luni, 12 octombrie 2020

ADRIAN MUNTEANU - SONETOTERAPIE 211 - 220 - text și interpretarea autorului -

 SONETOTERAPIE 211

- text și interpretarea autorului -

 


 

LUCIRI DE SĂBII

 

 

~*~

 

 

Nu mă reţine tihna de tămâie,

Stratornic reazem, când, străin de ceată,

Mă vreau pe culmea-n orizont vegheată

De nori ce-ncing văzduhu-n sacre brâie.

 

Iubesc furtuna din nimic creată,

Răgazului tăcut punându-i frâie

Şi-mprăştiind pe ninse căpătâie

De brazi plecaţi năluci subţiri de vată.

 

Robit mă dau, în vis şi desfătare,

Vântoaselor ce m-au ademenit

Strivind în tropot lujeri de uitare

 

Dar mă-nspăimântă focul înteţit,

Luciri de săbii frânte-n depărtare

Şi mă întorc să aţipesc smerit.

 

 

~*~

(2005 - sonet nepublicat în volum)

ADRIAN MUNTEANU


SONETOTERAPIE 212

- text și interpretarea autorului -

 


 

Brașov, Drumul Poienii

 

 

~*~

 

Abia-ncolţit printre castani şi vile,

Înşerpuit parcurs strâns în asfalturi,

Tânjind să urce fruntea spre înalturi,

M-a tulburat cu răsuciri abile.

 

Superbe scene, îndrăznețe salturi,

Întretăieri de curbe dificile,

Acelaşi flux ritmat în nopţi şi zile,

Covor vibrant de rotitoare şpalturi

 

Suiri spre pisc şi coborâri în trepte,

Sub adormirea brazilor tăcuţi,

Se frâng sub vânturi aspre şi nedrepte.

 

În urmă crengi te-ndeamnă să ascuţi

Săgeţi trimise-n volburi să aştepte

Trăpaşi de nori, plimbând prin cer virtuţi.

 

~*~

("Ferestre în cetate, Sonete 4", Arania, 2008)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 213

- text și interpretarea autorului -

 


 

TIMPUL NEÎNVINS

 

~*~

 

Piciorul zvelt, un semn al învierii

Şi copsa blândă, semn de-ngropăciune,

Sânii trufaşi, uimiri în trup s-adune,

Pântecul cald, supus pe veci plăcerii,

 

Ochii creaţi săgeţi să împreune,

Păr revărsat în unduiri puzderii

Spre vadul calm ce l-au păzit străjerii,

Gura peceţi de vreri aprinse pune.

 

Vinul îl toarnă buzele vlăstare

În şoapte tandre ce nu s-au desprins

Dintr-o prelungă, dulce sărutare

 

De dincolo de timpul neînvins.

Şi ce-nrobire-n sfânta desfătare

De care-am fost, fără răgaz, cuprins!

 

~*~

("Femeie, Sonete 5", Minerva, 2009)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 214

- text și interpretarea autorului -

 


 

PÂNĂ CÂND, DOAMNE

la Psalmul 13

 

 

~*~

 

Până când, Doamne, voi fi dat uitării

Şi-ţi vei acunde faţa de la mine?

Cât mă mai poartă grija-n lumi străine

Şi inima spre scârba-nfiorării?

 

Cât va urca vrăjmaşul care ţine

Puterea-n mâna strâmbă a mustrării?

Priveşte-mi, Doamne, ochii şi-ndurării

Le dă lumina-n înserări divine.

 

Să nu mai vrea potrivnicul să-mi zică

În crugul zilei că m-a biruit,

Să nu mă vadă clătinat de frică.

 

În Tine cred că nu m-ai părăsit,

Că bunătatea-Ţi trupul mi-l ridică

Şi că voi fi de-a pururi mântuit.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANU
SONETOTERAPIE 215

- text și interpretarea autorului -

 


 

CORTINĂ BLÂNDĂ

DEX 1. abá s. = ţesătură groasă din lână (...) din care

se confecţionează haine ţărăneşti

 

 

~*~

 

Cortină blândă gerului prădalnic

Ce-mi aţipeşte-n pănură păcatul.

O prinde-n bumbi de cremene argatul

Neaplecat, precum e bradul falnic.

 

Covor ghimpos întins solemn de-a latul

Sub el să arzi visările şăgalnic;

Veşmânt înscris în piatră de-un localnic,

Ca să vegheze de-o vecie satul.

 

Asprime-n trup, nesocotind răstimpul,

Prea plin de spaime, plesnet şi dureri,

Îşi vâră-n carnea negurilor ghimpul

 

Şi ascultând însingurate seri,

Te suie-n cer, cutreierând Olimpul,

Doar tu cu gândul, picurând tăceri.

 

 

~*~

(( "Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 216

- text și interpretarea autorului -

 


 

ASCUNDE-MĂ ÎN INIMĂ

 

 

~*~

 

Aşează-mă pe bruma gurii-ncinse,

Pe încordarea clipei care piere,

Pe tainele luminii efemere,

Pe umbra coapsei îndelung atinse.

 

Aşterne-mă pe şoapta ce îmi cere

Să fiu pecetea lacrimei prelinse

Pe-obraji ce ard de sărutări ne-nvinse,

A buzelor ca fagurii de miere.

 

Supune-mă cu ochii, sporind jarul

Nepotolit sub spuza ce-a vegheat

Să nu se stingă-n aspre ierni amnarul

 

Râvnirilor de nestrunit bărbat.

Ascunde-mă în inimă ca darul

Jinduitor de patimi şi păcat.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANU

SONETOTERAPIE 217

- text și interpretarea autorului -

 


 

DEZBRAC CĂMAŞA

DEX 4:  abluţiune s. Spălare rituală pe corp

 

 

~*~

 

Dezbrac cămaşa, lepăd orice urmă

De trist veşmânt ferind răsuflul pielii.

Mă-nclin supus şi neclintit greşelii

Ce-n trupul meu cu-nfrigurare scurmă.

 

Cu mierea strânsă-n floarea de camelii

Îmi ung sfiala când un gest se curmă.

Alung poveri țâșnind ades, în turmă,

Ca să răzbun prigoana îndoielii.

 

Şi lacrimi mari din cer coboară, calme,

Pe glezne, pe genunchi, pe umeri goi.

Îmi scaldă fierea urii din sudalme,

 

Sfinţesc pojarul patimii. Apoi

Irup tulpini şi frunze verzi din palme.

Cu foşnet stins cerşesc eterne ploi.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 218

- text și interpretarea autorului -

 

 


 

ALERG, ALERG

 

 

~*~

 

 

Alerg, alerg şi nu mă voi ascunde!

Cămaşa spaimei s-a lipit, încinsă.

Arunc o umbră pe cuţit prelinsă,

Dar ascuţişu-n inimă pătrunde.

 

Cad în genunchi, cu taina reaprinsă.

Nădejdea-n cerul gurii îmi pătrunde.

Agonizez prin risipiri imunde,

Sub patima de josnicie linsă.

 

Cel ce ucide-mi stăruie în minte.

În patul tău rămân flămând amant.

Jertfeşti făptura mea pe-altar fierbinte

 

Şi mă afunzi năvalnic în neant.

Să fiu răpus de-un gând e mai cuminte

Decât de tine în pustiu Levant.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANU
SONETOTERAPIE 219

- text și interpretarea autorului -

 


 

MĂ SIMT ÎNTREG

 

~*~

 

Mă simt întreg prin clipa ce mă cheamă

Pe fibra frunzei care-n fruct se-ascunde.

În crugul toamnei, verde must pătrunde,

Să gust secunda-n ramul de aramă.

 

Sub clopotul izbit ca să inunde,

Cu sunet grav, chemările din vamă,

Un vifor strâmb a început să geamă

Zvârlind sămânţa poftelor fecunde.

 

Ajunge taina până-n largul mării

Şi se întoarce-n zborul amuţit.

M-agăţ uimit de marginea uitării

 

Privind cum veacul nu s-a mai clintit.

Mult prea departe-mpins, spre geana zării,

Se frânge-n sine timpul nesortit.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006(

ADRIAN MUNTEANU

SONETOTERAPIE 220

- text și interpretarea autorului -

 


 

CÂND MI-EŞTI LA DREAPTA

la Psalmul 16

 

 

~*~

 

Când mi-eşti la dreapta, nu se-nclină gândul.

Adulmecă vecia şi-nflorirea.

Efigie îmi e desăvârşirea

De trudnic pas, în noi desferecându-l.

 

Prăsindu-şi idoli, surghiunesc iubirea

Cei ce-au uitat să îşi vegheze rândul

La poarta lumii ce-a deschis-o blândul

Şi bunul Domn, urmându-şi mântuirea.

 

Nu-mi voi uita frântura mea de viaţă

În colivia morţii, ca să-mi dea

Cătuşa spaimei cu-al său chip de gheaţă

 

Pe tronul vrajbei pururi nu voi sta.

Căci îmi aşterni cărarea de verdeaţă,

Popasul meu, milostivirea Ta.

 

~*~

(225 - nepublicat în volum)

ADRIAN MUNTEANUNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu