miercuri, 9 noiembrie 2022

Adrian Botez - RATAT DE METAFIZICĂ (...stihuri solitare – desfășurând Covorul Zburător – într-o Nouă Zare...) PARTEA A IV-A

 
RATAT DE METAFIZICĂ (...stihuri solitare – desfășurând Covorul Zburător – într-o Nouă Zare...)

 

PARTEA A IV-A

 

 

PROLOG

 

 

LUMEA VA FI – IARĂȘI – A CERULUI CETATE !

 

Și de-oi muri – în Alte Lumi – voi scrie

Cu-același Sânge Proaspăt - și fără de Simbrìe !

Trâmbița Adevărului voi fi - și a Dreptății

Chiar de-oi fi Ars de Viu – în Piețele Cetății !

 

Dar va rămâne Scrisul meu – pe Ceruri

Gloata punând la Gânduri – trudind-o-n Sfinte Feluri !

Deci – Stihul meu – un Trăsnet printre Stele

Va ține Viața-n CÂNTEC – în ARMONÌI REBELE !

 

Să nu vă fie Frică – de Foc și de Lumină :

Eu vreau ca Omenirea să fie de Duh Plină !

O Candelă – pe Lume – Incendii va stârnì

 

Silind Omul – din Fiară – degrab' a se trezì !

…Fiți Cavaleri ai Lebedei – Frumoși întru Dreptate

Iar Lumea va fi – iarăși – A CERULUI CETATE !

***

 

14-PLÂNS DE IASME  (rubaiyat)

 

Plâng IASME – Noaptea – pe Tăpșanul Înverzit :

Nu fi mai Galantom – decât ai fost ursit !

Nu fi Trufaș - nici Rău – dar PLÂNSUL DE STRIGOI

Crede-l a fi ULTIM-CHEMAREA – spre Lumi mai Bune…NOI  !

***

 

16-”PE DRUM - TRECEAU UN OM ȘI O MUIERE...”(rubaiyat)

 

Tot MUIEREA se revarsă – înecând voinți de OM !

Scopit – OMU-și schimbă Firea – devenind CAMELEON !

...ISTORIA  - e MUIEREA !  -  ...fără greș RĂU-l plodește :

Iscă APĂ – ca să mintă ! - ...DRUM DE PIATRĂ – năruiește !

***

 

19-ÎNVĂȚĂTURĂ DE BINE (rubaiyat)

 

Decât o Viață Despicată

Rău Răvășită - și-Nspinată

Mai bine-o Moarte-ntre Pocale

Înmiresmate - și…”Plurale” !

***

 

22-CURVA POCĂITĂ (rubaiyat)

 

Se închină – prin Biserici – CURVA POCĂITĂ

Căci o gârboviră Anii - și-o făcură…PIRAMIDĂ !

…Cei ce-și vând SFÂNT DARUL -  CREZUL - și mâncară USTUROI

Vor păstra IZ și DUHOAREA – până-n ZILELE DE-APOI !

***

 

23-LA-OSPEȚE – TOVARĂȘII-MI FAC PE DEȘTEPȚII (rubaiyat)

 

La-Ospețe – Tovarășii-mi fac pe Deștepții :

Scornelile lor sunt Penibile …”Frecții”…

…Iau un Pocal – în Mână – cu Vin 'Miresmat

Clădindu-mi – din Aburi – un STRAȘNIC REGAT !

***

 

24-BANI (rubaiyat)

 

Bani : Lepra Mustindă – Oribilă –

a Lumii

Prăpădind Suflet – arzând Floarea Cununii…

Banii secat-au Voința - și Dorul de VIAȚĂ :

Dreptatea – Frumosul : SCLAVI licitați – AZI – pe-Orice Piață !

***

 

25-ÎN LOC DE BANI (rubaiyat)

 

În loc de Bani : CUNUNI DE FLORI ARZÂNDE…

În loc de Piață : -MBRĂȚIȘĂRI CURÂNDE !

Dintre Femei – cea mai Frumoasă fi-va - -n Veșnicie

Aceea cari GRĂDINA – din nou – să prețuiască - ȘTIE !

***

 

26-REGRETE (rubaiyat)

 

A intrat unul la ”Bașcă” :

Furase – DAR FĂRĂ MASCĂ !

…Regreta NU c-a furat

Ci că…MASCA ȘI-A UITAT !

***

 

28-”NU VĂ TEMEȚI !” (rubaiyat)

 

Să papagalicești Cuvinte fade – răs-tocite

Ori să te rogi – Lui CRIST – prin Guri Străine – Plictisite

Batjocorire  e – de ZEU !

                                        În RAZA-I – înfrânt – stai :

TU-arată-i – SINGUR  – Răni ! – …spune-ți Durerea – deci : CE ”VRAI” !

***

 

29-ALEGERE (rubaiyat)

 

Oamenii-s Răi – Lumea-i Frumoasă !

Alege-ți – SINGUR ! – LOC DE MASĂ !

...Stai în LUMINA DUMNEZEE

Pe care – Om – nu poa' să-ți ieie !

***

 

30-CENUȘĂREASA (rubaiyat)

 

CREDINȚA să devină chiar ȘTIINȚĂ !” - ...dar ea dispare –  -n Omenire...

Credința  – AZI – Cenușăreasă-i – IAR NU REGINĂ-N A EI FIRE !

...Dacă NU ȘTII NIMIC ! - ...și nici n-accepți să ți se-arate

În BEZNA-ORBIRII EXASPERATE – CUM poți ghicì - și UNDE  - că ai avea - și tu - vreo PARTE ?

***

 

31-”SĂ TRĂIM MULT !” – SUPREMA NEROZIE

 

Am cucerit – An după An – Cetate cu Cetate...

Ce stăpânesc – acum  –  Bătrân ? -  ...cu KHEOPS[1] voi fi Frate !

...”Să trăim mult !”  –  SUPREMA NEROZIE  –  a Omului Sărac !

Mai bine ARZI – în câțiva Ani – cât alții  –  într-un VEAC !

***

 

 

 

35-A FOST ODATĂ (rubaiyat)

 

A fost odată (…de n-ar mai fi fost !)

Un Popor Bun  - și-un Rege Prost !

…Oricât de Bun și Blând – Poporul este

De nu-i arăți MAGICA STEA  –  rămâne o Poveste…

***

 

39-TE CHEAMĂ REGI (rubaiyat)

 

Te cheamă Regi – să-și limpezească Gândul

Dar și Reginele Trufașe  – stau…”cu rândul”…

Tu ești GRAALUL  -  Multcăutat  și Sfânt :

TRUVER – ce-aduce  -  iar - prin Cântec – Cerul pe Pământ !

***

 

42-NU CRUZI ! – CI PURURI ȘI ORIUNDE – VOI ÎNȚELEPȚI SĂ FIȚI ! (rubaiyat)

 

Nu Cruzi ! – ci pururi și oriunde – voi ÎNȚELEPȚI să fiți !

Voi – fripți de-Orgolii și Ispite – UITAȚI SĂ VĂ IUBIȚI !

…Să nu fiți MARI ! – SĂ FIȚI MĂREȚI ! – precum sunt BRADUL – CERUL !

Numai așa – Coliba voast'  -  va fi TRĂSNET-CASTELUL !

***

 

 

43-CAVALER-TRUVER : CUVÂNT-IUBIRE (rubaiyat)

 

Un CAVALER-TRUVER e RAZA LUI HRISTOS – oriunde și oricând :

Vor lumina-MPREUNĂ – ca FRAȚII – -n Simțire și în Gând !

Dar – mai ales – TRUVERUL-CAVALER al Lui HRISTOS este CUVÂNTUL-FIRE :

Deci – LOGOS-ul CEL SFÂNT înseamnă – PENTRU VECÌI : IUBIRE !

***

 

45-DE-OI BEA APĂ DIN IZVOR -  ÎNDATĂ MĂ FAC COCOR (rubaiyat)

 

De-oi bea Apă din Izvor -  îndată mă fac Cocor

Și m-oi ridica să zbor – pe deasupra Tuturor…

…Dar eu tot Om vreau s-atârn – să-nvăț Oamenii că-s ZEI

Dac-or ști să fie Vrednici  – la Urcușu-Nalt – de STEI !

***

 

46-ETERNUL PACIENT AL LUMII (rubaiyat)

 

Eternul Pacient al Lumii”  - de Cânt a suferit – mereu !

De-oi merge-n Altă Lume – tot TRÙVER fi-voi (dar citește : ”ZEU” !)…

…Cine m-ascultă ?  - Cei ca mine – tot ”Pacienți” – deci : GREI DE CÂNTEC !

…Să nu mai fiu Bolnav de LIRĂ ? – ARMONÌI isc - chiar de mă spintec !

***

 

48-LEAC DACIC (rubaiyat)

 

De ai un Cal Bolnav – sau Sufletu-n Genunchi

Tu NU te du la ”Doftor” : strânge – în Brațe – TRUNCHI !

De-i Trunchiul de STEJAR – iese TRUVER-DE-CÂNT :

Totul se limpezește – se vindec' : LUMINÂND !

***

 

49-FII – IARĂȘI – VOIEVODUL-CEL-ÎNȚELEPT – TRUVERE ! (rubaiyat)

 

Fii – iarăși – Voievodul-Cel-Înțelept – TRUVERE !

Iar Cântul Lirei – Struna Ei de Aur : fi-vor SUPREMA TA PUTERE !

Vei risipi și Bezne – topi-vei și Satane - vei alina Popoare

Vei face să-izbucnească – din CRIST – VULCANUL : Multașteptatul SOARE !

***

 

50-SFINTELE-ENTELEHII  (rubaiyat)

 

Am hoinărit și-am prăduit CUVINTE VII

Până-am ajuns să văd SFINTELE-ENTELEHÌI !

Carul tău – din BĂTĂTURĂ – Carul Mare de pe CER[2]

Sunt ACEEAȘI CREATURĂ : SFÂNT TIPAR DE GRĂNICER !

***

 

51-ASCULT – LA CATEDRALĂ – CLOPOT (rubaiyat)

 

Ascult – la Catedrală – Clopot : se zbat Ore Neștiute

Iar – din Văi – se-aude-un CÂNTEC : TRUVERUL vrea să ne-ajute !

Da – să trecem peste Ceasuri – peste Frânturi de Cer : căci – iată – noi ZBURĂM !

Să fim LUMINĂ VIE – PRIDVOR DE DUMNEZEU : și să ne BUCURĂM !

***

 

52-NU CLINTI UN FIR DE IARBĂ : AICI SUNTEM ÎN RAI ! (rubaiyat)

 

Nu clinti un Fir de Iarbă : AICI suntem în RAI !

AICI – Floarea-Nrourată are al ei GRAI !

SFÂNTĂ ȚARĂ-a CUNUNIEI – pe CRIST L-am văzut :

După Răni – după Lumină : NOI NE-AM CUNOSCUT !

***

 

53-VENIND SPRE-AICI – TU-NGENUNCHEAZĂ ! (rubaiyat)

 

Venind spre-AICI – tu-ngenunchează : STRĂBUNII vin  - ALAI !

SÂNGE și-au dat – tot pentru noi – s-avem – AICI – un RAI :

De-l merităm – ÎL vom vedea ! – …de NU : ORBI ÎN VECIE !

…Iar cin'  călcatu-ne-a cu RĂUL – MAI BINE NU MAI FIE !

***

 

54-AȚINE-URECHEA LA PĂMĂNT : TREC VOIEVOZI – CĂLĂRI ! (rubaiyat)

 

Aține-Urechea la Pământ : trec VOIEVOZI – CĂLĂRI !

Din Cer venit-au  – DUHURI  :  ne facă ALTE ZĂRI !

…Vrem (sau nu vrem !)  –  PATRIA asta-i PĂMÂNTUL CEL SFÂNT :

DEZERTORI - TRĂDĂTORI – nu au – AICI și NICIUNDE - MORMÂNT !

***

 

55-ALARMĂ (rubaiyat)

 

Ard FOCURI – pe Fiece DEAL : e-ALARMA LUI ȘTEFAN CEL MARE !

Treziți-vă – cu-ARMA în MÂNĂ – cu DUHURI  – ALTARE !

…Vin – chiar ACUM – CRIMINALII ! – PUMNALUL să-mplânte…

Hai – CAVALERI : măturați-i  -  din OCINE SFINTE !

***

 

EPILOG

 

1-NU ÎNTREBAȚI – CI VĂ-NCHINAȚI – LA SFÂNT COVORUL ZBURĂTOR 

 

Nu întrebați – ci vă-nchinați – la Sfânt COVORUL ZBURĂTOR :

Cu el răzbirăți GREU VĂZDUH : COLINDE - DOINE -  BOCET - DOR !

Ați învățat – în Ceas (…ziceți : ”PIERDUT” !) – nu doar a  NĂRUÌ :

Cetatea Mistică-a TRUVERILOR – MEREU ! – A CONSTRUÌ…

 

Este CETATEA ARMONIEI – ce ține STELE-N CRUG :

Trudiți – cu TOȚI – SĂ NU SE SPURCE : TRAGEȚI – CU TOȚI – LA PLUG !

NEBUNE UMBRE veți rămâne – fără de ARMONIA SFÂNTĂ – SINGUR ROST :

Dar  ARMONIA nu se-arată – de izgoniți TRUVERUL : CÂNTU-I – PE-ACESTE VREMURI – E SINGURU-ADĂPOST!

***

 

2-V-AM SPUS CE TREBUIE SĂ FIȚI – DECI : N-AZVÂRLIȚI  CU PIATRA !

 

V-am spus ce TREBUIE să fiți – deci : n-azvârliți cu Piatra !

Mai bine învățați – prin CÂNTEC – să dregeți – 'napoi  – VATRA !

Nu mai căutați – pe la STRĂIN – Fatale Roți cu Dinți !

Nu mai căutați – pe DRACUL GOL – prin Fierării Fierbinți !

 

PUTEREA luați-v-o-napoi : STRĂMOȘI – VOIEVOZI – SFINȚI – MUNȚI !

Reînvățați IUBIREA – pe CRIST - …și FACEȚI – MEREU : NUNȚI !

OCINA VOIVODALĂ – cu Vorbă sau cu Fier – v-o re-ntregiți !

DACO-VALAHII Lumii - și-ai FACERII ! – …măcar AICI să fiți !

 

…Nu-ngenuncheați – NICICÂND și NIMĂNUI : Lui CRIST - și-atât !

Doar El vă este Frate : RĂMÂNE HOTĂRÂT !

…În rest – vă frângeți PÂINEA – dar JUM'ATEA

 

Să fie – -n veacuri ! – GEAMĂNĂ – DREPTATEA !

…Iar Sfântul Duh coboare-vă sub Frunți – ca IERI !

În Casa voastră fiți Stăpâni : REGI-CAVALERI !

***

 

3-NU E PĂCALĂ – NICI TÂNDALĂ : EL E POET-TRUVER ! (rubaiyat)

 

Nu e Păcală – nu-i Tândală : el e POET-TRUVER !

În Fulgi-de-LEBĂDĂ vă culcă – sau doar pe STÂNCI DE FIER !

…BANUL vă seacă ARMONIA ! – …POEM - renaște DUH :

OCHII pe STEAUA MAGILOR vă fie : NINSOARE DE VĂZDUH !

***

 

4-TOTUL DEPINDE – ASTĂZI – DE CREDINȚA NOASTRĂ (rubaiyat)

 

…numai AICI – LUMINA ARE ARIPI - și CUVÂNTĂ !

Numai în PATRIE  - GRĂDINA-i – iarăși – SFÂNTĂ !

…Veniți : UCENICIA-NTRU-HRISTOS – precum CASCADA-ntru-FURÌE

De  ZID-NEANTUL v-a strivi – sau re-trăi-veți CÂNT DE LEAGĂN : RAI-COPILĂRÌE !

***

    

                                                 Adrian Botez

 

                                                                                                      [1] - KHEOPS (KHUFU), faraon în Egiptul antic, din dinastia a IV-a (2613-2494 î. Hr.). În timpul său, a fost construită marea piramidă de la Giseh (146,6 m înălțime), una dintre cele „șapte minuni” ale lumii antice.

[2] -CARUL MARE este un asterism (asterism este o formă imaginară, pe cer, realizată cu ajutorul trasării liniilor imaginare, între unele stele, pe cerul nopții) de ȘAPTE STELE (ȘAPTENumărul Creației Divine, Spiritul și Forma, Cele TREI puteri ale Ternarului și cele PATRU legături ale lor !), care a fost recunoscut, din toate timpurile, ca o grupare distinctă de stele. Stelele care îl constituie sunt cele șapte mai strălucitoare, din constelația Ursa Mare.

Romanii denumeau această grupare de stele Septentrion. În latină, ,Septemtriones semnifică „cei șapte boi”. Asterismul era altădată o constelație de sine stătătoare denumită „constelația celor șapte boi”.

Termenul septentrion este un sinonim învechit, al cuvântului NORD (indicând, pe CRUCEA LUMII : CAPUL LUI HRISTOS !), făcând referință la această constelație, care indica romanilor Nordul (SACRU !), dar adjectivul septentrional, care este un derivat al cuvântului septentrion, rămâne foarte folosit.

Carul Mare este un asterism semnificativ, care permite găsirea, cu ușurință, pe cerul înstelat, a STELEI POLARE (ORIENTARE, ȚINTĂ și GRANIȚĂ, pentru CORĂBIERII LUMII !), din emisfera nordică (Polaris).

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu