miercuri, 14 noiembrie 2018

Romania Magnifica - MINILECTURĂ cu GÂND DE SEARĂ

CAPĂTUL DRUMULUI - Sfântul Ioan din Kronstadt            Vai, fratilor! Oare nu vom disparea curând toti de pe fata pamântului, ca si cum n-am fi fost niciodata? Unde ne sunt faptele de iubire? Unde îndeplinirea poruncilor Creatorului? Unde este duhul lui Hristos din noi? Unde bunatatea, smerenia, dragostea fata de sufletele oamenilor, nepasarea fata de cele vremelnice? Unde râvna fata de bunatatile duhovnicesti? Cât suntem de prosti si cât de mult ne pierdem în desertaciuni! Ne-am schimonosit chipul sufletului nostru, ne-am schimonosit viata, am întors-o pe dos. Nu-i suntem placuti lui Hristos, ci diavolului.


Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 253


ZIDUL  - Sfantul Teofan Zavoratul


Pacatele mele sunt zid între mine si bunatatea Ta. Strica zidul acesta, ca sa ma pot apropia de bunatatea Ta, varsa asupra mea dragostea Ta si trage-ma la înaltimea Ta.

Zidul pacatelor mele e însa darâmat de lacrimi si de frângerea inimii; drept aceea, daruieste-mi în toate zilele vietii mele sa-mi plâng pacatele cu osârdie si sa culeg roade care îmi vor fi de folos în Ziua Judecatii.

Sfantul Teofan Zavoratul, Psaltire sau cugetari evlavioase si rugaciuni, traducere de Adrian Tanasescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 32.


EMIGRANȚII             ,,Emigranții călătoresc fără odihnă dintr-o localitate în alta, dintr-un sat în altul, dintr-un oraș în altul și toată averea mobila o iau cu ei. Acești oameni se numesc emigranți. Tot așa și creștinii adevărați, care au în inimile lor credința vie, ca o făclie, emigrează cu inimile și cugetele lor din lumea aceasta în celalalt veac; ei se nasc în lume, dar se strămută în Patria cerească. Despre aceasta, Sfântul Pavel, vasul ales al lui Hristos, spune dimpreună cu toți credincioșii: „Cetatea noastră este în Ceruri, de unde și așteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos” (Filip., III, 20). Noi trăim cu trupul pe pământ, dar cu sufletul ne suim la ceruri. Acolo a mers Domnul Hristos, Capul nostru; într-acolo ne grăbim și năzuim cu suspine și noi, mădularele Lui. Într-acolo a mers Începătorul nostru, Domnul Iisus Hristos, într-acolo privim și noi și Îi urmăm. El ne atrage într-acolo, ca pe ai Lui. Acolo este Patria noastră, acolo este casa noastră, acolo este moștenirea noastră, acolo este avuția noastră, bogăția, cinstea, slava, mângâierea, bucuria și toată fericirea noastră. Noi nu căutăm în lumea asta decât cele absolut necesare”.

Sfantul Tihon din Zadonsk, Comoara duhovniceasca din lume adunata, traducere de rasofora Domnica Talea, Ed. Egumenita, Galati, 2008, p. 485


MIROSUL PĂMÂNTULUI  - Arhiepiscopul Iustinian Chira


              Nimic nu e mai frumos si mai bogat decât pamântul; iei un pumn de pamânt, în acelasi pamânt pui samânta de fasole, porumb, grâu, samânta pentru toate florile, pentru toate miresmele, într-un pumn de pamânt, acelasi pamânt. Si tot din pamântul acesta izvorasc toate parfumurile florilor, toate culorile florilor… nu-i un miracol? Pamântul acesta este creatia primara a lui Dumnezeu, minunea minunilor pe care a creat-o Dumnezeu, pamântul. Si pamântul acesta si-a pastrat calitatea si acum. Toate acestea sunt un miracol, o minune e existenta noastra, un miracol în fata caruia ma închin si ma cutremur si ma desfat vazând toata creatia lui Dumnezeu care graieste si care îmi vorbeste si care apare în diferite forme: în chipuri de oameni, în chip de animale, în chip de flori, dar toate din acelasi pamânt pe care Dumnezeu l-a creat.

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Convorbiri in amurg, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2006, p. 45-46

Sursa: Pr. ALEXANDRU STANCIULESCU BARDA"...cand muscalii par a voi sa puna in joc pacinica dezvoltare a vietii moderne..."

“Aruncaţi din întâmplare la răspântia unde se ating cele trei lumi deosebite şi mai mult ori mai puţin învrăjbite, lumea modernă, cea musulmană şi cea muscălească, românii, chiar în virtutea originii lor, sunt meniţi a reprezenta interesele ideilor moderne şi ar fi un stat de cultură deosebită, în care trei lumi se întâlnesc şi se împacă.
Câtă vreme musulmanii erau încă o primejdie pentru societatea europeană, românii i-au combătut cu bărbătească statornicie, luptând şi mereu luptând veacuri întregi şi acum, când muscalii par a voi să pună în joc pacinica dezvoltare a vieţii moderne, lupta trebuie să se urmeze contra lor şi, câtă vreme piciorul roman mai stă ţeapăn pe faţa pământului, unirea slavilor de la miazănoapte cu cei de la miazăzi, atât de mult dorită, nu se poate face. Oricât de mic, Statul Român e puternic, fiindcă prin munca veacurilor în Europa, într-însul se întâlnesc interesele marilor puteri de la apus…”România în luptă cu panslavismul
Din volumul
Mihai Eminescu – Basarabia – Pământ românesc, samavolnic răpit
Editura SAECULUM I.O.
Bucureşti, 1997

http://www.romaniamagnifica.ro/?do=Cultura&optiune=Literatura&optiune2=1850.01.15+-+Mihai+Eminescu

Cu respect,
Valentin-Nicolae Bercă

"România Magnifică" - www.romaniamagnifica.ro - un proiect cultural pentru unitatea şi bogăţia spirituală a Românilor de pretutindeni, militând pentru reafirmarea valorilor spiritualităţii poporului român, unit prin limbă, tradiţii şi credinţă creştină, mereu mândru de istoria sa multimilenară  în spaţiul carpato-danubiano-pontic.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu