miercuri, 21 octombrie 2020

Vasilica Grigoraș - Grădina – chipul lăuntric al Rodicăi Dascălu

 Grădina – chipul lăuntric al Rodicăi Dascălu

 

„Scrisul și cititul sunt forme de a-ți salva viața.” (Mihail Șișkin)

 

Profilul intelectual și uman al Rodicăi Dascălu este o îngemănare a raționalului cu sensibilitatea. Absolventă a Facultății de Chimie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, acumulând o experiență de viață bogată întru cele bune, dar și mai puțin bune își găsește menirea în plăsmuirea de versuri, o tălmăcire cu sinceritate și luciditate a trăirilor și simțirilor. Debutează editorial cu volumul de versuri „Dansul vieții”, Bacău, Editura Art Book, 2016, apoi publică proză și jurnal în „Infinita iertare”, Bacău, Editura Ateneul Scriitorilor, 2017. Urmează încă două volume de versuri: „Nervuri”, Bacău, Ateneul Scriitorilor, 2018 și „Imaginează-ți o grădină”, Art Book, 2020.

Încă de la primul volum, scrierile sale sunt apreciate de cititori, scriitori, poeți și critici literari, fie în recenziile scrise, fie cu ocazia lansărilor. Despre volumul „Infinita iertare”, scriitoarea, poeta și criticul literar, Cristina Ștefan spunea: „Minunat acest dar al Rodicăi Dascălu. Este o carte a Iubirii învățate prin iertare. O carte care vindecă!”, iar despre volumul „Nervuri”:  „Ceea ce este vizibil, de la primele poezii din volum, denotă o dublă realizare: o rafinare stilistică, o mătăsare a versului și doi, un management ideatic mult clarificat.”Rodica Dascălu mărturisește în „Infinita iertare”: „Credința e o sursă de fericire. Înțelegându-mi zbuciumul sufletesc, mi-am regăsit echilibrul despre care credeam că e definitiv pierdut. Inima mea este în sfârșit limpede. Acum poate vedea. Acum poate dărui…” În volumele de versuri apărute ulterior Jurnalului, autoarea își continuă interogarea inimii și minții, esențializând ceea ce observă într-un limbaj liric senin și coerent, presărat cu flori nemuritoare (multitudine de figuri de stil - epitete, comparații, metafore, litote, paradoxuri...). Astfel, continuă procesul de a învăța „Meseria de om în lume” (Nicolae Steinhardt) și propune o terapie naturală, firească de îmbunătățire a calității vieții. Adresează tuturor o interesantă invitație la reverie: „Imaginează-ți o grădină”! O sugestie simplă, nebănuită, dar surprinzătoare de a trăi frumos și a ne asigura igiena existențială a întregii ființe. Dintr-o perspectivă optimistă, Grădina este raiul care ne fascinează prin imagistica deosebit de bogată pe care o percepem cu toate simțurile - văz, auz, miros, gust și tactil. Niciunde nu întâlnim atâta culoare, atâtea sunete, atâtea miresme pe care putem să le gustăm și să le pipăim. Aici sădim și îngrijim plante, arbori, aici  ne jucăm, ne plimbăm, ne relaxăm, aici gândim, comunicăm..., astfel muncim cu gândul, cuvântul și fapta întru șlefuirea interiorului nostru pentru a-L descoperi pe Dumnezeul din noi.

În opinia autoarei, poezia și grădina ameliorează durerile, rezolvă problemele, întregesc minusurile, atenuează exagerările, îndulcesc trăirile amare și dau culoare, lumină și o rază de speranță. Rodica Dascălu ajunge la această idee după un proces îndelungat de prefacere existențială și spirituală, trecând și printr-o transformare culturală, lirică, construindu-și abil creația literară.

Întru toate există un început și, așa cum este firesc, orice început presupune măcar un procent de necunoscut care dă emoții. Curioși, ne întrebăm despre ce început vorbește Rodica Dascălu în versurile sale. Cu siguranță este unul tainic, din moment ce trezește fiori în ființa noastră. Sărbătoare mult așteptată, pregătiri pe măsura semnificației sale... Cerul și pământul, întreaga Creație a Domnului trăiește la unison un „început” plin de mister mult așteptat. Autoarea surprinde cu finețe și atenție sporită vestea minunată a Nașterii Domnului. Totul se înnoiește sub emoția pregătirii splendide a începutului Miracolului: „sunt luminițe pretutindeni,/ în oraș, în casă, totul este o feerie./ natura își alege atent veșmântul, pe/ cerul sângeriu copacii goi scriu poeme.”// fiorul Creației preschimbă,/ restaurează, dă sens. acum știu:/ fără a-l ține de mână pe celălalt nu/ pot fi ieslea din Betleem pentru Tine,/ Cel care ești bucurie în toți și în toate.” (fiorul începutului)

Timpul, în concepția poetei, nu este liniar, este labirintic și sincopat. Nimic nu este stabil, încremenit, totul este într-o continuă mișcare și transformare, totul zburdă pe relieful ondulat al timpului, unii urcă spre culmi cu funicularul, alții coboară, alunecând pe toboganul vieții și astfel se deteriorează ori se sfarmă. La tot pasul sunt suișuri și coborâșuri, omul voiajează între înălțimi și adâncuri: „în loc să-și urmeze curgerea firească,/ timpul devine îndărătnic, alunecă înapoi./ la cea mai firavă ezitare, părți din dezordonata/ sa încărcătură se împrăștie pe marginea drumului.” În schimbarea continuă a ființei, în punctele nodale ale interferențelor de situații și stări este nevoie de implicare, de prezență de spirit, de prudență, altfel „destrămarea urmată de recompunerea/ cu elemente străine ființei cere/ asumarea unui risc sever.” Este nevoie de trezvie, de observație realistă, iar pentru acest lucru se impune acordarea unei perioade de analiză și înțelegere a situației de fapt: „mă opresc.// înot în timp, un fluviu imens,/ unde mereu ceva moare și se cufundă/ în adânc. din cristalinul tărâm se nasc lucruri/ surprinzătoare, crâmpeie de sens spre întregire.” (metamorfoză)

Viața este o binecuvântare, un dar în care ne bucurăm de livezi cu poame gustoase, de vii rodnice care dau elixirul vieții, grădini și câmpuri de flori înmiresmate, însă uneori, strugurii sunt acri, iar florile se ofilesc din cauza unor buruieni care le înăbușă. În viață trăim experiențe dulci și amare, întâlnim trambuline, dar și baricade. Omul trebuie să se strecoare cu agerime și înțelepciune printre toate acestea, fără să dramatizeze nimic. Pentru a continua drumul și a ne bucura de viață este indicat să procedăm asemenea autoarei: „privesc în interior,/ văd ample furtuni/ în succesiune./ uneori mă clatin, cad/ purtată de ape tulburi îmi/ dau seama câte lucruri inutile/ am adunat, câte resentimente/ am dobândit. învăț să mă dezleg./ păstrez esența, devin ușoară cum/ aburul din văile munților/ dimineața devreme.” (tăria de a rezista) Ce imagine splendidă!! Cine nu a admirat ridicarea spre cer a aburilor din roua dimineții, valuri de nori alburii care se răsfiră duios sub blânda dezmierdare a razelor de soare. Să lăsăm să ne pătrundă soarele credinței, iertării și iubirii și toate cele rele și grele se vor topi treptat.

Nu numai omul are piedici, neajunsuri în viață, ci întreaga creație și  fiecare element al naturii. Uneori, prea multă bogăție poate provoca neliniști, poate deveni o greutate care gârbovește purtătorul. „îndoită de greutatea rodului,/ împodobită cu picături de ploaie,/ o creangă de măr sălbatic/ îmi stârnește mirarea.// îi aud strigătul, îmi cere să mă opresc/ din zbaterea perpetuă. mă înfioară felul/ în care își poartă dulcea-i povară./ devin solidară. știu sigur că liniștea/ ivită nu este din lumea aceasta./ ea mă poartă lin dincolo.” Este nevoie să ne concentrăm asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru, iar atunci când este cazul să ne oferim umărul unor „ramuri” aplecate sub greutatea roadelor vieții, să slobozim un zâmbet sincer la vreme de furtună, să oferim o mângâiere celor clătinați, chiar dacă uneori ne-au pus piedici fără noimă. Astfel „Dumnezeu îmi zâmbește./ ascult, iert, iubesc,/ zbuciumul devine inutil.” (strigătul) În stările neguroase, monotone și atone, un efort de imaginație, un zvâc tineresc și zglobiu este întotdeauna binevenit: „încerc să înviorez peisajul monoton/ colorându-l. salcâmul este atât de singur/ încât prefer să mi-l amintesc plin de flori,/ gazdă pentru fluturi, albine, păsări.//... e timpul viselor, oricând,/ îmi pot închipui cum cei doi copaci/ înmuguresc împreună, dimineața în zori.” (înmugurire)

          Atât seninătatea cât și tristețea sunt uneori contagioase. Important este să împărtășim bucuria împreună, să alungăm unii altora tristețea și să trăim în comuniune deplină, pentru că nu știm niciodată când pârdalnica amărăciune ne doboară și avem nevoie de suport: „în timp ce eu mă plâng/ de ploaia ce nu mai contenește,/ de arșița zilei sau de prea multe/ griji, atitudinea ta mă uimește.// dorești să vezi forma norilor,/ să respiri prin toți porii/ aerul înmiresmat,/ să-ți lași chipul/ mângâiat de soare.” (alungarea tristeții) Poeta băcăuană ne propune o strategie eficientă de a alunga supărarea – creația și lectura poeziei: „zilele cenușii ies tiptil/ din scenă iar prin poarta/ cosmică deschisă intră șuvoi/ energia primăverii chemându-mă.// cititor și poet plămădindu-se/ lăuntric, o celulă vie în/ armonie deplină.” (inspirație) Putem distinge iluzia de real doar acceptând că poezia și iubirea sunt picuri de adevăr, „pentru mine nu este iluzie/ mai mare decât/ a crede că iubirea/ dispare. flux neîntrerupt,/ iubirea curge.” (fărâmă de adevăr)

În varii momente, omul reflectează asupra lumii, naturii, materiei, cu atât mai mult poeta, care este de formație chimist: „cândva, am învățat noțiuni despre structura/ atomului. felul cum electronii gravitau/ pe orbitali în jurul nucleului avea/ ceva din simbolistica vieții,/ fapt invizibil atunci.” Chimia iubirii este o temă mult discutată și disputată. „Afinitatea în cuplu” este o temă complicată și are nevoie permanentă de o „reconfigurare” adâncă în „miezul ființei”, după îndelungate gânduri și pași nesiguri: „în timp, o altă perspectivă se deschide/ un fluid aprins își caută încă albia prin/ vasele de sânge ale micului nostru univers.” (reflecții)

Întâlnim în volumul Rodicăi Dascălu prozopoeme, proză lirică de un rafinament deosebit. Nostalgia trecerii timpului, pierderea sensului visurilor de tinerețe... Un tablou, aparent sumbru, un tânăr parcă absent la ceea ce se întâmplă în jurul său ignoră totul, „orb la frumusețera din jur, având ochii acoperiți cu gluga hanoracului”, însă nestingherit și apatic „se plimbă pe cărări interioare”... „e locul unde, uneori, la umbra salciei, devenită și ea amintire, se întâlneau poeții, elevii... pe lacul din jurul foișorului, acum plutesc nuferi de plastic…” (foișorul de vise) Singur cu sinele său, în căutarea indentității interioare, visează în stare de veghe. Chiar și în această ipostază în care se poate afla omul, viața merge înainte, lucru constatat și de autoare: „când mi-ai spus că e timpul să alung negura ce mă învăluie, credeam că glumești... an de an, zi de zi, am sperat că se va întâmpla, de la sine, o minune... mi-am asumat curajul alegerii unui drum, aflat sub imperiul fricii... eram conștientă că doar în confruntarea cu neprevăzutul mă voi întâlni cu mine, cea adevărată...” (explozia vieții)

Moartea face parte din viață. Cu luciditate trebuie să acceptăm acest lucru, să ne străduim să trăim frumos și să învățăm a muri câte puțin. Idee genială întâlnită la nemuritorul, veșnic tânăr în mintea și inima noastră, poetul Mihai Eminescu - „nu credeam să-nvăț  a muri vreodată”. Până când linia curbă a vieții ajunge în punctul terminus, să ne bucurăm de împrimăvărarea naturii, imagine de neuitat dintr-un colț de grădină înmiresmată: „grele de atâtea flori, coroanele/ pomilor par sfere plutitoare/ de lumină. din loc în loc,/ răsar străfulgerării vii,/ văpaia ciorchinilor de liliac,/ timidă prefigurare a învierii din lut.” Este doar un tablou, un instantaneu, un episod trecător, o etapă din  metamorfoza naturii în timp, până la final: „văd limpede cum/ ea ne însoțește, face/ parte din viață. voi alipi/ nuanțelor strânse-n curcubeu/ infima rază de acceptare a stingerii.” (viață și moarte)

 După frământări și căutări cu rost și fără rost pentru a stăvili intemperiile vieții, omul se îmbogățește și se îmbunătățește. Jean-Jacques Rousseau afirma: „Tinerețea e timpul de a învăța înțelepciunea; bătrânețea e timpul de a o aplica”. Rodica Dascălu a acumulat suficientă înțelepciune pentru a afirma prin vers: „a fost un timp, când voiam să găsesc/ soluții pentru fiecare prag ce-mi tulbura/ starea de bine. nu există o cheie pentru orice/ ezitare. te împrietenești cu neputința,/ vei fi mereu treaz.” Aceste sclipiri de înțelepciune adunate sunt oferite cu dragoste cititorilor, celor care vor să se înfrupte din ele, interiorizându-le în mod particular: „prin pereții subțiri ai casei ascult armonii delicate,/ exerciții la pian. un glas de copil îngână frânturi/ dintr-un cântec, înseninându-mă.” (înseninare)

Grădina Rodicăi Dascălu, o fulgurație de petale lirice, ne duce cu gândul la Grădina din „Cântarea Cântărilor”. Registrul vegetal – un foișor al iubirii, un loc mirific, protector și dătător de senzații înălțătoare, menite să contureze portretul Sulamitei: „Venit-am în grădina mea, sora mea, mireasa mea! Strâns-am miruri aromate, miere am mâncat din faguri, vin și lapte am băut. Mâncați și beți, prieteni, fiți beți de dragoste, iubiții mei!” Un portret desăvârșit, înfăptuit  prin tușe aparent dionisiace, în realitate o proiecție realizată din perspectivă semantică teologică. Ca simbol biblic, grădina este icoana omului meremetisit, într-o deplină și binecuvântată armonie: „de cele mai multe ori,/ mă inspir din natură, locul/ viu unde toate se intensifică: sunetul, culoarea, lumina, emoția.// ele îmbracă atâtea nuanțe,/ încât rar le poți afla altundeva.// turla bisericii din lemn,/ arătându-mi drumul spre/ casă, oprește gândul rătăcitor.” (în căutarea luminii).

Întreruperea cursului propoziției/frazei, căderea cuvintelor de pe un vers pe altul este o tehnică literară ingenioasă a poetei. Se aseamănă cu ceea ce în muzică se numește schimbare de ritm, modificare a respirației, iar în pictură, schimbare de ton, nuanță, alternanță de lumini și umbre.

Conștientă de „exilul interior”, Rodica Dascălu își simte întreaga ființă dominată de „fragilitate” și amăgită permanent de „iluzie”, mărturisind „am uitat să trăiesc”. Se observă limpede la poetă că, bântuită de „dezechilibre” și „vulnerabilitate”, doar „setea de apă vie” o ajută să-și identifice nevoile, păsurile și să se îndrepte spre calea de „prefacere”. Simte „fiorul începutului”, apoi o minunată „înmugurire” susținută de o „adiere divină” și de „marele dirijor”. Fiind convinsă că „zborul are sens doar în doi” (zbor în doi), o întâlnim „la braț cu fericirea” pentru că a îndrăznit să trăiască „visul seminței de a încolți”. Asemenea omului, fiecare bob, sămânță, visează să desăvârșească actul creației, să încolțească, să evolueze, să se împlinească și să rodească. E adevărat, acest lucru se împlinește doar atunci când bobul este semănat în sol fertil, asemenea harului de a scrie al Rodicăi Dascălu.

Acesta este firescul vieții, acesta este parcursul prin grădina miraculoasă a timpului, care poate fi paradis ori iad. Ținuta degajată, echidistantă față de tot ceea ce se întâmplă, înțelegerea profundă asigură perpetuarea și mărirea puterii de a rezista, de a depăși orice obstacol. Lecturile sensibile din grădină sunt elocvente mângâieri ale sufletului și provocări ale minții. „În grădina mea există un mare spaţiu rezervat sentimentelor. Grădina mea cu flori este în acelaşi timp grădina mea cu gânduri şi vise. Gândurile cresc la fel de libere precum florile, iar visele la fel de frumoase.” (Abram L. Urban) În Grădina imaginată de Rodica Dascălu tronează ordonat și transparent o noblețe spirituală a versului. O fină melancolie, uneori o tristețe suavă și pătrunzătoare (cu accente de scepticism) a peisajului și decorului, dar și o atitudine optimistă, pozitivă desprinsă din atmosfera florală și muzicală a întregului univers. La prima vedere, cititorul este tentat să creadă că autoarea tratează fără afect subiectele sentimentale, ascunzându-și emoția într-o rostire impersonală. Un exercițiu de obiectivare, prin care eul liric își sondează interiorul de la distanță, observându-se cu detașare, opunând implicării afective explicarea reflexivă a trăirilor. Încearcă și reușește să găsească acea atitudine distantă, rezervată mereu supravegheată față de evenimente lăuntrice tulburătoare printr-un lexic ales frumos, fără a cădea în ispita calofiliei, păstrând cu minuțiozitate o expresivitate a liricii sale. Rodica Dascălu este un liric ispitit de spontaneitate, ceea ce dă versului său decență și o grație remarcabilă, lucru confirmat și prin aprecierea: „Lirismul volumului este prin excelență fenomen și expresie a libertății de gândire poetică: pe cerul sângeriu copacii goi scriu poeme despre utopia culturală a prezentului...” (Petre Isachi)

 

Vasilica Grigoraș

23 septembrie 2020
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu