar. Din păcate, prezența enoriașilor noștri nu a fost pe măsura așteptărilor. Noroc cu Doamna Director Monica Colibășanu, care a mobilizat elevii de la școală și i-a adus, completând astfel golurile în biserică. O oră și jumătate corul Kinonia ne-a oferit celor prezenți momente de adevărată artă și înălțare sufletească. Concertul a fost filmat pentru Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române și pentru Televiziunea Tele 2 din Tr. Severin. Pentru coriști și pentru toți cei prezenți parohia a adus 600 pâini, iar Domnul Primar 300 mere. Parohia a mai oferit fiecărui corist câte un exemplar din cartea Pr. Prof. Alexie Buzera, Toată suflarea să laude pe Domnul… și câte un exemplar din proaspătul volum Folclor din Mehedinți. Sperăm să le fie de folos. Compătimim pe enoriașii noștri, care nu au fost prezenți la acest concert de zile mari.
           Mulțumim cordial  Prea Sfințitului Episcop Nicodim pentru aprobare și coriștilor conduși de părintele Pr. Iulian Pruiu pentru efortul depus. Sperăm să nu fie unicul moment de acest gen pentru parohia noastră:
*
          Emisiuni. În seara  zilei de 13 dec., între  orele 21-23, preotul Dvs. împreună cu Părintele Pr. Stelian Zoican au susținut o emisiune la Televiziunea ,,Galaxi” din Tr. Severin. S-a discutat despre folclorul românesc, cu precădere despre colinde. Părintele Stelică Zoican a exemplificat anumite pasaje din emisiune cu recitaluri din fluier, mai cu seamă că i-a apărut recent cel de-al patrulea CD cu cântece și  jocuri mehedințene. A fost o emisiune reușită.
*
          Cerc pedagogic. Vineri, 8 dec., la Liceul Pedagogic din Tr. Severin s-a desfășurat cercul pedagogic de pe acest semestru pentru învățământul liceal din Mehedinți. Preotul Dvs.  a fost solicitat să comenteze și să aprecieze prestația profesoarei titulare de la acel liceu.
*
          Zâmbete.    Pe hoții mărunți îi trimitem la închisoare, pe cei mari îi numim în funcții politice (Esop); ☺Un popor care-și alege politicieni corupți, impostori, hoți și trădători, nu este victimă, ci complice(George Orwell); Dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să votăm(Mark Twain);  Ce oameni excepționali trec pe lângă noi, anonimi, iar noi admirăm prostește atâția neghiobi, numai pentru că au vorbit de ei presa și opinia publică!(Mircea Eliade); Este foarte periculos să fii sincer, în condițiile în care nu ești prost(George Bernard Shaw); Greșelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovați, se împiedică dezvoltarea unei țări întregi și se împiedică pentru zeci de ani înainte, viitorul ei(M. Eminescu).
*
            Spovediri. Împărtășiri. În zilele programate au fost spovediți și împărtășiți, la biserică sau acasă,  5+28+53=86 credincioși.
*
          Înmormântări. În ziua de 7 dec. am oficiat slujba înmormântării pentru Borcilă Gheorghe(89 ani) din Malovăț, iar în ziua de 10 dec. pentru Stoichină Gheorghița(79 ani) din Bârda. Dumnezeu să-i ierte!
*
           Program. În cursul lunii ianuarie avem următorul program de slujbe:  1 Ian.(pomeniri, dimineața, la Bârda; slujbă la Malovăț); 2 Ian. (colindul cu Botezul în Bârda); 3, 4, 5 Ian. (colindul cu Botezul în Malovăț); 6 Ian. (Bârda, ora 8, Malovăț, ora 10); 7 Ian. (slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăț, la ora 12.30); 13 Ian. (Bârda-Malovăț); 14 Ian. (Malovăț);  16 Ian. (pomeniri la Malovăț, la ora 11.30; pomeniri la Bârda, la ora 12); 17(pomeniri, la Malovăț, la ora 9); 20 Ian. (Bârda-Malovăț); 21 Ian. (Bârda); 25 Ian. (Bârda-Malovăț); 27 Ian. (Bârda-Malovăț); 28 Ian.(Malovăț); 30 Ian.(pomeniri, dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la școală, la telefon: 0724. 99. 80. 86, ori pe adresa de e-mail: stanciulescubarda @gmail.com.
 
Sfintele Sărbători să le petreceți cu sănătate, pace și bucurii! 

La mulți ani!                                       
                               Pr. Al. Stănciulescu-BârdaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu