marți, 20 noiembrie 2018

REGENERAREA NEAMULUI ROMÂNESC
REGENERAREA NEAMULUI ROMÂNESC

ed.  Cugetarea, 1937, de Nicu Porsenna, deţinut politic (1948-64), demonstrează că germenii dezastrului comunist şi postcomunist se dezvoltau în epoca interbelică, cum vede si Mircea Eliade in „Piloţii orbi”, publicat si in Viorel Roman; România 2030 : Prefaţa : un discurs incitant, care ignoră "corectitudinea politică" de Corneliu Vlad. ed. Artpress Timisoara 2013, 230 p.

http://www.academia.edu/27240809/Romania_2030 https://ioncoja.ro/cele-sapte-pacate-ale-lui-viorel-roman/

Corupţia-sistem: „Pe ruinele interesului obştesc creşte tare, ca mărăcinele, Interesse personal, egoismul omului întors la natura primitivă. E dispariţia dezinteresării eroice, e imoralitatea şi corupţia publică devenită sistem [...]. Am impresia că românii şi-au împlinit rolul istoric: după ce au apărat Europa de huni, de tătari şi de turci, de bolşevismul rusesc şi de megalomania maghiară, se retrag de pe scena lumii, nemaiputând crea oameni. Scriu aceste rânduri şi-mi pare că aştern rămasul bun al unui român de la poporul său, care nu va mai fi”. Slăbiciunea morală: „Regula în viaţa publică e resemnarea, slăbiciunea morală. Din această pasivitate,din iertarea pe toată linia, a rămas în psihologia românească pomana şi gratuitatea. [...] Iertarea de datorii şi nicio răspundere [...]. De aceea, spre deosebire de morala aspră şi neîndurătoare a Occidentului, mentalitatea românului este Protecţia şi Norocul; iar nu efortul, nu iniţiativa. «Românul se naşte bursier, trăieşte funcţionar şi moare pensionar» (cf. P.P. Carp)”. [...] Idealul rasei noastre a devenit câştigul fără muncă (M. Eminescu), superficialitatea, spoiala. Într-un cuvânt, lipsa de efort. Nu e de mirare că dacă îţi trebuie un lucrător care să-ţi strice instalaţiile, un secretar care să-ţi încurce treburile, un avocat care să-ţi piardă termenele proceselor, se impune să-l alegi român. Îl vrei serios şi capabil? E nevoie să-l iei străin [...]. În neamul nostru, în orice ramură de muncă, omul stăruitor, corect, înzestrat cu conştiinţă profesională – este excepţia; leneşul înfumurat, deşteptul superficial – este regula”.  Schimbare sau pieire: „Românul este complet lipsit de mândrie omenească, cetăţenească şi naţională. Polonezul şi maghiarul împing orgoliul până la trufie; bulgarul, sârbul şi grecul duc mâna la cuţit, fac revoluţii. Singur românul rabdă, rabdă ca o piatră să fie călcat în picioare, pălmuit, scuipat, jefuit de oamenii politici, strivit de impozite, insultat în gândul şi simţirea lui. Şi toate acestea fără nicio tresărire de mânie mântuitoare. [...] Nu. Românul rămâne pururi cu fruntea în ţărână, el nu are îndrăzneala să ţină pieptul înainte şi capul sus. E un sclav! [...] În prima ţară din Europa, noi suntem ultimul popor din Europa! Concluzia se impune de la sine: dacă nu ne schimbăm, vom pieri!”


http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/01/14/reveni-rusii/ http://melidonium.ro/2014/03/04/viorel-roman-revin-rusii/ https://www.academia.edu/37507652/..._secretul_occidentului_..._viorel_roman.pdf


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu