sâmbătă, 24 noiembrie 2018

Lecția de istorie - ROMÂNIA M(O)ARE ( cronică - pamflet )
Lecția de istorie

Dragi români de pretutindeni,
Peste țară pică "grindeni"
Și nu-i nimeni s-o mai scape
Nici de foc și nici de ape...!

Cu salutări frățești,
I.I.Bencei

*
ROMÂNIA M(O)ARE
cronică - pamflet )

"Neamul tracilor, ne spune
Înțeleptul Herodot,
Ar fi fost temut în lume,
De era unit de tot!"

A trecut pe-aici furtună:
Vizigoți, gepizi, avarii
Însă Dacia străbună
Sta de veghe la fruntarii.

De la Decebal străbunul
Și  Traian "cuceritorul"
Moștenirăm noi pământul
Căruia-i mai ducem dorul,

Căci barbaru-atunci când trece
Peste noi (și mulți mai sunt!)
Ar dori, de-aici, să plece
Cu o halcă de pământ.

Mircea n-a privit în jur, ci
Și-a făcut din oaste zid,
Ca să nu răzbească turcii
Cu faimosul Baiazid.

Stând de veghe la hotare,
Și la turci  și la poleci,
S-a luptat Ștefan cel Mare
Să avem Moldova-n veci;

Dar venise semiluna -
Ce voia BIR și plocoane -
Și ne-a hărțuit întruna
Sub un nor de iatagane.

Ne-a unit Mihai Viteazu
Și-a plătit cu capul său
Celor ce-au sărit pâreazu':
Făcătorilor de rău !

Că au vrut să făcă bine
Neamului daco-roman,-
Trași pe roată, cu cruzime:
Horea, Cloșca și Crișan.

Vrut-a Tudor să ne-adune,
Dar în greaua-i bătălie
Fu răpus cu-nșelăciune
Și trădat de ETERIE.

"Pașoptiștii" , cu Bălcescu,
Vrut-au "Țara dodoloață";
Pân-la urmă s-au ales cu
Moartea sau cu boli pe viață.

Domnul CUZA, voievodul,
Ce-a făcut reforme-n țară,
Geaba l-a iubit norodul,
Că boiarii-l expulzară.

Apoi cu căciula-n mână,
Făr-a fi o dreaptă lege,
Peste nația română
Au adus, străin, un Rege.

Carol-primul, ca stăpân
Peste toți supușii săi,
Declară că îi român
Și-mpotriva celor răi.

Primul dintre pretendenți,
Neuitând de asupriți,
Ne-a făcut independenți
Însă nu eram uniți !


Ferdinand , întregitorul,
E slăvit pentru unire,
Dar UNIREA-a fost poporul
Ce voia o mântuire.

Iar din '38 încoace
Numai bârfe cu alai;
Carol II năzbâtii face
Și prea mic era Mihai.

Rușii - ca niște moluște -
Ne voiau din nou iobagi
Și au început să muște-
'N trupul țării noastre dragi.

De la EST au luat tâlharii;
De la NORD, tâlharii mici;
De la SUD au luat bulgarii;
Iar din VEST, doar inamici.

Țară împărțită-n patru,
Respectiv, - în patru zări,
Lovitură ca de teatru
Ai primit la confruntări.

Ana, Luca, Teo, Dej
(Scris cu litere de-o șchioapă!)
Scapă țara de burgheji!
- Dar de ei cine ne scapă?!

Și veniră bolșevicii,
Cu dictonul plin de spor,
Cel cu "veni, vidi, vici"...
Dacă ai " cozi de topor".

Au luat ce-au vrut de-aicea,
N-au lăsat decât moloz;
Ca să nu lucrăm "d'aficea"
Ne băgară în... colhoz.

Închisori, procese stranii,
Deportări în Bărăgan;
Vin, nu vin..., americanii
Să ne scape de dușman?

Patru'ș'cinci de ani, supuși,
Fără noimă, fără bani,
I-am pupat în ...cot pe ruși,
Astăzi,...pe americani.

Intre timp, democrația
Ne-a bătut pe "ferești",
După ce-a văzut vecia
Lae de la Scornicești...!

Au trecut treizeci de ani,
Timp în care mulți români -
Cu speranțe " de doi bani" -
Au plecat la alți stăpâni.

Dumnealor "s-au dus afară",
Că aici nu mai îndură
"Dictatura proletară",
Cât se minte și se fură.

Țara noastră-i de vânzare
Și se vinde pe " daiboj";
Nu-i mai România Mare
Consfințită pe răboj.

Flutură sub zare-albastră
Mândrul nostru Tricolor:
"Țara noastră nu-i a noastră
Este țara tuturor."

Unde este CUZA-Domnul
Și EROII - " Pui de lei" ?
Nu le mai tihnește somnul,
Grija țării o au ei.

În ăst timp, Divanul țării
Sforăie sub Tricolor,
Parcă-i totul dat uitării.
Noapte bună! Somn ușor!

1 decembrie 2018

IONEL IACOB-BENCEI *


e p i g r a m ă

Centenaristă

Un erou a înviat -
Absolut din întâmplare -
Și a zis, cu un oftat:
Asta-i România, M(o)are!


Ionel IACOB-BENCEINiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu