joi, 26 noiembrie 2020

Dan Niculescu - Capcana lui Tucidide

 Capcana lui Tucidide

General Br. (r) Dan Niculescu, Redactor şef al revistei „Dincolo de orizonturi”

22 Noiembrie 2020

 

Poate părea straniu că la finele unui an plin de evenimente geopolitice am ales ca subiect pentru acest editorial mesajul transmis peste secole al marelui istoric grec, Tucidide. Mesajul este cel al sensului tragic al istoriei omenirii, cel al inevitabilităţii războiului, chiar şi atunci când recurgerea la forţa armată nu este dorită, dar părţile aflate în conflict nu sunt capabile să schimbe cursul istoriei şi sfârşesc prin a se decima reciproc. În această formulare simplă rezidă esenţa istoriei relaţiilor internaţionale şi, în consecinţă, modernismul ei şi aplicabilitatea ei pentru viitorul parcurs al omenirii. Confruntarea dintre Atena şi Sparta, care a angrenat întreaga lume elenistică şi în final a dus la decăderea unui imperiu, descrie de fapt un mecanism implacabil şi repetabil al istoriei umane. Sensul tragic constă în faptul că actorii confruntării sunt conştienţi de finalitatea tragică a ciocnirii de interese dar nu pot să se opună acestuia, sau cum spuneau marii tragedieni antici, nu se pot opune destinului.

 

Trebuie să fac precizarea că atunci când vorbesc de război mă refer la confruntarea între marile puteri, mai precis între cele care au dominat lumea prin stabilirea unui anumit sistem internaţional convenabil şi profitabil pentru ele, şi „noii lupi”, adică cei care s-au ridicat rapid la nivelul de mare putere şi sunt în măsură să conteste ordinea internaţională şi echilibrul de forţe existente. Această realitate a generat Războiul Peloponezian în Grecia Antică, mai târziu Prinul Război Mondial, apoi pe Al Doilea şi în prezent se pare că ne îndreptăm spre o nouă confruntare sistemică. Mao Tzedun, în discuţiile pe care le-a avut cu Henry Kissinger, spunea că, în general, perioadele de pace (n.a. globală) ţin în jur de 20 de ani, termen de mult depăşit în prezent deşi momente de cumpănă geopolitică au existat suficiente.

 

Cea de a doua jumătate a secolul al 20-lea, în care S.U.A. au fost principalul arhitect geopolitic şi gardian al ordinii internaţionale a fost, cu mici excepţii, una a păcii. Secolul 21, la începutul căruia ne aflăm, seamănă mai curând cu începutul secolului anterior. Lucrurile au început să se schimbe: S.U.A. nu mai este hegemonul absolut al lumii, poziţia sa este contestată sau ameninţată de jucători geopolitici vechi (Rusia) şi noi (China), dar şi puteri regionale (Turcia, Iran). Dintre toate ţările care încearcă să-şi însuşească câte ceva din ceea ce Washingtonul consideră că-i aparţine, China este de departe cea mai periculoasă. Aşa cum spunea şi actualul lider comunist al Chinei, When Deng Xioping, „Niciodată în decursul istoriei o ţară nu a cunoscut o ascensiune atât de rapidă, în atât de multe domenii, precum China”. Astfel, China a devenit principalul contestatar al actualei ordini internaţionale reprezentată de S.U.A., ceea ce poate duce la cea mai mare ciocnire geopolitică din istoria omenirii, ciocnire care se va desfăşura atât pe pământ cât şi în spaţiul extraterestru. Şi astfel ne întoarcem iar la capcana lui Tucidide conform căreia: apariţia unei noi superputeri şi reacţia de apărare a superputerii existente creează un amestec toxic de mândrie, orgoliu, aroganţă, putere militară, ce le conduce către război. Cum marile puteri sunt ca nişte magneţi puternici, fiecare va atrage în sfera lor de influenţă aliaţi care pot veni din convingere, din interes, de nevoie, şantajaţi sau forţaţi, oricum ar fi puţini vor putea rămâne neimplicaţi. Aşa s-a întâmplat atunci când Sparta, puterea terestră, a contestat puterea în creştere a Atenei (puterea maritimă), când Marea Britanie s-a văzut ameninţată de ascensiunea Germaniei şi probabil că aşa se va întâmpla în continuare. Războaiele între marile puteri nu sunt rezultatul unor accidente sau al acţiunii liderilor politici ci reprezintă un fenomen natural determinat de procesul de schimbare a puterilor globale. Actualul război al comerţului dintre S.U.A. şi China, se circumscrie formulei lui Tucidide în sensul că este expresia competiţiei între două superputeri pentru dominaţie globală. De fapt, scopul administraţiei americane pentru declanşarea războiului comercial este acela de a rescrie regulile comerţului global care i-au fost atât de favorabile până acum şi în prezent au început să fie favorabile Chinei, să forţeze Beijingul să-şi deschidă mai mult pieţele proprii companiilor americane şi să renunţe la practicile specifice, protecţioniste, astfel încât SUA să poată concura China.

 

În final, dacă China nu-şi va îndeplini obiectivul geopolitic propus, aceasta va însemna că programul său politic de a deveni o superputere a eşuat şi că naţionalismul chinezesc a înregistra un recul aşa cum s-a mai întâmplat în lunga istorie a poporului chinez. În opoziţie cu naţionalismul chinez se află excepţionalismul american, credinţa că S.U.A. este ţara indispensabilă cu un loc şi un rol unic în istoria lumii.  Poate că aşa este, numai că trebuie să menţionez şi ceea ce sublinia Henry Kissinger, un realist pesimist, anume că „nimic nu este mai greu de înţeles pentru americani decât posibilitatea tragediei”. Grecii antici, deşi au înţeles acest lucru pe deplin, spre deosebire de americani, tot nu au reuşit să evite tragedia.

 

De cele mai multe ori această competiţie între o putere în ascensiune şi una consacrată duce la război, dar războiul nu este inevitabil, doar că evitarea lui presupune ajustări majore de atitudine şi acţiune ale celor două părţi.

 

Acest lucru l-au ştiut şi anticii şi toţi ce au urmat după aceştia, numai că puţini au reuşit să urmeze calea raţiunii şi să evite tragedia. În ultimii 500 de ani au fost 16 cazuri în care superputerea consacrată s-a simţit ameninţată de către puterea în ascensiune şi în 12 cazuri disputa s-a transformat în război. Cu siguranţă acest lucru este cunoscut şi de elitele politice americane, mai cu seamă că a fost explicat pe larg de o pleiadă de filozofi americani de mare anvergură (este drept, evrei fugiţi din Germania nazistă, deci oameni care au avut neşansa să experimenteze tragedia pe propria piele) precum Leo Strauss, Hannah Aredt şi mai cu seamă Hans Morgenthau, mentorul şi prietenul lui Henry Kissinger. Mesajul acestor profesori ai relaţiilor internaţionale este strâns legat de ceea ce filozofii Greciei antice numeau sensul tragic al istoriei sau într-o formulare modernă ce le aparţine, inevitabilitatea tragediei în relaţiile internaţionale. Este drept că această abordare venea în contradicţie cu optimismul tradiţional al poporului american şi cu teoria lui Zbigniew Brezinski care, după victoria SUA în Războiul Rece, când devenise singura superputere a lumii, afirma că „istoria a murit”, adică războiul a fost eliminat din relaţiile internaţionale ca mijloc de rezolvare a litigiilor dintre ţări. Optimiştilor care au crezut acest lucru le-a fost de ajuns mai puţin de 20 de ani pentru a reveni cu picioarele pe pământ şi a înţelege că războiul va continua să facă parte din istoria omenirii, precum şi din bagajul genetic uman alături de instinctul de perpetuare a speciei (înmulţire) şi cel de conservare a acesteia (asigurarea hranei necesare traiului). Războiul adaugă la cele două instincte primare pe cel de al treilea, anume dorinţa de putere şi de dominaţie asupra celorlalţi, aceasta incluzând atât regnul animal cât şi propria specie.

 

Unde se află omenirea în acest moment pe o scară ce măsoară distanţa de la pace la război? Este greu de răspuns la această întrebare, dar cred că a trecut cu mult limita de siguranţă. În momentul de faţă orice acţiune, poate chiar una obişnuită, nu neapărat un eveniment periculos sau deliberat provocator, poate detona capsa care va arunca omenirea într-un nou război distrugător. Acest război nu va fi scurt, nu ştim dacă la sfârşitul lui vor exista învinşi şi victorioşi sau dacă se va instaura asupra Pământului noaptea atomică. Deja ne aflăm într-o spirală a confruntărilor care ne conduce acolo unde nu doreşte nimeni, dar nimeni nu are dorinţa, voinţa sau puterea de a stopa catastrofa.

 

Am sperat că actuala pandemie generată de virusul COVID-19, care în prezent a ucis peste un milion de locuitori ai planetei, va abate atenţia marilor puteri de la confruntare şi o va direcţiona către cooperare în scopul limitării efectelor bolii. Nu s-a întâmplat aşa. Întoarcerea la clasicii greci, la înţelepciunea acestora, ne poate salva dar, din păcate, nu cred că cei care au soarta omenirii în mâinile lor au măcar intenţia de a încerca[1].

 

---------------------------------------------

[1] Dincolo de orizonturi, Nr.10/2020 - https://ancmrr.ro/dincolo-de-orizonturi-nr-10-noiembrie-2020/

https://www.art-emis.ro/analize/capcana-lui-tucidide

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu