marți, 27 noiembrie 2018

Comemorare de suflet – Traian Pascu
Comemorare de suflet – Traian Pascu

Marți, 13 noiembrie 2018, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”Solidaritatea” Vaslui, a avut loc o slujbă de pomenire, conform ritualului creștin-ortodox, dedicată celui care a fost Traian Pascu, cetățean de mare respect al urbei noastre, pensionar activ, fost președinte al acestei societăți de întrajutorare. Această acțiune era cuprinsă în planul de activități al societății, așa cum, de câțiva ani, pensionarii cu participare frecventă sau familiarizat cu conținutul și stilul de muncă adoptat de doamna președintă Valentina Lupu.
          Comemorarea a debutat, așa cum era firesc, cu slujba de pomenire creștină, săvârșită cu profesionalism de binecunoscutul preot Nicolae Bădărău.
Menționăm că domnia sa ne-a onorat de mai multe ori, participând la dezbaterea diferitelor teme privind implicarea bisericii în evenimente de mare criză ale istoriei patriei și de evidențiere a rolului credinței în edificarea spirituală a românului.
          Activitatea a continuat cu aduceri aminte și evocări ale doamnei președinte, apoi ale domnului Tudorache Caloian, persoane îndreptățite să-l cunoască mai îndeaproape și să-i fie cooperanți. Au fost, de asemenea, punctate pe tonuri de destindere și alte elemente conexe temei de bază așa cum ne-a obișnuit de multă vreme, cu umorul său nativ, dar și educat prin exersare, cu talent domnul profesor Dumitru V. Apostolache.
          S-au evidențiat o serie de merite ale lui Traian Pascu așa cum a fost faptul că timp de 65 de ani a activat neîntrerupt, ocupând mereu funcții de conducere. De profesie contabil și ocupând funcția de contabil șef la instituțiile unde a  funcționat, după pensionare de drept a făcut parte din comisia de cenzori a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, începând cu august 1989 a fost și președinte o bună bucată de vreme, însumând 26 de ani petrecuți aici.
          Fire dominată de spiritul cinstei și corectitudinii, a militat pentru dreptate și pentru precizie în luarea hotărârilor.
          A fost un Om demn, un iubitor de Eminescu, un bun patriot, un om atașat celor mulți, dedicat ajutorării celor năpăstuiți de sărăcie, de nevoi și necazuri.
          Prin anul 2014 a lansat ideea să se aducă în memoria vasluienilor personalitatea generalului Ioan Rășcanu, fost primar al acestui oraș, primar al capitalei, fost ministru de război, luptător la Mărășești, un om de acțiune, cu multe merite administrativ - gospodărești.
          Pentru ducerea la îndeplinire a  cestui vis, familia Valeriu și Valentina Lupu a asigurat costul materialului de turnare a bustului și o parte a materialului pentru soclu. Statuia a fost executată de talentatul profesor Gheorghe Alupoaei.
          Multe vizite ale doamnei Valentina Lupu la primăria municipală, uneori însoțită de Traian Pascu, au făcut ca aducerea în practică a acestui obiectiv să se realizeze. Cu siguranță domnul primar Vasile Pavăl a avut implicarea sa decisivă în realizarea obiectivului.
          Din păcate, Traian Pascu n-a mai apucat să-și vadă visul împlinit…
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!
Un moment aparte  a fost cel muzical oferit de domnul T. Caloian care ne-a cântat și ne-a încântat cu interpretări la diferite instrumente, începând cu orga electronică și cu acele cântece care-i plăceau fostului președinte, Traian Pascu.
          Conform tradiției la români, în final și întru pomenire, s-a servit câte un pahar cu vin și unele bunătăți de care s-a îngrijit pe cheltuială proprie, doamna președintă Valentina Lupu.
                                                                            


Luiza Crenguța Scîntei

                                                                             Beatrice ManeaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu