miercuri, 27 decembrie 2017

RAI CE-L AM ŞI PÂINERAI CE-L AM ŞI PÂINE ŞI PACE-LITURGHIE-N SPICE, PE PĂMÂNT

Lui Mircea Cărtăescu "laudator temporis acti"

"Adevărata problemă e mintea şi inima unora
clocind invidia,
deşi crud de iarbă trăiesc habotnic, banditesc, în România".


Unii se prefac a nu şti ( nem tudom, zice) deşi ştim;
Nu ştii nobil şi sublim de țară şi neam,
Rai de neam ce-l ai şi-l am ?
Şi totuşi, tu cărturar,
Mircea Cărtărescu, eşti cu talantul îmulțit în har,
În hram cu harul celui mai iubit-
Om potrivit înflorit ca un pom
La loc potrivit în timp potrivit,
Laudă de zestre din neam în neam
Cu zări albastre ale noastre
În nobil, util, impecabil-durabil şi sublim,
Cum ştim, că anume ştim Fain-Fănel, După cum ştim: nominalizat,
Aur cenuşiu strecurat luminat
Nouă şi lumii de Dumnezeu dat-
Cântare a cântărilor, rost şi folos
Candidând la premiul Nobel
Prin ceea ce suntem iubire întru Hristos,
Răsărit de soare, candidat la înviere
Cu preț în sfânt osana-cânt de neam -lumină
Şi țară-Patrie Limba Română-Doină,
Rai ce-l am: pâine şi pace pe pământ-
Liturgie de pârgă-n spice

PAVEL RĂTUNDEANU-FERGHETEUn comentariu: